Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Menu

Kalendarium

«grudzień 2023»
PnWtŚrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • punkt konsultacyjny programu czyste powietrze
 • Logotypy: Krajowy Plan Odbudowy, Czyste Powietrze; flagi: Polski i UE
 • ochrona danych banner

Treść

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że zakończono prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Janiny i Anieli Miazgowskich oraz rozpoczęto wykonywanie ich w ul. Boiskowej w miejscowości Hornówek. Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Oprócz swoich obowiązków związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy, Służby komunalne w ubiegłym tygodniu zajmowały się układaniem chodnika w ul. Klonowej w Laskach. Naprawiane były także drogi w ul. Poprzecznej X, ul. Poprzecznej XI (w dniu 19.12.2017) i ul. Tetmajera (Izabelin C w dniu 22.12.2017). Służby wykonały również prace związane ze sprzątaniem poboczy i cieków przykrawężnikowych w dniu 21.12.2017 w ul. Kurowskiego (Hornówek), ul. Krasińskiego (Izabelin C) i ul. Brzozowej (Laski).

List Rzecznika Praw Dziecka do Rodziców i Opiekunów Dzieci w związku ze świętowaniem nadejścia Nowego Roku

Zabawa sylwestrowa oraz czas ją poprzedzający, to dla wielu okazja do świętowania połączonego z używaniem fajerwerków, zimnych ogni, czy petard. Piękne, kolorowe i głośne fetowanie nadejścia Nowego Roku może być jednocześnie niezwykle niebezpieczne – chwila nieuwagi potrafi skutkować ciężkimi urazami ciała, a nawet utratą życia.

Od wielu lat na przełomie grudnia i stycznia słyszymy o obrażeniach, które odniosły dzieci w wyniku używania materiałów pirotechnicznych. Większość z tych tragedii wynika z nieodpowiedzialności dorosłych – sprzedawców, ale też opiekunów, którzy pozwalają najmłodszym na tę ryzykowną zabawę.

Projekt mpzp wsi Mościska, Etap IV, część A1 (działka nr 79/4 położona przy ul. Chabrowej). Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 27.12.2017 r. – 31.01.2018 r. Uwagi do dnia 31.01.2018 r.

Projekt planu obejmuje działkę Nr 79/4, położoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej. Działka stanowi własność gminy Izabelin. Na terenie objętym projektem planu obowiązuje aktualnie plan miejscowy wsi Mościska, Etap IV z 2004 r. Celem prowadzonej procedury planistycznej jest umożliwienie przeprowadzenia inwestycji gminnej, polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na budynek mieszkaniowy i zwiększenie w ten sposób gminnego zasobu mieszkaniowego.

Debata w sprawie smogu 09.01.2018 r.

Budżet Gminy Izabelin na rok 2018 uchwalony

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Hornówek, ul. Janiny i Anieli Miazgowskich

Obowiązek meldunkowy utrzymany bezterminowo !!!

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1 (działka Nr 79/4 położona przy ul. Chabrowej we wsi Mościska).

Wpłatomat już działa!

Dnia 12 grudnia 2017 roku na prośbę przedsiębiorców i mieszkańców, z inicjatywy Wójta Gminy Izabelin Witolda Malarowskiego, bankomat PKO BP działający przy Urzędzie Gminy (ul. 3 Maja 42) został wymieniony i wzbogacony o dodatkową funkcję wpłaty gotówki. Serdecznie zapraszamy do korzystania z tych nowych możliwości.

Półkolonie zimowe w Izabelinie

W szkole przy ulicy 3 Maja 49 firma SanteFit Joanna Zielińska oraz nauczyciele przy współpracy gminy organizują półkolonie zimowe dla dzieci z gminy Izabelin.  Od godz. 7.30 - 17.00 rodzice mogą zapisywać dzieci w wieku 6-12 lat na odpłatne półkolonie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.santefit.pl/blog/zima-2018/

Porozumienie z Łomiankami i Czosnowem podpisane

W siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego podpisane zostało porozumienie z samorządowcami. Włączenie miasta Łomianki do I strefy biletowej jest coraz bliżej. Dzięki temu mieszkańcy kupujący bilety 30-dniowe zaoszczędzą w skali roku 840 złotych.

Porozumienie, które podpisali dyrektor ZTM Wiesław Witek, burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski i wójt gminy Czosnów Antoni Kręźlewicz określa ramy, w których może zostać podpisana przyszła umowa ze spółką Komunikacja Miejską Łomianki. Zgodę na podpisanie umowy musi jeszcze wyrazić stosowną uchwałą Rada m.st. Warszawy. Podpisane porozumienie to kolejny krok w kierunku rozwoju transportu aglomeracyjnego. Od listopada 2016 roku w I strefie biletowej funkcjonują Marki.

Za bilet 30-dniowy normalny na Warszawę i Łomianki mieszkańcy tego miasta płacą dziś 180 złotych. Po wejściu do I strefy koszt 30-dniowego biletu wyniesie 110 złotych. Oznacza to, że osoby kupujące bilety miesięczne zaoszczędzą w skali roku 840 złotych.

Po włączeniu Łomianek oraz fragmentu gminy Izabelin do I strefy biletowej za organizację komunikacji na terenie gmin Łomianki oraz Czosnów odpowiadać będzie w całości ZTM. Od1 stycznia 2018 roku. komunikację publiczną na trasie Warszawa – Łomianki/Czosnów zapewnią nowe linie autobusowe:

Linia 150 na trasie Metro Młociny – Dziekanów Leśny. Autobusy tej linii będą kursowały  z częstotliwością w szczycie co 10 minut, co 15 minut poza szczytem oraz co 30 minut w święto. W wybranych dodatkowych kursach  w porannym szczycie w dni nauki szkolnej autobusy dojadą do pętli Metro Marymont.

Linia 750 na trasie Metro Młociny – Dębina/Palmiry/Sadowa 
(w zależności od wariantu trasy). Autobusy tej linii będą kursowały co ok. 20 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza tymi godzinami na ich wspólnym odcinku.

Dzięki koordynacji rozkładów jazdy linii 150 i 750 i wspólnej pętli 
w Warszawie przy stacji metra czas oczekiwania dla pasażerów na wspólnym odcinku tras wyniesie 5-10 minut w godzinach szczytu oraz 10 minut poza szczytem i 15 minut w dni wolne od pracy. Linia 701 zmieni swój numer na 250 (trasa i rozkład nie zmienią się).

Autobusy linii N56 pojadą z Metra Młociny przez ul. Pułkową, Kolejową (jak linia 150) do pętli w Dziekanowie Leśnym jako linia nocna całotygodniowa.

Usługi przewozowe świadczone będą przy wykorzystaniu lokalnego operatora  tj. spółki Komunikacja Miejska Łomianki, z którym ZTM podpisze umowę wykonawcza.  Teraz Łomianki dofinansowują funkcjonowanie linii 701 i N56 kwotą 30 000 zł miesięcznie. Od przyszłego roku koszty dla linii 150, 250, 750 i N56 wyniosą 464 000 zł miesięcznie. 

Zmiany w systemie sprzedaży biletów w autobusach i tramwajach ZTM

Bądźmy wrażliwi na osoby narażone na wychłodzenie!

W związku z okresem jesienno - zimowym prosimy mieszkańców Gminy Izabelin o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca możliwego przebywania osób zagrożonych wychłodzeniem (komórki, garaże, altany itp.). Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie stwierdzenia przebywania (nocowania) kogokolwiek w takich miejscach. Zgłoszenia proszę kierować do:

 • Policji  tel. 112
 • Urzędu Gminy Izabelin tel. 22 722 89 30
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  tel. 722 79 95

 

 • floriany logotyp

Nabór partnera do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Gmina Izabelin, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), którego Wnioskodawcą będzie Gmina Izabelin. Szczegółowe zasady partnerstwa określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do ogłoszenia. 

Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 01.12.2017 r. do 22.12.2017 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w terminie od 01.12.2017 r. do 22.12.2017 r. (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, lub e-mail: m.olejnicki@izabelin.pl

Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Gminy Izabelin uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin

Do wyłożonego projektu zmiany Studium nie wniesiono żadnych uwag.

Na sesji w dniu 22 listopada 2017 r. Rada Gminy Izabelin podjęła uchwałę Nr XXXII/275/17 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin. Poniżej Obwieszczenie Wójta w przedmiotowej sprawie oraz Uzasadnienie i Podsumowanie wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konferencja na temat polityki antysmogowej w Sejmie

W dniu 1 grudnia 2017r. z inicjatywy wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszki przy współpracy Instytutu Geografii PAN, Fundacji Po Staremu i INSPRO Instytutu Spraw Obywatelskich miała miejsce Konferencja na temat polityki antysmogowej. Naukowcy przedstawili zgromadzonym przedstawicielom samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji państwowych przyczyny powstawania zjawiska zanieczyszczeń i smogu typu londyńskiego oraz fototechnicznego (typu Los Angeles) ich wpływ na zagospodarowanie przestrzenne (system wentylacji miast – kliny wentylacyjne), życie i zdrowie człowieka oraz  konsekwencje zdrowotne jakie powoduje . Samorządowcy z kilku miast przedstawili swoje programy walki z zanieczyszczeniami i smogiem oraz oczekiwania mieszkańców wobec rządu w zakresie walki ze smogiem. Zwrócono uwagę na błędną – bo medialną – interpretację wskaźników zanieczyszczeń oraz zaliczenia większości stref czystości do klasy C po 2010 roku, gdy zmieniły się zasady zaliczenia stref do danej kategorii. Istotną częścią konferencji był panel poświęcony problemowi smogu samochodowemu. W konferencji uczestniczyli Zastępca Wójta Ryszard Haczek i Kierownik Wydziału Środowiska Agata Bartoszewicz. Niektóre z nowatorskich rozwiązań przedstawionych podczas konferencji będą z pewnością wykorzystane w programie działań  „antysmogowych” gminy Izabelin i przedstawione podczas gminnego spotkania poświęconego redukcji zanieczyszczeń i programowi wymiany kotłów z udziałem ekspertów w dniu 9 stycznia 2018 r.

 

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka Mokre Łąki informuje, że w wzdłuż  ul. Północnej w Truskawiu kontynuowane są prace związane z wykonywaniem odrzutów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Pracownicy Spółki mimo pogarszających się warunków atmosferycznych kontynuują realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

W związku z pojawieniem się ASF (afrykański pomór świń) w obszarze powiatu warszawskiego-zachodniego, pracownicy służb komunalnych GPWiK, oprócz wykonywania swoich codziennych obowiązków zajmowali się także zabezpieczeniem padłych dzików, które pojawiły się na terenie naszej gminy.

 

Piotr Olszewski

Zapraszamy Rodziców na spotkanie z lekarzem pulmonologiem

Zapraszamy Rodziców na spotkanie z lekarzem pulmonologiem na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci i dorosłych, którzy często nieświadomie dokładają cegiełkę do "smogowego" powietrza.

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2017 r.  o godz. 17.00 w holu korekcyjnym budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.

Projekt „Czy smog jest niebezpieczny dla zdrowia? – spotkania Rodziców z pulmonologiem” jest dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, organizatorem jest Zespół Fundacji Green Economy.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok 2018

Na rok 2018 - określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Izabelin:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,51zł od 1ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz.1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

Do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 52,44 zł. za 1 dt. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2016 r.

(M.P.poz.993).                                                                                                                           

W związku z powyższym stawka podatku rolnego na 2017 rok wynosi: 
52,44 zł.  x  2,5 q żyta = 131,10 zł. za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych; 
52,44 zł.  x  5 q żyta = 262,20 zł. za 1 ha fizyczny dla pozostałych gruntów rolnych. 

 

Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego na 2017 rok przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., która wyniosła 191,01 zł. za 1 m3 . Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2016 r. (M. P. poz.996).

W związku z powyższym stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi:
191,01 zł. x 0,220 m3  drewna = 42,02 zł. od 1 ha lasu.

 

Formularze dostępne w Biuletynie Informacji Publiczne.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Truskawiu

Spółka Mokre Łąki informuje, że w dalszym ciągu wzdłuż  ul. Północnej w Truskawiu prowadzone są prace związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Wykonywane są kolejne odrzuty sieci kanalizacyjnej prowadzone od kolektora głównego oraz odrzuty sieci wodociągowej prowadzone od głównej magistrali. Pracownicy Spółki wykonują zlecone prace niezależnie od panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych w celu zakończenia prac w terminie i zgodnie z założonymi wytycznymi obowiązującego harmonogramu.

Piotr Olszewski, GPWiK Mokre Łąki

Charytatywna aukcja dzieł sztuki

W niedzielę, 12 listopada br., odbyła się w Centrum Kultury Izabelin charytatywna aukcja dzieł sztuki, organizowana przez Fundację Kampinoskiego  Parku Narodowego – Ochrona Przyrody, Kultura i Sztuka. Prowadzącym aukcję był Wójt Gminy – Witold Malarowski. 
Aukcja odbyła się w celu pozyskania środków na kontynuację budowy Wielkich Organów Laseckich w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach.  Była to okazja do nabycia wspaniałych prac za nieduże pieniądze. Udało się wylicytować dzieła za kwotę 15 400 zł. Dodatkowo podczas zbiórki do puszek pozyskanych zostało 820 zł. 
Dziękujemy wszystkich za udział i wspieranie kultury w gminie Izabelin. 
Szczególne podziękowania należą się artystom, którzy przekazali prace na aukcję. I tak pragniemy  gorąco podziękować Joannie Skotnickiej – Pergał, Grażynie Cholewińskiej, Grażynie Grzęda, Kamili Mejer, DEKADE, Urszuli Żakowskiej, Magdalenie Starzyckiej, Marii Olszewskiej,  Bolesławowi Gasińskiemu oraz Piotrowi Romanowskiemu. Bez Państwa nie udałoby się zorganizować tak wspaniałego wydarzenia. 

11 listopada - 99 rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą

Wójt Gminy Izabelin oraz Dyrektor Centrum Kultury zapraszają mieszkańców na gminne obchody Święta Niepodległości w dniu 11 listopada.

O godzinie 10:00  odbędzie się Msza Św. w Kościele Parafialnym w Izabelinie, po czym nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed tablicami pamiątkowymi na dzwonnicy, a następnie delegacje lokalnych organizacji patriotycznych przejadą na ulicę Leśną celem  złożenia kwiatów i zapalenie zniczy.

O godzinie 16.00 w CKI odbędzie się Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości  „Dla Niepodegłej…”

Zapraszamy

Aktualizacja „Założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” Gminy Izabelin

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne wszystkie polskie gminy są zobowiązane do wykonania „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, która określa zasady realizacji polityki energetycznej państwa oraz warunki dostawy i wykorzystania paliw, energii jak również ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych.

Wykonana i przyjęta uchwałą nr XXXI/267/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 25 października 2017 roku aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe gminy Izabelin obejmuje  lata 2017- 2020 z rozszerzeniem do 2032 r.

Cały dokument jest dostępny na stronie http://www.bip.izabelin.pl/art,467,2017-czesc-ii

Poniżej wybrane informacje przedstawione w dokumencie, na których treść pragniemy zwrócić szczególną uwagę:

-     83% gminy jest zgazyfikowane (w obszarze poza KPN, uwzględniając wieś Sieraków)  – przewiduje się wzrost zużycia gazu o 20% do 2032r. Łączne zużycie gazu w gminie Izabelin (wg bilansu energetycznego Gminy oraz wg danych GUS) wyniosło w roku 2016 ok. 7 845 792,99 m3. Zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych oraz zwiększenie dostaw planuje się poprzez przebudowę gazociągu ś/c o przebiegu: Warszawa (dzielnica Bielany) – miejscowości: Mościska i Laski, w ulicach: Estrady, Arkuszowej i Loteryjki. Łączne zużycie energii wszystkich sektorów w przeliczeniu na jednostkę – GJ/rok w 2016 roku wyniosła 483 742 GJ/rok.

-     100% gminy jest zelektryfikowane (w obszarze poza KPN, uwzględniając wieś Sieraków) – przewiduje się wzrost zużycia energii o 17% do 2032 r. (tj. do 39 063 MWh/rok, w stosunku do roku bazowego t.j. 24 590 MWh/rok). Moc transformatorów w godzinach szczytu  jest wykorzystywana przeciętnie w 46% (łącznie przyłączonych jest 62 szt. stacji transformatorowych). Tylko nieliczna część stacji (9 szt.) wykorzystywana jest w ponad 75%. Energię elektryczną do odbiorców dostarcza PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa. Zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych energii planuje się poprzez modernizacje praktycznie całej sieci SN w miejscowościach Izabelin B i Izabelin C. Budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nN będzie prowadzona zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi

-     PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Warszawie w latach 2017-2022 planuje modernizacje praktycznie całej sieci SN w miejscowościach Izabelin B i Izabelin C PGE Dystrybucja planuje – zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, w miarę możliwości, skablować sieć niskiego i średniego napięcia w Izabelinie C i B do 2022 r.

-     Przewidywany potencjał termomodernizacji gminy i redukcji zapotrzebowania na ciepło kształtuje się na poziomie 30% aktualnego zapotrzebowania ciepła. Odpowiada to rocznemu zużyciu energii czyli ok. 87 tys. GJ.

-     W chwili obecnej głównymi źródłami pyłów PM10 i PM 2,5 są budynki jednorodzinne, generujące prawie 80% pyłów. Pozostałe 20% generuje działalność gospodarcza. Głównymi źródłami pyłów są piece C.O. na paliwa stałe i – niestety - kominki.

-     Gmina – dzięki przyjęciu przez Sejmik woj. mazowieckiego  uchwały antysmogowej – może uruchomić własny gminny program wsparcia wymiany kotłów zasilanych paliwami stałymi starej generacji na nowoczesne kotły gazowe lub nowoczesne kotły V generacji zasilane paliwami stałymi wyższych gatunków.

Krzysztof Stańczyk

Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej UGI

Ulica Sierakowska w nowej szacie

Obiecywana od kilkunastu miesięcy przez starostwo naprawa zniszczonej nawierzchni ul. Sierakowskiej w postaci położenia nakładki asfaltowej materializuje się.

Nową nawierzchnię zyskuje odcinek 800mb pomiędzy ul. gen. R. Abrahama w Sierakowie a ul. Końcową w Izabelinie C. Prace drogowe wykonuje firma Drogomex Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie. Zarząd Dróg Powiatowych (ZDP) przyrzeka, że jeszcze przed zimą wykona naprawy cząstkowe nawierzchni ul. 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera w stronę Lasek poprzez wymianę fragmentów zdegradowanej nawierzchni pasami szerokości 1,7m - 2,5m, które realizować będzie PPUH Efekt Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie oraz miejscowe zabezpieczenie i uzupełnienie ubytków w nawierzchni ul. Sienkiewicza w Izabelinie B.

Spotkanie ze starostą w sprawie dróg powiatowych i projektu odwodnienia Izabelina B

W dniu 7 listopada 2017r. w Ożarowie miało miejsce spotkanie Wójta Witolda Malarowskiego i Zastępcy Wójta Ryszarda Haczeka ze starostą Powiatu warszawskiego-zachodniego Janem Żychlińskim i wicestarostą Pawłem Białeckim.

Przedmiotem spotkania było ustalenie zasad współpracy w zakresie realizacji zadań objętych nowym wnioskiem w sprawie modernizacji dróg powiatowych Sienkiewicza i 3 Maja w stronę Lasek wraz z rondem oraz problem pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego dla projektu odwodnienia Izabelina B.

Starosta poinformował, że wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w ostatnich dniach października i czeka na rozstrzygnięcie konkursu, które powinno nastąpić w grudniu b.r. Powiat i gmina Izabelin uzgodniły, że będą finansowały projekt w równych kwotach. Kwota dofinansowania o jaką ubiega się powiat na ten cel wynosi 4,2 mln zł. Z pewnością uzyskanie tak znacznego dofinansowania ułatwi realizację tego bardzo oczekiwanego przez mieszkańców Izabelina B zadania, co powinno nastąpić w 2018r.

Uzgodniono również możliwość współfinansowania przez gminę i powiat modernizacji jezdni drogi 3 Maja na odcinku od ronda w Laskach do ulicy Szymanowskiego w 2 kwartale 2018r., które to zadanie  jest związane z realizacją projektu ścieżki rowerowej.

W kwestii postępowania w sprawie protestu St. Babic względem pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego dla odwodnienia Izabelina B ustalono, że niezbędne jest pilne uzyskanie przez gminę Izabelin decyzji z RDOŚ, gdyż zmieniające się z dniem 1 stycznia prawo wodne , wprowadzi nieco problemów w pierwszej fazie po wejściu w życie.

Mamy „Małą Niagarę” w Truskawiu

W związku z dużymi opadami jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach zbiornik Mokre Łąki - pełniący także funkcję zbiornika retencyjnego - osiągnął swój maksymalny poziom wyznaczony przez specjalnie skonstruowany tzw. przewał. Dlatego też w północno-zachodniej części zbiornika można obserwować przelewającą się kaskadą do rowu odwadniającego nadmiarową wodę ze zbiornika co przedstawia załączone zdjęcie. Wygląda wręcz jak „Mała Niagara” – vide zdjęcia.

Ruszyły prace z budową ścieżki rowerowej pomiędzy Truskawiem i Izabelinem C

W dniu 6 listopada nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na  budowę w ramach inwestycji pn. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin. Wykonawca- konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o. (Lider), INVEST AG Sp. z o.o., oraz ZRD Sp. z o.o zobowiązał się zakończyć zadanie do dnia 30 czerwca 2018 r., a jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe, to w tym roku wykonać część inwestycji  obejmującej Izabelin C .

Aktualnie uzgadniane są szczegóły tymczasowej organizacji ruchu z Zarządem Dróg Powiatowych (ZDP). Koszt inwestycji ( łącznie z przebudową drogi na odcinku od ronda do ul. Partyzantów w Laskach) to 5,8 mln zł. , w tym kwota 4 740 943 zł. współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Odcinek trasy rowerowej Izabelin- stara pętla w Truskawiu będzie drogą rowerową. Na podstawie art.11 pkt.4 Prawa o ruchu drogowym (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 128) pieszy będzie mógł z niej korzystać  w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. W związku z nieprzydatnością dla ruchu pieszego istniejącego pobocza po stronie południowej drogi 3 Maja w Truskawiu (brak prawidłowego odwodnienia korony drogi, odpływ wód opadowych następuje poprzez pobocze) ruch pieszy na drodze dla rowerów będzie jak najbardziej możliwy. Pierwszeństwo – za wyjątkiem osób niepełnosprawnych – posiadać będą rowerzyści.

Ulica Akacjowa w Laskach wkrótce się rozjaśni

Zgodnie z wnioskiem sołectwa Laski z 2016 r. i przyjęcia tego wniosku do harmonogramu budowy oświetlenia dróg w gminie Izabelin na 2017 rok wykonany został projekt budowy oświetlenia na ulicy Akacjowej w Laskach, a w tym tygodniu ruszyły prace w terenie.

W ramach tego samego zlecenia powstaną również nowe punkty oświetlenia ulicznego w ul. Oleńki w Izabelinie B.

Roboty budowlane na obydwu ulicach powinny zakończyć się do 20 grudnia tego roku.

ZTM poszerza I strefę biletową w gminach podwarszawskich

W ostatnich dniach sierpnia bieżącego roku podczas spotkania z gminami podwarszawskimi dyrektor warszawskiego ZTM Wiesław Witek powiedział bardzo istotne zdanie – „Nie ma odwrotu od rozszerzania I strefy biletowej na gminy podwarszawskie”. Po pozytywnych doświadczeniach z I strefą w Markach Warszawa podjęła ostatnio decyzję o rozszerzeniu z dniem 1 stycznia 2018r. I strefy biletowej na Łomianki, które wykorzystywały dotychczas własną komunikację miejską. W efekcie tej decyzji po 1 stycznia 2018r. kolejny fragment naszej gminy – ulica Trenów i Brukowa w Laskach – znajdzie się w 1 strefie biletowej o czym zostaliśmy ostatnio poinformowani w postaci konieczności poniesienia dodatkowych opłat z tego tytułu. Władze naszej gminy oczekują, że w 2019 roku cała gmina Izabelin będzie także w 1 strefie biletowej i takie stanowisko od paru lat w rozmowach z ZTM  podtrzymują. Pani Zastępca Prezydenta M.St,. Warszawy Renata Kaznowska zapewniła podczas ostatniego spotkania z Wójtem i Zastępcą, że do końca b.r. harmonogram przyłączenia poszczególnych gmin do 1 strefy biletowej powinien zostać przez Warszawę zaprezentowany. Czekamy więc na jego rychłe ogłoszenie.

 

Spotkanie z dyrektorem ZDM w sprawie skrzyżowania w Mościskach

W dniu 31 października w siedzibie ZDM przy Chmielnej 120 w Warszawie miało miejsce spotkanie w kwestii przebudowy skrzyżowania Arkuszowa-Estrady w Mościskach z dyr. ZDM Łukaszem Puchalskim, w którym gminę Izabelin reprezentowali Zastępca Wójta Ryszard Haczek i Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Stańczyk.

Dyrektor ZDM został poinformowany o fakcie wieloletnich starań gminy Izabelin o przebudowę skrzyżowania Estrady-Arkuszowa we współpracy z UM Warszawa i MZDW, w tym o rozmowach z wiceprezydentami Wojciechowiczem, Kaznowską, Jóźwiakiem i Olszewskim, podczas których wiceprezydent Wojciechowicz zobowiązał się zrealizować projekt najpóźniej w 2018 roku. W wyniku wcześniejszych rozmów z Zastępcą Prezydenta Warszawy Renatą Kaznowską ZDM został zobowiązany do wykonania badania ruchu na skrzyżowaniu w Mościskach co zostało zrobione w czerwcu b.r. Ze względu na brak środków w ZDM gmina Izabelin podjęła się wykonania analizy makro w zakresie wpływu różnych wariantów przebudowy skrzyżowania na rozkład ruchu w okolicy skrzyżowania, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ruch w kierunku stacji  Metro Młociny.

Analiza makro będzie zawierać także dalsze plany działań Gminy Izabelin w zakresie komunikacji zbiorowej i prywatnej. Fakt, że gmina Izabelin potwierdziła już swą gotowość i chęć wejścia do tzw. I strefy biletowej w ZTM oraz budowy stacji ładowania autobusów elektrycznych we współpracy z ZTM w Truskawiu celem wprowadzenia w latach 2019/2020 autobusów elektrycznych na linii 708 będzie sprzyjał redukcji natężenia ruchu pojazdów osobowych na trasie Mościska – ul. Arkuszowa – Nocznickiego – Metro  Młociny, co przyspieszy przejazd autobusów i zmniejszy ilość spalin, tym bardziej, że wejdą do użytku autobusy elektryczne, a zwiększona częstotliwość kursowania autobusów wraz z niższą ceną biletu I strefy wpłynie na większą liczbę przewożonych autobusami i metrem pasażerów rezygnujących z samochodów osobowych, zmniejszy zatory w rejonie skrzyżowań Arkuszowa-Nocznickiego i Arkuszowa – Sokratesa oraz zredukuje zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w rejonie Metra-Młociny, a więc wpłynie pozytywnie na redukcję innych kosztów Miasta Stołecznego Warszawy i redukcję zanieczyszczeń w obu gminach. Również projektowany obecnie alternatywny wyjazd z Gminy Izabelin (KZ-Nowojanickiego czy w okolicy Czcionki/Energetyczna) będzie stanowił bardzo istotne odciążenie dla drogi Arkuszowej w kierunku na Metro Młociny.

Dyrektor poinformował, że znacznie zostały ograniczone wydatki inwestycyjne ZDM w związku z czym na razie projekt modernizacji skrzyżowania w Mościskach nie wszedł do budżetu ZDM na 2018 rok, o co wnioskuje do prezydent i jej zastępców  od kilku lat gmina Izabelin. Ustalono, że  po opracowaniu przez Gminę Izabelin analizy makro wpływu wariantów przebudowy skrzyżowania na ruch samochodowy w okolicy skrzyżowania Arkuszowa-Estrady  w pierwszej połowie grudnia b.r. nastąpi ponowne spotkanie Gminy Izabelin z Dyrektorem ZDM i Biurem Mobilności. W przypadku pozytywnej oceny projektu przebudowy skrzyżowania  w zakresie komunikacyjnego, ekonomicznego oraz środowiskowego znaczenia dla Warszawy istnieje  możliwość włączenia zadania w trakcie roku 2018 jako dodatkowej inwestycji do realizacji. Decyzję o procedowaniu projektu przebudowy skrzyżowania w 2018r. podejmie jednak Zastępca Prezydenta Renata Kaznowska, z którą spotkanie jest planowane po spotkaniu z dyrektorem ZDM i Biurem Mobilności. Gmina Izabelin deklaruje partycypację w kosztach realizacji zadania na poziomie 650 000 zł. Całkowity koszt zadania przebudowy skrzyżowania - w zależności od jego ostatecznego kształtu – jest na poziomie od 1 do 2 mln zł.

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta 

Problemy z wysokim poziomem wód gruntowych i wodami opadowymi w Gminie Izabelin

Po kilku latach względnej stabilizacji w temacie wód gruntowych i opadowych od kilku miesięcy obserwujemy znaczny wzrost natężenia opadów, pojawiające się coraz większe i utrzymujące się coraz dłużej – przy nasiąkniętym już gruncie -  kałuże, a także postępujące podnoszenie się poziomu wód gruntowych na terenie naszej gminy. Ponieważ wierzchnie warstwy ziemi są już mocno nasączone obserwujemy coraz większe kałuże – nawet po niewielkim opadzie – które utrzymują się znacznie dłużej, gdyż chłonność gruntu jest już mocno ograniczona. Niektóre działki znajdujące się w lokalnych obniżeniach, z nieprzepuszczalnym podłożem, są wypełnione wodą gruntową lub opadową. Także w głębiej położonych piwnicach ponownie pojawiła się woda.  Ponieważ mamy świadomość, że spora część gminy (zwłaszcza teren KPN) jest terenem podmokłym, częściowo położonym na warstwach piaszczystych, a częściowo na nieprzepuszczalnych iłach. Dlatego istotne jest zabezpieczenie swoich posesji przed ujemnymi skutkami wywoływanymi przez wody gruntowe i opadowe (lub roztopowe). Niezbędne jest nie tylko odpowiednie utrzymanie rowów odwodnieniowych wzdłuż dróg, ale przede wszystkim systemów hydroizalacji i odwodnień budynków oraz odprowadzania deszczówki z dachów i powierzchni działki. W wielu rejonach gminy budowa piwnic jest obarczona bardzo wysokim ryzykiem ich zalania przez wadliwie wykonaną izolację hydroizolacyjną i podniesione lustro wód gruntowych. Dlatego rekomenduje się na ogół w naszej gminie budowę budynków niepodpiwniczonych. Faktem jest, że wielu naszych mieszkańców „zabetonowało” swoje piwnice po latach 2010 i 2011, gdy wskutek opadów 2-krotnie większych niż normalnie (ponad 1000 mm słupa wody w roku) w piwnicach ich budynków pojawiło się nawet 1 metr i więcej wody. Wielu z mieszkańców profilaktycznie, przed docelowym zagospodarowaniem swojej posesji (wybudowaniem domu) korygowało poziom swej działki, niekiedy zasypując rowy odwodnieniowe. Postępująca zabudowa działek, budowy ogrodzeń z podmurówkami oraz realizowaniem utwardzeń coraz większej powierzchni terenu (podjazdy, parkingi, drogi, chodniki) powodują zwiększenie powierzchni terenów nieprzepuszczalnych i zmniejszenie powierzchni chłonącej wodę. W takiej sytuacji może rodzić się coraz więcej problemów z prawidłowym odprowadzeniem nadmiary wód opadowych i skutkami ubocznymi w postaci nie wysychających kałuż czy podtapianych piwnic. W związku z licznymi niejasnościami prawnymi i pytaniami mieszkańców przedstawiamy poniżej regulacje prawne dotyczące problemów z wodą na działkach i drogach, z których wynika zakres obowiązków i odpowiedzialności gminy, innych podmiotów oraz właścicieli poszczególnych gruntów.

 

1. Zakres odpowiedzialności gminy i innych podmiotów oraz właścicieli gruntów za stan wody na terenie gminy

[Zalewanie działki sąsiedniej] Zgodnie z art. 29 ust 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ze zm.) właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Odnosząc się do wyroku WSA w Warszawie z dnia 11 lipca 2007r., IV S.A./Wa 703/07 cytowany przepis prawa odnosi się do sytuacji, gdy na skutek pewnych zdarzeń doszło już do naruszenia naturalnych stosunków wodnych, przy czym musi to być naruszenie powodujące szkodę dla gruntów sąsiednich. Gdy zostanie udowodnione negatywne oddziaływanie można nakazać naruszającemu wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, lub nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego.

[Rowy przydrożne] Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1440 z póżn. zm.) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą a wiec i rowów przydrożnych, należy do zadań zarządcy drogi. Jednocześnie w myśl art. 39 pkt.1 w/w ustawy, zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz jej trwałość oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności zabrania się niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi oraz odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnie drogi.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) uprawniony jest do nakazania w drodze decyzji administracyjnej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom jedynie w przypadku gdy zachodzi związek przyczynowy pomiędzy zmianą stosunków wodnych na gruncie a szkodą powstałą na gruncie sąsiednim, którą zobowiązany jest wskazać i wykazać skarżący. Przesłanką wydania nakazu jest stwierdzenie, że doszło do zmiany stosunków wodnych na gruncie wskutek działań właściciela tych gruntów oraz, że zmiana stosunków wodnych szkodliwie wpływa na grunty sąsiednie. Zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z dnia 3 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Bk 609/08 „Między zmianą stosunków wodnych na gruncie a szkodliwym jej wpływem na grunty sąsiednie winien zachodzić adekwatny (typowy, przeciętny) związek przyczynowy”. Ocena zmiany stosunków wodnych oraz ustalenie sposobu zapobiegania szkodom niejednokrotnie wymaga fachowej wiedzy z zakresu hydrologii, gospodarki wodnej, postępowań wodnoprawnych oraz specjalistycznych analiz, badań czy pomiarów, dlatego w takim przypadku wymagane jest wykonanie specjalistycznej ekspertyzy hydrologicznej w tym zakresie.

[Zalewanie działki sąsiedniej a prawo budowlane] Zgodnie z §  29. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, właściciel gruntu nie może powodować zmiany spływu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku działki sąsiedniej (cytat.: § 29.  [Zakaz zmiany naturalnego spływu wód] Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione). Przepis § 28.  ust.1. wskazuje się, że „działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej” a w „w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych” (ust.2.).  Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że wody opadowe winny być zagospodarowane we własnym zakresie i w granicach własnej działki. To właściciel ma obowiązek zadbać o prawidłowe zagospodarowanie swojej działki, i to właściciel działki (terenu) za to odpowiada.

 

[Uwaga] Powyższe uwarunkowania wynikają z obowiązującego w chwili obecnej stanu prawnego. Z dniem 1 stycznia 2018r. nastąpią kolejne i dość znaczne zmiany ustawy „Prawo wodne” jak i ustawy „Prawo budowlane”.

 

2. Aktualna sytuacja dotycząca problemu odwodnienia ulic Izabelina B

Obecnie trwają prace mające na celu rozwiązanie problemu podtopień gruntów znajdujących się w Izabelinie B. Procedura w sprawie wdrożenia projektu odwodnienia terenu Izabelina B została wstrzymana. Wydana przez Starostę Decyzja pozwolenia wodnoprawnego (znak OŚ.6341.25.2014) z dnia 16 września 2016 roku na odprowadzenie wód opadowych w kierunku odbiorników znajdujących się na terenie Starych Babic została oprotestowana przez Wójta gminy Stare Babice. Procedura wydania ponownej decyzji pozwolenia wodno-prawnego jest w toku postępowania w powiecie i powinna się zakończyć w 2018 roku.

 

3. Problem odwodnienia ul. Rynkowej w Izabelinie C

W rejonie ulicy Rynkowej w Izabelinie C w latach 2010/11 wystąpił znaczny problem z wodami gruntowymi i opadowymi. Do dnia dzisiejszego zrealizowane zostały roboty obejmujące odwodnienie ulicy Rynkowej oraz odbudowa odcinka rowu odwodnienia ul. Rynkowej:

 1. Sierpień 2011 – Umowa FORM-AWA na odwodnienie ul. Rynkowej - 59 040,00 zł brutto
 2. Luty 2014 – Umowa FORM-AWA na odbudowę odcinka rowu Ptasińskiego-Rynkowa (rów w lesie, ale na potrzeby Rynkowej) - 69 706,92 zł brutto

Do końca listopada b.r. wykonana zostanie modernizacja rowu w ul. Rynkowej, która pozwoli obniżyć poziom lustra wody w rowie o min. 20 cm i poprawi spływ wody w kierunku ul. Langiewicza.

 

4. Problem kałuż na ulicach gminnych

Referat komunalny – w oparciu o sygnały mieszkańców – informuje o istnieniu jeszcze 24 rejonów ulic gminnych, w których po opadach deszczu pojawiają się i utrzymują przez dłuższy okres duże kałuże uniemożliwiające przejście na piechotę.  Liczba takich rejonów zmniejsza się wraz z postępująca modernizacją dróg (w tym roku nakładki asfaltobetonowe otrzymało 3,5 km dróg w naszej gminie). Największe problemy z kałużami dotyczą „nieckowych” fragmentów ulic Hornówka, Izabelina B i Lasek. Stosowanie studni chłonnych w wielu przypadkach przy wysokim poziomie wód gruntowych nie zdaje egzaminu. Trwają prace projektowe systemu odwodnienia niektórych dróg w Hornówku.

 

Redakcja tekstu: Krzysztof Stańczyk

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Kto składa JPK_VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

Ważne!

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

 • twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
 • zatrudniasz mniej niż 10 osób,

JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

JPK_VAT:

 • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
 • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Sprawdź ważność dowodu osobistego!

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie przypominam o konieczności sprawdzenia ważności dowodu osobistego.
Z Rejestru Dowodów Osobistych wynika, że do końca 2017 roku blisko 400 osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, powinno wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego z uwagi na upływ jego terminu ważności. Uprzejmie proszę o nie odkładanie tego obowiązku na ostatnią chwilę.

Ustawowy czas oczekiwania na nowy dowód osobisty wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć  w dowolnym organie gminy w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku należy załączyć jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

W przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na załączenie pliku zawierającego fotografię o rozdzielczości co najmniej
492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

Załączenie do wniosku niewłaściwej fotografii uniemożliwia jego realizację. Wpisanie we wniosku o wydanie dowodu osobistego numeru telefonu pozwala wówczas na szybki kontakt urzędnika z wnioskodawcą.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Referatem Spraw Obywatelskich pod
nr tel. 22 722-89-38.

 

Dorota Kielak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Modernizacja oświetlenia dróg w gminie Izabelin w 2017 roku

W związku z zapytaniami mieszkańców odnośnie postępów prac w zakresie modernizacji oświetlenia kolejnych dróg gminnych w 2017 roku informujemy, iż w ciągu bieżącego roku zostały wykonane projekty modernizacji oświetlenia dla ulic: Akacjowa i Daszewskiego w Laskach, Oleńki w Izabelinie B, Sielanki w Izabelinie C oraz Jeżynowej i Lipkowskiej w Hornówku.  Jednocześnie zostały zakończone prace związane z modernizacją oświetlenia ulic: X Poprzeczna, Końcowa i Langiewicza oraz część ulicy Brzozowej. Do końca bieżącego roku powinny zostać wykonane jeszcze prace na ulicy Akacjowej w Laskach i Oleńki w Izabelinie B. Ze względu na bardzo znaczny wzrost kosztów modernizacji oświetlenia (wzrost kosztów materiałowych i kosztów pracy, wymóg skablowania zasilania oraz wykorzystanie lamp energooszczędnych w technologii LED) wobec którego stanęliśmy po ostatnich zapytaniach ofertowych harmonogram realizacji zadań związanych z modernizacją oświetlenia na kolejny rok - wraz z weryfikacją kryteriów wyboru poszczególnych zadań - zostanie zaktualizowany we współpracy z radnymi do końca listopada b.r.

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta 

Budowa dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin - podpisanie umowy

W dniu 26 października 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót, obejmujących budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin.
Zamówienie podzielone zostało na 4 zadania:

 1. Zadanie I - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Estrady w Mościskach do ronda w Laskach;
 2. Zadanie II - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ronda w Laskach do ul. Partyzantów w Laskach, wraz z przebudową drogi.
 3. Zadanie III - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie C do ul. Północnej w Truskawiu
 4. Zadanie IV - Budowa drogi rowerowej w ul. Sierakowskiej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza w Izabelinie C

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.

Aukcja Charytatywna - Budowa Wielkich Organów Laseckich

Wójt Gminy Izabelin oraz Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona Przyrody, Kultura i Sztuka zapraszają na AUKCJĘ DZIEŁ SZTUKI w dniu 12 listopada 2017 r. (niedziela) o godzinie 19.30 w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21. Dochód przeznaczony będzie na budowę Wielkich Organów Laseckich.

Katalog dzieł sztuki dostępny na https://www.facebook.com/ugizabelin/

Sołtys i Rada sołecka wsi Laski zapraszaja na bezpłatne zajęcia: Elastyczny FITNESS dla wszystkich mieszkańców od lat 7 do 107

Kiedy: każdy CZWARTEK, od 2 listopada do 14 grudnia 2017

Godzina: 18:00, czas trwania 60 minut

Miejsce: aula Przedszkola w Laskach (ul. 3 Maja 43)

Prowadzący: Trener Personalny - Kacper Błaszczyk

Co zabrać: matę do ćwiczeń (jeśli masz), strój luźny, nie krępujący ruchów (dres, legginsy), skarpetki bez dziur (ćwiczymy bez butów), wodę.

Zajęcia mają na celu stabilizację, rozciąganie, wzmocnienie kręgosłupa i innych partii ciała.

Wstęp BEZPŁATNY, zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego wsi Laski na rok 2017

Szczegóły na: www.facebook.com/SolectwoLaski

Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Izabelin

Uprzejmie informujemy, że od 2 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Izabelin wprowadzono możliwość wpłat z tytułu podatków lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty skarbowej przy użyciu karty płatniczej lub telefonu. Urząd uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS oraz WebPOS Paybynet.

W terminalu POS będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard oraz płatności mobilne BLIK, natomiast płatności w systemie WebPOS Paybynet będą realizowane z wykorzystaniem telefonu (smartfona) i aplikacji mobilnych banków. Mieszkańcy dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej bądź przy użyciu telefonu nie ponoszą żadnych prowizji. Płatności przyjmują pracownicy Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (pok. 101) oraz Referatu Gospodarki Odpadami (pok. 9).

Program jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., która pełni rolę koordynatora Programu oraz wspiera finansowo jego wdrożenie i funkcjonowanie, dzięki czemu Gmina Izabelin nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

Ogłoszenie o lokalu

Gmina Izabelin poszukuje do wynajęcia na dłuższy okres czasu lokalu mieszkalnego dla trzyosobowej rodziny.

Preferowane lokale mieszkalne na terenie gmin: Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Warszawa Bemowo, Warszawa Bielany.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Referatem Komunalnym

Urzędu Gminy Izabelin: tel. (022) 722 89 48; fax.(022) 722 80 06

Złote Gody

W piatek 20 października 2017 r. w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 12 parom zamieszkałym w Gminie Izabelin, które przeżyły w małżeństwie 50 lat. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy medale wręczył Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski. Serdecznie gratulujemy Jubilatom i życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych

Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo w okresie Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, coraz częściej będziemy odwiedzać groby bliskich i wyjeżdżać na oddalone od miejsca zamieszkania cmentarze. Jest to okres, w którym powinniśmy zachować szczególną ostrożność, by nie paść ofiarą przestępców.

Wszystkich Świętych to okres szczególny. Dla wielu to setki kilometrów do przejechania, aby złożyć znicz na mogile swoich bliskich. To właśnie wtedy polskie drogi zapełniają się samochodami, wzmaga się ruch w miastach, szczególnie w okolicach cmentarzy. Dla policjantów to czas wytężonej służby - wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo. Akcja „Znicz 2017” na terenie powiatu warszawskiego zachodniego rozpoczęła się w piątek 27 października o godz. 6.00 i potrwa do 2 listopada (czwartek) do godz. 22.00.

Aby bezpiecznie dotrzeć na cmentarz i wrócić do domu pamiętajmy o podstawowych zasadach:

1.  W miarę możliwości korzystajmy ze środków komunikacji publicznej. „Uprzywilejowane w ruchu” specjalne linie autobusowe i tramwajowe dowiozą nas do miejsc, gdzie prywatne samochody nie będą mogły dojechać i zaparkować.

2. Parkujmy zgodnie z przepisami, w dozwolonych miejscach. Nie blokujmy wjazdu lub wyjazdu z drogi, bądź dostępu do wcześniej prawidłowo zaparkowanego pojazdu. Przypominamy, że samochody pozostawione w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela.

 3.        Nie jeździjmy na pamięć. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe. W rejonach cmentarzy i na drogach dojazdowych do nekropolii mogą zostać wprowadzone czasowe zmiany organizacji ruchu. Zwracajmy uwagę na znaki drogowe.

 4.        Należy pamiętać, iż polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów świetlnych, znaków drogowych. Jeżeli policjant zabroni wjazdu, to nie ma czasu na dyskusje i wdawanie się w polemikę. Trzeba stosować się do poleceń.

 5.        Jedźmy ostrożnie, dostosujmy się do oznakowań ograniczających prędkość, zakazujących parkowanie pojazdów, czy nakazujących ruch jednokierunkowy.

Pamiętajmy, aby na cmentarz nie zabierać ze sobą większej ilości gotówki niż potrzebujemy. Nie nośmy też dokumentów, pieniędzy, kluczy oraz przedmiotów wartościowych w reklamówkach, czy w kieszeniach. Portmonetki, portfele, telefony i karty bankomatowe, a także klucze należy schować w zamykanej wewnętrznej kieszeni odzieży. Korzystając ze środków komunikacji miejskiej torebkę miejmy zawsze przed sobą lub trzymajmy ją w dłoni. Należy także uważać przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdów komunikacji zbiorowej, gdyż w tłoku mogą pojawić się „kieszonkowcy".

Pamiętajmy również, by podczas porządkowania grobów nie zostawiać, nawet na chwilę, torebki lub saszetki na pomniku czy ławce. Parkując samochód przed cmentarzem również nie zostawiajmy w nim w widocznym miejscu wartościowych przedmiotów lub dokumentów. Starajmy się parkować na strzeżonych lub dozorowanych parkingach, w miejscach oświetlonych i często uczęszczanych. Wysiadając, sprawdźmy czy drzwi i okna w aucie są zamknięte.

Pamiętajmy, aby wyjeżdżając z domu, mieszkania, zadbać o odpowiednie jego zabezpieczenie. Wychodząc sprawdźmy, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, kurki z gazem zakręcone i wyłączone piecyki elektryczne. Warto również poprosić zaufanego sąsiada, by zwrócił uwagę na nasz dom czy mieszkanie, wyjmował zostawione w drzwiach ulotki, a w razie zauważenia czegoś niepokojącego, natychmiast nas o tym powiadomił.

Ruszając w dalszą podróż, każdy kierowca powinien pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, za kierownicę należy wsiadać będąc trzeźwym i wypoczętym. Po drugie, przed wyruszeniem w drogę trzeba przygotować swój samochód do jazdy: sprawdzić, czy wszystkie światła są sprawne, czy płyny w silniku są uzupełnione, czy opony są odpowiednio napompowane, czy mamy wszystkie dokumenty. Kolejną zasadą jest to, aby mądrze zaplanować swoją podróż – tak aby nie pokonywać całego, czasem kilkusetkilometrowego dystansu naraz, tylko rozłożyć go na kilka etapów. Warto, co około 100 km, zrobić sobie krótki postój: wysiąść z samochodu, wyprostować nogi, odetchnąć świeżym powietrzem. Po czwarte, podróżując, należy pamiętać, że każdy w samochodzie musi mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, a kierowca musi mieć zawsze włączone w aucie światła.

O swoje bezpieczeństwo powinni zadbać nie tylko kierujący, ale także piesi i rowerzyści. Przełom października i listopada to okres, w którym warunki atmosferyczne są bardzo zmienne i coraz szybciej zapada zmrok. Każdy pieszy i rowerzysta powinien pamiętać i zadbać o to, aby być widocznym. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będzie lepiej widoczny dla nadjeżdżającego kierowcy. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

#WarszawaOddycha - zajęcia z dziećmi w gminnym przedszkolu w Laskach

23 października w ramach akcji społecznej „Warszawa Oddycha”, mającej na celu zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza wśród mieszkańców Warszawy i okolic, firmy Airly i Blaupunkt wyposażyły gminne przedszkole w Laskach "Akademię pod Dębowym Liściem" w czujnik smogu i oczyszczacz powietrza. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach dotyczących czystości powietrza i zachowań proekologicznych w życiu codziennym. Wychowankowie przedszkola, ku zaskoczeniu prowadzących, wykazali się obszerną wiedzą na problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz jak im przeciwdziałać w ich bezpośrednim otoczeniu. 

 

Czujnik smogu - dane

Projekt Virtual WOF zyskał dofinansowanie

W dniu 19 października 2017 r. w Warszawie została podpisana umowa w sprawie dofinansowania w kwocie 56,5 mln zł (z RPO WM 2014-2020)  projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF). Projekt został przygotowany przez m.st. Warszawa w partnerstwie z gminami metropolii, w tym Gminą Izabelin.

Głównym celem Virtual WOF jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z dysfunkcjami wzroku. Nasza gmina bierze udział w trzech spośród 5 komponentów:

- E-środowisko, którego celem jest dostarczenie w czasie rzeczywistym instytucjom i osobom fizycznym informacji o stanie parametrów środowiskowych na terenie WOF (Warszawski Obszar Funkcjonalny) w dwóch obszarach: jakości powietrza i parametrów meteorologicznych; realizacja w naszej gminie rok  2021;

- E- dostępność przestrzeni publicznych, którego celem jest zwiększenie dostępności przestrzeni i usług  publicznych na terenie WOF poprzez wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej za pośrednictwem aplikacji mobilnej (tablica informacyjna); realizacja w naszej gminie rok 2020;

- E- transport, którego celem jest podniesienie jakości usług transportu publicznego na terenie WOF, poprzez opracowanie narzędzia planowania podróży i poruszania sią po terenie WOF w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej.

Projekt „ Virtual WOF” będzie realizowany w latach 2017-2022.

Więcej informacji w załączonej informacji prasowej.

 

Dominika Glonek, Referat Inwestycji, UGI

Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy na budowę zestawu do ćwiczeń kalistenicznych i siłowni plenerowej w Hornówku, w gminie Izabelin

19 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski i Skarbnik Gminy Marta Wojtachnio podpisali umowę o przyznaniu pomocy na operację pn. Budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych i siłowni plenerowej w Hornówku, w gminie Izabelin, przygotowaną w ramach Lokalnej Grupy Działania – Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. Inwestycja otrzyma dofinansowanie w wysokości 75 776,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych) ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER.

Przedsięwzięcie to będzie pierwszym elementem większego założenia parkowo-rekreacyjnego, realizowanego z wykorzystaniem istniejącego ukształtowania terenu, z wyeksponowaniem dwóch dębów - pomników przyrody. W strefie do ćwiczeń kalistenicznych, na bezpiecznej poliuretanowej nawierzchni, znajdą się: drążki, drabinki, poręcze, ławeczki, koła gimnastyczne, ławka do ćwiczeń, lina i drążek „żmijka”. W siłowni plenerowej zainstalowanych zostanie 11 urządzeń (z czego 3 z dofinansowaniem UE i 8 sfinansowanych ze środków własnych Gminy Izabelin). Zadanie zostanie zrealizowane w przyszłym roku.

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2017 roku

Mając na uwadze potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (lipiec – wrzesień 2017).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy:

 • rozbudowa Gminnego Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną;
 • budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Wolffa w Laskach;
 • realizacja stosownie do wcześniejszych uzgodnień przez Miasto Stołeczne Warszawa modernizacji ul. Estrady na odcinku izabelińskim tj. od ul. Arkuszowej do granicy ze Starymi Babicami wraz z wybudowaniem  chodnika po zachodniej stronie;
 • przeprowadzenie zakończonego sukcesem postępowania przetargowego na wykonanie robót obejmujących budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Izabelin; planowany termin zakończenia 30 czerwca 2018r.; dzięki wybudowaniu ścieżki rowerowej mieszkańcy Truskawia  uzyskają możliwość bezpiecznego przejazdu na rowerze lub przejścia pieszo do Izabelina C;
 • kontynuacja budowy  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Żurawiej i Bocianiej w Truskawiu oraz sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Hornówku i części ul. Południowej w Truskawiu;
 • ukończenie prac adaptacyjnych 5 mieszkań na piętrze i 2 mieszkań na parterze w pozyskanym na cele mieszkań komunalnych budynku w Mościskach; nowi najemcy zasiedlą przygotowane mieszkania do końca bieżącego roku;
 • rozpoczęcie rozbudowy Ośrodka Zdrowia u zbiegu ul. Matejki i ul. Tetmajera; koszt 3,6 mln zł; termin zakończenia budowy wrzesień 2018 r.;
 • złożenie wniosku o dofinansowanie  przebudowy ulic: Poznańskiej i Partyzantów w Laskach w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. W przypadku nie uzyskania dofinansowania na ten projekt (ostatnia zmiana kryteriów w Programie jest niekorzystna dla naszej Gminy ze względu na zawyżony wskaźnik G/Gg spowodowany znacznym odsetkiem osób niezameldowanych w naszej Gminie) dokończona zostanie przebudowa ul. Brzozowej;
 • oddanie do użytku alarmowego systemu powiadamiania (syreny i komunikaty głosowe);
 • dokonanie analizy zapotrzebowania na Dom dziennego pobytu dla seniorów w Gminie Izabelin na podstawie przeprowadzonej ankiety – zainteresowanie zgłosiło 14 osób - zadanie realizowane będzie w latach 2018/2019.

 

Ze względu na odstąpienie Zarządu Dróg Powiatowych od umowy z nierzetelnym wykonawcą zadania przebudowy ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B prace opóźnią się o kilka miesięcy. Wobec pojawienia się możliwości pozyskania przez Powiat dotacji na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 4,2 mln zł z konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Starosta Warszawski Zachodni uzgodnił z Gminą Izabelin, iż zgłosi do konkursu projekt przebudowy całej ul. Sienkiewicza wraz z rondem przy ul. 3 Maja oraz odcinkiem ul. 3 Maja od tegoż ronda do  ul. Szymanowskiego w Laskach. Zobowiązał się zarazem do naprawy punktowej przez Zarząd Dróg Powiatowych ul. 3 Maja od ul. Tetmajera do ronda w Laskach oraz położenia nakładki na ul.  Sierakowską od Sierakowa w pobliże ul. Końcowej w Izabelinie. Naprawa dróg powiatowych ma zostać zrealizowana przez Powiat przed nadchodzącą zimą.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 

 • przeprowadzenie,  na wniosek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, pełnej procedury związanej z wydaniem Decyzji Wójta o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie terenu rekreacyjno-sportowego wraz ze Szkolną Halą Widowiskowo-Sportową dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla dzieci niewidomych przy TOnO w Laskach oraz infrastrukturą techniczną niezbędną do obsługi planowanej inwestycji na terenie działki nr 1/1 przy ul. Brzozowej w Laskach;
 • przeprowadzenie prac planistycznych - Mościska, Etap IV, część A, trwa kompletowanie uwag do koncepcji planu do przekazania projektantowi, na wrześniowej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę dzielącą obszar na dwie części;
 • zakończenie procedury planistycznej dla Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – dokument został przyjęty w czerwcu Uchwałą Rady Gminy Izabelin Nr XXVII/231/17;
 • ponowne częściowe wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu - Hornówek, część E (w zakresie ul. Rolnej);
 • kompletowanie wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych w Izabelinie B na cele nieleśne oraz zmiany w dotychczas wydanych decyzjach - 16 odrębnych wniosków;
 • przekazanie do uchwalenia na październikowej sesji Projektu aktualizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Izabelin – wyłożenie w dniach: 02.10.2017 r. – 23.10.2017r., uwagi można składać do 13.11.2017r.;
 • wydanie 201 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 • nabycie udziału ½ w działce nr ew. 802 wieś Truskaw (skwerek u zbiegu ul. Lipkowskiej i ul. 3 Maja);
 • wydzierżawienie terenu u zbiegu ul. 3 Maja i ul.Wolffa z przeznaczeniem na parking (część działki nr ew. 1760/14 obr. Laski);
 • nabycie w drodze decyzji podziałowych i komunalizacji pod drogi gminne gruntów o łącznej powierzchni 121 m2;
 • uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dla blisko 250 działek niezbędnych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Izabelin B;
 • zawarcie – po uzyskaniu zgody Rady Gminy - porozumienia z właścicielem działki nr ew. 968 obr. Izabelin w sprawie jej nabycia przez Gminę Izabelin (działka przy Urzędzie Gminy Izabelin);
 • nadanie drodze we wsi Truskaw nazwy ulicy: Dzika;
 • wydanie decyzji ustalających tzw. rentę planistyczną na łączną kwotę: 7.616,00 zł;
 • podpisanie 7 umów dzierżawy długoterminowych (do 3 lat) z czynszem dzierżawnym w wysokości ok. 3.400,- zł w skali roku oraz 11 umów dzierżawy krótkoterminowych (do 3 miesięcy) – dzierżawa gruntów będących w posiadaniu Gminy Izabelin.

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • rozbudowa Gminnego Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną; zakończono roboty budowlane – rozbudowana część budynku składa się z dwóch funkcjonalnych części: sali widowiskowej o powierzchni użytkowej ok. 112 m2 oraz zaplecza socjalnego;  
 • remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Hornówku;  wymiana kotłów grzewczych wraz z osprzętem i automatyką oraz remont pomieszczenia kotłowni;  
 • rozstrzygnięcie przetargu na budowę połączenia drogowego ul. Łąkowej w Mościskach z ul. Klaudyńską w Klaudynie. Inwestycja jest współfinansowana przez gminę Stare Babice;
 • rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Izabelinie;  zakres prac obejmuje wykonanie trzykondygnacyjnego budynku wraz z łącznikiem do istniejącego budynku oraz zagospodarowanie terenu;
 • przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót obejmujących budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin w terminie do 30 czerwca 2018r.  Zamówienie podzielone zostało na 4 zadania:
  1. zadanie I - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Estrady w Mościskach do ronda w Laskach;
  2. zadanie II - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ronda w Laskach do ul. Partyzantów w Laskach, wraz z przebudową drogi;
  3. zadanie III - Budowa drogi rowerowej w ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Tetmajera w Izabelinie C do ul. Północnej w Truskawiu;
  4. zadanie IV - Budowa drogi rowerowej w ul. Sierakowskiej, na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza w Izabelinie C.

 

Wydział Środowiska

Referat Ochrony Środowiska:

 • zlecone prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Izabelin;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Izabelin, pokrycie kosztów chipowania;
 • prowadzenie korespondencji w sprawie dzikich zwierząt łownych  przebywających na terenie zabudowanym Gminy, w tym przygotowanie projektu pisma do Ministra Środowiska w tej sprawie;
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest dla Gminy Izabelin;
 • kontrola podmiotów działających w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
 • opracowywanie Raportu z realizacji „Programu Ochrony środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” za lata 2015-2016;
 • konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin.

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

 • zawarcie umowy na wykonanie nakładek bitumicznych na niżej wymienionych drogach gminnych w terminie od 11.09.2017r do 15.10.2017r.:

 

Lp.

Nazwa ulicy

Odcinek od - do

Długość

Truskaw

 

 

 

1.

Ptasińskiego

Leśnej Polanki - Popiełuszki

200m

Izabelin C

 

 

 

2.

Początkowa

Krasińskiego - Planty

110m

3.

Siemiradzkiego

Poniatowskiego - Kościuszki

260m

4.

Paderewskiego

Poniatowskiego - Świerkowa

140m

5.

Kościuszki

Chodkiewicza - do końca ulicy

520m

6.

Słoneczna

Kościuszki - Jałowcowa

95m

Izabelin B

 

 

 

7.

Zamoyskiego

Sapiehy - Podbipięty

300m

8.

Rocha Kowalskiego

Lubomirskiego - Kordeckiego

290m

Hornówek

 

 

 

9.

Poprzeczna XV

Kurowskiego - Łączna

380m

10.

Łączna

Lipkowska - XII Poprzeczna

190m

11.

Zielona

3 Maja - Kurowskiego

850m

 

 

Razem

3335m

 
 • budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Wolffa w Laskach; zakończenie pierwszego etapu prac polegającego na  przygotowaniu terenu, korytowaniu i spryzmowaniu ok. 82m3 gruntu, a następnie utwardzeniu kruszywem betonowym i klińcem dolomitowym placu o łącznej powierzchni 400m2; w drugim etapie prac, zaplanowanym na rok 2018, przewidziane jest wykonanie parkingu utwardzonego kostką betonową wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • wykonanie prac renowacyjnych mogił na cmentarzu wojennym;
 • realizacja zadań z funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw;
 • normowanie spraw związanych z budynkiem socjalnym przy ul. Chabrowej 4 w Mościskach.

 

Referat Gospodarki Odpadami:

 • wystawienie 247 upomnień dla dłużników;
 • wysłanie 91 wykazów zaległości;
 • wszczęcie 47  postępowań egzekucyjnych;
 • przyjęcie 7 zobowiązań mieszkańców dotyczących spłaty zaległości;
 • archiwizacja dokumentów;
 • wprowadzanie zmian na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wydział Rozwoju:

 • przygotowanie i przesłanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach RPO WM,  dla projektu pn. Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem"- jest nas więcej;
 • bieżące raportowanie oraz rozliczenia z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Lokalny Animator Sportu 2017;
 • pozytywne przejście oceny merytorycznej Projektu: ”Mazowieccy Liderzy e-Administracji”, złożonego w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Karta Izabelińczyka”; uchwała została podjęta na wrześniowej sesji Rady Gminy – wydawanie kart mieszkańcom planuje się od stycznia 2018 r.;
 • złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy ulic: Partyzantów i Poznańskiej w Laskach, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019;
 • prowadzenie bieżącej obsługi przedsiębiorców w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (136 wniosków wraz z deklaracjami ZUS);
 • współpraca przy organizacji XIII edycji Festiwalu Muzycznego „W krainie Chopina”;
 • współorganizacja zebrań wiejskich poprzez projekt plakatów i ulotek;
 • przygotowanie tablic informacyjnych dot. inwestycji z funduszy unijnych w Gminie Izabelin na piknik „Europa zmienia metropolię warszawską”;
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej – bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Izabelin w wieku 65+;
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Izabelin;
 • organizacja bezpłatnej mammografii dla kobiet w wieku 50-69 lat.

 

Wydział Finansowy

Referat Księgowości Budżetowej:

 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2017 r. z zadań własnych oraz zadań zleconych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);
 • wprowadzanie zmian w planie budżetu Gminy;
 • bieżące płatności zobowiązań oraz bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów i środków trwałych;           
 • czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za III  kwartał 2017 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);  uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych,  uzgadnianie należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych,  wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych;
 • obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

 

Referat Księgowości Podatkowej:

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących: podatku od nieruchomości (26 szt.), podatku leśnego (4 szt.),  łącznego zobowiązania pieniężnego (22 szt.), decyzji zmieniających wymiar (24 szt.);
 • systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy;    
 • przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych zgodnie z ustawą  o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą Ordynacja podatkowa - w sprawie zmiany wymiaru podatku;
 • sprawdzenie deklaracji podatku od nieruchomości os. prawnych (2 szt.);
 • wystawienie tytułu wykonawczego dla osoby prawnej na kwotę  76 072,80 zł;
 • wystawienie tytułów wykonawczych dla osób fizycznych za zaległości: w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (28 szt. na kwotę  18 837,00 zł);
 • wystawienie upomnień dla osób fizycznych za zaległości: w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym  (34 szt. na kwotę 120 064,00 zł);      
 • wystawienie upomnień na podatek od środków transportowych   (21 szt. na kwotę  58 844,00 zł); 
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości za III kwartał 2017 r.;
 • rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wykonawczych za  poszczególne miesiące 2017 r.;
 • wszczęcie  23 postępowań administracyjnych, celem ujawnienia w sądzie spadkobierców po zmarłych podatnikach Gminy Izabelin; pozyskiwanie dokładnych danych dla poszczególnych spadkobierców z Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy z Wydziału Administracji.  

 

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:

 • przeprowadzenie  testów i odbiorów ostatecznych Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności w Gminie Izabelin, który składa się z 5 punktów alarmowania rozlokowanych w : Truskawiu, Izabelinie C, Izabelinie B, Laskach i Mościskach;  zainstalowane nowoczesne syreny szczelinowe, oparte na technice cyfrowej pozwalają na przekazywanie zarówno sygnałów alarmowych, jak i komunikatów głosowych.

 

Zespół Szkół w Izabelinie:

 • kontynuacja pilotażowego Programu Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej ogłoszonego przez MEN;
 • zaplanowanie i zorganizowanie pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018:
  • zorganizowanie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej i inne zajęcia dodatkowe;
  • przygotowanie harmonogramu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich i szkolnych na cały rok szkolny; 
  • zaplanowanie działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny;
  • kontynuacja projektów: Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH – udział nauczycieli w szkoleniach, przeprowadzenie rekrutacji wśród uczniów;
 • przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: „Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie”, „W całości i z osobna - strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej”, „ Dlaczego Japończycy prowadzą spotkania na stojąco? Prowadzenie efektywnych zebrań”;
 • przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnej na Cmentarzu Wojskowym w Laskach;
 • wyremontowanie schodów - wyjście „G” – Izabelin, ul. 3 Maja 49;
 • wymiana rynien na długości 142 mb – nowa część szkoły z częścią sportową  - Izabelin, ul. 3 Maja 49;
 • pomalowanie: korytarza I piętro, sali 211, klatki schodowej, okien w starej części szkoły, wszystkich drzwi w nowej części szkoły - Izabelin, ul. 3 Maja 49;
 • pomalowanie: zaplecza kuchni, świetlicy, stołówki, sali 117, korytarzy oraz ściany frontowej w holu głównym  – Hornówek, ul. Wojska Polskiego 5.

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • udział dzieci w konkursie przeglądu piosenki o zdrowiu w Błoniu; uzyskanie wyróżnienia;
 • zorganizowanie uroczystości w okazji 70-lecia  Przedszkola w Izabelinie i 10-lecia Gminnego Przedszkola w Izabelinie przy ul. T. Kościuszki 17, dla dzieci, rodziców oraz zaproszonych gości;
 • przeprowadzenie generalnego remontu wewnątrz budynku podczas wakacji.

 

Gminne Przedszkole w Laskach:

 • organizacja zebrań i zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych;
 • prace wykończeniowe w nowo wybudowanej auli;
 • wymiana instalacji c.o. w starej części budynku;
 • zamontowanie dodatkowego  wyciągu w kuchni i pomieszczeniach kuchennych;
 • przeprowadzenie rekrutacji pracowników na nowoutworzone stanowiska pracy w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów dziecięcych;
 • zakup zestawu mebli (do  sali i  do szatni) dla jednej grupy;
 • wykonanie wielu prac porządkowo – remontowych oraz wykończeniowych, aby w pełni przygotować placówkę do rozpoczęcia nowego roku szkolnego; ogromne zaangażowanie personelu przedszkola;
 • zorganizowanie w dniu święta przedszkolaka pasowania na przedszkolaka dzieci nowych, zarówno dzieci 3-letnich, jak i dzieci starszych;
 • tradycyjnie, jak co roku, bardzo uroczyste obchody nadejścia Pani Jesieni;
 • zajęcie i miejsca przez reprezentację przedszkola w kolejnej edycji Ligi Przedszkolaka w Łomiankach.

 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:

 • sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za I półrocze 2017 r. , sprawozdań za miesiąc lipiec i sierpień  2017 r. jednostek obsługiwanych tj.: Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Laskach;
 • bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek;
 • przygotowanie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Izabelinie w Szkołę Podstawową  im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie;
 • przygotowanie danych do projektu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych „Edukacja Przedszkola” – Gminne Przedszkole w Laskach;
 • przyjmowanie oraz analiza wniosków o  zwrot kosztów dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych;
 • przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla siedmiu nauczycieli.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny;
 • przyjmowanie wniosków na nowe okresy zasiłkowe, zarówno ze świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jak i ze świadczenia wychowawczego 500+; nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero w październiku, ale aby wydać nową decyzję i zachować ciągłość wypłacania świadczenia wnioski przyjmowane były już od 1 sierpnia 2017 r.;
 • umożliwienie rodzinom starającym się o świadczenia rodzinne, dla których nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się dopiero od 1 listopada,  składania wniosków już w sierpniu, aby mieszkańcy mogli załatwić jedocześnie wszystkie sprawy związane ze świadczeniami na dzieci;
 • przyjęcie do dnia 27 września br. 27 wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 108 wniosków na świadczenia rodzinne oraz 675 wniosków na świadczenie 500+.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • uzyskanie dotacji na zakup nowości wydawniczych w kwocie 9 tysięcy złotych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Piorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2017;
 • organizacja wernisażu malarskiego Teodozji Gołaszewskiej i Haliny Kozak; obrazy można oglądać w godzinach otwarcia biblioteki do 30 października 2017 r.;
 • zorganizowanie spotkania autorskiego z Felicją Konarską - autorką wspomnień o Wołyniu oraz promocja najnowszej książki autorki „Opowieści z czterech kręgów”;
 • przygotowanie spotkania  dla przedszkolaków z Lasek z Przemysławem Wechterowiczem -autorem książek dla dzieci;
 • organizacja pierwszego po wakacjach spotkania klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki; w czytelni biblioteki dyskutowano na temat książki Eustachego Rylskiego „Szara lotka”, następne spotkanie odbędzie się 20 października 2017 r. o godz. 17.30;
 • wznowienie po wakacjach akcji „Czytamy Dzieciom”;  książki czytane są w ostatnią środę miesiąca o  godz. 16.00.

 

GPWiK „Mokre Łąki”:

 • realizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Żurawiej i Bocianiej w Truskawiu;
 • wybudowanie sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Hornówku; 
 • rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Hornówku;
 • budowa sieci wodociągowej w części ul. Południowej w Truskawiu;
 • bieżące prace porządkowe oraz utrzymania zieleni na drogach gminnych oraz placach zabaw;
 • prace interwencyjne w okolicach ul. Sory zapobiegające podtopieniu okolicznych posesji przez wody opadowe gromadzące się na pobliskim terenie Kampinoskiego Parku Narodowego;
 • zmiany kadrowe: powołanie dr Piotra Rudzkiego kierownika Jednostki Realizującej Projekt (JRP)  do zarządu spółki oraz powołanie do składu rady nadzorczej spółki Zastępcy Wójta Ryszarda Haczeka w miejsce ustępującego przedstawiciela Urzędu Gminy Izabelin – Sekretarza Gminy Ryszarda Łuczaka.

 

Centrum Kultury Izabelin

 • organizacja koncertów: Muzyczna podróż po Hiszpanii, zespołu smyczkowego Quatuor Europa, Bodo – Musical, Poparzeni Kawą Trzy, Biesiada Polska;
 • przygotowanie przedstawień teatralnych dla dzieci: Sówka Mądra Główka, Baltazar Bombka, Przygody Misia Podróżnika, Żółta ciżemka oraz spektaklu dla dorosłych - Małe zbrodnie małżeńskie;
 • zorganizowanie Dnia Otwartego CKI;
 • organizacja w ramach Wakacji w CKI 4 przedstawień teatralnych oraz zabaw tanecznych,  warsztatów plastycznych, gier i zabaw sportowych dla dzieci;
 • zorganizowanie spotkania z podróżnikami: Peru. Inti Raymi – święto Boga słońca, Opowieści z Madagaskaru oraz wystawy: prac malarskich Renaty Poncyliusz-Misiak, kolaży z papieru kolorowego Maksa Pudłowskiego, wystawy malarskiej Izabeli Skowrońskiej;
 • przeprowadzenie zajęć: Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla dzieci – trąbka, warsztaty robotyki, kreatywne warsztaty plastyczne „Jesienne fantazje”, zajęcia artystyczne z wykorzystaniem batiku, ebru, kreatywne warsztaty plastyczne;
 • trwa Tworzenie Klubu Muzycznego;
 • wyświetlenie w Kinie za Rogiem 38 filmów dla dzieci, 46 filmów dla młodzieży i dorosłych oraz  specjalna prezentacja filmu o ks. Tadeuszu Fedorowiczu „Dobrowolnie za Ural”.

 

Wójt Gminy Izabelin

 Witold Malarowski 

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego - rok szkolny 20016/2017

Gimnazjum – część humanistyczna

Zakres: język polski – 79,9%
Tło porównawcze średniego wyniku procentowego:

powiat – 75,6%

województwo –  72,4%

kraj – 69%

Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8 (wynik bardzo wysoki)

 

Zakres: historia i wos – 72,6%

Tło porównawcze średniego wyniku procentowego:

powiat – 64,7%

województwo – 61,8%

kraj – 59,0%

Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8  (wynik bardzo wysoki)

 

Gimnazjum —  część matematyczno-przyrodnicza

Zakres: matematyka – 65,2%

Tło porównawcze średniego wyniku procentowego:

powiat – 52,2%

województwo – 50,9%

kraj – 47,0%

Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8  (wynik bardzo wysoki)

 

Zakres: przedmioty przyrodnicze – 67,8%

Tło porównawcze średniego wyniku procentowego:

powiat – 56,1%

województwo – 54,9%

kraj – 52,0%

Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8 (wynik bardzo wysoki)

 

Gimnazjum —  część  z języka obcego nowożytnego (angielski)

Zakres: poziom podstawowy – 84%

Tło porównawcze średniego wyniku procentowego:

powiat – 73,6%

województwo – 71,1%

kraj – 67,0%

Średni wynik szkoły mieści się w przedziale staninu 8 (wynik bardzo wysoki)

 

Zakres: poziom rozszerzony – 66,3%

Tło porównawcze średniego wyniku procentowego:

powiat – 54,3%

województwo –53,2%

kraj – 49,0% 

 

Wyniki na podstawie sprawozdań CKE i OKE

zestawił:  /-/  Antoni Zych

 

GRATULUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM TAK WSPANIAŁYCH WYNIKÓW!

Izabelin na start

Grupa biegowa Izabelin na Start zaprasza wszystkich na Treningi sportowe z Trenerem na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Izabelinie, ul. 3 Maja 49. Wstęp jest bezpłatny, obowiązuje zmiana obuwia.

W najbliższą niedzielę, po treningu na sali, dla chętnych, wspólne wybieganie po Puszczy.

Treningi odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 8:00

Zawsze aktualne informacje na stronie: www.facebook.com/IzabelinNaStart

#WarszawaOddycha

W październiku rozpocznie się akcja społeczna #WarszawaOddycha.  Ma ona na celu zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza wśród mieszkańców Warszawy. Firmy Airly i Blaupunkt wyposażą 20 przedszkoli na terenie Warszawy i okolic (m.in. w gminnym przedszkolu w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem") w czujniki smogu i oczyszczacze powietrza.

 

Firmy przychodzą na ratunek dzieciom!

Dostrzegając olbrzymi problem, jakim jest jakość powietrza w Polsce, inicjatorzy akcji postanowili wyposażyć przedszkola na terenie aglomeracji warszawskiej w czujniki smogu oraz oczyszczacze powietrza. W sumie firmy przekażą po 20 zestawów sensorów i oczyszczaczy.

Pierwszym krokiem do zmian jest zwiększenie społecznej świadomości na temat jakości powietrza oraz natychmiastowe działanie. Czujniki smogu umieszczone przy przedszkolach pozwolą opiekunom dzieci na sprawdzanie stanu powietrza. Dzięki platformie monitorującej zanieczyszczenia powietrza (map.airly.eu) będzie można wybrać najlepszą porę na spacer z dziećmi i w ten sam sposób ochronić przedszkolaków przed szkodliwym działaniem smogu. Oczyszczacze powietrza zadbają, aby w czasie kiedy za oknami przedszkoli będzie unosił się smog, dzieci przebywały w czystym i dobrym dla ich zdrowia powietrzu. Podczas akcji w przedszkolach na terenie Warszawy oraz w sąsiadujących gminach odbędą się zajęcia edukacyjne dla dzieci, budujące świadomość na temat zanieczyszczeń i uczące nawyku dbania o środowisko naturalne.

Airly tworzy profesjonalny system monitorujący jakość powietrza w naszym kraju. Jest największym producentem czujników smogu w Polsce, z siecią liczącą blisko 500 sensorów.

Blaupunkt dostarcza technologie rozwiązań klimatyzacyjnych, osuszania i oczyszczania powietrza, które od 2012 roku są dynamicznie rozwijającym się segmentem marki. Firma obecnie dystrybuuje swoje urządzenia w ponad dziesięciu krajach Europy.

Patronat nad #WarszawaOddycha objął Warszawski Alarm Smogowy. W akcję włączyły się również drukarnia Megraf oraz firma Can Pack, które bezpłatnie dostarczają wsparcie reklamowe na potrzeby kampanii.

 

Dlaczego smog jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci?

Układ oddechowy u dzieci charakteryzuje się bardzo wąskimi drogami, w których znajduje się wiele gruczołów śluzowych. Przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu powoduje podrażnienie, co w konsekwencji może prowadzić do duszności oraz infekcji. Dzieci, które obciążone są chorobami przewlekłymi typu astma, mukowiscydoza, nadreaktywność oskrzeli oraz wady serca są szczególnie narażone na drażniące działanie smogu, co może prowadzić do ogólnego pogorszenia stanu ich zdrowia.

Przebywanie w smogu możemy porównać do palenia papierosów. Według danych Polskiego Alarmu Smogowego przebywanie dziecka w zanieczyszczonym powietrzu równa się wypaleniu przez niego 4 papierosów.

Oczywiście dzieci powinny przebywać na  świeżym powietrzu i wychodzić na spacery, ale tylko wtedy, gdy nie ma smogu! W ten sposób możemy ograniczyć im kontakt z powietrzem o bardzo złej jakości.

 

Problem smogu w Warszawie

Działaące na terytorium Warszawy akcje społeczne oraz organizacje pozarządowe próbują nagłośnić sprawę smogu w mieście. Niestety… wiele osób w Polsce kojarzy smog wyłącznie z południem kraju. Nieodpowiednie spalanie węgla, spalanie śmieci i korzystanie z paliw stałych niskiej jakości sprawia, że po prostu wszędzie trujemy się tak samo. Jest to przyczyną tworzenia się smogu londyńskiego zarówno w Warszawie, jak i innych częściach kraju. Występuje on w sezonie grzewczym - zazwyczaj od października do marca.

W przypadku Warszawy mamy dodatkowo do czynienia ze smogiem typu Los Angeles (tzw. smog fotochemiczny), który występuje przede wszystkim w miesiącach letnich.

 

Konsekwencje przebywania w zanieczyszczonym powietrzu

Liczby nie kłamią. Każdego roku, ze względu na fatalną jakość powietrza w naszym kraju, umiera przedwcześnie kilkadziesiąt tysięcy naszych rodaków. Co więcej, z powodu zanieczyszczeń powietrza ginie więcej osób niż w wypadkach samochodowych! Problem ten dotyczy nas wszystkich. Dlaczego? Przez oddychanie powietrzem, w którym zawarte są pyły zawieszone oraz metale ciężkie, nasze życie zostaje skrócone o 8-9 miesięcy! Mamy także większe ryzyko na zachorowanie na choroby niedokrwienia serca, udar, raka płuc, chorób układu oddechowego, Alzheimera. Smog wpływa także negatywnie na zdrowie już na etapie życia płodowego.

 

Więcej informacji na www.blaupunkt.com oraz www.airly.eu

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin - działka 79/2 obr. Mościska. Wyłozenie do publicznego wglądu 02.10.2017 r. - 23.10.2017 r. Uwagi do dnia 13.11.2017 r.

Obszar zmiany studium obejmuje działkę o Nr ew. 79/2 położoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej o powierzchni   2427m2  zakupioną przez Gminę Izabelin w maju 2017 r.

Celem zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały intencyjnej, jest umożliwienie przeprowadzenia planowanej inwestycji gminnej, polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno – usługowego na budynek mieszkalny i zwiększenie w ten sposób gminnego zasobu mieszkaniowego.

W ramach wyłożenie do publicznego wglądu zachęcamy do udziału w dyżurze autorskim głównego projektanta oraz w dyskusji publicznej w dniu 09.10.2017 r. (poniedziałek). Szczegóły w załączonym ogłoszeniu z dnia 15.09.2017 r., Znak: GPA. 6720.7.2017.AI

Projekt mpzp wsi Hornówek, część E – drugie (częściowe) wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r. Uwagi do dnia 03.11.2017 r.

Wyłożenie związane jest z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego ul. Rolnej z 5,0 m proponowanych na etapie poprzedniego wyłożenia do publicznego wglądu (28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.) do 9,0 m, co stanowić będzie powtórzenie w tym zakresie ustaleń obowiązującego planu miejscowego wsi Hornówek, część C GIMNAZJUM z 2005 r., jak tez poprzednich planów miejscowych dla tego terenu.

Wyłożenie, o czym informowaliśmy 15.09.2017 r. obejmuje działki Nr: 85/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/2, 87/3, 192/1 położone przy ul. Rolnej. Obszar objęty ponownym wyłożeniem oznaczony został kolorem czerwonym na Załączniku graficznym, do Ogłoszenia Wójta Gminy Izabelin  z dnia 15.09.2017 r., Znak: GPA.6722.2.10.2017.AI . Ogłoszenie w załączeniu wraz z załącznikiem graficznym.

W ramach wyłożenia zachęcamy do udziału w dyżurze autorskim głównego projektanta oraz w dyskusji publicznej w dniu 04.10.2017 r., godz. 18.00, Centrum Kultury Izabelin. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu.

Nabór na wolne stanowisko kierownicze - SEKRETARZ GMINY

Nabór na wolne stanowisko kierownicze - SEKRETARZ GMINY

Dziki w Izabelinie

W ostatnich dniach na terenie gminy pojawiły po raz kolejny rodziny dzików z młodymi, w tym w rejonie nowej szkoły. Zwierzęta te – nawet lochy z młodymi – zachowują się na ogół spokojnie o ile nie są niepokojone. Jednakże problem potencjalnego zagrożenia jakie może być spowodowane przez pojawienie się wychodzących z terenów KPN dzików istnieje. W sytuacji gdy spotykamy dziki należy najlepiej się wycofać. Dziki nie wykazują typowych charakterystycznych oznak zachowania się poprzedzających ich agresję.

Jak na razie nie stwierdzono, aby dziki, lochy lub młode były agresywne. W związku z powyższym nie było powodu podejmowania bardziej radykalnych działań, gdyż agresywność zwierzęcia uzasadnia dokonanie odstrzału redukcyjnego. Odławianie dzików w obecnej sytuacji prawnej nie jest realnie możliwe, gdyż w związku z tegoroczną marcową decyzją Weterynarza Powiatowego i pismem Ministra Środowiska nasz Kampinoski Park Narodowy nie może przyjmować odłowionych dzików z terenów pozaparkowych ze względu na Afrykański Pomór Świń (ASF). KPN w chwili obecnej nie posiada odpowiednich terenów do kwarantanny odłowionych dzików, celem identyfikacji i likwidacji jednostek chorych przy zachowaniu zdrowych, co oznacza, że odłowienie zwierzęcia oznaczałoby dla niego kres żywota.

Problem zwiększenia częstotliwości pojawiania się dzików na terenach zamieszkałych jest następstwem ich dużej populacji, ucieczki z terenów KPN, na których pojawiły się watahy wilków, a także – niestety – jest skutkiem dokarmiania  dzików przez naszych współmieszkańców, co zachęca ich do częstych wizyt na naszych drogach gminnych i działkach wśród budynków.

 

NIE DOKARMIAJMY DZIKÓW I INNYCH DZIKICH ZWIERZĄT !!!

 Informujemy, iż gmina Izabelin zwracała się wielokrotnie do KPN i starosty powiatu o podjęcie odpowiednich działań celem ich odłowienia  lub zapobieżenia wchodzeniu dzików na tereny zurbanizowane. Nasze działania ze względu na zaistniały pat organizacyjno-prawny po decyzji Weterynarza Powiatowego nie mogą być skuteczne. Do końca przyszłego tygodnia rozmieścimy wzdłuż granic Hornówka odstraszające dziki środki chemiczne (zapach wilka) celem powstrzymania ich dalszego napływu. We wtorek będzie miało miejsce kolejne spotkanie ze starostą w tej sprawie.

W związku z faktem, iż zgodnie z prawem łowieckim agresywne lub chore zwierzęta powinny zostać odłowione i ewentualnie zlikwidowane zwracamy się do mieszkańców o zgłaszanie do Wydziału Środowiska Urzędu Gminy czy na Policję lub do służb KPN wszelkich informacji o próbach ataku ze strony dzików czy innych zwierząt na terenie naszej gminy. 

Według oficjalnych komunikatów KPN otrzymał w tym roku do wykonania wysoki plan odstrzału dzików co powinno zredukować ich liczbę do 500 sztuk i z pewnością zmniejszy presję dzików na tereny zurbanizowane w niedalekiej przyszłości.

 

Instrukcja zachowania się wobec dzikich zwierząt otrzymana z KPN 

Kampinoski Park Narodowy zawiadamia, że jeżeli spotkamy zwierzynę grubą w terenie zabudowanym, to należy spokojnie i powoli się od niej oddalić. W przypadku łosia baczną uwagę należy zwrócić na jego łyżki, czyli uszy. Gdy łoś wyciąga szyję do przodu i lekko opuszcza głowę, a łyżki kładzie po sobie, to niewątpliwy znak, że szykuje się do ataku, który następuje błyskawicznie. Warto wiedzieć, że łosie bardzo łatwo wyprowadzić z równowagi, np. poprzez głośne mówienie, błyskanie fleszem lub zwyczajne przemieszczanie się w ich kierunku. Każde takie zachowanie może być odebrane przez zwierzę jako zagrożenie, na które łoś może odpowiedzieć atakiem. Skutkiem takiego postępowania może być też to, że zwierzę w dramatyczny sposób skończy życie, bo wystraszone zacznie uciekać na oślep i może np. złamać sobie kark uderzając w siatkę ogrodzenia. Nie należy robić gwałtownych ruchów. Szczególnie niebezpieczna może okazać się locha z warchlakami, która wyczuwając zagrożenie dla swojego potomstwa, może zaatakować.

Zwierzyna drobna na widok człowieka na ogół szybko ucieka. Jednak kiedy jest inaczej, to nie należy się do niej zbliżać, ani tym bardziej jej głaskać, bowiem jest ryzyko,
że zwierzę może być chore na wściekliznę, którą człowiek może się zarazić.

Jeszcze do niedawna spotkanie dzikiego zwierza możliwe było głównie na łonie natury. Niestety w związku z coraz większą zabudową terenów zielonych, ingerujemy
w środowisko dzikich zwierząt. Konsekwencją tego jest to, że spotkanie ich w zabudowaniach ludzkich jest coraz bardziej powszechne. Należy pamiętać, że nie powinno się dokarmiać żadnych dzikich, gdyż przyzwyczajają się one do tego zmniejszając odległość, która dzieli je od człowieka, mogąc powodować zagrożenie dla nas i dla siebie.

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Podpisano umowę na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie

W czwartek 21 września 2017 r. została podpisana umowa z firmą SYLEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. na rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie. 

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy nastąpi w październiku br., a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie terenu rekreacyjno — sportowego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno — sportowego wraz ze Szkolną Halą Widowiskowo-Sportową dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych przy Towarzystwie Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach oraz infrastrukturą techniczną niezbędna do obsługi planowanej inwestycji na terenie działki oznaczonej nr ew. 1/1, położonej przy ul. Brzozowej w obrębie ewidencyjnym Laski w gminie Izabelin prowadzonej na wniosek Pani Anny Podgórskiej I Zastępcy Prezesa Zarządu Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Pani Bożeny Zych Skarbnik Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, w dniu 19.09.2017 roku Wójt Gminy Izabelin wydał decyzję Nr 50/2017, znak GPA.6733.2.6.2017.JS

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42 w Izabelinie, pokój nr 1. Godziny przyjęć stron: poniedziałek 9.00-18.00; wtorek, środa, czwartek i piątek: 8.00 —16.00

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin w dniach: 02.10.2017 r. – 23.10.2017 r.

Obszar zmiany studium obejmuje działkę o Nr ew. 79/2 położoną we wsi Mościska, przy ul. Chabrowej o powierzchni   2427m2  zakupioną przez Gminę Izabelin w maju 2017 r.

Celem zmiany, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały intencyjnej, jest umożliwienie przeprowadzenia planowanej inwestycji gminnej, polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalno – usługowego na budynek mieszkalny i zwiększenie w ten sposób gminnego zasobu mieszkaniowego.

Ogłoszenie o ponownym (częściowym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Hornówek, część E w dniach 29.09.2017 r. – 20.10.2017 r.

Wyłożenie związane jest z projektowanym poszerzeniem pasa drogowego ul. Rolnej z 5,0 m proponowanych na etapie poprzedniego wyłożenia do publicznego wglądu (28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.) do 9,0 m, co stanowić będzie powtórzenie w tym zakresie ustaleń obowiązującego planu miejscowego wsi Hornówek, część C GIMNAZJUM z 2005 r., jak tez poprzednich planów miejscowych dla tego terenu.

    Wyłożenie obejmuje działki Nr: 85/1, 86/2, 86/3, 86/4, 86/5, 87/2, 87/3, 192/1 położone przy ul. Rolnej. Obszar objęty ponownym wyłożeniem oznaczony został na Załączniku graficznym, do niniejszego Ogłoszenia kolorem czerwonym.

Rozbudowa drogi powiatowej Sienkiewicza i budżet 2018

W związku z nie przystąpieniem firmy Pribex - Wykonawcy projektu przebudowy ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B -  do prac w  terenie w dniu 5 września miało miejsce spotkanie przedstawicieli gminy Izabelin w składzie: Wójt Witold Malarowski, Zastępca Wójta Ryszard Haczek, Skarbnik Marta Wojtachnio oraz Prezesem zarządu spółki Mokre łąki Waldemar Roszkiewicz i członek zarządu Marcin Sobczak ze starostą warszawskim-zachodnim i przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) – inwestorem projektu - celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a także omówienia wspólnych zamierzeń gminy i powiatu na rok 2018.

Stosownie do wyników i warunków majowego przetargu Zarząd Dróg Powiatowych udostępnił Wykonawcy plac budowy w dniu 27 czerwca, z założeniem że w sierpniu rozpoczną się prace w ulicy Sienkiewicza, które powinny zostać zakończone do końca b.r. Niestety, pomimo wyłączenia w sierpniu z ruchu ulicy Sienkiewicza do 5 września nie nastąpiło faktyczne wejście Wykonawcy na plac budowy. Przedstawiciele gminy Izabelin wyrazili swoje zaniepokojenie takim obrotem sprawy i zwrócili się do starosty o wyjaśnienie sytuacji oraz podjęcie odpowiednich kroków dla jej rozwiązania.  Starosta warszawski-zachodni poinformował, iż ZDP postara się uzgodnić z Wykonawcą dalsze zasady współpracy w zakresie realizacji tego projektu. Zobowiązał się także do podjęcia skutecznych działań, celem realizacji tej bardzo istotnej dla mieszkańców Izabelina B i całej gminy inwestycji, tak by zakończyła się ona w możliwie krótkim terminie. W dniu 13 września otrzymaliśmy jednak informację, iż ZDP w Ożarowie odstąpił od umowy z Wykonawcą dotyczącej zadania rozbudowy drogi Sienkiewicza w Izabelinie B co potwierdza, że starosta i ZDP podjęli skuteczne działania mające na celu ochronę przed skutkami działań nierzetelnego Wykonawcy. Oznacza to, że ZDP rozpisze w ciągu najbliższych 2-3 tygodni kolejny przetarg. Podczas rozmów ze Starostą Warszawskim - Zachodnim zwróciliśmy się o objęcie nowym przetargiem odcinka ulicy Sienkiewicza od Jana Kazimierza do 3 Maja wraz z projektowanym rondem u zbiegu Sienkiewicza i 3 Maja oraz Krasińskiego. Nowe zadanie będzie realizowane w latach 2017/2018. O dalszych losach powiatowego projektu rozbudowy Sienkiewicza i wynikach kolejnego przetargu będziemy informować.

Gmina Izabelin przedstawiła staroście i ZDP kilka kluczowych drogowych projektów inwestycyjnych jakie powinny być zrealizowane przez powiat na terenie gminy Izabelin w najbliższych latach. Za kluczowe uznano by w 2018 r. wspólnie zrealizować fragment ścieżki rowerowej  w Laskach oraz rondo na skrzyżowaniu Sienkiewicza z 3 Maja. Ustalono, że w projekcie budowy ścieżki rowerowej w Laskach Gmina Izabelin zostanie Inwestorem zastępczym przejmując w drodze porozumienia uprawnienia realizacji inwestycji od powiatu. Wskazano także na konieczność zadbania o bezpieczeństwo dzieci i niewidomych przy powiatowej drodze 3 Maja, poprzez montaż progów wyspowych bądź wyniesienia przejść dla pieszych w połączeniu z odpowiednimi sygnalizatorami świetlnymi i miernikami prędkości, co miało być wykonane wraz z planowaną przebudową ul. 3 Maja, która niestety w wyniku zbyt wysokich kosztów ofertowych nie doszła do skutku. Starosta zapewnił, że bezpieczeństwo dzieci w rejonie przedszkoli i szkół jest dla niego i radnych kluczowe oraz zapewnił, że tę zaległość w możliwie krótkim terminie ZDP nadrobi.

Podczas spotkania omówiono także zagadnienia związane z utrzymaniem pozostałych dróg powiatowych na terenie gminy, zwłaszcza ulicy Sierakowskiej i 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera do ronda w Laskach. Stosownie do wcześniejszych rozmów ul. Sierakowska powinna zyskać jeszcze w tym roku nakładkę na odcinku kilkuset metrów od ul. Gen. R. Abrahama w stronę ulicy Końcowej w Izabelinie C , co powinno zapobiec dalszej degradacji jej nawierzchni. Również ulica 3 Maja na problematycznym odcinku zostanie punktowo naprawiona. Wyniki przetargu na prace naprawcze - ogłoszonego już przez ZDP - poznamy w przyszłym tygodniu. ZDP wyraził przekonanie, że oferty powinny  mieścić się w możliwościach finansowych powiatu i nie powinna zaistnieć sytuacja jaka miała miejsce  przy przetargu na przebudowę 3 Maja i Sienkiewicza, gdy koszty ofertowe poszybowały o ponad 50% ponad przeznaczony na to zadanie budżet powiatu. Czekamy więc na materializację deklaracji starostwa.

          

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Bezpłatny serwis pogodowy

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio na północy Polski spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne.

Podobne anomalie pogodowe zdarzają się na terenie Polski coraz częściej. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Informowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie jest niezwykle istotne – pozwala zabezpieczyć domy, zgromadzić zapasy wody i żywności a czasami po prostu opuścić zagrożony teren. W przypadku anomalii pogodowych niezwykle istotne jest, aby komunikaty docierały bezpośrednio w rejon zagrożenia, tam gdzie spodziewamy się huraganu lub gradobicia. Komunikaty w mediach lub Internecie dotyczą zwykle całych województw, są nieprecyzyjne i nie uwzględniają dynamiki zmian pogodowych.

Wyjątkiem, jeśli chodzi o jakość i aktualność komunikatów pogodowych, są informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. Stowarzyszenie opracowuje własne, bardzo precyzyjne, ostrzeżenia pogodowe dla zagrożonych obszarów. 

więcej onformacji: http://lowcyburz.pl/ 

Remont kotłowni w dużej szkole

W związku z wykryciem podczas wakacyjnego przeglądu stanu technicznego problemów technicznych z systemem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku szkolnym przy ul. 3 Maja 49 została podjęta decyzja o remoncie całej kotłowni wraz z wymianą pieca. Prace potrwają do końca miesiąca września. Dzięki temu podczas najbliższej zimy – niezależnie jaka będzie – w salach powinna być właściwa temperatura i awarie ogrzewania nie powinny występować. Uprzedzamy, iż w związku z prowadzonymi pracami w kotłowni do końca miesiąca września do szkolnych sanitariatów nie będzie dostarczana ciepła woda.

WÓJT GMINY IZABELIN informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin we wsi Izabelin C przy ul. 3 Maja 42 w terminie od dnia 01 września 2017 r. do dnia 22 września 2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę.

 

  Wójt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

 

Izabelin C, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część E wykładanego do publicznego wglądu w dniach 28.06.2017 – 31.07.2017 r. Termin składania uwag upłynął w dniu 14.08.2015 r.

Do wyłożonego projektu planu wpłynęły dwie uwagi  - współwłaścicieli jednej działki. Uwagi w większości nie zostały uwzględnione – za wyjątkiem zmniejszenia skosu widoczności po północno –wschodniej krawędzi pasa drogowego ul. Zielonej. Szczegóły w załączonej tabeli.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym przeanalizowaniu przyjętej w wykładanym projekcie planu 5-metrowej szerokości pasa drogowego ul. Rolnej (w części objętej projektem planu), planowane jest jego poszerzenie w projekcie planu do 9,0 m, tj. powtórzenie w tym zakresie ustaleń poprzednich planów miejscowych, jak też obowiązującego obecnie dla tego terenu planu miejscowego wsi Hornówek, część C  Gimnazjum z 2005 r.

Wprowadzenie takiej korekty wymaga powtórzenia procedury planistycznej w zakresie ponownego (fragmentarycznego) wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu.

O szczegółach poinformujemy niebawem w formie ogłoszenia na stronach internetowych, w newsletterze, na tablicach ogłoszeń oraz w gazecie “Listy do Sąsiada”.

Europa zmienia metropolię warszawską

Już po raz ósmy Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa wraz z licznymi instytucjami, gminami aglomeracji warszawskiej i dzielnicami Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza wszystkich mieszkańców stolicy i okolicznych gmin jak również turystów, na europejski piknik rodzinny na terenie parku Pole Mokotowskie. Impreza odbędzie się w dniach 9 – 10 września 2017 roku w godz. 10:00 – 18:00.

więcej informacji

Przekazanie gruntów na powiększenie istniejącego cmentarza katolickiego we wsi Hornówek

Negocjacje w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntów na powiększenie istniejącego cmentarza we wsi Hornówek (potocznie nazywanego w Izabelinie) wchodzą w decydującą fazę. W najbliższych dniach odbędzie się wizja w terenie z udziałem Ekonoma archidiecezji warszawskiej Księdza prałata Mariana Racińskiego. Zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Izabelin uchwałami na powiększenie cmentarza oddane zostaną w użytkowanie wieczyste działki nrnr ew. 882, 1/18, 883 obr. Hornówek o łącznej powierzchni 4010 m2. Ponadto Parafia nabędzie od Gminy Izabelin działkę nr ew. 536/2 o pow. 345 m2

Budowa masztu telefonii komórkowej we wsi Hornówek

Rozpoczęła się budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY. Inwestorem jest firma P4 sp. z o.o. Inwestycja realizowana jest na działce stanowiącej własność Gminy Izabelin. Teren ten zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu przeznaczony jest na cmentarz. Na mocy  podpisanej umowy firma P4 sp. z o.o. musi udostępnić stację pozostałym operatorom sieci komórkowych. W ramach realizowanej inwestycji pobudowana zostanie wieża wysokości 50 m - wysokość wieży wynika z terenu na jakim jest realizowana - zalesiony czyli musi być nad istniejącym drzewostanem, a ponadto musi być zapewnione miejsce na zamontowanie na niej urządzeń przez pozostałych operatorów.

Stacja bazowa zostanie podłączona do sieci energetycznej w ul. 3 Maja – podłączenie wykonane zostanie do słupa po północnej stronie ul. 3 Maja na wysokości wjazdu na teren Parafii św. Franciszka z Asyżu. Przyłącze zrealizowane zostanie na terenie użytkowanym przez Parafię, wzdłuż zachodniego ogrodzenia po działce nr ew. 6/23 (stanowiącej własność Gminy Izabelin).

Ponadto w ramach inwestycji firma P4 sp. z o.o. wybuduje drogę dojazdową – ul. ks. Andrzeja Santorskiego, na odcinku od ul. ks. Aleksandra Fedorowicza do końca istniejącego cmentarza.

Patroni naszych ulic. Dekomunizacja w Warszawie i okolicach - SPOTKANIE

Wkrótce będzie nas 10 000 !

Ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie upałów na terenie województwa mazowieckiego

więcej informacji

Jak przygotować się na upał

Szanowni Mieszkańcy,

Według prognozy IMGW, do 5 sierpnia br. na terenie większości kraju występować będą upały.

Ostrzeżenia 3. stopnia obowiązują dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Przedstawiamy Państwu Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa „Jak przygotować się na upał”.

Wyniki przetargu na wykonanie nakładek bitumicznych na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych

W dniu 10.07.2017r. miało miejsce otwarcie ofert na wykonanie nakładek bitumicznych na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych o łącznej długości ponad 3000m i szacowanej wartości zamówienia wynoszącej 650.000,00 zł brutto. Wpłynęło 6 ofert z czego tylko jedna o wartości 577.528,91zł mieściła się w zakładanym budżecie, jednak ze względów proceduralnych oferta musiała zostać odrzucona a samo postępowanie unieważnione.

W najbliższych dnia nastąpi powtórne ogłoszenie przetargu i kolejna próba wyłonienia wykonawcy planowanych prac drogowych. Bez zmian jest zakres i czas realizacji prac drogowych, planowanych do wykonania w terminie do 15.10.2017r. na następujących odcinkach drogach gminnych:

 

Lp.

Nazwa ulicy

Odcinek od - do

Długość jezdni (m)

Truskaw

 

 

 

1.

Ptasińskiego

Leśnej Polanki - Popiełuszki

186,00

Hornówek

 

 

 

2.

Poprzeczna XV

Kurowskiego- Łączna

384,00

3.

Łączna

Lipkowska - XII Poprzeczna

190,00

4.

Zielona

3 Maja - Kurowskiego

830,00

Izabelin C

 

 

 

5.

Początkowa

Krasińśkiego - Planty

90,50

6.

Siemiradzkiego

Poniatowskiego - Kościuszki

239,00

7.

Paderewskiego

Poniatowskiego - Świerkowa

145,00

8.

Kościuszki

Chodkiewicza - do granicy KPN

482,50

9.

Słoneczna

Kościuszki - Jałowcowa

88,00

Izabelin B

 

 

 

10.

Zamoyskiego

Sapiehy - Podbipięty

297,50

11.

Rocha Kowalskiego

Lubomirskiego - Kordeckiego

284,00

RAZEM

3030,50

 

 

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w II kwartale 2017 roku

Mając na uwadze potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (kwiecień – czerwiec 2017).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy:

 • udzielenie Wójtowi przez Radę Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;
 • udział w spotkaniu z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zastępcą Prezydenta m. st. Warszawy R. Kaznowską w sprawie nowego połączenia gm. Izabelin z Warszawą po realizacji trasy S-7 (Energetyczna/Loteryjki oraz Nowojanickiego), a także w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. 3 Maja z  Estrady/Arkuszowa;
 • zakończenie uzgodnień Stałej Organizacji Ruchu projektu budowy ścieżek rowerowych /ZIT/;
 • rozpoczęcie budowy sali wielofunkcyjnej w Gminnym Przedszkolu w Laskach;
 • zakończenie prac projektowych nowego ośrodka zdrowia, który powstanie u zbiegu ul. Matejki i Tetmajera;
 • zakończenie prac adaptacyjnych piętra budynku komunalnego w Mościskach;
 • rozpoczęcie budowy gminnego systemu alarmowego i komunikacji głosowej, która zakończy się 31 lipca 2017 r.

 

Skarbnik Gminy:

 • dokonanie przez Radę Gminy na wniosek Wójta  kilku zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok, niezbędnych w celu realizacji zadań gminy oraz możliwości ich sfinansowania. Najważniejsze i kluczowe dla gminy to zmiany w zadaniach majątkowych w tym inwestycyjnych, jakie czekają na realizację w sezonie letnim oraz jesiennym i dotyczą: przebudowy ul. Sienkiewicza w Izabelinie B, rozbudowy Gminnego Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną, rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Izabelinie, przebudowy kotłowni gazowej i wymiany instalacji ciepłej wody w Szkole Podstawowej przy ul. 3 Maja w Izabelinie, modernizacji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Chabrowej 4 w Mościskach oraz modernizacji punktów oświetlenia ulicznego w Izabelinie C, Hornówku, Truskawiu i Laskach;
 • dokonanie ostatecznego rozliczenia minionego roku budżetowego; zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Izabelin przedstawił Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, sprawozdania budżetowe oraz obszernie opisane sprawozdanie finansowe za 2016 r. (zawierające bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych);
 • udzielenie w dniu 31 maja 2017 r. Wójtowi Gminy przez Radę Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.;  po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdaniem finansowym gminy za 2016 r., opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r., informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 

 • prace przy opracowaniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do działki Nr 79/2 we wsi Mościska;
 • opracowanie koncepcji planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska Etap IV, część A;  
 • opracowanie projektu Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym  i przedstawienie go do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;
 • prace nad planem zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E oraz wsi Izabelin B;
 • wyłonienie Wykonawcy i podpisanie umowy na wykonanie aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • przygotowanie 127 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowanie 27 pism w ramach bieżącej obsługi architektoniczno – budowlanej;
 • przygotowanie 7 odpowiedzi na wnioski do zmiany obowiązujących planów miejscowych.

 

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 • nabycie zabudowanej działki nr ew. 79/2 o pow. 2427 m2 obr. Mościska z przeznaczeniem pod budownictwo komunalne;
 • nabycie w drodze darowizny udziału 18/22 w działce nr ew. 939/28 o pow. 1992 m2 przeznaczonej pod drogę gminną ul. Sarenki;
 • podpisanie porozumienia i zlecenie wydzielenia ostatnich terenów przeznaczonych pod ul. Łosia i ul. Bobrową w Truskawiu;
 • nabycie pod drogi gminne w drodze decyzji podziałowych i komunalizacji gruntów o łącznej powierzchni 1121 m2.

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. X Poprzecznej w Hornówku oraz w ul. Langiewicza i Końcowej w Izabelinie C;
 • rozpoczęcie prac związanych z rozbudową Przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną;
 • ogłoszenie przetargu na budowę połączenia drogowego ulicy Łąkowej w Mościskach z ulicą Klaudyńską w Klaudynie;
 • podpisanie umowy z projektantami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w gminie Izabelin (ul. Jodłowej w Mościskach oraz ul. Chłopickiego, ul. Langiewicza i ul. Chodkiewicza w Izabelinie C,  ul. I Poprzecznej w Hornówku oraz ul. Kordeckiego, ul. Podbipięty i ul. Jana Kazimierza w Izabelinie B).

 

Wydział Środowiska

Referat Ochrony Środowiska:

 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest dla gminy Izabelin;
 • kontrola podmiotów działających w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
 • sporządzenie rocznego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska;
 • opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Izabelin za 2016 rok”;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych;
 • wydanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów - 7 decyzji;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;  
 • zlecenie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Izabelin (usunięcie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, obumierających oraz pielęgnacja drzew);  
 • realizacja zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin - dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Izabelin, pokrycie kosztów chipowania;
 • prowadzenie korespondencji z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego oraz ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu uzgodnienia sposobu postępowania ze zwierzyną na terenie zabudowanym, w tym z dzikami.

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

 • ogłoszenie przetargu na nakładki asfaltowe w gminie Izabelin: Truskaw ul. Ptasińskiego (odcinek od – do: Leśnej Polanki - Popiełuszki), Hornówek ul. XV Poprzeczna (Kurowskiego – Łączna), ul. Łączna (Lipkowska – XII Poprzeczna), ul.  Zielona (3 Maja – Kurowskiego), Izabelin C ul. Początkowa (Krasińskiego – Planty), ul. Siemiradzkiego (Poniatowskiego – Kościuszki),            ul. Paderewskiego (Poniatowskiego – Świerkowa), ul. Kościuszki (Chodkiewicza – do granicy KPN), ul. Słoneczna (Kościuszki – Jałowcowa), Izabelin B ul. Zamoyskiego (Sapiehy – Podbipięty), ul. Rocha Kowalskiego (Lubomirskiego – Kordeckiego);
 • doposażenie gminnych placów zabaw;
 • podpisanie umowy na wykonanie Programu Opieki nad Zabytkami w gminie Izabelin.

 

Referat Gospodarki Odpadami:

 • wydanie 34 decyzji ustalających wysokość opłaty za wywóz odpadów komunalnych na 2017r.;
 • wystawienie 214 upomnień dla dłużników;
 • wysłanie 143 wykazów zaległości i 22 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego,
 • wszczęcie 59 postępowań przedegzekucyjnych;
 • przyjęcie 13 zobowiązań mieszkańców dotyczących spłaty zaległości;
 • wydanie 2 decyzji o rozłożeniu płatności na raty;
 • przeprowadzenie kontroli ilości odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Wydział Rozwoju:

 • rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego, dotyczącego działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2017 r.;
 • przeprowadzenie szkolenia dla kobiet i nastolatek z zakresu przeciwdziałania różnym formom przemocy -  BezpiecznaJa i BezpiecznaJaTeen; 
 • prowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Statutów sołectw Gminy Izabelin;
 • przygotowanie programu polityki zdrowotnej „STOP grypie  65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2017-2019”, na podstawie którego we wrześniu bieżącego roku ruszy akcja bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 lat;
 • organizacja bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat;
 • rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i udzielenie dotacji czterem organizacjom na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci  i  młodzieży w okresie 24 czerwca 2017r. – 31 sierpnia 2017 r.;
 • organizacja stanowiska Urzędu Gminy Izabelin na Pikniku Rodzinnym z okazji 10-lecia Centrum Kultury Izabelin;
 • przygotowanie plakatów na wydarzenia gminne i sołeckie;
 • pomoc przy organizacji premierowego pokazu filmu „Korytarz Węgierski. Warszawa 1944”;
 • dodanie zakładki DLA TURYSTY na stronie internetowej Gminy;
 • przygotowanie wizytówek z najważniejszymi telefonami Urzędu i instytucji gminnych oraz informatora teleadresowego na stronie internetowej Gminy;
 • poprawa i uzupełnienie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”;
 • podpisanie umowy dofinansowania z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Lokalny Animator Sportu 2017 – bieżące raportowanie oraz rozliczenia;
 • prowadzenie współpracy z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w przygotowaniach do złożenia wniosku o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (szczególnie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM,  dla projektu pn. Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem"- jest nas więcej, złożono również uzupełnienia oraz zakończono negocjacje;
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17, w ramach 2 Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • przygotowanie, wraz z Referatem Ogólnym, i przekazanie danych do uruchomienia przetargów w ramach projektu ASI RPO WM – systemy dziedzinowe;
 • przygotowanie projektu uchwały oraz podpisanie z Powiatem umowy w sprawie pomocy finansowej na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie;
 • opracowanie mapy z propozycjami lokalizacji i zawartości informacyjnej drogowskazów w gminie;
 • wykonanie zdjęć radnych oraz kierownictwa Urzędu i zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej;
 • prowadzenie bieżącej obsługi przedsiębiorców w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (174 wnioski wraz z deklaracjami ZUS).

 

Wydział Finansowy

Referat Księgowości Budżetowej:

 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za I kwartał 2017 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);
 • bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków trwałych oraz czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za II  kwartał 2017 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu); analiza kont syntetycznych i analitycznych,  analiza należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych;
 • obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT ( ścieżki rowerowe).

 

Referat Księgowości Podatkowej:

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości (57 szt.), podatku leśnego (2 szt.),  łącznego zobowiązania pieniężnego (20 szt.), decyzji zmieniających wymiar (90 szt.);  
 • systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;  
 • przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych zgodnie z ustawą  z  dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - w sprawie zmiany wymiaru podatku;
 • sprawdzenie deklaracji podatku od nieruchomości os. prawych (6 szt.);  
 • wystawienie tytułów wykonawczych dla osób fizycznych za zaległości w  podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (162 szt. na kwotę 69 974,83 zł);
 • wystawienie upomnień dla osób fizycznych za zaległości w  podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (853 szt. na kwotę 524 810,61 zł);
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości za II kwartał 2017 r.;
 • wprowadzenie do systemu podatkowego wszystkich potwierdzeń odbioru upomnień w sprawie zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz łącznego zobowiązania pieniężnego;
 • w zakresie podatku VAT:  wystawienie 131 faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7;  wystawienie dwóch interpretacji dotyczących stosowania przepisów dzierżawy nieruchomości, sprzedaży nieruchomości;  przygotowywanie dokumentów dotyczących wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnych.

 

Zespół Szkół w Izabelinie:

 • kontynuacja programów i projektów:
  • pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej koordynowanego przez MEN;
  • Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;
  • „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”;
  • „Ogarnij inżynierię” (we współpracy z Fundacją Katalyst Engineering) – prowadzenie zajęć w klasach 4;
  • pilotażowego projektu Kształtowanie Przestrzeni (we współpracy z Izbą Architektów RP);
 • przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz na temat kształtowania norm i wartości, rozwijania odpowiedzialności i komunikacji rówieśniczej w klasach 1-3 oraz w klasach 6 szkoły podstawowej;
 • przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas II Gimnazjum „Dorastaj bezpiecznie”;
 • przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego; uzyskanie wysokich wyników przez uczniów – szczegółowa informacja ukaże się w kolejnym wydaniu gazety; 
 • organizacja rodzinnego spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka (27.05.2017);
 • organizacja Integracyjnego Festynu Rodzinnego promującego czytelnictwo, zdrowy styl życia i programowanie (10.06.2017);
 • otynkowanie budynku gospodarczego (strona wschodnia i północna) – Izabelin, ul. 3 Maja 49;
 • założenie rolet w 5 salach lekcyjnych, pracowni komputerowej oraz pokoju nauczycieli - Izabelin, ul. 3 Maja 49;
 • wymiana opraw oświetleniowych w kuchni szkolnej – Hornówek, ul. Wojska Polskiego 5.

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • zakończenie realizacji projektu współfinansowanego przez gminę Izabelin „Porozumienie bez przemocy”;
 • zakończenie współpracy w ramach Programu Partnerstwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; zdobycie certyfikatu Przedszkola uczącego się;
 • organizacja IX konkursu recytatorskiego „Dla mnie jest dziś scena w aktora się zmieniam”;
 • organizacja olimpiady sportowej dla przedszkolaków;
 • organizacja  An English Day in the Kindergarden;
 • organizacja Dnia Rodziny;
 • koncert 46 mandolin dzieci z orkiestry Juno Wars ze szkoły nr 316 w Warszawie.

 Gminne Przedszkole w Laskach:

 • organizacja zebrań i zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych;
 • promowanie talentów poprzez udział: w Konkursie Piosenki (zdobycie III miejsca), Przeglądzie Teatralnym w Zaborowie, w Turnieju Układania Puzzli (zdobycie II miejsca);
 • zorganizowanie wewnętrznych konkursów: recytatorskiego i wokalnego (zaproszenie do udziału dzieci z Gminnego Przedszkola w Izabelinie);
 • kontynuowanie akcji „Moja gmina bez elektrośmieci”  (sukcesywne wymienianie elektrośmieci na punkty, które umożliwią wyposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny);
 • uroczyste zakończenie roku przedszkolnego przez trzy najstarsze grupy - występy dla rodziców połączone z finałem warsztatów bębniarskich „łubu-dubu”;
 • występy młodszych dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty;
 • rozpoczęcie budowy auli.

 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:

 • sporządzenie i analiza  sprawozdań budżetowych za miesiąc kwiecień, maj 2017 r. jednostek obsługiwanych tj.: Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie, Gminne Przedszkole w Izabelinie i Gminne Przedszkole w Laskach;
 • bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek;
 • przygotowanie Uchwały w sprawie określenia regulaminu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
 • przygotowanie rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Izabelinie oraz gminnych przedszkoli;
 • naliczanie i wypłata  kosztów dowozu indywidualnego dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
 • przygotowanie not obciążeniowych  za I kwartał 2017 dla innych gmin za dzieci uczęszczające do gminnych przedszkoli publicznych;
 • przeliczenie budżetu wg nowej metryczki subwencji oświatowej;
 • wyliczenie kwoty dotacji celowej na wyposażenie  szkół w podręczniki i materiały edukacyjne;
 • korespondencja i przygotowanie danych do projektu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych „Edukacja Przedszkola” – Gminne Przedszkole w Laskach;
 • analiza arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny;
 • zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika socjalnego, który przejął teren i obowiązki Pana Roberta Marczaka, powołanego od dnia 1 kwietnia br. na Kierownika GOPS;
 • przeprowadzenie remontu pomieszczeń GOPS;
 • przygotowania do okresu składania wniosków na nowy okres zasiłkowy na świadczenia wychowawcze 500+.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • zorganizowanie spotkań autorskich z Wojciechem Widłakiem i Ewą Chotomską; Autorzy odwiedzili Bibliotekę i  spotkali się z dziećmi z Przedszkola w Izabelinie i w Laskach;
 • przygotowanie 3 spotkań  Izabelińskiego Dyskusyjnego Klubu Książki;  
 • zorganizowanie wystawy prac malarskich Renaty Poncyliusz- Misiak - mieszkanki Izabelina; wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki do dnia 8 września br;
 • zorganizowanie lekcji bibliotecznych dla dzieci z przedszkoli, podczas których dzieci zostały zapoznane z biblioteką, poznały baśnie i bajki Andersena oraz braci Grimm, zostały zapoznane ze  współczesną literatura piękną dla dzieci, poznały twórczość pisarską Doroty Gellner;
 • organizacja akcji „Czytamy Dzieciom”;
 • zakup 227 książek.

