Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Fundusze Krajowe

Gmina Izabelin w Mazowieckim programie przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

 • autor: Centrum Usług Wspólnych Izabelin
 • plakat
 • bank gospodarstwa krajowego logotyp

Utworzenie mieszkań komunalnych 

W 2017 roku Gmina Izabelin zakupiła 6 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni 204,11 m², w budynku przy ul. Chabrowej w Mościskach, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Finansowe wsparcie pochodzi ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z funduszu dopłat”.

Kwota dofinansowania wynosi 287 000 zł.
 


 

 • herb
 • logotypy

Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Mościskach

W 2018 r. Gmina Izabelin pozyskała 10 tys. zł na budowę boiska do piłki nożnej, nawierzchni trawiastej, wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami oraz bramkami i malowaniem linii. Realizacja inwestycji nastąpi jesienią 2018 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma GOLDBRUK z Warszawy.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

drukuj ()


 

 • herb
 • logotypy

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego i siłowni zewnętrznej w Sierakowie

W 2018 r. Gmina Izabelin pozyskała 10 tys. zł na wykonanie nawierzchni na boisku sportowym i siłowni zewnętrznej w Sierakowie. Obecnie istniejące boisko do koszykówki i siatkówki ma ok. 30-letnią nawierzchnię z płyt chodnikowych, a istniejąca przy boisku siłownia zewnętrzna ma nawierzchnie gruntową. Realizacja inwestycji nastąpi jesienią 2018 r.

Wykonawcą inwestycji jest firma TAMEX z Warszawy.

Środki finansowe pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 

drukuj ()


 

Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach w sprzęt ratowniczy

Realizujemy zadanie polegające na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach w sprzęt ratowniczy. W jego skład wchodzą:

 1. Zestaw ratownictwa medycznego R1:
  • torba ratownicza
  • nosze typu deska
  • szyny typu Kramera
 2. Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED
 3. Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne do podnoszenia o nośności od 50 kN do 300 kN. 

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie wynosi 17 742,53 zł, co stanowi 99% kosztów całkowitych.   


 

Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski

W listopadzie 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach wzbogaciła się o nowy pojazd. Jest to lekki samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu Forda Transita, wyposażony m. in. w zbiornik wody o pojemności 750 l, zbiornik czynnika pianotwórczego, agregat wysokociśnieniowy, wyciągarkę elektryczną oraz wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia.  Samochód ten zastąpi wysłużony 18-letni pojazd Lublin, znacząco podnosząc sprawność taboru OSP w naszej gminie.

Samochód dostarczyła firma FRANK-CARS z Częstochowy. Wartość dostawy to 283 650 zł.

Przebudowa Brzozowej Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 60 000 zł.
Przebudowa Brzozowej

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 141 825 zł.

 

Przebudowa Brzozowej Przebudowa Brzozowej


 

 • logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Izabelin zrealizowała projekt „Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Izabelin”. 
Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki. 
 
W skład Projektu weszły następujące elementy: 
1. Projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu; 
2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" w Truskawiu do przepustowości 2200 m3/dobę; 
3. Budowa ok. 30 km sieci kanalizacji sanitarnej w Hornówku, Izabelinie B, Izabelinie C i Truskawiu - Helenówku, wraz z 8 przepompowniami ścieków oraz ponad 600 przyłączami; 
4. Budowa 960 m sieci wodociągowej w Hornówku. 
 
Zgodnie z umową z wykonawcą rozbudowy oczyszczalni – firmą EKO-MTK z Brwinowa, wszystkie prace zakończyły się we wrześniu 2013 r. Natomiast budowa sieci kanalizacji sanitarnej, zrealizowana przez firmę PARSTER z Parczewa oraz przez konsorcjum firm, na którego czele stała firma MELIORANT z Garwolina, zakończyła się: 
- w Truskawiu - Helenówku w sierpniu 2013 r. 
- w Hornówku i Izabelinie C w grudniu 2013 r.
 • Widok ogólny oczyszczalni

 

 • logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Rozbudowa oczyszczalni ścieków Mokre Łąki w Truskawiu

W 2013 r. zakończyła się rozbudowa oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu.

