Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin w 2022 r.

Wójt Gminy Izabelin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2022 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 423/2022 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 stycznia 2022 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2022 r., w wyznaczonym terminie tj. od 14.01.2022 r. do 21.01.2022 r. włącznie do tut. Urzędu wpłynęło sześć ofert, złożone przez n/w kluby sportowe i spółkę z o.o.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 380.000,00 zł.

1. Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin, KRS 0000054086 - wnioskowana kwota 193.000,00 zł,
2. Stowarzyszenie SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew, KRS 0000737419 - wnioskowana kwota 56.000,00 zł,
3. Fundację EduSport Klub Badmintona Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 88, 05-080 Izabelin C, KRS 0000886504 - wnioskowana kwota 59.000,00 zł,
4. Ludowy Klub Sportowy „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – wnioskowana kwota 255.000,00 zł,
5. Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów Nr 2 z siedzibą Chorągwi przy ul. Piaskowej 4, 01-067 Warszawa – wnioskowana 35.200,  zł
6. „AW INVEST” Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 37, 05-080 Izabelin C – wnioskowana kwota 4.620,00 zł.

Wobec spełnienia warunków formalnych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu o konkursie przez pięciu oferentów, dotację na realizację zadania upowszechniania sportu w Gminie Izabelin w 2022 r. przyznano n/w klubom sportowym w następującej wysokości:
1. Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie z siedzibą w Laskach, przy ul. Brzozowej 75, 05-080 Izabelin, KRS 0000054086 - przyznana kwota dotacji 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
2. Stowarzyszeniu SZKOŁA WALK KUMA DE z siedzibą przy ul. Okrężnej 59, 96-500 Sochaczew – przyznana kwota dotacji 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
3. Fundacji EduSport Klub Badmintona Izabelin z siedzibą przy ul. 3 Maja 88, 05-080 Izabelin C,  KRS 0000886504 - przyznana kwota dotacji 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysi złotych 00/100)
4. Ludowemu Klubowi Sportowemu „Ryś” w Laskach z siedzibą w Laskach, przy ul. Wieczorka 50, 05-080 Izabelin – przyznana kwota dotacji 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
5. Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów Nr 2 z siedzibą Chorągwi przy ul. Piaskowej 4, 01-067 Warszawa – przyznana kwota dotacji 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

 

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert - upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin w 2022 r.)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2022-02-03

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.