Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stypendium sportowe i nagroda sportowa na 2023 r. - składanie wniosków

Od 1 do 31 grudnia 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej w 2023 r.

Stypendium Wójta Gminy Izabelin może otrzymać sportowiec w wieku 12-25 lat, który w 2022 r. osiągnął wysokie wyniki sportowe w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej - za udział i zajęte miejsce w finale: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, innych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów ogólnopolskich.
Stypendia w wysokości do 500 zł miesięcznie przyznawane są na okres jednego roku kalendarzowego.
Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać pełnoletni kandydaci lub właściwe kluby sportowe. W imieniu małoletniego kandydata działa jego rodzic/opiekun prawny.

Nagrodę Wójta Gminy Izabelin w wysokości do 1.000 zł jednorazowo może otrzymać:
1) zawodnik lub trener za zajęcie przez zawodnika w 2022 r. miejsca w pierwszej dziesiątce: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, innych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów ogólnopolskich, lub za inne wyróżniające osiągnięcia trenera w działalności sportowej dla Gminy Izabelin,
2) inna osoba fizyczna za wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla Gminy Izabelin.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
1) sami kandydaci (w przypadku kandydatów małoletnich – ich opiekun prawny) lub
2) kluby sportowe, w których trenują zawodnicy-kandydaci, w których działają trenerzy-kandydaci lub z którymi związana jest inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej lub
3) mieszkaniec Gminy Izabelin może wnioskować o przyznanie nagrody dla osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz naszej Gminy.

Wypełnione wnioski (o przyznanie nagrody lub stypendium sportowego) można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie.

Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej należy dołączyć:
1) pisemną opinię obecnego trenera sportowego (w przypadku wniosków dotyczących zawodników),
2) informację o przynależności klubowej (jeżeli dotyczy),
3) udokumentowaną informację nt. osiągniętych wyników sportowych (np. kopie dyplomów – oryginały do wglądu, zaświadczenie z klubu o osiągniętych wynikach, itp.).

Decyzję w sprawie przyznania nagrody dla trenera lub innej osoby fizycznej wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej może podjąć również samodzielnie Wójt Gminy Izabelin, z pominięciem procedury składania wniosku.

Wysokość i liczba przyznanych stypendiów sportowych i nagród uzależniona jest od liczby kandydatów i środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Izabelin.

Druk wniosku i regulamin przyznawania stypendium sportowego dostępne są poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Izabelin Barbary Bacewicz-Borys: w urzędzie (pok. 204), mailowo: b.borys@izabelin.pl oraz pod nr tel. 22 722 89 52.

drukuj (Stypendium sportowe i nagroda sportowa na 2023 r. - składanie wniosków)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2022-12-01

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer