Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 339/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 25 października 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018 r., w wyznaczonym terminie tj.
od 26.10.2018 r. do 02.11.2018 r. włącznie do tut. Urzędu wpłynęły trzy oferty złożone przez:
1.    Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 
05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 20.000,00 zł.
2.    Uczniowski Klub Sportowy Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin 
– wnioskowana kwota 10.000,00 zł,
3.    Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew - wnioskowana kwota 3.700,00 zł,


Wobec spełnienia przez ww. organizacje warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie, dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018 r. przyznano:
1.    Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy 
ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – w kwocie 11.000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych 00/100).
2.    Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 49, 05-080 Izabelin – w kwocie 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100),
3.    Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 
96-500 Sochaczew – w kwocie 3.700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100),

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - zima 2018)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2018-11-06

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.