Gmina Izabelin skorzystała z częściowo umarzalnej pożyczki WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 6 365 000,00 zł. Kwota udzielonej pożyczki nie przekracza 80 % całkowitego kosztu brutto zadania.


 

 • logo orlik

Animator ORLIK 2012

Od września 2010 r. Gmina Izabelin uczestniczy w programie "Animator - Moje Boisko 2012" w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci" Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt polega na udziale finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w pokryciu 50% kosztów zatrudnienia animatorów – osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na Orliku w Laskach.  Zatrudnieni  animatorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. uprawnienia instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego. Obecnie uczestniczymy w szóstej edycji programu, która zakończy się w listopadzie 2016 r. 

Łączna kwota dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 46 tys. zł.

drukuj ()


 

 • herb województwa mazowieckiego

Karosacja i doposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Laski

W 2006 r. Gmina Izabelin pozyskała 45,5 tys. zł. na karosację samochodu pożarniczego STAR 266 oraz zakup zestawu ratownictwa medycznego dla potrzeb OSP w Laskach.

Prace wykonała firma ABOT z Olsztyna.

Środki finansowe pochodziły z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 

 • logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Budowa kanalizacji w Laskach i Mościskach

W 2008 r. Gmina Izabelin zrealizowała inwestycję pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w gminie Izabelin: Laski i Mościska. Obejmowała ona wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. 3 Maja, Młodzieżowej, Pomidorowej, Łąkowej w Laskach oraz w ul. 3 Maja w Mościskach. Wykonano także 2 przepompownie ścieków oraz 73 przyłącza kanalizacyjne. Prace wykonała firma TEGAZ z Krakowa.

Na realizację zadania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie pożyczki w wysokości 1,2 mln zł. Po 30.06.2011 r. Gmina Izabelin będzie mogła ubiegać się o umorzenie 50% tej kwoty. Odzyskane w ten sposób 600 tys. zł. będzie przeznaczone na kolejne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w gminie.


 

 • logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Budowa sieci kanalizacji w Hornówku, Izabelinie B i Izabelinie C

W latach 2008 i 2009 została zrealizowana inwestycja pn. Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Gminie Izabelin. Obejmowała ona następujący zakres robót:

w Izabelinie C - ul. Tetmajera, Chodkiewicza, Poniatowskiego, Krótką, Leśną, Paderewskiego, Siemiradzkiego, Piaskową, Słoneczną, 3 Maja i Chełmońskiego;

w Izabelinie B - ul. Kmicica, Podbipięty, Mickiewicza, Sapiehy, Księcia Jeremiego, Wołodyjowskiego, Koniecpolskiego, Bohaterów Kampinosu, Sienkiewicza, Słowackiego, Rzędziana, Skrzetuskiego, Czarnieckiego, Rocha Kowalskiego, Zamoyskiego, Jana III Sobieskiego i Zagłoby;

w Hornówku - ul. Aneks, i fragmenty ulic: Sosnowej, ks. Fedorowicza, Zielonej, Pietkiewicza, Sadowej i Rolnej.

Wykonano również 3 przepompownie ścieków oraz 430 przyłączy kanalizacyjnych wraz z projektami przykanalików.

Prace wykonała firma SKANSKA z Warszawy.

Na realizacje zadania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił nam pożyczki w wysokości 6 milionów zł. W grudniu 2013 r. Gmina będzie mogła ubiegać się o umorzenie 50% pożyczki, z przeznaczeniem odzyskanych w ten sposób 3 mln zł. na inwestycje wodno-ściekowe.


