Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień 2018 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 320/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 14 sierpnia 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień 2018 r., w wyznaczonym terminie tj. od 16 do 23 sierpnia 2018 r. do tut. Urzędu wpłynęły trzy oferty złożone przez:

 1. Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew - wnioskowana kwota 4.9000,00 zł,
 2. Uczniowski Klub Sportowy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 10.000,00 zł,
 3. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 30.000,00 zł.

Wobec spełnienia przez ww. organizacje warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie, dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień 2018 r. przyznano:

 1. Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew – w kwocie 4.9000,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100),
 2. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – w kwocie 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100),
 3. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
   

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień 2018 r.)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-08-31

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.