Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 339/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018 r., w wyznaczonym terminie tj.
od 26.10.2018 r. do 02.11.2018 r. włącznie do tut. Urzędu wpłynęły trzy oferty złożone przez:
1.    Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 
05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 20.000,00 zł.
2.    Uczniowski Klub Sportowy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin 
– wnioskowana kwota 10.000,00 zł,
3.    Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew - wnioskowana kwota 3.700,00 zł,


Wobec spełnienia przez ww. organizacje warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie, dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018 r. przyznano:
1.    Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy 
ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – w kwocie 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100).
2.    Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – w kwocie 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
3.    Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 
96-500 Sochaczew – w kwocie 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100),

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-11-06

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.