 

 • logo - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Budowa oczyszczalni ścieków

W latach 2004-2005 w Truskawiu powstała oczyszczalnia ścieków "Mokre Łąki". Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, a jej przeznaczenie to odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu Gminy Izabelin, pochodzących z gospodarstw domowych, budynków gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej. Jest to zarazem jedyna oczyszczalnia w Polsce, która kieruje ścieki oczyszczone na obszar parku narodowego. Aby warunek ten był możliwy do spełnienia, niezbędne jest przestrzeganie jednych z najbardziej rygorystycznych norm w Unii Europejskiej. 

Prace wykonała firma SKANSKA S.A. Oddział w Rzeszowie.

Budowa obiektu sfinansowana została ze środków Gminy Izabelin, przy znacznym współudziale finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - pożyczka 13 milionów zł. 50% kwoty pożyczki zostało umorzone z przeznaczeniem na dalsze inwestycje w ochronę środowiska. 


 

 • logo - Bank Gospodarstwa Krajowego

Opracowanie prokektu sieci kanalizacyjnej

W latach 2006 - 2007 opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami wraz z przykanalikami. Gmina Izabelin zaciągnęła na ten cel niekomercyjny kredyt, udzielony na preferencyjnych warunkach, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 373,6 tys. zł.,  ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Kredyt został spłacony w 2009 r.

Dokumentację projektową wykonało Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego EKOTECHNIKA z Warszawy. 

drukuj ()


 

 • radosna szkoła - logo

SZKOLNY PLAC ZABAW

Ponad 115 tys. zł na budowę szkolnego placu zabaw

Dzięki przystąpieniu Gminy Izabelin do rządowego programu „Radosna Szkoła”, pilotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 115 450,00 zł . na budowę placu zabaw dla dzieci. Kwota ta stanowi 50% kosztów całej inwestycji. Pozostałe fundusze pochodzą z budżetu gminy.  
Latem 2010 r. na terenie kompleksu budynków Szkoły Podstawowej, pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Działkową, powstał nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Całość zajmuje powierzchnię ok. 500 m2. Połowa tego terenu jest pokryta amortyzującą upadki nawierzchnią piankowo-gumową i zabudowana konstrukcjami sprzętu rekreacyjnego. Część komunikacyjną, czyli chodniki i przejścia pokrywa sprężysta nawierzchnia typu Tartan. Ponad 200 m2 terenu placu zabaw jest biologicznie czynna. Przestrzenne konstrukcje sprzętu rekreacyjnego są tak zaprojektowane, by umożliwić bezpieczną zabawę i przyjazne warunki do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych z dziećmi. Prace wykonała firma MKL-BUD z Warszawy.  
 


 

 • rada ochrony pamięci - logo
 • godło Polski

Renowacja ogrodzenia Cmentarza Wojennego w Laskach

W 2009 r. został zrealizowany pierwszy etap renowacji ogrodzenia zabytkowego Cmentarza Wojennego Wojska Polskiego z II wojny światowej w Laskach. Na założonym jeszcze w czasie niemieckiej okupacji cmentarzu  spoczywają szczątki  837 poległych - polskich żołnierzy, partyzantów oraz powstańców. Nekropolia zaprojektowana została przez światowej sławy architekta Macieja Nowickiego.

W ramach zadania odtworzono konstrukcję muru, wykonano jego izolację przeciwwilgociową i wszelkie niezbędne prace wykończeniowe. 

Prace zostały wykonane przez firmę Usługi Ogólnobudowlane DARIUSZ GROMADZKI z Warszawy.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego kwotą 10 tys. zł. oraz przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie kwotą 30 tys. złotych.


 

 • herb województwa mazowieckiego

Wyposażenie Gminnego Przedszkola w Izabelinie

W 2007 r. nowo wybudowane Gminne Przedszkole w Izabelinie przy ul. Planty zostało wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz urządzenia kuchenne.

Prace wykonała firma ABC z Ostrołęki.

Zadanie to zostało dofinansowane kwotą 75 000 zł. ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza, komponentu B - Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych.


