Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Obowiązujące regulaminy konsultacji społecznych dla mieszkańców i organizacji pozarządowych

20 czerwca 2017 r. weszły w życie uchwały regulujące zasady przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w Gminie Izabelin. Poniżej zamieszczone zostały odnośniki do obu dokumentów.

1. Uchwała nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Izabelin.

Link do strony BIP Urzędu Gminy Izabelin: http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXV.207.17.pdf

Link do strony Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/5139/

2. Uchwała nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Link do strony BIP Urzędu Gminy Izabelin: http://www.bip.izabelin.pl/container/rada_gminy/uchwaly/2017/XXV.208.17.pdf

Link do strony Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego: http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2017/5143/

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2017-06-23

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.