 

GPWiK „Mokre Łąki”

 • rozpoczęcie prac budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północnej (Truskaw) finansowane środkami z Funduszu Spójności;
 • przeprowadzenie modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Hornówku w ulicach:  Łączna, Zielona, XV Poprzeczna poprzez budowę przyłączy wodnych i kanalizacyjnych oraz wymianę i uzupełnienie zasuw sieciowych;
 • modernizacja przewodów wody surowej na Stacji Uzdatniania Wody;
 • pozimowe sprzątanie dróg gminnych z zalegającego piachu i innych pozostałości;
 • modernizacja drogi gruntowej ul. Białych Bzów (Mościska);
 • modernizacja kładki przy zbiorniku "Mokre Łąki".

 

Centrum Kultury Izabelin

 • organizacja XIX Izabelińskich Spotkań z Książką;
 • przygotowanie spektaklu poetyckiego „Przystanek poezja” w wykonaniu Waldemara Rychłego z zespołem;
 • zorganizowanie Biegu upamiętniającego Powstanie Styczniowe oraz „Marszu po książkę” - grupa nordic walking na spacerze z kijami;
 • zorganizowanie premierowego pokazu filmu o księdzu Aleksandrze Fedorowiczu „Święty z Izabelina”;
 • współorganizacja premierowego pokazu filmu „ Korytarz Węgierski. Warszawa 1944” oraz spotkania z autorami  filmu;
 • zorganizowanie spotkania dla młodych matek promującego karmienie piersią;
 • partnerowanie biegom: Bieg Ali Run i Bieg Truskawki oraz pomoc  przy organizacji biegów  sobotnich i niedzielnych dla mieszkańców – grupa zaawansowana i grupa początkująca;
 • organizacja 13 spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku dot. m.in.: literatury, psychologii, malarstwa, historii, geopolityki, kulturoznawstwa, biografii, etnografii, architektury, ziołolecznictwa, żeglugi; wizyta w Łazienkach Królewskich na wystawie „Ogrody angielsko-chińskie”, zwiedzanie stałej ekspozycji na Zamku Królewskim oraz w Wilanowie;  
 • zorganizowanie koncertów: „Giganci  Polskiej Sceny” – Bogdan Łazuka, Andrzej Rosiewicz, Filip Borowski, Chóru „Adila” z Gruzji, „Muzyczne rozmaitości” dla gości z gmin partnerskich naszej gminy i jej mieszkańców oraz koncertu Joanny Rawik;
 • spotkanie z gwiazdą Grażyną Szapołowską;
 • przygotowanie 12 projekcji filmów dla dzieci i 32 projekcji filmów dla dorosłych w ramach Kina za Rogiem;
 • zorganizowanie Warsztatów wokalnych oraz Koncertu Finałowego dla finalistów VI Mazowieckiego Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki”- Izabelin 2017;
 • zorganizowanie cyklicznych zajęć dla dzieci i młodzieży: warsztaty plastyczne, komputerowe, bębniarskie, gier planszowych i robotyki Lego Mindstorms, warsztaty muzyczne dla dzieci „Gordonki”  warsztaty naukowe „Funiversity”, zajęcia szachowe;
 • przedstawienia teatralne dla dzieci: „Chata pełna bajek”, „Trzej bracia Chrum”, „Doktor dzięcioł”, „Morskie opowieści”;
 • przedstawienie teatralne wystawiane przez rodziców z przedszkola w Laskach dla dzieci pt. „Bajek zamieszanie na leśnej polanie”;
 • wystawienie przez Kabaret Trema spektaklu teatralnego pt. „Seniorzy potrafią, czyli trema na scenie”;
 • zorganizowanie wystaw: prac malarskich seniorek, ilustracji dla dzieci, historycznej związanej z działaniami grupy AK Kampinos oraz wystawy fotografii „Tydzień kawy” wraz ze spotkaniem z podróżnikiem Markiem Łasiczem pt. „Kolumbia”;
 • zorganizowanie całodniowego Pikniku rodzinny z okazji 10-lecia CKI;
 • zorganizowanie trzech spektakli tanecznych: Alladin - musical dziecięcy, spektakl taneczny Sanzaru i widowisko taneczne „Czas na taniec”;
 • kiermasz świąteczny wielkanocny;
 • zorganizowanie Koncertu uczniów Studia Piosenki pt. „Witajcie w naszej bajce” i pokazów grup baletowych na zakończenie roku szkolnego.

 

Wójt Gminy Izabelin

 Witold Malarowski 

#MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na ponad 330,8 mln zł dofinansowania unijnego.

#MetropoliaDziała – w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na ponad 330,8 mln zł dofinansowania unijnego. Za te pieniądze powstaną m.in. miejsca w żłobkach, drogi rowerowe i parkingi P+R.

W wyniku wspólnych działań w ramach porozumienia o współpracy gmin metropolii w perspektywie finansowej UE 2014-2020 zawartego w lutym 2014 r., dotychczas zostało podpisanych 47 umów projektowych na łączną kwotę dofinansowania 330,8 mln zł. Projekty są realizowane indywidualnie przez gminy, bądź w ramach partnerstw zawiązywanych na potrzeby realizacji wspólnych działań. Należy również wspomnieć, że do beneficjentów realizujących wspomniane projekty należą także prężnie działające na obszarze metropolii warszawskiej organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prywatni.

Inwestycje Warszawy i 39 podwarszawskich gmin realizowane są dzięki funduszom europejskim o wartości ponad 165 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ta specjalna pula unijnych pieniędzy pomaga samorządom metropolii warszawskiej w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców aspektów życia, takich jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin aglomeracji maksymalnie wykorzystującą ich potencjał i atuty.

Szczegóły dostępne na www.omw.um.warszawa.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na wniosek Pani Anny Podgórskiej I Zastępcy Prezesa Zarządu Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Pani Bożeny Zych Skarbnik Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi Stowarzyszenie, w dniu 07.07.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno — sportowego wraz ze Szkolną Halą Widowiskowo-Sportową dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych przy Towarzystwie Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach oraz infrastrukturą techniczną niezbędna do obsługi planowanej inwestycji na terenie działki oznaczonej nr ew. 1/1, położonej przy ul. Brzozowej w obrębie ewidencyjnym Laski w gminie Izabelin.

Rekrutacja uzupełniająca do klasy I w Filii Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Arkuszowej 202 (Warszawa - Mościska)

Testy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania

Urząd Gminy Izabelin informuje, że w związku z pracami montażowymi Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania do końca lipca będą odbywały się testy próbne urządzeń – syren i megafonów. Na dzień 11 lipca 2017 r. syreny są już zamontowane w Laskach (przedszkole), Truskawiu (Mokre Łąki) i Izabelinie C (Urząd Gminy), który był dzisiaj o godz. 14.00 testowany.

Terminy składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 r.

Informujemy, że wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz załączniki do w/w wniosków ulegną zmianie. Projekt ustawy zmieniającej wzory wniosków jest obecnie w Sejmie, planowane zmiany mają wejść w życie od 1 sierpnia 2017 r. w związku z czym prosimy o nie wypełnianie i nie składanie wniosków na obecnych drukach.

O nowych wnioskach poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, zamieścimy także druki do pobrania.

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)
ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
okres świadczeniowy od 01.10.2017 do 30.09.2018

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01 sierpnia 2017 r.

 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 01 sierpnia 2017 r.  do dnia      31 sierpnia 2017 r. – ustalenie prawa do świadczeń (500+) i FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 r.
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. – ustalenie prawa do świadczeń (500+) i FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017r.

 

ZASIŁKI RODZINNE
okres zasiłkowy od. 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01 września 2017 r.

 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 września 2017 r. – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.
 • W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 01 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. – ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata zasiłku przysługującego za listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad.

Więcej informacji: http://pogodynka.pl/ostrzezenia/wojewodztwo-mazowieckie

Wstępna koncepcja boiska szkolnego w Hornówku

W związku z trwającym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część E, prezentujemy Państwu wstępną koncepcję boiska sportowego, planowanego do zrealizowania po uchwaleniu i wejściu w życie powyższego planu miejscowego.

Jest to pierwsza, wstępna koncepcja z marca 2016 r.

Koncepcja ma charakter poglądowy - nie jest elementem prowadzonej procedury planistycznej mpzp wsi Hornówek, część E, tj. nie podlega wyłożeniu i składaniu uwag.

Projekt mpzp wsi Hornówek, częśc E – wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 28.06.2017 r. – 31.07.2017 r. Uwagi do dnia 14.08.2017 r.

Przypominamy o trwającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część E. Projekt planu, stanowiący częściową zmianę obowiązującego planu miejscowego wsi Hornówek, część C Gimnazjum z 2005 r. wyłożony jest do publicznego wglądu w okresie od 28 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w siedzibie Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego UG Izabelin. Projekt dostępny jest także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „zagospodarowanie przestrzenne”. Uwagi do projektu planu można składać w terminie do 14 sierpnia 2017 r. do Wójta Gminy Izabelin.

Zapraszamy do udziału w dyżurze autorskim głównej projektantki planu oraz udziału w dyskusji publicznej poświęconej rozwiązaniom przyjętym w projekcie planu. Dyżur autorski odbędzie się 5 lipca 2017 r. (środa) w godz. 16.00-18.00. Dyskusja publiczna odbędzie się 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 18.00. Oba spotkania zaplanowano w sali Nr 124 Centrum Kultury Izabelin.

Główną przesłanką przystąpienia do opracowania zmiany planu była potrzeba budowy boiska lekkoatletycznego przy szkole w Hornówku (teren ozn. symbolem UO w projekcie planu). Dodatkowo, zmianą objęto obszar do wysokości ul. Wojska Polskiego. Miało to na celu doprowadzenie ustaleń dla tego terenu do zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Izabelin, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013 r.

Najważniejsze zmiany proponowane w wyłożonym projekcie planu zostały pokazane w poniższej tabeli.

Zachęcamy do zapoznania się z wyłożonym projektem planu. W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego

tel. 22 722 89 36

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wsi HORNÓWEK, część E w dniach 28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.

OGŁOSZENIE  WÓJTA GMINY IZABELIN

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E

 

Na podstawie art. 17  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Nr XVI/129/16  Rady Gminy Izabelin z dnia 25 maja 2016 r.

 

Z A W I A D A M I A M

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E obejmującego obszar o powierzchni 5,27 ha, którego granica przebiega od północno-zachodniego narożnika działki nr 305 południową granicą ul. 3 Maja (działka nr 526 z obrębu Izabelin) do północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3, następnie od północno-wschodniego narożnika działki nr 189/3 wschodnią granicą działek nr 189/3, 189/4, 189/5, 191/8 do południowo-wschodniego narożnika działki nr 191/8, dalej południową granicą działki nr 191/8 do  jej południowo-zachodniego narożnika, do południowo-wschodniego narożnika działki nr 87/33 i dalej południową granicą działki 87/3 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej linią prostą południowymi granicami działek 84/3, 80, linią prostą na drugą stronę ul. Pietkiewicza, dalej południową granicą działki 74 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego działki nr 69 i dalej południową granicą działki 69 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 67/15 i dalej południową granicą działki 67/15 do jej południowo-zachodniego narożnika, dalej do południowo-wschodniego narożnika działki nr 22/2 i dalej południową granicą działek 222/2. 221/2, 61/2, 305 do południowo-zachodniego narożnika działki 305, dalej wschodnią granicą działki nr 304 (ul. Janiny i Anieli Miazgowskich) do południowo-zachodniego narożnika działki nr 305, dalej wschodnią granicą działki nr 304 do północno-zachodniego narożnika działki nr 305.

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w dniach:  28 czerwca 2017 r. – 31 lipca 2017 r.  w siedzibie Referatu Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych gminy: www.gmina.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl - zakładka „dokumenty” ->„zagospodarowanie przestrzenne”.

 

Dyskusja publiczna z udziałem głównego projektanta, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. 124 (I piętro).

W ramach wyłożenia, zachęcam także do udziału w dyżurze autorskim głównego projektanta planu, który odbędzie się w dniu 5 lipca 2017 r. (środa), w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Centrum Kultury Izabelin, ul. Matejki 21, pok. 124 (I piętro).

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Izabelin na piśmie lub w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAp na adres: izabelin@izabelin.pl. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), zainteresowani w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. mogą składać do Wójta Gminy Izabelin uwagi oraz wnioski z zakresu ochrony środowiskana piśmie, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: izabelin@izabelin.pl.

Wzór druku uwagi dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.izabelin.pl w zakładce „dokumenty” – „zagospodarowanie przestrzenne”. Osoby składające uwagi drogą elektroniczną, otrzymają informację zwrotną potwierdzającą wpływ i zarejestrowanie uwagi w dzienniku korespondencyjnym Urzędu Gminy Izabelin.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izabelin.

 

Wojt Gminy Izabelin

/-/ Witold Malarowski

 

Uchwała intencyjna, określająca granice obszaru objętego projektem planu, znajduje się również na Biuletynie Informacji Publicznej.

Laski tworzą swoje logo

Spotkanie ze Starostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie dróg powiatowych i ścieżek rowerowych w Gminie Izabelin

W dniu 5 czerwca w starostwie powiatowym w Ożarowie delegacja Gminy Izabelin spotkała się ze starostą Janem Żychlińskim i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w kwestii finalnych planów powiatu warszawskiego-zachodniego w zakresie modernizacji dróg powiatowych w Gminie Izabelin. Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził 2 przetargi w sprawie projektu przebudowy ul. Sienkiewicza i 3 Maja w Izabelinie w których otrzymał bardzo wysokie cenowo oferty (o 50% powyżej kosztorysu), przekraczające znacznie możliwości finansowe starostwa oraz gmin Stare Babice i Izabelin.  Ustalono, że w 2017 roku ZDP wykona modernizację ulicy Sienkiewicza na odcinku od 3 Maja do Jastrzębiej. W dalszej kolejności zostanie wykonane rondo na skrzyżowaniu 3 Maja z Sienkiewicza i Krasińskiego oraz kolejne odcinki drogi 3 Maja. ZDP zobowiązał się do naprawy 3 Maja na odcinku od Tetmajera do ronda w Laskach w bieżącym roku.  Po raz kolejny Wójt i Zastępca podkreślili,  że natychmiastowej naprawy wymaga ul. Sierakowska. Zarząd Dróg Powiatowych jest już po analizie stanu technicznego ul. Sierakowskiej i przyznał, że przymierza się do jej bardziej kompleksowej naprawy, niż to miało miejsce na wiosnę bieżącego roku, gdy wykonał tylko podstawowe uzupełnienie ubytków po zimie, które po 1-2 tygodniach zostały wykruszone.

W związku z trudnościami w uzgodnieniu stałej organizacji ruchu i geometrii dla projektu budowy ścieżki rowerowej również i ten problem stanął na agendzie spotkania. Zastępca Wójta podniósł, że w bieżącym roku już 3-krotnie spotykał się z dyrekcją i kierownikami merytorycznymi ZDP i w dalszym ciągu pojawiają się nowe uwagi i wymagania co do projektu. Brak zamknięcia etapu uzgodnień uniemożliwia ogłoszenie przetargu i przystąpienie do realizacji zadania. Dodatkowo kolejne przetargi na budowę ściezek ogłaszane przez podwarszawskie gminy coraz bardziej odchylają się od kosztorysów w górę. Zwrócił także uwagę na fakt, że obecny kształt projektu ścieżek po uwzględnieniu wniosków i uwag ZDP odbiega znacznie od pierwotnego co podnosi także istotnie koszty realizacji tego projektu. Starosta zobowiązał ZDP do podania ostatecznych uwag do projektu budowy ścieżek rowerowych w zakresie geometrii i stałej organizcji ruchu do 9 czerwca. Gmina Izabelin zobowiązała się uwzględnić wszystkie uwagi ZDP o ile będą się mieściły w rozsądnych granicach ekonomicznych i będą jednocześnie bezwzględnie wymagane przez przepisy prawa, a nie przez wytyczne. Gmina chce jeszcze w lipcu b.r. wyłonić w trybie przetargowym wykonawcę by zakończyć projekt do 30 czerwca 2018r.

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

Zapraszamy do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych

Zapraszamy do udziału w kursie z facylitacji spotkań z mieszkańcami, debat, konsultacji społecznych! Trwa rekrutacja!

Pracujesz lub działasz w Lokalnej Grupie Działania na Mazowszu?

Pracujesz z grupami, animujesz pracę zespołu, prowadzisz spotkania, konsultacje społeczne, konferencje? Chcesz mieć większy wpływ na swoje otoczenie oraz na poziom zaangażowania innych w życie lokalne Twojej miejscowości?

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje komunikacyjne i facylitacyjne?

Weź udział w kursie z facylitacji realizowanym w ramach projektu „LGD facylitują”!

Kurs obejmuje:

 • 48 godzin szkoleń – trzy 2-dniowe zjazdy szkoleniowe w Warszawie 
 • 4 godziny konsultacji
 • 4 godziny superwizji uczestniczącej prowadzonego spotkania/zebrania

FACYLITACJA

(z fr. faciliter – ułatwiać) ułatwianie, moderowanie przebiegu spotkania lub pracy grupowej tak, aby optymalnie wykorzystać potencjał
wszystkich zaangażowanych osób i doprowadzić do wysokiej jakości rezultatów.

SZKOLENIA:  

24-25 czerwca 2017 Dynamika i proces grupowy – doświadczenie procesu grupowego w kontekście jego faz oraz analiza składowych procesu w odniesieniu do pracy facylitatora, komunikacja i asertywność

22-23 lipca 2017 Facylitacja - specyfika pracy facylitatora (kim jest, jak pracuje – rola i zadania, postawa), poznanie podstawowych i interwencyjnych narzędzi oraz technik facylitacyjnych

16-17 września 2017 Praktyka facylitacji - Nabycie umiejętności facylitacji, zwiększenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz konfliktami, przeprowadzenie mini etiudy facylitacyjnej.

wrzesień-październik Prowadzenie spotkań pod superwizją - każda z osób uczestniczących będzie mogła skorzystać z konsultacji z trenerkami i superwizji, żeby przygotować się do poprowadzenia wydarzenia w swojej lokalnej grupie działania (np. spotkania z mieszkańcami/ konsultacji społecznych/ debaty).

Udział w cyklu szkoleń jest bezpłatny, organizator pokrywa koszty zakwaterowania podczas szkolenia, wyżywienia, materiałów szkoleniowych dla osób uczestniczących i materiałów do przekazania do Lokalnych Grup Działania. 
Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do zgłaszania się - termin zgłoszeń: 1 czerwca 2017

Formularz zgłoszeniowy w załączniku - proszę o odesłanie na adres: anna@stowarzyszeniestop.pl

Wszelkie pytania oraz zgłoszenia proszę kierować do koordynatorki projektu:

Anna Huminiak  tel. 531 705 619 e-mail: anna@stowarzyszeniestop.pl

Wizyta mieszkańców gmin partnerskich z Borken oraz Meru i Mickun

W dniach 1-5 czerwca w Izabelinie wraz z Izabelińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast i Gmin gościmy 18 osobową grupę mieszkańców Borken ze Stefanem Wiegand Wiceburmistrz Borken i Przewodniczącym Rady Miasta Michael Weber na czele. Dzisiaj delegacja zwiedza KPN i Muzeum w Granicy oraz fabrykę czekolady w Wiktorowie (Zaborów). Zespół szkół gości kilkoro uczniów z Borken z odrębnym programem wizyty.

W dniu dzisiejszym przyjeżdżają także delegacje z Meru (Francja) oraz z Mickun (Litwa), ze starostą Renatą Mickiewicz.

Delegacje zwiedzą w dniu jutrzejszym Twierdzę Modlin, a w niedzielę będą kibicować podczas biegu charytatywnego - ll Memoriał Zofii Morawskiej w Laskach.

Zapraszamy mieszkańców do kibicowania. Start o 11.00 w niedzielę w ToNO.

 

Zastępca Wójta

Ryszard Haczek

"Malusie - milusie" - ogłoszenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Samorządowcy z Izabelina na spotkaniu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego z Prezydentem RP

W dniu 29 maja b.r. delegacja samorządu Gminy Izabelin - Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Zielińska oraz Zastępca Wójta Ryszard Haczek - wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, zorganizowanym z okazji „Dnia Samorządu Terytorialnego”.

Pan Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim stwierdził, iż ogromnym zadaniem władzy centralnej jest stworzyć takie warunki, żeby samorządy mogły lepiej funkcjonować i w pełni rozwinąć skrzydła. Wręczył także 42 samorządowcom odznaczenia państwowe za zasługi w działalności społecznej, samorządowej oraz na rzecz społeczności lokalnej.

Pan Prezydent podziękował samorządowcom za służbę dla sąsiadów, współmieszkańców, dla swoich gmin, powiatów, województw i regionów, dzięki której samorządowcy czynnie uczestniczą w budowaniu potencjału Rzeczypospolitej, czyli nas wszystkich oraz podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej.

Zaznaczył, także iż Polska jest na etapie zmian na wielu płaszczyznach, które mają służyć podniesieniu poziomu i jakości życia, prowadzić do zwiększenia liczby miejsc pracy i służyć wzrostowi wynagrodzeń celem zbliżenia do poziomu rozwoju państw Europy Zachodniej, ale przede wszystkim zmiany te mają prowadzić do wyrównania w miarę możliwości poziomu rozwoju poszczególnych regionów i gmin naszego kraju.

Przyznał, że gdyby nie były popełniane w przeszłości błędy w relacjach pomiędzy władzą centralną, rządową czy ustawodawczą a samorządem, to być może Polska lokalna byłaby dziś lepiej, równiej rozwinięta niż to ma miejsce obecnie, gdzie występuje znaczne zróżnicowanie potencjału i warunków życia pomiędzy gminami. Opowiedział się za zrównoważonym modelem rozwoju gmin i regionów.

Zwrócił się także do samorządowców o pozytywne, krytyczne, ale i wzajemnie życzliwe podejście, gdyż tak samorządy jak i rządzący – oraz on sam – chcą działać jak najlepiej dla Rzeczypospolitej, czyli także dla społeczności lokalnych i ich mieszkańców. Wskazał na potrzebę prawdziwego dialogu społecznego.

Na zakończenie spotkania - jako prawnik i zwolennik zdrowego rozsądku -  miałem możliwość wymiany kilku zdań z Panem Prezydentem, w których pogratulowałem inicjatywy kodyfikacji prawa samorządowego oraz apelu o wycofanie się z pomysłu ograniczania kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów do 2, jeżeli już ktoś je ma na koncie, gdyż prawo – zgodnie ze starą rzymską zasadą „Lex retro non agit” - nie powinno działać wstecz. Spotkanie zostało uwiecznione przez stojącego obok fotografa.

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Przedstawiamy działania Związku Gmin Wiejskich RP, którego Gmina Izabelin jest członkiem, w obronie konstytucyjnych zasad samorządności

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

19 kwietnia 2017 r. gościnnie w Centrum Kultury w Izabelinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, na które przybyli Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci 40 gmin i miast z obszaru metropolitalnego NUTS2, z 9 powiatów (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

Podczas spotkania przedstawione zostały działania stowarzyszenia, stanowisko wobec projektu ustawy o ustroju m. st. Warszawy (druk poselski 1259) oraz plany i propozycje dla gmin warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Ważnym punktem wydarzenia był wykład profesora Igora Zachariasza poświęcony historii i zmianom stołecznej metropolii oraz wystąpienie przedstawicieli m.st. Warszawy i omówienie ich członkostwa  w  Stowarzyszeniu.  

Dynamiczne spotkanie obfitowało w rozmowy o rozwijającej się sytuacji, projekcie zmian ustrojowych oraz o konieczności podjęcia wspólnych działań organizacyjnych. 

Stanowisko Gminy Izabelin w sprawie projektu ustawy metropolitalnej

Szanowni Państwo,

W lutym br. informowaliśmy o inicjatywie grupy posłów PiS, która złożyła do Sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, funkcjonujący w powszechnym odbiorze jako projekt ustawy metropolitalnej.

Wobec poważnego sprzeciwu zainteresowanych samorządów gminnych, a także wielu mieszkańców gmin, procedowanie tego projektu zawieszono, ale nie wycofano z Sejmu. Poseł Jacek Sasin, który jest głównym promotorem projektu tej ustawy zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych, zanim rozpocznie się jej procedowanie, które partia rządząca przewiduje na drugą połowę maja lub raczej w miesiącu czerwcu 2017 r. W tzw. teren mają wyruszyć ankieterzy, którzy mają wysondować poparcie lub jego brak dla zapisów tej ustawy i ewentualne jej modyfikacje.

Strona samorządowa, czyli zainteresowane gminy, zawiązały „grupę inicjatywną” (jestem jej uczestnikiem), która spotyka się co tydzień omawiając ważne fakty i zdarzenia związane z pracami nad tym projektem ustawy.

Na jednym z pierwszych spotkań zaproponowałem wszystkim samorządom przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które działa od 2000 r. i którego jestem wiceprezesem (prezesem jest pan Marcin Święcicki) po to, byśmy mogli w sposób zorganizowany i sformalizowany monitorować wszystkie aspekty związane z tym projektem i wyrażać swoje stanowiska na każdym etapie prac.

Na początku marca br. do stowarzyszenia należało 10 gmin, natomiast w ciągu około 3 ostatnich tygodni do stowarzyszenia dołączyło 6 gmin, w tym Warszawa. Kolejne samorządy deklarują swój akces do stowarzyszenia. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zamówiło opinię prawną projektu ustawy, którą wykonał prof. Igor Zachariasz (opinia dostępna jest pod adresem: http://www.metropolia.warszawa.pl/files/Zachariasz.pdf). Wspólnie zamierzamy opracować własny projekt ustawy metropolitalnej, która wg nas byłaby najwłaściwszym narzędziem pomocnym w organizowaniu współpracy w ramach obszaru metropolitalnego.

Szanowni Państwo, wracając do konsultacji społecznych, uważamy że najważniejszą i najpełniejszą formą konsultacji społecznych jest referendum, które preferuje Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, dlatego proponujemy by w każdej gminie takie referendum się odbyło. Najbardziej preferowana data to 4 czerwca 2017 r. lub pobliskie terminy. Wypowiedzmy się w referendum, tak jak to zrobiło Legionowo. Tam mieszkańcy stwierdzili, że jest to dla nich bardzo ważna, wręcz egzystencjalna kwestia i udział wzięło w tym referendum blisko 47% uprawnionych do głosowania (30% referendum ma moc stanowiącą), a blisko 95% głosujących wypowiedziało się przeciw takiej formie integracji obszaru metropolitalnego.

Uważamy, że instytucjonalna forma współpracy w naszej metropolii jest bardzo potrzebna, dlatego będziemy opracowywali własny projekt ustawy. Chcemy, wręcz żądamy, podmiotowego traktowania nas, tak jak uczyniono to na Śląsku. Tam, zanim projekt ustawy o metropolii śląskiej skierowano do Sejmu, Rząd przygotowywał ten projekt przez blisko rok. Przeprowadzono konsultacje społeczne, zaopiniowało go Rządowe Centrum Legislacyjne i wykonano dla niego gruntowne analizy finansowe. Projekt śląski Sejm uchwalił (9 marca 2017 r.), a Prezydent już go podpisał i obowiązuje.

Żądamy takiego samego podmiotowego traktowania naszej metropolii, jak metropolii śląskiej.

Dlaczego protestujemy?

Czujemy się przedmiotem, a nie podmiotem w zapisach poselskiego projektu ustawy Sasina. Nie chcemy wybierać prezydenta Warszawy, nie chcemy by metropolia tak bardzo ograniczała suwerenność i autonomię gmin.

Prawie każdy obszar stołeczny w UE ma status regionu (w Polsce województwa). Od 1-go stycznia 2018 r. także Warszawa i otaczające ją 9 powiatów statystycznie będzie regionem UE tzw. NUTS2 - pracujmy nad takim rozwiązaniem w wewnętrznej strukturze administracyjnej państwa, pozostawiając obecną strukturę samorządową.

Chcemy rozmawiać i chcemy prawdziwego udziału w pracach nad metropolią warszawską.

Nic o nas bez nas

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski

 • projekt ustawy metropolitalnej - mapa
  Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Druk nr 1259) w wersji z 30 stycznia 2017 r.

drukuj ()

APEL o zachowanie umiaru i rozsądek w zakresie usuwania drzew i krzewów

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) – zmieniona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. 2016 r. poz. 2249) – obowiązująca od 01 stycznia 2017 r. daje możliwość usuwania drzew i krzewów bez uzyskania stosownego zezwolenia, gdy obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm lub 50 cm (w zależności od gatunku drzewa), a w przypadku krzewów, gdy rosną one w skupisku do 25 m2. W przypadku drzew lub krzewów usuwanych z nieruchomości stanowiących własność osób prywatnych (gdy nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej), nie ma ograniczeń wynikających z obwodów (drzewa) lub powierzchni (krzewy).