 

 • herb województwa mazowieckiego

Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Izabelinie

W 2006 r. sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Izabelinie przy ul. 3 Maja został gruntownie zmodernizowana. Sala zyskała nowy parkiet drewniany z wymalowanymi liniami, nowe grzejniki wraz z obudowami, odświeżone drabinki gimnastyczne oraz nowoczesne tablice z koszami do koszykówki i mocowanie siatki do gry w siatkówkę.

Prace wykonała firma BUDEX z Łomianek.

Zadanie zostało wsparte kwotą 40 000 zł. ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.


 

 • Centrum Kultury w Izabelinie - logo

Wykonanie elewacji oraz wyposażenie Centrum Kultury w Izablinie

W 2006 r. Gmina Izabelin uzyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 984 600 zł. na zadanie pn. Wykonanie elewacji oraz wyposażenie Centrum Kultury w Izabelinie. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków Funduszu Promocji Kultury. Za przyznane środki wykonano elewację budynku, zakupiono regały do biblioteki, 234 fotele do sali wielofunkcyjnej, instalacje i urządzenia elektroakustyczne, a także oprawy sceny. Prace wykonały firmy: ZAB-BUD i MEBLOHURT z Warszawy.


 

 • Centrum Kultury w Izabelinie - logo

Wyposażenie Centrum Kultury w Izabelinie

W 2007 r. Gmina Izabelin uzyskała dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 400 000 zł. na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia dla Centrum Kultury w Izabelinie. Środki pochodziły z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Operacyjnego Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą. 

Zadanie obejmowało zamontowanie układu wentylacyjnego wraz z pięcioma centralami i agregatem wody lodowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz centrali telefonicznej. Czytelnię, foyer i szatnię wyposażono w meble, a w salach wystawienniczych zamontowano system zabezpieczeń. 

Prace wykonały firmy: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych RZOŃCA z Łomży oraz MEBLOHURT z Warszawy.


 

 • herb województwa mazowieckiego
 • związek osp - logo

Ciężki samochód pożarniczy dla OSP Laski

W 2008 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach wzbogaciła się o ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P340 4x4 GCBA

Dane techniczne pojazdu ratowniczo-gaśniczego:

Podwozie: SCANIA typ P340 Moc: 340 KM (250 kW) Napęd: uterenowiony 4 x 4 DMC: 18 ton Nadwozie: kabina zespolona 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4,  zbiornik wody o pojemności 5000 l (kompozyt) - zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 500 l (kompozyt) - dozownik środka pianotwórczego (3% i 6%) - szybkie natarcie, zwijanie ręczne/elektryczne o dł. 60 m z prądownicą wysokociśnieniową - działko wodno-pianowe typ DWP 16/24. Zabudowę pożarniczą wykonało Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR z Korwinowa.

Zakup samochodu został dofinansowany kwotą 90 000 zł. ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz kwotą 45 000 zł. ze środków Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • ministerstwo sportu i turystyki - logo
 • herb województwa mazowieckiego
 • orlik 2012

ORLIK 2012 w Laskach

W maju 2010 r. otwarto w Laskach kompleks boisk sportowych , wybudowany w ramach rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Gmina Izabelin jako druga w powiecie wzięła udział tym programie. ORLIK powstał przy boisku klubowym Ryś Laski przy ulicy Wieczorka 50 w Laskach.

Wybudowany obiekt sportowo-rekreacyjnego obejmuje: 

 • boisko piłkarskie o wymiarach 34,6 m x 65,5 m z nawierzchnią na podbudowie dynamicznej. /trawa syntetyczna/
 •  boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m, z nawierzchnią poliuretanową, wykonaną na podbudowie dynamicznej.

Oba boiska są ogrodzone oraz wyposażone w bramki, kosze do gry w koszykówkę i sprzęt do gry w siatkówkę. ”Orlik” jest oświetlony jupiterami,a użytkownicy mogą korzystać z pawilonu z szatniami i magazynem na sprzęt. Prace przy budowie Orlika wykonała firma TAMEX z Warszawy.

