Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

KONCEPCJE PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC 3 MAJA I ESTRADY W MOŚCISKACH

Gmina Izabelin prowadzi od lat  działania, zmierzające do określenia ostatecznej wersji inwestycji przebudowy problematycznego skrzyżowania ulicy 3 Maja (Arkuszowej) i Estrady w Mościskach. W 2015 roku nabyta została działka narożna umożliwiająca budowę lewoskrętu po stronie Mościsk. Od 2016 r. trwają prace przygotowawcze i analityczne dotyczące sposobu skutecznego rozwiązania problemu zatorów na skrzyżowaniu.  Podstawowymi problemami opóźniającymi prace projektowe i wykonanie inwestycji jest ograniczony teren i sytuacja własnościowa w jej obszarze. Skrzyżowanie położone jest niemal w całości na terenie Warszawy, a droga 3 maja w Mościskach jest w gestii Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do tego dochodzi skomplikowana sytuacja z protestami w sprawie decyzji środowiskowej RDOŚ odnośnie budowy drogi ekspresowej S7. UM Warszawa nie planuje podejmować jakichkolwiek kroków w zakresie przebudowy sieci drogowej Bielan – w tym skrzyżowania w Mościskach -  do momentu uzyskania prawomocnej decyzji środowiskowej w sprawie drogi S7.

Od roku 2016 trwają ustalenia z Miastem Stołecznym Warszawą, dotyczące wyboru proponowanych rozwiązań konstrukcyjnych skrzyżowania. Pod uwagę brane są dwa rozwiązania - skrzyżowanie oparte o lewoskręty oraz skrzyżowanie w formie ronda turbinowego. Koncepcje obydwu wariantów dostępne są na stronie internetowej pod linkami podanymi poniżej do pobrania.

W obecnej chwili ukończona została analiza ruchu na skrzyżowaniu, odzwierciedlająca rzeczywisty ruch pojazdów w różnych porach dnia. W ramach analizy ostatecznie opracowano 3 warianty realizacji:

 • Wariant 1, który zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na wszystkich wlotach oraz sygnalizację świetlną dwufazową;
 • Wariant 2, który zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego o ruchu okrężnym;
 • Wariant 3, który zakłada budowę skrzyżowania skanalizowanego z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo na wszystkich wlotach identycznie ja w przypadku wariantu nr 1, lecz z sygnalizacją trójfazową – odrębna faza do skrętów w lewo z wlotów wschodniego i zachodniego.

Modele ruchu (format FLV – model z animacją ruchu) oraz treść analizy ruchu dostępne są do pobrania na stronie UGI pod adresem: https://www.gmina.izabelin.pl/222,inwestycje-gminne-w-2018-roku

 1. Analiza ruchu - opracowanie
 2. Model ruchu - Stan obecny - godzina międzyszczytowa
 3. Model ruchu - Stan obecny - szczyt popołudniowy
 4. Model ruchu - Stan obecny - szczyt poranny
 5. Model ruchu - Wariant 1 - szczyt popołudniowy
 6. Model ruchu - Wariant 1 - szczyt poranny
 7. Model ruchu - Wariant 2 - szczyt popołudniowy
 8. Model ruchu - Wariant 2 - szczyt poranny
 9. Model ruchu - Wariant 3 - szczyt popołudniowy
 10. Model ruchu - Wariant 3 - szczyt poranny

Jesteśmy przekonani, że przedstawione powyżej modele pozwolą lepiej zrozumieć kierunek w jakim zmierza projekt przebudowy skrzyżowania w Mościskach.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

 • Analiza_1
 • Analiza_2
 • Analiza_3
 • Analiza_4

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.