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale podejmując decyzję o wycince zbyt pochopnie, można wyrządzić wiele szkód w otaczającym nas środowisku. Pamiętajmy,
że drzewa i krzewy, nawet jeśli znajdują się na posesjach prywatnych, spełniają istotne funkcje i przynoszą istotne korzyści dla całego społeczeństwa,  przede wszystkim lokalnego:

 

1.Wpływają pozytywnie na jakość powietrza. Pełnią fundamentalną rolę w obiegu dwutlenku węgla - będącego gazem cieplarnianym. Wchłaniają go w procesie fotosyntezy i przetrzymują w procesie wzrostu, produkując w zamian niezbędny do życia tlen. Z 1 m2 powierzchni liściowej dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 kg do 1 kg  czystego tlenu. Przyjmuje się, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu dwóch lat. Najwięcej tlenu produkują drzewa liściaste: buk pospolity, klon, robinia akacjowa, wierzba krucha, dąb, lipa, jesion, a ze szpilkowych - sosna.

2.Pochłaniają i neutralizują także inne substancje zanieczyszczające, m.in.: ozon (będący gazem cieplarnianym); metale ciężkie; tlenek węgla; uwalniane do atmosfery m.in. na skutek działania przydomowych pieców grzewczych opalanych paliwem stałym dwutlenek siarki i formaldehyd – związki o właściwościach trujących czy  beznoapiren – o właściwościach rakotwórczych ( związki powstające  podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel).

3.Gęsto zadrzewione tereny wpływają na obniżenie zawartości szkodliwych pyłów w atmosferze. Liście filtrują powietrze zatrzymując pył, kurz i inne drobiny, wspomagając tym samym walkę ze smogiem. Zimową porą funkcję tę pełnią przede wszystkim rośliny iglaste, których igły pokryte warstwą wosku absorbują zanieczyszczenia pyłowe zawieszone w atmosferze, spłukiwane potem wraz
z deszczem.

4.Inne korzystne funkcje zadrzewień:

 • łagodzenie klimatu (funkcja ochronna: łagodzenie efektów cieplnych, im większe drzewo, tym większy efekt chłodzący – podniesienie komfortu życia ludzi);
 • tworzenie naturalnych barier przeciwwietrznych  (efekt osłony);
 • tworzenie naturalnych barier dźwiękochłonnych;
 • ograniczenie odpływu wody opadowej (absorpcja wody deszczowej, zwiększenie wodnej retencyjności środowiska);
 • funkcja biocenotyczna (dawanie schroniska dla dzikich zwierząt: ptaków, ssaków, owadów – szczególnie ważne przy owadach zapylających);
 • nawilżanie powietrza (podczas transpiracji wprowadzenie do powietrza pary wodnej poprawiającej warunki bytowe organizmów żywych oraz oczyszczającej atmosferę ze znajdujących się w niej pyłów dyspersyjnych);
 • funkcje społeczne: wpływ na poprawę samopoczucia, ograniczenie stresu, rozwój umysłowy, zaspokojenie potrzeb człowieka w zakresie estetyki, poczucia piękna;
 • wpływ na miejscową architekturę (kształtowanie najbliższego otoczenia);
 • tworzenie korzystnych warunków do mieszkania, pracy  i wypoczynku mieszkańców (zapewniając m.in.  prywatność).

 

W związku z tak szerokim wachlarzem korzystnych funkcji, jakie pełnią drzewa i krzewy w naszym otoczeniu, apeluję o refleksję przed podjęciem decyzji o usunięciu drzewa lub krzewu z terenu własnej nieruchomości.

 

/-/ Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w I kwartale 2017 roku

Mając na uwadze potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (styczeń – marzec 2017).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy:

 • podpisanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izabelin” w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020;
 • złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Truskawiu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 • uzgodnienie z Zastępcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Renatą Kaznowską rozpoczęcia prac przygotowawczych do przebudowy skrzyżowania w Mościskach;
 • podpisanie porozumienia w sprawie nabycia gruntów w Hornówku z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Zielonej;
 • złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”;
 • prace porządkowe mające na celu doprowadzenie dróg  gminnych, chodników,  parkingów i wiat przystankowych do stanu sprzed zimy;
 • przeprowadzenie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • ogłoszenie przetargu na rozbudowę przedszkola w Laskach.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 

 • wyłonienie Wykonawców i podpisanie umów na realizację: zmiany Studium, mpzp wsi Mościska Etap IV, Hornówek część E oraz wystąpienie do Marszałka Województwa o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, na potrzeby mpzp wsi Hornówek, część E – pod powiększenie boiska szkolnego;
 • zorganizowanie posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, poświęconego zaopiniowaniu projektu mpzp wsi Hornówek, część E;
 • rozpoczęcie prac nad  „Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gm. Izabelin”;
 • powołanie nowej Gminnej Komisji  Architektoniczno – Urbanistycznej, jako organu doradczego Wójta w sprawach zagospodarowania przestrzennego;
 • negocjacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie pasów technologicznych od linii 220 i 400 kV w opracowywanym projekcie mpzp wsi Izabelin B;
 • rozpoczęcie prac nad aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gm. Izabelin”;
 • przeprowadzenie wewnętrznej analizy zgód leśnych dla działek położonych we wsi Izabelin B, na potrzeby prowadzonej aktualizacji planu miejscowego;
 • przygotowanie wstępnego projektu mpzp wsi Izabelin B – w najbliższym czasie zostanie skierowany do zaopiniowania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 • przygotowanie łącznie 107 zaświadczeń oraz  wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 • nabycie w drodze komunalizacji działki przy ul. Langiewicza przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
 • zakup działki w obrębie Truskaw – droga przy polanie na końcu miejscowości;
 • podpisanie porozumienia z właścicielką działki w Hornówku w sprawie nabycia terenu pod poszerzenie i przebudowę ul. Zielonej, przygotowywana jest już dokumentacja geodezyjna;
 • przyjęcie i opublikowanie planu wykorzystania zasobu nieruchomościami Gminy Izabelin na lata 2017 – 2019;
 • wszczęcie postępowań o cofnięcie ogrodzeń na prawną granicę działek wzdłuż ulicy Słowackiego i Podbipięty  (nieruchomości ogrodzone niezgodnie z prawem własności);
 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów projektowych) projektowanej drogi zbiorczej we wsi Mościska – równoległej do ul. 3 Maja - mapa ta stanowić będzie podkład do projektu drogi;
 • nabycie w drodze decyzji gruntów pod drogi gminne o łącznej powierzchni 991 m2.

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. X Poprzecznej w Hornówku oraz ul. Langiewicza i Końcowej w Izabelinie C;
 • ogłoszenie przetargu na rozbudowę przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną;
 • podpisanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izabelin” w ramach programu ZIT RPO WM 2014–2020;
 • złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” o dofinansowanie budowy zestawu do ćwiczeń kalistenicznych  (street workout) i siłowni plenerowej w Hornówku.

 

Wydział Środowiska

Referat Ochrony Środowiska:

 • prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Izabelin (usunięcie drzew i krzewów obumierających bądź zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia oraz pielęgnacja drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. Sienkiewicza w Izabelinie B);
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
 • uzgodnienie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego przy ul. Południowej w Laskach;
 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów; 
 • prowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości; 
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest;
 • kontrola podmiotów działających w zakresie odbierania odpadów komunalnych  oraz  odbierania  i  transportu  nieczystości  ciekłych  od właścicieli nieruchomości;
 • sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin za rok 2016;
 • sporządzenie rocznego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

 • podpisanie umowy i podjęcie pierwszych prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej;  
 • odbiór i przygotowanie do montażu nowego oznakowania na terenie dróg gminnych - słupków i tabliczek z nazwami ulic w łącznej ilości 166 szt.

 

Referat Gospodarki Odpadami:

 • wystawienie 145 upomnień do dłużników;
 • przeprowadzenie 35 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • bieżąca kontrola nad działalnością Operatora odbierającego odpady oraz prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 • bieżąca aktualizacja danych na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wydział Rozwoju:

 • rozliczenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski;
 • złożenie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji Izabelin oraz dla aglomeracji Warszawa (w zakresie Mościsk);
 • przygotowanie i złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”;
 • przygotowanie i złożenie wniosku do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Lokalny Animator Sportu 2017;
 • uzyskanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Truskawiu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 • współpraca z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w przygotowaniach do złożenia wniosku o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (szczególnie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko);
 • ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci  i  młodzieży; 
 • ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego, dotyczącego działalności edukacyjnej i profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • obsługa ofert składanych w trybie pozakonkursowym tzw. małych grantów;
 • koordynacja konsultacji: projektu aktu prawa miejscowego w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izabelin,  koncepcji architektonicznej rozbudowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie oraz projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 • organizacja bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat;
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i  wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • przygotowanie Planu Promocji Gminy na lata 2017-2018;
 • współpraca z Centrum Kultury Izabelin  przy organizacji uroczystości „Izabelińczyk Roku”;
 • rozpoczęcie prac nad modernizacją strony internetowej.

 

Referat Księgowości Budżetowej:

 • zamknięcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu):
  • analiza kont syntetycznych i analitycznych pod kątem przygotowań do sporządzenia bilansu i jego załączników oraz dokonania ewentualnych korekt w celu doprowadzenia ksiąg rachunkowych do wartości rzeczywistych;
  • przeksięgowanie zapisów kont wynikowych na wynik finansowy, zamknięcie kont w celu ustalenia salda końcowego na kontach aktywów i pasywów;
  • przeprowadzenie inwentaryzacji i porównanie jej wyniku z saldami kont;
  • sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia obrotów i  sald kont ksiąg ewidencji analitycznej;
 • bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków trwałych;
 • sporządzenie sprawozdań finansowych za 2016 rok: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki;
 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za styczeń i luty 2017 r.;
 • czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za I kwartał 2017 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);
 • obsługa księgowa projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

 

Referat Księgowości Podatkowej:

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzji zmieniających wymiar podatku (razem 3355 szt.);
 • systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z korespondencją przesłaną przez Starostwo Powiatowe  w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntowych położonych na terenie gminy Izabelin;    
 • przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych zgodnie z ustawą  o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą Ordynacja podatkowa - w sprawie zmiany wymiaru podatku;
 • sprawdzenie deklaracji podatku od nieruchomości od os. prawnych oraz deklaracji podatku od środków transportowych;
 • wystawienie tytułów wykonawczych dla osób fizycznych za zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym - 82 szt. na kwotę 34 948,60 zł;
 • wystawienie tytułów wykonawczych za zaległości osób prawnych - 1 szt. na kwotę  86 678,60 zł
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości za I kwartał 2017 r.;
 • wprowadzenie do systemu podatkowego wszystkich potwierdzeń odbioru decyzji w sprawie wymiaru podatków;
 • wystawienie 165 faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej zwrotu podatku VAT  od inwestycji: budowy Szkoły Podstawowej w Hornówku i Centrum Kultury Izabelin;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT.

 

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:

 • przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej dla osób z rocznika 1998 – kwalifikacja trwała  w Powiecie Warszawskim Zachodnim w dniach 01-31.03. 2017 r.

 

Zespół Szkół w Izabelinie:

 • kontynuacja programów i projektów:
  • pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej koordynowany przez MEN;
  • Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;
  • „Ogarnij inżynierię” (we współpracy z Fundacją Katalyst Engineering) – prowadzenie zajęć w klasach 4;
 • wdrażanie pilotażowego projektu Kształtowanie Przestrzeni;  program edukacji architektoniczno-przestrzennej Izby Architektów RP.  Którego założeniem jest edukacja architektoniczna dla dzieci prowadzona przez nauczycieli różnych specjalności przy współpracy z koordynatorami z Izby Architektów RP;
 • realizacja projektu „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” - tematyka dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnego ryzyka; koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu;
 • przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych  w ramach programu naprawczego „Gdzie się zaczynają i kończą moje granice, czyli STOP agresji i złemu traktowaniu”;
 • przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałania agresji i przemocy w klasach 2 i 3 oraz na temat kształtowania norm i wartości, rozwijania odpowiedzialności i komunikacji rówieśniczej w klasach 4 i 5;
 • organizacja próbnego egzaminu gimnazjalnego;
 • udział w akcjach charytatywnych we współpracy z fundacją „Serce dziecka”;
 • przeprowadzenie I etapu konkursu „Międzynarodowe zagadki matematyczne” oraz ogólnopolskich olimpiad „Olimpus” i „Olimpusek”, „Konkurs Logicznego Myślenia”, „Świetlik”;
 • przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”;
 • odnowienie stołówki szkolnej, ocieplenie stropu w nowej części szkoły, wymiana opraw oświetleniowych na korytarzu pierwszego piętra – Izabelin, ul. 3 Maja 49.

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • realizacja projektów: „Bezpieczny przedszkolak”, „Co babcia i dziadek czytali jak byli mali”, „Przedszkole bez zabawek”, „Sadzenie i pielęgnacja roślinek”- warsztaty przyrodnicze;  
 • kontynuacja współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie edukacji matematycznej dzieci;
 • w przyjaźni ze sztuką - realizacja zajęć z malarstwa na temat „Zimowy ptak” i „Budzimy wiosnę”;
 • udział dzieci w olimpiadzie sportowej Liga przedszkolaka w Łomiankach;
 • współpraca ze Szkołą Podstawową w Izabelinie w zakresie  udziału dzieci sześcioletnich w konkursie recytatorskim wierszy Danuty Wawiłow, integracji przedszkolaków ze Szkołą Podstawową;
 • współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną w Izabelinie - spotkanie z autorką wierszy dla dzieci Zofią Stanecką.

 

Gminne Przedszkole w Laskach:

 • organizacja balu karnawałowego, na którym bawiły się przedszkolaki z rodzinami i  personel przedszkola;
 • uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka;
 • wystawienie Jasełek w Kościele w Laskach przez najstarsze grupy;
 • aktywny udział w ogólnopolskiej akcji „Twój miś może zostać ratownikiem” we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną;
 • przygotowanie przez najstarsze grupy przedstawienia dla młodszych kolegów pt.: „Baśń o dwunastu miesiącach”;
 • zorganizowanie zbiórki elektrośmieci, dzięki której dzieci uczą się dbać o środowisko naturalne i mają nadzieję wzbogacić się o sprzęt multimedialny;
 • przeprowadzenie konkursów wewnątrzprzedszkolnych: konkurs recytatorski „Danuta Wawiłow - dzieciom” oraz „Idzie wiosna – piękna i radosna” – konkurs wiosenny, wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką;
 • rozpoczęcie I etapu rekrutacji do przedszkoli – składanie wniosków;
 • przygotowanie terenu pod budowę auli, demontaż części sprzętu podwórkowego.

 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:

 • sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za I kwartał 2017 r., sprawozdań za miesiące styczeń i luty 2017 r. jednostek obsługiwanych: Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Zespół Szkół w Izabelinie, Gminne Przedszkole w Izabelinie, Gminne Przedszkole w Laskach;
 • bieżąca obsługa finansowo - księgowa oraz płacowa ww. jednostek;
 • sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Izabelin za            2016 r.;
 • sporządzenie sprawozdań rocznych GUS;
 • sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny;
 • przedstawienie Radnym sprawozdania z realizacji zadań GOPS w roku 2016 - sprawozdanie zostało przez Radę Gminy przyjęte jednogłośnie;
 • utworzenie nowej strony internetowej GOPS w Izabelinie oraz BIP;
 • przygotowania do Spotkania Wielkanocnego dla seniorów, kombatantów oraz osób samotnych.

 

SPZOZ w Izabelinie:

 • przeprowadzenie audytu przez firmę TUV NORD  Polska Sp. z o.o.  sprawdzającego poprawność działania Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność Norm ISO 9001 oraz  14001 (System Zarządzania Jakością i System Zarządzania Środowiskiem) – wynik pozytywny;
 • zorganizowanie w ramach „Białej Soboty” konsultacji ginekologicznych, podczas których  wykonywane były badania USG, dyżurowała położna, pacjentki  ćwiczyły technikę samobadania piersi i korzystały z badań mammograficznych.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • zorganizowanie trzech spotkań autorskich, w tym dwóch dla dzieci przedszkolnych - z  Magdaleną Piotrowską autorką książek dla dzieci i dorosłych,  z Zofią Stanecką autorką książek o Basi, spotkanie dla dorosłych z Jackiem Łapińskim autorem książki pt.: „Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”;  
 • organizacja trzech spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, na których dyskutowano na temat książek: „Spotkamy się w Honolulu” – Jerzego Sosnowskiego, „Gottland” – Mariusza Szczygła i „Pięćdziesiątka” – Ingi Iwasiów;
 • w ramach akcji Czytamy Dzieciom zapoznanie małych czytelników z książkami: „Tappi i pierwszy śnieg” M. Mortki, „Zimowa noc” Ch. Butler i „Pan Kuleczka” W. Widłaka;
 • zorganizowanie wystawy książek o kotach w ramach obchodów Światowego Dnia Kota;
 • przygotowanie wystawy prac malarskich naszej mieszkanki Pani Jolanty Jabłońskiej; prace można oglądać do 30 kwietnia br.;
 • wprowadzenie 265 nowych książek.

 

GPWiK „Mokre Łąki”

 • weryfikacja dokumentacji przetargowej na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Północna, Żurawia i Bociania w Truskawiu;
 • przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w Hornówku;
 • złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej;   
 • przygotowanie placów zabaw do otwarcia;
 • prace porządkowe mające na celu doprowadzenie dróg  gminnych, chodników,  parkingów i wiat przystankowych do stanu sprzed zimy;
 • wykonanie drobnych uzupełnień ubytków i nierówności w drogach gminnych, przycinka gałęzi i krzewów zagrażających bezpieczeństwu na chodnikach  i skrzyżowaniach, oczyszczenie chodników z piasku;
 • naprawa i wymiana uszkodzonych znaków drogowych.

 

 

Centrum Kultury Izabelin

 • zorganizowanie imprez kulturalnych: Noworoczny Koncert Wiedeński w wykonaniu Orkiestry Romantica, Koncert Kolęd – kwartet smyczkowy Amok, Koncert Kolęd „Wigilia w polskiej tradycji” Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, Bal Retro, Bal karnawałowy seniorów, Kabaret Marcina Dańca i Kabaret Piotra Bałtroczyka „Mężczyzna z kijowym peselem”, Koncert Baletowy dla dzieci „Królowa Śniegu”, XIV Gminny Przegląd Muzyczny „Śpiewajmy i Grajmy Małemu”, Filharmonia dzieciom (3 spotkania): Karol Kurpiński „Zamek na Czorsztynie” - przedstawienie operowe w kostiumach, Nowa odyseja – koncert, Tajemnice Kameralistyki, Przedstawienie teatralne „Przebój sezonu”, Pastorałka „Widowisko muzyczne” w wykonaniu Zespołu Ludowego „Tęcza”, Trzy przedstawienia  dla dzieci:  „Wielki wyścig osiołka” , „Buziak mamusi”, „Ojciec wie najlepiej”, Koncert zespołu De Mono akustycznie, Irlandia – koncert z okazji Dnia Św. Patryka;
 • przygotowanie spotkania z misjonarką - siostrą Michaelą (Zofią Pawlik);
 • organizacja występu artystów cyrkowych na lodzie;
 • przygotowanie dwóch wyprzedaży garażowych;
 • działalność Kina za Rogiem: 12 projekcji filmów dla dzieci, 37 projekcji filmów dla dorosłych;
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku – 16 spotkań dot. m.in.: literatury, psychologii, malarstwa, historii, geopolityki, kulturoznawstwa, biografii, etnografii, architektury, żeglugi oraz wspólne wyjście do „Teatru 6. piętro” na spektakl „Central Park West”;
 • organizacja wystaw: „Gorzka chwała. Powstanie 1863”, „Ikona w oczach dziecka” oraz wystawa sekcji malarskiej CKI „Kobiece impresje”;
 • zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży: warsztaty plastyczne, komputerowe, bębniarskie, gier planszowych i robotyki, warsztaty muzyczne dla dzieci „Gordonki”  -  saksofon i skrzypce, warsztaty naukowe „Funiversity”: „Mieszaniny i roztwory”, „Polimerowy świat”, zajęcia sportowe: nauka jazdy na lodzie i narciarstwo biegowe,  zajęcia szachowe, teatrzyki i zabawy;
 • przeprowadzenie eliminacji do VI Mazowieckiego Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki” Izabelin 2017;
 • spektakl interaktywny „Rodzinne Rewolucje”;
 • przygotowanie promocji książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku”;
 • organizacja gali Izabelińczyk Roku 2016 i koncertu Belli Olejnik.

 

 

 

Wójt Gminy Izabelin

 Witold Malarowski 

Współpraca powiatowa w zakresie projektów drogowych i gospodarki wodno-ściekowej rozwija się

W dniu 05.04.2017r. w Starostwie Powiatowym w Ożarowie Mazowieckim odbyło się spotkanie gminno-powiatowe w którym wzięli udział : Starosta PWZ Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare Babice Krzysztof Turek, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mieczysław Wójcik, pracownik ZDP Leszek Wrzosek, Wójt Gminy Izabelin Witold Malarowski i Zastępca Wójta Ryszard Haczek.

Podczas spotkania omówiono szereg bardzo istotnych dla zainteresowanych gmin i ich mieszkańców kwestii dotyczących współpracy wzajemnej w zakresie projektów gospodarki wodnej i drogowych, zwłaszcza z dofinansowaniem zewnętrznym.

 1. Projekt : Odwodnienie ulic Izabelina B. Do końca kwietnia Gmina Izabelin przedstawi Staroście Powiatu Warszawskiego-Zachodniego uzasadnienie celowości projektu i wymagane obliczenia dodatkowe dotyczące m.in. wielkości projektowanego zrzutu wody do kanału Lipkowskiej Wody. Wstępnie jest to około 50-60 dm3/s czyli 3,0 – 3,6 m3/min co nie stwarza żadnego zagrożenia dla rejonu ulicy Jastrzębiej czy Klaudyna. Wójt Gminy Stare Babice zaproponował zawarcie międzygminnego porozumienia  w kwestii wykorzystania i konserwacji kanału Lipkowskiej wody dla celów odwodnienia gmin po przedstawieniu w/w uzasadnienia przez Gminę Izabelin. Konieczne będzie uzgodnienie dodatkowych kwestii z ks. proboszczem parafii w Lipkowie. Wójt Starych Babic nie będzie zgłaszał kolejnego protestu w zakresie pozwolenia wodnoprawnego uzyskanego przez Gminę Izabelin dla celów odwodnienia ulic Izabelina B. Starosta postara się zamknąć postępowanie w możliwie krótkim terminie. Gmina Izabelin zgłosi wniosek o dofinansowanie zadania do WFOŚiGW.
 2. Projekt: Budowa kanalizacji ul. Jastrzębiej w St. Babicach – konieczne jest spotkanie pomiędzy spółkami wod-kan Izabelina i St. Babic oraz wójtów Turka i Malarowskiego celem zakończenia poczynionych uzgodnień.
 3. Projekt: Modernizacja drogi powiatowej 3 Maja i Sienkiewicza z rondem – ZDP poinformował o przystąpieniu do kolejnego przetargu, którego wynik powinien się rozstrzygnąć do końca kwietnia br., tak by remont został zakończony i rozliczony do końca b.r. Istnieje ryzyko wzrostu kosztów projektu.
 4. Przebudowa odcinka 3 Maja od Słonecznej do Szymanowskiego w Laskach wraz ze ścieżką rowerową (w ramach projektu ZIT) – zgodnie  z ustaleniami przebudowa nawierzchni jezdni pomiędzy ścieżkami rowerowymi nastąpi przy współpracy powiatu (ZDP) i gminy Izabelin (koszty 50/50). Wobec napiętych terminów realizacji projektu powiatowego dla ZDP najprawdopodobniej nastąpi to w 2018 roku. Gmina Izabelin czeka na decyzję komitetu sterującego w sprawie zielonego światła dla projektu ZIT oraz wyniki przetargów własnych i ZDP.
 5. Ulica Sierakowska na odcinku Końcowa (Izabelin C) - gen. R. Abrahama (Sieraków) wymaga wg referatu Komunalnego Gminy Izabelin i radnych natychmiastowej naprawy, gdyż wkrótce autobusy ZTM nie będą miały po czym jeździć. Planowana na 2018-2020 budowa kanalizacji w Sierakowie powinna na odcinku wzdłuż drogi Sierakowskiej zakończyć się w 3 kwartale 2018r. Planowana metoda przeciskowa budowy nie będzie ingerować w drogę, aczkolwiek mogą być jednak wykonane punktowe wcięcia. Ze względu na brak odpowiedniej podbudowy wymagana jest gruntowa przebudowa drogi. Gmina Izabelin może przystąpić do zadania w latach 2018/2019 na zasadzie finansowania 50/50 z powiatem. Dyrektor ZDP zobowiązał się do osobistego zapoznania się z sytuacją i podjęcia skuteczniejszych niż dotychczas działań naprawczych Sierakowskiej.
 6. Łącznik Klaudyńska – Łąkowa – wspólna inwestycja St. Babice i Izabelin. Referat Inwestycji UG Izabelin przygotowuje przetarg i zrealizuje w 2017r. projekt objęty porozumieniem Izabelin-St.Babice,  które zostało zawarte w 2016r.
 7. Wójt Malarowski poinformował uczestników, iż podczas odbytego przezeń i Zastępcę Ryszarda Haczek spotkania w UM Warszawa z Zastępcą Prezydenta Renatą Kaznowska i ZDM:
  • został poinformowany o przygotowaniach UM Warszawy i ZDM do wykonania w 2017r. remontu ul. Estrady na odcinku Arkuszowa - Kampinoska
  • UM Warszawa zaakceptowała rozpoczęcie analiz niezbędnych do przebudowy skrzyżowania Arkuszowa - Estrady - 3 Maja (Mościska)  i zobowiązała się wykonać analizy ruchu do końca maja b.r.
  • UM Warszawa wstępnie zaakceptowała koncepcję Gminy Izabelin budowy i włączenia Drogi KZ (Żołędziowa/3 Maja – Estrady/Nowojanickiego) do ulicy Estrady, przy czym nie uzyskano od ZDM informacji o terminie budowy odcinka drogi Nowojanickiego od Estrady do węzła Nowojanickiego w trasie NS
 8. Gmina Izabelin poinformowała także, iż podczas spotkania z MZDW dowiedziano się, iż ze względu na brak środków remont drogi wojewódzkiej Sikorskiego na odcinku kanał Lipkowskiej Wody – skrzyżowanie z 3 Maja w Mościskach najprawdopodobniej nie zostanie wykonany w bieżącym roku. Gmina Izabelin nie zaakceptowała pomysłu budowy ronda guzikowego dla skrzyżowania Sikorskiego - 3 Maja. Wg  wstępnych planów  MZDW ma zamiar w bliskiej przyszłości przekazać drogi wojewódzkie Sikorskiego i 3 Maja w Mościskach do powiatu (ZDP).
 9. Wójt Malarowski przypomniał, iż mieszkańcy Gminy Izabelin - ze względu na swoje bezpieczeństwo - oczekują na wybudowanie przez ZDP chodnika przy drogach powiatowych Fedorowicza i Lipkowskiej w Hornówku oraz o potrzebie budowy lewoskrętu na skrzyżowaniu Ekologicznej z Estrady. Wójt Starych Babic przyznał, że jest świadom problemu na skrzyżowaniu Ekologiczna/Estrady, i poinformował o negatywnych skutkach poruszania się ponadtonażowych TIR-ów bez stosownych zezwoleń po ulicy Ekologicznej , co zdegradowało tę drogę i wymusza konieczność przeprowadzenia kosztownej inwestycji.
 10. Wójt Gminy Izabelin poinformował o dalszych planach inwestycyjnych, które będą wymagały współdziałania gmin i powiatu w niedalekiej przyszłości:
  • Gmina Izabelin oraz ZDP powinny wybudować odwodnienie odcinka drogi 3 Maja od Izabelina C do Truskawia w trybie ZRID przy finansowaniu 50/50 Gmina Izabelin i Powiat najpóźniej w 2019r.
  • w perspektywie 5-8 lat niezbędne będzie powstanie drogi łączącej ul. Sienkiewicza poprzez Jana Kazimierza w Izabelinie B i Klaudyn ze skrzyżowaniem Sikorskiego/Naftowa w Mościskach wraz z odnogą do nowej Drogi KZ prowadzącej od skrzyżowania 3 Maja z Żołędziową w Mościskach poprzez Estrady do węzła Nowojanickiego w trasie NS (UM Warszawa wybuduje ten ostatni odcinek, a GDDKiA trasę NS do 2025 r.). Droga ta powinna być wspólnym projektem powiatowym oraz gmin Stare Babice i Izabelin.

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Apel Policji ostrzegający przed oszustami

Metropolia warszawska – debat ciąg dalszy

W dniu 31 marca w PKiN w Warszawie miała miejsce metropolitalna debata ekspercko-samorządowa w której uczestniczyli naukowcy oraz przedstawiciele gmin podwarszawskich i Warszawy. Przedmiotem debaty był projekt ustawy o utworzeniu metropolii warszawskiej posła Sasina, który na tę debatę jednak nie dotarł oraz zasady i czynniki decydujące o potrzebie tworzenia i zasadach włączania gmin do metropolii. Pomimo, że projekt ustawy został wstrzymany w zakresie procedowania przez Sejm i jego komisje, nie ma jednak na razie formalnego potwierdzenia jego wycofania z listy projektów ustaw skierowanych do Sejmu. Aktualnie trwają na obszarze kilkudziesięciu gmin konsultacje społeczne dotyczące istotnych aspektów utworzenia przyszłej metropolii koordynowane przez posła Sasina (PiS) umożliwiające każdemu mieszkańcowi proponowanego obszaru metropolitalnego wypełnienie ankiety konsultacyjnej (znajduje się pod adresem: http://www.konsultacjemetropolia.pl/). Niezależnie od tego projektu trwają prace nad alternatywnym samorządowym projektem ustawy o utworzeniu metropolii warszawskiej. Zakłada się, że w czerwcu b.r. oba projekty będą dopracowane i opublikowane oraz poddane ocenie społecznej w postaci konsultacji i/lub referendum w poszczególnych gminach, które przyszła metropolia może lub będzie obejmować.

