Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin, jesień - zima 2020 r.

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień - zima 2020 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 190/2020 Wójta Gminy Izabelin z dnia 20 sierpnia 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień - zima 2020 r., w wyznaczonym terminie tj. od 28.08.2020r. do 04.09.2020 r. włącznie do tut. Urzędu wpłynęły trzy oferty złożone przez n/w kluby sportowe.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 140.000,00 zł.

 1. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 
  05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 115.000,00 zł,
 2. Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew - wnioskowana kwota 4.000,00 zł,
 3. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy 
  ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin - wnioskowana kwota 31.000,00 zł.

Wobec spełnienia warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie przez wszystkich oferentów, dotację na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin, jesień - zima 2020 r. przyznano:

 1. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – w kwocie 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100).
 2. Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew – w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
 3. Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin – w kwocie 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.