Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin

W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony Zarządzeniem Nr 268/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 1 lutego 2018 r., dotyczący realizacji zadania z zakresu upowszechniania sportu, wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  1. Uczniowski Klub Sportowy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 17.500,00 zł,
  2. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 45.000,00 zł.

Wobec spełnienia przez oba kluby warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie, dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie Gminy Izabelin w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2018 r. przyznano:

  1. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – w kwocie 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
  2. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – w kwocie 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-02-16

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.