Pomijając pierwszą próbę delimitacji obszaru metropolitalnego Warszawy  z 1936 r. warto uwagę zwrócić na  fakt, że Gmina Izabelin, a przed 1995 r. gmina Stare Babice, której częścią wtedy byliśmy, znajdowały się dotychczas w każdym z takich delimitowanych obszarów.  I tak efektem prac nad Programowaniem Rozwoju Obszaru Metropolitalnego, delimitacją i Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 r. jest Obszar Metropolitalny wyznaczony wg zasad delimitacji GUS z 2012 roku liczący 72 gminy podczas, gdy efektem prac nad Strategią ZIT-WOF 2014-2020 jest obszar liczący 40 gmin. Z kolei wg tekstu projektu ustawy posła Sasina o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy obszar metropolitalny liczyć miał 33 gminy, a wg informacji GUS o zasadach utworzenia warszawskiego stołecznego obszaru NUTS2 dla potrzeb funduszy unijnych (powstanie on z dniem 1 stycznia 2018r.) w obszarze tym znajdzie się 9 powiatów liczących 70 gmin. W województwie stołecznym warszawskim, jakie istniało w latach 1975-1998 było z kolei 47 gmin (w tym Gmina St. Babice, a od 1995 roku Gmina Izabelin). Należy odnotować, że było jeszcze i  funkcjonuje nadal kilka innych delimitowanych obszarów metropolitalnych wokół Warszawy, ale o mniejszym zastosowaniu. Wśród wielu rozważań o kształcie metropolii z reguły były brane pod uwagę 4 opcje: metropolitalny związek gmin, powiat stołeczny (aktualna opcja posła Sasina), superpowiat metropolitalny (plasujący się pomiędzy istniejącymi strukturami powiatowymi i wojewódzkimi) oraz województwo stołeczne.

Odnośnie potencjalnej sytuacji gminy Izabelin w Mieście Stołecznym Warszawy  - w  świetle uregulowań projektu ustawy posła Sasina - można na chwilę obecną stwierdzić występowanie następujących rozwiązań  w niej przyjętych:

- powiat warszawski-zachodni zmienilibyśmy na metropolitalny powiat Miasto Stołeczne Warszawa, w składzie którego - obok Gminy Warszawa – byłyby wraz z nami także 32 podwarszawskie gminy,

- powiat warszawski-zachodni przestałby istnieć,

- nasza wiejska gmina Izabelin pozostałaby nią nadal, a każda z 7 miejscowości zachowałaby status wsi, co oznacza, że nauczyciele nie utraciliby dodatku wiejskiego,

- zdecydowana większość dotychczas posiadanych kompetencji i wypełnianych zadań gminnych byłaby realizowana przez miejscowy Urząd Gminy Izabelin i pozostałe jednostki gminne, przy dojściu nowych zadań z powiatu (np. rejestracja pojazdów),

- gospodarka przestrzenna, transport publiczny, drogi i opracowanie strategii rozwoju dla 33 gmin Miasta Stołecznego Warszawy spoczywałoby na biurach Miasta Stołecznego Warszawy,

- gmina Izabelin znalazłaby się w 1 strefie biletowej (metropolitalny bilet wspólny) dającej możliwość korzystania z autobusów, tramwajów, metra, SKM i Kolei Mazowieckich na całym obszarze metropolii, zwanej Miastem Stołecznym Warszawy,

- mieszkańcy naszej gminy mieliby prawo uczestnictwa w wyborach Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (będącego jednocześnie burmistrzem Gminy Warszawa w dotychczasowych granicach) i wyboru jednego z 50 radnych Rady Miasta Stołecznego Warszawy, przy głosowaniach tejże Rady w oparciu o zasadę podwójnej większości głosów ( każdy radny posiadałby 1 głos i zarazem tyle głosów ilu mieszkańców liczy gmina, którą reprezentuje),

Wyjaśnienia i dopracowania w projekcie tej ustawy wymagają kwestie podziału kompetencji, zadań, majątku, zadłużenia i zasad finansowania gmin i metropolii, które nie zostały wyraźnie zdefiniowane, a są bardzo istotnym czynnikiem decydującym o funkcjonalnym i  ekonomicznym uzasadnieniu utworzenia całej metropolii. Wg informacji udzielanych przez autora projektu rozważana jest opcja zwiększenia dochodów nowej jednostki powiatowej poprzez wzrost udziału powiatu Miasta Stołecznego Warszawy w podatku dochodowym CIT i PIT o 2% oraz jego wyłączenie (jako powiatu) z opłaty wyrównawczej zwanej „janosikowym” (ok. 650 mln zł). Nadal brakuje także oceny skutków regulacji (OSR), gdyż uzasadnienie ustawy jest tylko ogólne. Pominięcie strony samorządowej i mieszkańców w przygotowaniu projektu było naruszeniem dobrych praktyk kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

Informujemy, iż w przypadku przedłożenia nowych projektów ustaw bądź zasad delimitacji obszaru metropolitalnego, czy też istotnych modyfikacji regulujących kwestię powstania formalnej metropolii warszawskiej będziemy o tym informować, a w przypadku gdy powstanie konieczność poparcia lub odrzucenia włączenia naszej gminy do nowej metropolitalnej jednostki samorządowej planowane jest przeprowadzone gminnego referendum (lub konsultacje gminne) co może nastąpić najwcześniej w czerwcu b.r.

Aby umożliwić Państwu wyrobienie sobie samodzielnego i niezależnego poglądu na sprawę metropolii warszawskiej  i jej różnych delimitacji załączamy teksty kilku najbardziej aktualnych i najistotniejszych dokumentów dotyczących funkcjonowania i delimitacji obszaru metropolitalnego.

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Czujnik zanieczyszczenia PM 1,0/2,5/10 w Izabelinie C na ulicy Środkowej

Na ulicy Środkowej w Izabelinie C został zainstalowany prywatny czujnik zanieczyszczenia powietrza PM 1,0/2,5/10.  

Wyniki pomiarów dostępne są  pod adresem http://looko2.com/tracker.php?search=a020a60369f3 oraz w aplikacji na smartfony "Kanarek".

Pragniemy poinformować, że w kwietniu zainstalowany zostanie na dachu Centrum Kultury Izabelin czujnik gminny, zatwierdzony przez Radę Gminy na środowej sesji. 

Konsultacje społeczne w sprawie ustawy o utworzeniu metropolii warszawskiej wkrótce ruszą

Wojewoda mazowiecki - Zdzisław Sipiera wespół z posłem Jackiem Sasinem zorganizowali 16 marca 2017r.  spotkanie z wójtami i burmistrzami podwarszawskich gmin w sprawie projektu utworzenia metropolii warszawskiej. Wojewoda zdementował medialne plotki o utracie podmiotowości gmin podwarszawskich po włączeniu do Miasta Stołecznego Warszawy wskazując, że projektowane w ustawie Miasto Stołeczne jest odpowiednikiem powiatu dla gmin. Za mijające się z rzeczywistym stanem rzeczy uznał także doniesienia medialne o ograniczeniu liczby gmin mogących wejść do metropolii wyłącznie do 18 gmin graniczących z Warszawą, klasyfikując te doniesienia prasowe w kategorii postprawdy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządowców oraz mieszkańców gmin objętych (bądź nie objętych, a chcących być objętymi) projektem ustawy o utworzeniu metropolii warszawskiej w postaci superpowiatu o nazwie Miasto Stołeczne Warszawa poseł i Wojewoda mazowiecki udzielili bliższych wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez samorządowców pytania.

W trakcie odpowiedzi zostały zapowiedziane dalsze etapy postępowania w kwestii projektu ustawy w postaci powołania tematycznych zespołów roboczych złożonych z przedstawicieli samorządów, mieszkańców, organizacji pozarządowych i ekspertów, które zajmą się poszczególnymi, zwłaszcza szczególnie problematycznymi, obszarami potencjalnej współpracy metropolitalnej (jak: transport publiczny, gospodarka przestrzenna i rozliczenia projektów unijnych). Zadeklarowali  przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, z którymi poseł planuje dotrzeć nie tylko do samorządowców, ale przede wszystkim do ponad 2 mln  mieszkańców gmin podwarszawskich. Akcja informacyjno-konsultacyjna, która ruszy jeszcze w marcu potrwa ok. 6 tygodni. Poseł oczekuje, iż w wyniku konsultacji skorygowany zostanie projekt ustawy metropolitalnej, co powinno nastąpić jeszcze przed wakacjami. Przedmiotem konsultacji będzie nie tylko zakres delimitacji obszaru metropolii (liczba gmin w metropolii), ale także zakresy zadań jakie samorządy podwarszawskie będą przekazywać metropolii (transport publiczny, gospodarka przestrzenna, gospodarka odpadami, szkolnictwo, opieka zdrowotna, inne) oraz metropolia samorządom (dowody osobiste, rejestracja pojazdów, pozwolenia na budowę, inne). Z projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy zostaną z pewnością usunięte niejednoznaczne zapisy, które w pierwotnej wersji projektu ustawy szczególnie zaniepokoiły samorządowców.

W spotkaniu wzięło udział około 70 samorządowców z kilkudziesięciu podwarszawskich gmin.

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

STOP ODOROM – petycja w sprawie prawa antyodorowego

Szanowni Mieszkańcy,

Obecnie nie ma w Polsce przepisów regulujących temat uciążliwości zapachowych. Prace nad ustawą antyodorową trwają od wielu lat. Konsultacje społeczne miały miejsce już w 2011 roku. Dalsze prace nad projektem utknęły na późniejszym etapie legislacyjnym z powodu trwającego sporu pomiędzy stroną przedsiębiorców, stowarzyszeniami lokalnych mieszkańców i ekologów, a rządem. W kwietniu 2015 r. resort środowiska zrezygnował z dalszych prac nad ustawą. W zamian miał powstać kodeks dobrych praktyk, który do dnia dzisiejszego nie powstał. Ministerstwo swoją decyzję argumentowało brakiem opracowania rzetelnej metody pomiaru brzydkich zapachów. Wskazywało jednocześnie, że zaledwie dziewięć spośród wszystkich dwudziestu ośmiu państw Unii Europejskiej posiadało wówczas regulacje w tej kwestii.

Naukowcy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT) wystosowali do Parlamentu Europejskiego petycję o uzupełnienie dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza oraz przygotowanie dyrektywy dotyczącej oceny poziomu zapachu w środowisku i zarządzania nim.

Naukowcy ZUT proszą o poparcie tej petycji; liczba głosów poparcia będzie miała duży wpływ na tempo prac legislacyjnych.

Mając na uwadze problemy jakie Mieszkańcy Mościsk i Lasek mają z zapachami wydzielanymi w czasie procesów przetwarzania odpadów na terenie kompostowni Radiowo warto poprzeć petycję w sprawie  uregulowania prawa antyodorowego.

Wysłanie poparcia możliwe jest po dokonaniu rejestracji:
https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/pl/registration/register#registerFrm

Petycja nr 0884/2016

Więcej informacji na:

http://www.odory.zut.edu.pl/szkola-olfaktometrii/start/pracownia-zapachowej-jakosci-powietrza/article/prosimy-o-poparcie-naszej-petycji-do-parlamentu-europejskiego-nr-08842016.html

 

Wydział Rozwoju UGI

Realizacja nowych inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Mokre Łąki” ma przyjemność poinformować, iż w najbliższych miesiącach na terenie naszej Gminy, będą realizowane nowe inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Dotychczasowe inwestycje wodno-kanalizacyjne na naszym terenie były dofinansowywane z celowych funduszy krajowych (WFOŚiGW lub NFOŚiGW) a w tym roku rozpoczniemy realizację inwestycji ze środków zewnętrznych, z Funduszu Spójności Unii Europejskiej (dalej jako Fundusze UE). Uzyskanie dofinansowania z tego źródła nie było proste. Wymagało spełnienia licznych wymogów formalnych, poczynając od właściwego projektowania, przez procedury uzgadniania i zatwierdzania projektów, do uzyskania pozytywnej decyzji o dofinansowaniu. Stąd też uzyskanie tych środków finansowych wymagało od Spółki wielu czasochłonnych działań.

Pragniemy podkreślić, że poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane są nie tylko powierzone GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. zadania własne Gminy z zakresu gospodarki komunalnej, ale przede wszystkim stwarzana jest możliwość poprawy komfortu codziennego życia wszystkich Mieszkańców oraz zwiększenie dbałości o środowisko naturalne.

Jednym z bardziej istotnych warunków, którego spełnienie pozwala na przyznanie i wykorzystanie środków z Funduszy UE w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, jest osiągnięcie tzw. efektu ekologicznego, co oznacza konieczność podłączenia do takiej sieci wszystkich zamieszkałych nieruchomości, jakie znajdują się w bezpośredniej bliskości istniejącej lub budowanej sieci kanalizacyjnej oraz umożliwienia przygotowania warunków technicznych do przyłączenia działek niezamieszkałych.

Tej konieczności odpowiadają też obowiązki wynikające z przepisów prawa, które przybliżamy poniżej:

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz.1399 z późn. zm. – dalej jako ucpg), co do zasady, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co oznacza  obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej nie jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone odrębnymi przepisami. W naszej Gminie, ze względu na sąsiedztwo przyrodnicze, nie można budować i użytkować przydomowych oczyszczalni ścieków!

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej(art.5 ust.7 ucpg), wójt (burmistrz, prezydent) gminy wydaje decyzję nakazującą przyłączenie do sieci.

Uchwałą Nr XVII/138/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Rada Gminy Izabelin upoważniła Zarząd GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, tj. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach wymienionych w art.5 ust.7 ucpg w związku z art.5 ust.1 pkt.2 ucpg, nakazujących wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych oraz wszelkich postanowień i zaświadczeń w toku prowadzonych postępowań. Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 sierpnia br., pod poz. 7266 i jest już prawomocna.

W przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie powyższego obowiązku, polega na wydaniu decyzji, podlegającej egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zarząd Spółki, w przypadku niewykonania decyzji, wydanej na podstawie art.5 ust.7 uocg, ma obowiązek upomnieć zobowiązanego, wystawić tytuł wykonawczy i wszcząć egzekucję od momentu, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Z uwagi na niepieniężny charakter obowiązku przyłączenia, jego wykonanie następuje poprzez grzywnę w celu przymuszenia i wykonanie zastępcze. Zgodnie z art. 10 ust.2 ucpg, kto nie wy-

konuje obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, podlega karze grzywny.

Niezależnie od postępowania, o którym mowa wyżej, bezczynność właściciela nieruchomości, rozumiana jako niezłożenie wniosku o przyłączenie, stanowi wykroczenie, w rozumieniu kodeksu wykroczeń i sankcjonowana jest mandatem karnym.

Szanowni Mieszkańcy!

Ze wskazanych powyżej przepisów obowiązującego prawa wynikają obowiązki dla właścicieli nieruchomości i dla Zarządu Spółki.

Jak wskazuje się w orzecznictwie, w zakresie wydania decyzji „przymuszającej”, nie ma miejsca na tzw. „luz decyzyjny”, czyli na uznaniowość. Z tych względów, jak wskazaliśmy wyżej, dla uniknięcia wątpliwości, przede wszystkim co do charakteru podejmowanych działań, uznaliśmy za stosowne poinformowanie Państwa, że przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest obowiązkiem Mieszkańca (właściciela nieruchomości). Jednocześnie informujemy, że egzekwowanie powyższego obowiązku, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy, jest również obowiązkiem Zarządu Spółki.

Dodatkowo, pragniemy przekazać, że takie okoliczności, jak zła sytuacja finansowa czy też okoliczność, że nieruchomość jest wyposażona w bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne (tzw. szambo) i jest regularnie opróżniany (udokumentowane rachunkami za wywóz nieczystości) nie mają znaczenia prawnego.

W porozumieniu z Gminą informujemy, że na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej – w uzasadnionych przypadkach -  istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej z gminnego programu ochrony środowiska lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a należność za usługę przyłączenia może być płacona w ratach.

Przedkładając powyższe, Zarząd Spółki wyraża przekonanie, że dla wspólnego, harmonijnego współdziałania w przedmiotowej sprawie i uniknięcia konieczności wdrożenia obowiązków Spółki, właściciele nieruchomości niepodłączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, wykonując obowiązek przewidziany przepisami obowiązującego prawa, bezzwłocznie rozpoczną procedurę przyłączenia swoich nieruchomości.

Szanowni Państwo, w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień oraz warunków technicznych przyłączenia, pozostajemy do dyspozycji Państwa pod telefonami GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. lub  w naszej siedzibie ma ulicy Mokre Łąki 8.

Z poważaniem,

Zarząd GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”

Stanowisko Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy

Na początku lutego br. PiS złożyło do sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. W powszechnym odbiorze projekt ten zaczął funkcjonować jako projekt ustawy metropolitalnej. Inicjatywa ta została bardzo negatywnie przyjęta przez środowisko samorządowe Warszawy i zainteresowane gminy. Odbyło się wiele spotkań środowisk samorządowych i mieszkańców niektórych gmin. Projekt ten miał być procedowany na sesji parlamentu rozpoczętej 8 lutego br. Wobec jednoznacznych, negatywnych opinii wielu środowisk, zrezygnowano z procedowania go w powyższym terminie. Poniżej przedstawimy Państwu stanowisko Rady Gminy Izabelin

Przyszłość jest przed nami… - wywiad z Wójtem Gminy Izabelin Witoldem Malarowskim

Panie Wójcie, kolejny rok życia i pracy za nami. Co udało się dokonać w naszej gminie w 2016 roku? 

W 2016 roku udało się zrealizować niemal wszystkie zamierzenia, które zapisane były w planach i budżecie Gminy.  Te, których nie udało się – z różnych względów – zrealizować, przechodzą do budżetu Gminy w 2017 roku i będziemy się starać, aby były wykonane w pierwszej kolejności.  Ci spośród naszych mieszkańców, którzy interesują się  sprawami Gminy mogli przez cały miniony rok czytać w gminnych publikatorach, także w „Listach do Sąsiada” szczegółowe relacje na bieżąco z postępu zamierzonych prac.  Rok miniony jest już za nami, a przed nami przyszłość, która jawi się w postaci bardzo ambitnych zamierzeń i największego w historii naszej Gminy budżetu. Na same inwestycje zamierzamy przeznaczyć ponad 13 milionów złotych, a po dodaniu 12 milionów, które ma „przerobić”  gminna spółka komunalna inwestycje mają kosztować aż 25 milionów. Jeśli uda się budżet ten zrealizować w całości, oznaczać to będzie kolejny ogromny skok w rozwoju naszej Gminy. Oceniam, że jesteśmy dobrze przygotowani do zadań 2017 roku - przyszłość jest przed nami.

Zatem, co gmina zamierza zrealizować w 2017 roku?

Przede wszystkim stawiamy na radykalną poprawę standardu głównych ulic, szczególnie dróg powiatowych - 3 Maja, od Tetmajera do Lasek i Sienkiewicza, od  3 Maja do granicy z gminą Stare Babice. Te inwestycje zrealizujemy wspólnie z gminą Stare Babice i powiatem warszawskim zachodnim.

Kolejnym zadaniem jest budowa sieci ścieżek rowerowych  w ramach ZIT-u   (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, przedsięwzięcie realizowane przez m.st. Warszawę i wybrane gminy okołowarszawskie - przyp. red.).  W dniu 13 lutego br. podpisaliśmy umowę z marszałkiem województwa mazowieckiego na ponad 4 mln zł ze środków unijnych, z przeznaczeniem właśnie na ten cel.

Przystępujemy także do rozbudowy przedszkola w Laskach, które wzbogaci się o nową powierzchnię, przeznaczoną do wykorzystywania w sposób wielofunkcyjny, bądź jako aulę do przeprowadzania ważnych imprez przedszkolnych, bądź jako rezerwowe sale dydaktyczne w przypadku zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych. A taki stan rzeczy przewidujemy w roku szkolnym 2017/2018, w którym do przedszkola przeniesione zostaną dwa oddziały, dotychczas umiejscowione w szkole przy ul. Wojska Polskiego. Ta sytuacja jest związana z kumulacją dwóch reform edukacyjnych, co powoduje, że roczników dzieci w szkole i w związku z tym także oddziałów jest znacznie więcej, niż by to się odbywało w normalnym naborze do szkół.

Następnym ważnym zadaniem na ten rok, jest budowa, lub jak kto woli – rozbudowa gminnego ośrodka zdrowia. Mówi się, że od przybytku głowa nie boli, ale tym razem chyba dyrektorka naszego publicznego ZOZ-u jest innego zdania. Coraz szersza oferta udzielanych  świadczeń, stałe zwiększanie liczby lekarzy w Ośrodku i staranny ich dobór, a także stałe poprawianie wyposażenia medycznego stało się przyczyną lawinowego zwiększenia liczby pacjentów. Dalszy rozwój Ośrodka możliwy jest tylko poprzez  dobudowę nowych powierzchni, w których odpowiednie dla siebie i pacjentów miejsce znajdą nie tylko dotychczasowi lekarze, ale także nowi specjaliści.  Ponadto, póki jeszcze dotychczasowy parterowy budynek jako tako „się trzyma”, to stanowi on doskonałe miejsce na umieszczenie w nim nowych, potrzebnych funkcji, takich  jak sale rehabilitacyjne, w których można będzie realizować od dawna postulowane programy gminne, a także Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów.  Idealna lokalizacja dla tego projektu, bliskość Centrum Kultury, opieka medyczna na miejscu, udogodnienia takie jak właśnie sala rehabilitacji ruchowej, pozwalają myśleć o tym zamierzeniu, jako o wzorcowym rozwiązaniu ważnego społecznego zagadnienia, jakim jest właściwa opieka nad naszymi rodzicami i dziadkami w jesieni ich życia. Obecnie temat jest poddany pod konsultacje społeczne. Czekamy na  uwagi i ewentualne podpowiedzi mieszkańców i zainteresowanych organizacji. Chciałbym, aby budynek w stanie surowym powstał do końca roku.

A co z reformą oświaty?

To jest kolejna bardzo ważna sprawa. Szczerze mówiąc nie wszystko nam się w tej reformie podoba. Jest ona przeprowadzana w sposób twardy i bezdyskusyjny. Na szczęście gmina Izabelin jest na tyle zasobna w bazę lokalową, że nie będzie nam bardzo trudno wywiązać się z nałożonych obowiązków. Problemem jest los kadry nauczycielskiej, której w niekorzystnym wariancie rozwoju sytuacji, mogą grozić zwolnienia. Chcemy tego uniknąć, ale by to się udało, musimy wspólnie z innym jednostkami samorządowymi, znaleźć dla części nauczycieli miejsca pracy w czteroletnich liceach. Drugą istotną, a dalece niedopracowaną kwestią, są  podręczniki szkolne, a właściwie ich brak, oraz podstawa programowa, bo nikt nie wie,  jak to naprawdę będzie wyglądało. A od września dzieci muszą się z czegoś uczyć.

Zrobimy jednak wszystko, by jak najlepiej przygotować się do tej reformy.

Panie Wójcie, jest jeszcze bardzo ważny temat:  dojazd do Warszawy. Czy w tej kwestii coś się zmieni ?

Wspólnie z m. st. Warszawa chcemy zaprojektować poprawę wyjazdu z naszej gminy. Myślę tu o ulepszeniu  wyjazdu ulicą 3 Maja drogą wojewódzką, do ul. Arkuszowej i ul. Estrady poprzez wprowadzenia osobnych pasów do skręcania w lewo. Ja wiem, że temat ten przewija się od wielu lat jako pierwszoplanowy, tyle tylko, że znacznie więcej w tej kwestii zależy od władz Warszawy, niż od nas. Spotkanie z wiceprezydentem Warszawy w tej sprawie zaplanowane jest na 17 lutego i jestem zdecydowanym optymistą, gdy chodzi o ruszenie tej sprawy z miejsca, bo dostrzegam u władz stolicy jakby nowe spojrzenie na problemy mieszkańców okolicznych gmin, w porównaniu z tym, czego doświadczaliśmy w relacjach z nimi dotychczas. Ewentualne postępy w tej ważnej sprawie będę na bieżąco przekazywał opinii publicznej. Drugą ważną sprawą jest uruchomienie ulicy równoległej  do 3 Maja, na odcinku od drukarni Drukoba w Mościskach do ulicy Estrady po to, by jadący w kierunku Łomianek  mogli ominąć skrzyżowanie  3 Maja, Arkuszowa, Estrady. W roku 2017 zamierzamy dopiąć tę inwestycję pod względem projektów wraz z uzgodnieniami, aby zacząć realizować ją w roku 2018 z wykorzystaniem procedur zawartych w Zasadach Realizacji Inwestycji Drogowych . Szanse na środki finansowe z budżetu państwa ze względu na sieć połączeń są bardzo duże. Mam nadzieję, że rząd utrzyma program budowy dróg lokalnych pomimo dziury budżetowej, bo wtedy nasza inwestycja miałaby realne szanse na dofinansowanie. Radykalnej poprawy w zakresie dojazdu do Warszawy oczekujmy jednak dopiero po zbudowaniu  dużego węzła komunikacyjnego w rejonie ulicy Nowo Janickiego, co jak wiadomo leży wyłącznie w kompetencjach i możliwościach Warszawy i GDDKiA.

W gminie Izabelin mamy piękne zielone tereny, które aż się proszą, by wykorzystać je na uprawianie sportu. Czy gmina myśli również o tej kwestii ?

Oczywiście. W związku ze stałym zwiększaniem się liczby i powierzchni terenów gminnych przeznaczonych na szeroko rozumianą kulturę fizyczną, zamierzamy niedługo utworzyć nową jednostkę organizacyjną, która z jednej strony zajmie się właściwym utrzymaniem tych terenów i ich wyposażenia, a z drugiej stanie się animatorem wydarzeń o charakterze sportowym, turystycznym i rekreacyjnym, adresowanych do mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Koncepcja utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki cieszy się poparciem Komisji Kultury i Sportu Rady Gminy, co dobrze wróży powodzeniu tego przedsięwzięcia.  Chcielibyśmy kulturze sportowej nadać zupełnie nowy charakter i przedstawić naszym mieszkańcom szeroką ofertę nie tylko sportową, ale również rekreacyjną i turystyczną.

Ewentualne powstanie nowych miejsc przeznaczonych do aktywności fizycznej jest związane z pojawieniem się jakichkolwiek środków zewnętrznych. Bardzo bym chciał, aby udało się zagospodarować na ten cel teren skarpy w rejonie ulicy 3 Maja i Wojska Polskiego zgodnie z istniejącym opracowaniem. Nie ustajemy w poszukiwaniach możliwości uzyskania dofinansowania, a szanse na to oceniam jako dosyć wysokie.

Jest jeszcze sprawa rozbudowy sieci kanalizacyjnej  i oczyszczalni ścieków. Czy w tej sprawie coś się zmieni ?

Tak, przybędzie ponad 12 kolejnych kilometrów sieci i kilkaset kolejnych nieruchomości uzyska możliwość podłączenia do kanalizacji. Ten rok i dwa następne, po zrealizowaniu inwestycji łącznie za ponad 20 milionów, zakończą proces budowy kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.

Ostatnio dużo się mówiło o zanieczyszczeniu powietrza tzw. smogu. Co gmina robi, by rozwiązać ten problem ?

Opracowujemy obliczony na 3 lata gminny program likwidacji pieców na paliwo stałe, jednocześnie wspierając tych mieszkańców, którzy nie mogą pozwolić sobie na używanie pieców gazowych ze względu na to, że jest to dla nich zbyt drogie paliwo. Myślimy o dopłacaniu mniej  zamożnym mieszkańcom różnicy pomiędzy tańszym paliwem stałym a gazem po to, by mieć w gminie czystsze powietrze. Temat jest obecnie bardzo głośny w skali kraju, a to oznacza, że prawie na pewno pojawią się rządowe programy dofinansowania, z których nie omieszkamy skorzystać. Skala zadania to wymiana kilkuset pieców węglowych na nowsze rozwiązania. Wymiana będzie sukcesywna i stopniowa, podobnie jak realizujemy program demontażu eternitu z dachów, którego w tej chwili jest już coraz mniej w naszej gminie. Jeszcze kilka lat i eternit w naszej gminie zniknie zupełnie. Przewiduję, że podobnie będzie z piecami starej generacji.

Panie Wójcie, czy jest jeszcze coś, co zaprząta Panu głowę ?

Szczerze mówiąc jest jedna sprawa, która ani na chwilę nie schodzi mi z myśli:  budowa sieci odwodnieniowej. W tej chwili najbardziej zagrożonym obszarem jest Izabelin B. Optymalnym kierunkiem odprowadzania wód z tego terenu jest Kanał Zaborowski i kłopotliwy zbiornik retencyjny w Lipkowie. Jesteśmy już po spotkaniu z ks. proboszczem, gdzie znajduje się ów zbiornik, który wymaga modernizacji i obniżenia lustra wody o około 1 metr po to, żeby ten cały układ hydrologiczny mógł funkcjonować. Z wójtem Starych Babic i proboszczem doszliśmy do porozumienia polegającego na tym, że my opracujemy koncepcję i projekt, a oni czynnie włączą się w wykonanie inwestycji. Woda nie zna granic.  Myślę, że już wiosną zawrzemy stosowne umowy i wspólnie poszukamy środków na realizację zadania w Wojewódzkim Funduszu  Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Inna sprawa: mamy w Izabelinie stary, piękny, przedwojenny dom, w stylu „świdermajer”, w którym mieszkał Ryszard Kapuściński ze swoim ojcem, będącym wówczas żołnierzem AK. Uważam, że warto by ten dom rewitalizować i stworzyć w nim mini muzeum, w którym przechowywalibyśmy pamiątki po znanym pisarzu, a także po żołnierzach AK z Grupy Kampinos. Śpieszmy się uhonorować tych ludzi jeszcze za ich życia, jakże szybko oni bowiem odchodzą. Poza tym sama architektura tego domu to kawał przedwojennej historii, którą należałoby ocalić od zapomnienia.  Chciałbym, aby jako filia Centrum Kultury Izabelin obiekt ten służył mieszkańcom jeszcze długie lata. Na razie trwają wstępne rozmowy z rodziną właścicieli.

