Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin, wiosna – lato 2020 r.

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, wiosna – lato 2020 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 150/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 21 kwietnia 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, wiosna – lato 2020 r., w wyznaczonym terminie tj. od 23 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. włącznie do tut. Urzędu wpłynęły trzy oferty złożone przez:
1. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 108.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew - wnioskowana kwota 9.200,00 zł,
3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin - wnioskowana kwota 29.900,00 zł.


Wobec spełnienia przez ww. organizacje warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie, dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, wiosna – lato 2020 r. przyznano:
1. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – w kwocie 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew – w kwocie 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),
3. Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin – w kwocie 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert - upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin, wiosna – lato 2020 r.)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2020-05-11

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.