Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WSI IZABELIN C "CENTRUM"

Gmina Izabelin rozpoczęła proces konsultacji społecznych realizowany w ramach projektu “LIDERZY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych koncepcji zagospodarowania terenu wsi Izabelin C "Centrum", w obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 948/1, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976. 

Konsultacje odbędą się w terminie od 25.11.2019 r. do 31.03.2020 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. internetowe badanie ankietowe – od 29 listopada do 31 grudnia 2019 roku
   
 2. zbieranie uwag i opinii w punktach konsultacyjnych w następujących terminach:

  14 grudnia 2019 roku (sobota)  w godz.: 13.00 – 18:00 
  Jarmark Bożonarodzeniowy, parking przy Urzędzie Gminy Izabelin

  11 stycznia 2020 roku (sobota)  godz.: 15.00 – 19:00 
  Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21 

  25 stycznia 2020 roku (sobota)  godz.: 09:00 – 13:00
  Villa, ul. Matejki 25, Izabelin
   
 3. spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

  28 stycznia 2020 roku (wtorek) godz. 19.00
  Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, sala widowiskowa.
   
 4. warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

  17 marca 2020 roku (wtorek) godz. 19.00 
  Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, sala widowiskowa.
   
 5. zogniskowany wywiad grupowy – od 25 listopada 2019 roku do 16 stycznia 2020 roku.
   
 6. wywiad indywidualny – od 16 stycznia do 31 stycznia 2020 roku.


Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 98/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. Wójta Gminy Izabelin

drukuj (KONSULTACJE SPOŁECZNE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU WSI IZABELIN C "CENTRUM")

 • data: 2019-10-15

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.