Inwestycja została dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 333 tys. zł. oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki - również kwotą 333 tys. zł.

 

 • logo - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...
 • pzu logo
 • pzu życie logo

Nowy samochód pożarniczy dla OSP w Izabelinie

Na przełomie 2010 i 2011 r. Gmina Izabelin zakupiła nowy pojazd pożarniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izabelinie. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN, ze specjalistyczną zabudową firmy STOLARCZYK z Kielc. Napęd 4x4, zwiększony prześwit podwozia, duże kąty natarcia i zejścia, wzmocnione zawieszenie oraz skrzynia redukcyjna umożliwią załogom strażackim swobodne operowanie w trudnym terenie, zwłaszcza na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego.

Zakup pojazdu został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 150 tysięcy złotych oraz z Funduszów Prewencyjnych PZU S.A. i PZU Życie S.A. kwotą 100 tysięcy złotych.

Parametry samochodu:

Podwozie pojazdu z napędem 4x4, z kabiną 6-osobową. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne) z głośnikiem o mocy min. 100W. Oświetlenie sygnalizacyjne osłonione przed uszkodzeniami konstrukcją zabezpieczającą. Z przodu pojazdu umieszczone dodatkowe dwie niebieskie lampy sygnalizacyjne.

W przedziale autopompy umieszczony jest dodatkowy radiotelefon, zabezpieczony przed wodą wraz z wyłącznikiem.

Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym, o mocy 290KM, spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym EURO 5,

Własności terenowe

Minimalny prześwit podwozia 344 mm, możliwość pokonywania wzniesień 35°, kąt natarcia 29,9°, kąt zejścia 23°.

Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych, zawieszenie tylne pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości z systemem poziomującym.

Napęd 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej, możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi, przekładnia z przełożeniem terenowym i szosowym.

Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu.

Kabina

Wyposażenie kabiny: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, niezależny układ ogrzewania i wentylacji przy wyłączonym silniku, reflektor ręczny.

Stopnie do kabiny zamocowane na sztywno.

Instalacja elektryczna

Pojazd wyposażony w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego. W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny klasy Motorola GM 360, samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz.

Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną zastosowano światło cofania.

Inne

Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.

Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta w czasie 4h podczas postoju.

Pojazd wyposażony w hak holowniczy (sprzęg) z tyłu pojazdu posiadający homologację oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy.

 

Parametry zabudowy pożarniczej:

Konstrukcja

Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych antykorozyjnie. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu mocowania drabiny DW-10, węże ssawne 3 szt., drabina słupkowa, wytwornica piany średniej WP-II, mostki przejazdowe 1 para, bosak lekki, prądownica pianowa. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Drabina do wejścia na dach.

Belka najazdowa tylna – automatycznie podnoszona przy pokonywaniu przeszkód.

Samochód wyposażony w maszt oświetleniowy z reflektorami o mocy łącznej min 2000 W sterowany elektropneumatycznie z pilota przewodowego.

Skrytki

Skrytki na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz wspólny do wszystkich zamków. Dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii (zainstalowane podesty, również przy nadkolach).

Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.

Oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego.

Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic).

Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.

Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.

Zbiornik wody i autopompa

Zbiornik wody umieszczony wzdłużnie do osi pojazdu wykonany z materiału kompozytowego, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Wyposażony w falochrony oraz właz rewizyjny. Pojemność min. 2,5 m3

Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności min 10-krotności pojemności zbiornika wody.

Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację.

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi, dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia o wydajności min 2200 l/min.

Działko wodno – pianowe o regulowanej wydajności umieszczone na dachu pojazdu o wydajności do 1600 dm3/ min. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Przedział autopompy wyposażony w urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy. Do kabiny kierowcy doprowadzony manometr, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku oraz wskaźnik poziomu środka pianotwórczego.

Zbiornik wody wyposażony w zawór kulowy do napełniania z hydrantu.

Autopompa wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6%, w pełnym zakresie wydajności pompy.

Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.

Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C.

Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych.


 

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.