Słysząc to wszystko wnioskuję, że dużo pracy jeszcze przed nami. Życzę, by wszystko udało się sprawnie zrealizować dla dobra wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Serdecznie dziękuję Panu za poświęcony czas i rozmowę.

Ja również dziękuję.

Z Wójtem Gminy Izabelin Witoldem Malarowskim rozmawiała Iwona Mazurek

Spotkanie z Zastępcą Prezydenta M.St. Warszawy Renatą Kaznowską

W dniu 17 lutego 2016r w Urzędzie Miasta St. Warszawy doszło do spotkania przedstawicieli Gminy Izabelin z Renatą Kaznowską, Zastępcą Prezydenta M.St.  Warszawy i Arturem Rejznerem, Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). Spotkanie dotyczyło przebudowy układu drogowego w Mościskach, a w szczególności skrzyżowania ulic Estrady i Arkuszowej oraz 3 Maja w Mościskach.

Gminę Izabelin reprezentowali: Wójt Witold Malarowski, Zastępca Wójta Ryszard Haczek, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Stańczyk i Kierownik Referatu Inwestycji Andrzej Godlewski.

Podczas spotkania Wójt Gminy Izabelin podniósł, że głównym problemem dla mieszkańców gminy od wielu lat są tworzące się w rejonie skrzyżowania w Mościskach zatory, występujące zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Wyrażono zarazem nadzieję, że sytuacja powstała w wyniku ostatniej propozycji regulacji prawnej obszaru metropolii warszawskiej przekonuje władze Warszawy do konieczności partnerskiej współpracy z podwarszawskimi gminami co w przeszłości różnie wyglądało.

Podczas spotkania ustalono, że ZDM przeprowadzi w terminie do końca mają br. obiecane jeszcze w ubiegłym roku przez Zastępcę Prezydenta M.St. Warszawy Jacka Wojciechowicza badanie ruchu w rejonie problematycznego skrzyżowania. Po otrzymaniu wyników pomiaru władze obu sąsiadujących gmin spotkają się w czerwcu b.r. celem wypracowania najlepszego rozwiązania, za który wstępnie uznaje się poszerzenie dróg dochodzących do skrzyżowania celem utworzenia lewoskrętów.

Skrzyżowanie w Mościskach jest własnością M.St. Warszawy i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW), co powoduje że Gmina Izabelin jest tu niestety jedynie petentem. Podczas spotkania Gmina Izabelin poinformowała Panią Prezydent  o zamiarze MZDW przekazania dróg Sikorskiego i 3 Maja w Mościskach na rzecz powiatu warszawskiego-zachodniego o czym Wójt W. Malarowski został poinformowany podczas spotkania z dyrektorem MZDW w dniu 14 lutego b.r. Dyrektor MZDW uważa przebudowę skrzyżowania w Mościskach za konieczną.

Wójt poinformował także o planie wybudowania w latach 2017-2018 drogi łączącej skrzyżowanie ul. 3 Maja/Żołędziowa z ul. Estrady w Mościskach zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jako docelowej drogi łączącej naszą gminę z węzłem drogowym Nowojanickiego znajdującym się w trasie planowanej na 2025 rok drogi ekspresowej S7 (zwanej także trasą NS).Miasto Stołeczne Warszawa, jako zarządca i właściciel drogi Estrady udzieli Gminie Izabelin niezbędnej pomocy w zakresie procedur i uzgodnień budowy skrzyżowania nowej drogi z ulicą Estrady.

Prezydent R. Kaznowska po przejściu na temat transportu zbiorowego poinformowała, że do września b.r. zakończy się proces analizy skutków przyłączenia Marek do I strefy biletowej komunikacji autobusowej i Miasto St. Warszawa będzie dopiero wtedy w stanie ocenić swoje możliwości w zakresie przyłączania kolejnych miejscowości do I strefy. Kolejka jest długa. Gmina Izabelin - zgodnie z wcześniejszymi rozmowami z ZTM – potwierdziła zainteresowanie  wejściem do I strefy biletowej nie później niż w 2020 roku, przy założeniu, że koszt dodatkowy z tym związany nie przekroczy możliwości finansowych naszej gminy. 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

 • Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Renata Kaznowska
  Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Renata Kaznowska
  źródło: http://bip.warszawa.pl/

drukuj ()

Marszałek Woj. mazowieckiego zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego oraz możliwości składania wniosków

Bezpłatny instruktaż dla podatników w zakresie jednolitego pliku kontrolnego oraz mechanizmu odwrotnego obciążenia w zakresie podatku od towarów i usług

     Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany  informuje, iż organizuje bezpłatny instruktaż dla podatników  w zakresie jednolitego pliku kontrolnego oraz mechanizmu odwrotnego obciążenia w zakresie podatku od towarów i usług.

W dniach:

 • 02 marca 2017r. odbędzie się instruktaż w zakresie „Mechanizmu Odwrotnego Obciążenia” VAT
 • 16 marca 2017r odbędzie się instruktaż w zakresie „Jednolitego Pliku Kontrolnego”

Obydwa szkolenia odbędą się w siedzibie urzędu przy ul.  Skalbmierskiej 5 sala 406 o godzinie 12ºº.

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w IV kwartale 2016 roku

Mając na uwadze potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (październik – grudzień 2016).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy:

 • podpisanie przedwstępnej umowy nabycia działki w Mościskach zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym z przeznaczeniem na mieszkania komunalne;
 • zakończenie przebudowy ul. Brzozowej w Laskach i ul. Chodkiewicza w Izabelinie C;
 • uzyskanie dofinansowania na budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski;
 • przygotowanie kampanii społecznej zachęcającej do meldowania się i rozliczania podatku PIT z korzyścią dla gminy Izabelin;
 • przyznanie stypendium sportowego na 2017 rok 7 młodym wybijającym się sportowcom  będącym mieszkańcami naszej gminy.

Podsumowanie roku 2016 w Gminie Izabelin

Pożegnanie 2016 roku w gminie Izabelin

W noc sylwestrową - jak zwykle przy szampanie i muzyce - pożegnaliśmy stary i powitaliśmy Nowy 2017 Rok. Mniejszym powodzeniem i akceptacją cieszyły się fajerwerki i petardy, które zawsze niepokoją zwierzęta. Wszyscy jednak witaliśmy go z nadzieją, że będzie lepszy niż miniony i tak - przynajmniej z punktu widzenia budżetu Gminy Izabelin - się zapowiada.

Inwestycje w Gminie Izabelin w 2016 r.

 • Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Laski
 • Przebudowa ul. Brzozowej w Laskach wraz z budową odowdnienia
 • Oświetlenie ul. Kampinoskiej w Hornówku

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ „NA POLICJANTA”! OSTRZEŻ INNE OSOBY.

Przestępcy działający metodą "na policjanta" wciąż oszukują starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny lub policjantów. 

więcej

Kwalifikacja wojskowa

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A

więcej informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin

więcej informacji

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowego planu miejscowego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm. )  oraz  art. 39, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Izabelin w dniu  25 maja 2016 r. uchwały Nr XVI/129/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Hornówek część E oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb przedmiotowego planu miejscowego.

WIĘCEJ INFORMACJI...

 

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w III kwartale 2016 roku

Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez Gminę zadań i projektów oraz potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie członkom lokalnej społeczności, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (lipiec– wrzesień 2016).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy:

 • podpisanie przez Zarząd GPWiK „Mokre Łąki” umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Izabelin” w kwocie 12 000 000 zł;
 • spotkanie w Ministerstwie Środowiska z wiceministrem A. Szweda-Lewandowskim w sprawach Sierakowa tj. rozwiązania kwestii pogarszającego się stanu budynków w osadach parkowych, zgody na budowę kanalizacji i wodociągu, rozwiązania problemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Sierakowa wobec odmowy rozszerzenia mpzp o etap II;
 • rozpoczęcie negocjacji w sprawie nabycia budynku w Mościskach z przeznaczeniem na mieszkania komunalne;
 • wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Rynkowa, Skrzyneckiego, Środkowa, Jałowcowa, Paderewskiego, Sobieskiego, Piaskowa i XVII Poprzeczna;
 • przebudowa ul. Brzozowej w Laskach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i infrastruktury niezbędnej do zmiany punktów oświetlenia ulicznego;
 • przebudowa ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Sierakowską).

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • wykonanie zatoczek postojowych w pasie drogowym ul. Miazgowskich w Hornówku przy Szkole Podstawowej oraz na ul. Przedszkolnej w Laskach przy budynku Gminnego Przedszkola;
 • bieżące utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej  w następującym zakresie: ul. gen. Abrahama w Sierakowie; ul. Dolina Jozafata, Akacjowa, Cicha, Zielona, Cichowszczyzna w Laskach; ul. Skibińskiego, ul. Żurawia w Truskawiu; ul. Poniatowskiego w Izabelinie C;
 • wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej i uzyskanie zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla planowanych prac remontowo -renowacyjnych na terenie Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Laskach;
 • wykonanie nakładek asfaltowych na 8 ulicach: Rynkowa, Skrzyneckiego, Środkowa, Jałowcowa, Paderewskiego, Sobieskiego, Piaskowa i XVII Poprzeczna;
 • doposażenie gminnych placów zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci i młodzieży oraz urządzenia fitness;
 • przyjęcie „Programu ochrony środowiska dla gminy Izabelin na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”;
 • prowadzenie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez propagowanie akcji czipowania zwierząt;
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest;
 • kontrola podmiotów w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań mających na celu przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
 • sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych i nadzorowanie prac Operatora odbierającego odpady;
 • wysyłka wezwań do złożenia zmian w deklaracji dla nowo narodzonych dzieci;
 • wystąpienie do ZUS z wnioskiem o udostępnienie danych największych dłużników gminy niezbędnych do podjęcia procedury egzekucyjnej.

Referat Inwestycji:

 • prace związane z przebudową drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i infrastruktury niezbędnej do zmiany punktów oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Laskach;
 • przebudowa ul. Chodkiewicza (między ul. Kościuszki a ul. Sierakowską);
 • złożenie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin”; wniosek został pozytywnie zweryfikowany na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej; 
 • budowa  punktów oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej w Mościskach.

 

Referat Architektury i Geodezji:

 • zakończenie postępowania sądowego w sprawie rozgraniczenia Kampinoskiego Parku Narodowego z działkami prywatnymi, co pozwoli rozpocząć procedurę nabywania gruntów pod ul. Północną (od strony starej pętli autobusowej);
 • uregulowanie własności na rzecz Gminy Izabelin części ulicy Sokołowskiego oraz części ul. Poznańskiej we wsi Laski;
 • przeprowadzenie 40 negocjacji w sprawie nabycia gruntów pod drogi gminne.

 

Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • w zakresie obsługi CEIDG -  złożono 136 wniosków;
 • w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wydano 15 decyzji;
 • w zakresie podatku VAT - wystawiono 140 faktur sprzedaży, sporządzono rejestry sprzedaży i zakupu, wystawiono deklaracje podatku VAT-7, przygotowano dokumentację dotyczącą wdrożenia konsolidacji podatku VAT w  jednostkach budżetowych Gminy Izabelin.

 

Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego:

 • przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dla 4 nauczycieli;
 • uzyskanie dofinansowania na doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 • uzyskanie dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów;
 • wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorom gminnych przedszkoli;
 • udzielenie dotacji celowej na realizację dwóch zadań publicznych w trybie pozakonkursowym - tzw. mały grant;
 • przeprowadzenie kwartalnej kontroli w dwóch żłobkach niepublicznych działających na terenie Gminy Izabelin;
 • wydanie osobom nieubezpieczonym decyzji uprawniających je do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych;
 • przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych dla pań w wieku od 40 do 75 lat czyli dla pań z grupy i spoza grupy refundowanej przez NFZ.

 

Referat księgowości podatkowej (dane łączne od początku roku do końca III kwartału 2016 r.):

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku: od nieruchomości (4448 szt.), podatku rolnego (137 szt.), leśnego (236 szt.), łączne zobowiązanie pieniężne (1484 szt.), decyzje zmieniające wymiar (838 szt.);
 • systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę  informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;
 • przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą Ordynacja podatkowa,  w sprawie zmiany wymiaru podatku;
 • sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości os. prawne (99 szt.) oraz  deklaracji podatku od środków transportowych (48 szt.);
 • wystawienie tytułów wykonawczych (220 szt.) za zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (kwota: 146 382,00 zł);
 • wystawienie tytułów wykonawczych za zaległości w podatku od środków transportowych (kwota: 10 342,00 zł);
 • wystawienie 862 szt. upomnień - osoby fizyczne na kwotę   552 218,00 zł;
 • wystawienie 13 szt. upomnień – osoby prawne na kwotę 136 744,00 zł;
 • nadanie klauzuli wykonalności 20 tytułom wykonawczym celem przygotowania do wpisów hipotecznych;
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

 

Referat księgowości budżetowej:

 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za II kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy  (Organu);
 • bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków trwałych oraz czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za III kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu): analiza należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych,  analiza kont syntetycznych i analitycznych;
 • obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

 

Zespół Szkół w Izabelinie:

 • przystąpienie do pilotażowego Programu Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej ogłoszonego przez MEN;
 • zaplanowanie i zorganizowanie pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017:
 • zorganizowanie zajęć w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej i innych zajęć dodatkowych,
 •  przygotowanie harmonogramu konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich                      i szkolnych na cały rok szkolny,
 • zaplanowanie działań profilaktycznych na bieżący rok szkolny,
 • kontynuacja projektów: Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH – udział nauczycieli w szkoleniach, przeprowadzenie rekrutacji wśród uczniów, ustalenie harmonogramu zajęć i ich prowadzenie (klasy 1-3),
 • przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: „Standardy jakości pracy nauczyciela”, „Ocenianie kształtujące w szkole” „Operacja leń - nauczyciel z rodzicem na tropie zaginionej motywacji”, „Budowanie autorytetu nauczyciela”;
 • przygotowanie uroczystości patriotyczno-religijnej na Cmentarzu Wojskowym w Laskach;
 • pomalowanie pomieszczeń w obu budynkach szkoły (stołówka, sale lekcyjne, gabinet pedagoga, sekretariat, hol);
 • pomalowanie pergoli przed wejściem do szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5;
 • wymiana poszycia dachowego na budynku gospodarczym (260 m²).

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • uzyskanie Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie przyznanego przez  Kapitułę powołaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 • nawiązanie współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w zakresie edukacji matematycznej dzieci – ubieganie się o certyfikat Przedszkola uczącego się;
 • rozpoczęcie cyklu zajęć malarstwa artystycznego dla dzieci, mającego na celu rozwijanie talentów i umiejętności malarskich;
 • wprowadzenie dwujęzyczności w dwóch grupach przedszkolnych (3- i 4-latki) w zakresie języka angielskiego, na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela;
 • propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności przedszkolnej poprzez zorganizowanie pikniku rodzinnego „Powitanie jesieni” oraz udział dzieci w zawodach sportowych „Liga Przedszkolaka” w Łomiankach;
 • pełnienie w sierpniu dyżuru wakacyjnego dla dzieci.

 

Gminne Przedszkole w Laskach:

 • pełnienie w lipcu dyżuru wakacyjnego dla dzieci z gminy Izabelin;
 • wykonanie w sierpniu prac porządkowych oraz remontu i modernizacji magazynu na warzywa i owoce; 
 • zakup szafek do szatni dla kolejnej grupy przedszkolaków;
 • zorganizowanie w Dniu Przedszkolaka pasowania na przedszkolaka dzieci nowych, zarówno             3-letnich i starszych
 • zaproszenie do przedszkola policjantów ( z psem policyjnym) z Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach w związku z coroczną realizacją tematu o ruchu drogowym;
 • organizacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – przedszkolakom czytają zarówno nauczyciele,  rodzice, jak  i zapraszani goście;
 • uroczyste powitanie Pani Jesieni; dzieci z najstarszych grup przygotowały dla swoich młodszych kolegów inscenizację, a  po zakończeniu przedstawienia Pani Jesień wręczyła każdemu dziecku pyszny owoc.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • wykonywanie zadań własnych i programów Gminy oraz zadań zleconych przez Wojewodę wynikających z ustaw o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, postępowaniu                     z dłużnikami alimentacyjnymi, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • realizacja programów rządowych - „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,  rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny;
 • realizacja ustawy o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Rodzina  500+); w ramach programu zakończono rozpatrywanie wniosków, wydane zostały wszystkie decyzje, obecnie przyjmowane są pojedyncze wnioski, składane na bieżąco np. w związku z urodzeniem dziecka, zmianą miejsca zamieszkania lub sytuacji dochodowej;  
 • realizacja projektu PAI – Program Aktywizacja i Integracja, w ramach którego 10 osób długotrwale bezrobotnych brało udział w spotkaniach i szkoleniach aktywizacyjnych oraz pracach społecznie użytecznych.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • pozyskanie środków na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa; 
 • pomalowanie pomieszczeń biblioteki;
 • zakup nowych regałów na książki;
 • zapoznanie czterolatków z Przedszkola w Izabelinie z biblioteką;
 • spotkanie klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki - rozmowa na temat dwóch książek: “Helen Rubinstein. Kobieta, która wymyśliła piękno” oraz  “Moscoviada”.

Następne spotkanie 21 października 2016 roku o godz. 17.30

 

OSP Laski:

 • udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 • zakup drobnego sprzętu i umundurowania;
 • wynajęcie sali Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi dla potrzeb przygotowania sali rehabilitacyjnej i siłowni.

 

SPZOZ w Izabelinie:

 • zwiększenie od 01.09.2016 r. liczby godzin pracy  lekarzy przyjmujących w Ośrodku  Zdrowia  przy ul. Tetmajera 3A tj.:
 • dr Andrzej Szczepiński – specjalista chorób wewnętrznych, hematolog – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • dr Bogumiła Nowakowska – Gruca – lekarz specjalista chorób wewnętrznych  – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • dr Małgorzata Żebrowska-Bieńczak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • dr Krzysztof Opaliński – lekarz specjalista chorób wewnętrznych  - przyjmuje pacjentów                w poniedziałki i piątki,
 • dr Magdalena Woroszył – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog  - przyjmuje pacjentów we  wtorki, środy i czwartki,
 • Dorota Nichthauser – Chajęcka – lekarz  medycyny rodzinnej, specjalista pediatrii – przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku,
 • Ewa Hejak – lekarz  medycyny rodzinnej, specjalista pediatrii – przyjmuje pacjentów we wtorki i czwartki,
 • Bogusław Wieczorek - lekarz  specjalista pediatrii – przyjmuje pacjentów w  poniedziałki, środy  i  piątki.

 

Centrum Kultury Izabelin:

 • wyświetlenie 37 projekcji filmowych dla dzieci oraz 23 projekcji dla młodzieży i dorosłych;
 • zorganizowanie koncertów w ramach Festiwalu „W Krainie Chopina”;
 • zorganizowanie kilkudniowych wakacyjnych warsztatów tanecznych, plastycznych                                     i warsztatów robotyki dla dzieci i młodzieży; 
 • przygotowanie trzech spektakli teatralnych dla dzieci;
 • zorganizowanie uroczystego koncertu z okazji przybycia pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży do Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
 • zorganizowanie Spotkania z podróżnikiem: pt. „Jukatan, czyli przygoda w Meksyku”;
 • zorganizowanie 4 wystaw:  malarskiej „Tylko pastel” Antka Filipowicza; rysunków i wierszy dla dzieci „Węglem pisane” Magdaleny Węgiel; fotografii „72 lata temu… 1944 Dzieci Powstania Warszawskiego” z domowego archiwum Hanny Kwietniewskiej i wystawę fotografii z wycieczki po Białorusi;
 • zorganizowanie koncertów i występów kabaretowych: Kabaret Hrabi w programie „Tak, że o”; koncert piosenki francuskiej  w wykonaniu Yagi Kowalik; Piknik moto – bluesowy – parada motocykli i koncert zespołu Nocna zmiana bluesa;
 • zorganizowanie Wieczoru kultury białoruskiej;
 • przygotowanie Dnia otwartego w CKI – w trakcie którego odbyły się spotkania z instruktorami prowadzącymi zajęcia, prezentacje zajęć, kącik gier planszowych oraz królowej gier szachów, warsztaty ceramiczne, podczas których dzieci lepiły z gliny i toczyły na kole garncarskim;
 • zorganizowanie dwóch pikników: ceramicznego pt. „Zakochani w glinie” oraz sportowego na boisku Orlik 2012 w Laskach.

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski 

Uroczystość patriotyczno-religijna na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach

Dnia 14 września 2016 roku o godzinie 16.00 dla upamiętnienia wybuchu II wojny światowej i ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej odbędzie się uroczystość patriotyczno-religijna na Cmentarzu-Mauzoleum w Palmirach.

Mszę świętą za poległych i pomordowanych będzie celebrował Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski.

16:00 Msza święta

         Modlitwa ekumeniczna

17:00 Apel Pamięci

17:30 Złożenie wieńców

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości.

Notatka ze spotkania w dniu 21.07.2016 r. z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie projektu rozbudowy ul. Izabelińskiej, ul. Sienkiewicza i ul. 3 Maja.

W dniu 21 lipca 2016r. w Urzędzie gminy Stare Babice miało miejsce spotkanie mieszkańców gmin Stare Babice i Izabelin w sprawie projektu przebudowy ulic Izabelińskiej, Sienkiewicza i 3 Maja (od Tetmajera do ronda w Laskach).

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w II kwartale 2016 roku

Mając na uwadze różnorodność realizowanych przez Gminę zadań i projektów oraz potrzebę udostępniania informacji o sytuacji w Gminie członkom lokalnej społeczności, pragniemy poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (kwiecień – czerwiec 2016).

Za najbardziej istotne zrealizowane przez Gminę i jej jednostki zadania lub działania minionego kwartału uznajemy:

 • spotkanie z wiceprezydentem Warszawy, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych i Dzielnicą Bielany oraz uzyskanie obietnicy ze strony Warszawy realizacji przebudowy skrzyżowania Estrady/Arkuszowa w Mościskach w 2017r.;
 • spotkanie z Wiceministrem Środowiska – Andrzejem Szweda-Lewandowskim, podczas którego uzyskana została akceptacja dla planu budowy kanalizacji i wodociągu w Sierakowie oraz rozpoczęcia prac dotyczących rozwiązania problemu osad parkowych i problemów mieszkaniowych pozostałych mieszkańców Sierakowa, granic KPN oraz dróg gminnych na terenach parkowych;
 • przyznanie stypendiów sportowych dla pięciu Mieszkańców naszej Gminy;
 • rozpoczęcie remontów dróg: ul. Polna, Pietkiewicza, Brzozowa, Chodkiewicza, Środkowa, Skrzyneckiego, Sobieskiego;
 • przejście kolejnego etapu kwalifikacji w procesie przyznawania środków na budowę kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ulice objęte planem - Truskaw: Olszowa, Borzęcińska, Bociania, Północna, Żurawia; Hornówek: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Fedorowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Wrzosowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna; Izabelin B: Kołłątaja, Lubomirskiego, Jana Kazimierza, Kmicica, Księcia Jeremiego, Ketlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana); finalna decyzja spodziewana jest przed końcem wakacji. Pozostałe ulice zostaną ujęte w rozszerzeniu wniosku, które powinno zostać złożone w ramach POIiŚ jeszcze w 2016 roku;
 • udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;
 • nadanie Pani Alinie Rokickiej tytułu „Izabelińczyk Roku 2015”;
 • współpraca przy organizacji I festiwalu „Natura-Kultura-Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego;
 • według informacji uzyskanej z Urzędu Skarbowego liczba podatników PIT mieszkających na terenie gminy Izabelin wzrosła z 6535 osób w 2014r. do 7478 osób w 2015r.; dochody naszej wspólnoty z tytułu udziału w podatku PIT za I półrocze 2016r. względem I półrocza 2015r. zwiększyły się o 1,3 mln zł.

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • przygotowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla GPWiK Mokre Łąki na okres od 01.07.2016 do 30.06.2017r.;
 • przygotowanie uchwał w sprawie dopłat do wody i ścieków dla Mieszkańców oraz dla instytucji pożytku publicznego;
 • zakończenie procedury w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin oraz uzyskanie pozytywnej opinii dla tego dokumentu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • przygotowanie decyzji środowiskowej na przebudowę ul. 3 Maja i ul. Sienkiewicza oraz ul. Izabelińskiej w gminie Stare Babice;
 • przygotowanie 492 upomnień dla osób zalegających z opłatami za odbiór odpadów komunalnych;
 • udrożnienie działek w Hornówku w celu realizacji łącznika drogowego pomiędzy ul. Rolną i ul. Polną;
 • montaż słupków metalowych wraz z tabliczkami informującymi o nazwach ulic na terenie sołectw: Mościska, Laski, Izabelin C i Truskaw;
 • wykonanie nakładki asfaltowej w  pasie drogowym ul. Pietkiewicza w Hornówku na  odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sadowej;
 • remont nawierzchni ul. Polnej w Hornówku poprzez równanie i profilowanie istniejącej nawierzchni drogi wraz z wbudowaniem tłucznia betonowego i dolomitowego;
 • remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w następującej lokalizacji: Mościska- ul. Bakaliowa; Truskaw- ul. Falińskiego, ul. Skibińskiego; Izabelin C- ul. Matejki, ul. Poniatowskiego, ul. Skrzyneckiego, ul. Środkowa; Izabelin B- ul. Jana Kazimierza, ul. Zagłoby, ul. Podbipięty, ul. Słowackiego, ul. Małachowskiego, ul. Wołodyjowskiego, ul. Sapiehy; Laski- ul. Partyzantów;
 • opracowanie „Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Izabelin za 2015 rok”;
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest dla gminy Izabelin;
 • kontrola podmiotów działających w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przyłączenia Mieszkańców do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej;
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych.

 

Referat Inwestycji:

 • odwodnienie pętli autobusowej i odcinka ul. Skibińskiego w Truskawiu oraz odprowadzenie wód do pobliskiego Rowu Północnego;
 • oświetlenie placu zabaw w Mościskach oraz ul. Łabędziej w Truskawiu;
 • rozpoczęcie przebudowy drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i infrastruktury niezbędnej do przebudowy punktów oświetlenia ulicznego ul. Brzozowej w Laskach.


Referat Architektury i Geodezji:

 • podpisanie porozumienia z właścicielami działek w zakresie nabycia terenów pod ul. Południową, co umożliwi rozpoczęcie uruchamiania ostatniego odcinka ul. Południowej pomiędzy ul. Łabędzią i ul. Bocianią;
 • spotkanie z mieszkańcami wsi Laski w sprawie budowy ul. Brzozowej na odcinku od ul. Południowej w stronę ul. Cyklistów;
 • uznanie przez  Naczelny Sąd Administracyjny skargi  kasacyjnej Gminyoraz uchylenie decyzji Wojewody iStarosty ustalającej odszkodowanie (na kwotę ponad 1.500.000 zł) za nabyte działki pod drogi: ul. Sierakowską, Skrzyneckiego, Środkową i Prądzyńskiego.

 

Ewidencja działalności gospodarczej i wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 • w zakresie obsługi CEIDG -  złożono 162 wnioski;
 • w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wydano 11 decyzji;
 • w zakresie podatku VAT - wystawiono 186 faktur sprzedaży, sporządzono rejestry sprzedaży i zakupu, wystawiono deklaracje podatku VAT-7, przygotowano dokumentację dotyczącą wdrożenia konsolidacji podatku VAT w  jednostkach budżetowych Gminy Izabelin.

 

Referat Oświaty i Zdrowia Publicznego:

 • udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016r.;
 • przygotowaniesprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015;
 • przeprowadzenie konkursów na dyrektora Gminnego Przedszkola w Izabelinie i dyrektora Gminnego Przedszkola w Laskach;
 • przyznanie pięciu Mieszkańcom naszej Gminy,osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, stypendiów sportowych.

 

Referat księgowości podatkowej (dane łączne od początku roku do końca II kwartału 2016 r.):

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku:od nieruchomości (4433 szt.), podatku rolnego (137 szt.), leśnego (236 szt.), łączne zobowiązanie pieniężne (1480 szt.), decyzje zmieniające wymiar (566 szt.);
 • systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę  informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;
 • przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą Ordynacja podatkowa,  w sprawie zmiany wymiaru podatku;
 • sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości os. prawne (95 szt.) oraz  deklaracji podatku od środków transportowych (38 szt.);
 • wystawienie tytułów wykonawczych (140 szt.) za zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym (kwota: 112 691,00 zł);
 • wystawienie tytułów wykonawczych za zaległości w podatku od środków transportowych (kwota: 10 342,00 zł);
 • wystawienie 858 szt. upomnień - osoby fizycznych na kwotę   552 218,00 zł;
 • wystawienie 13 szt. upomnień – osoby prawne na kwotę 136 744,00 zł;
 • nadanie klauzuli wykonalności 20 tytułom wykonawczymcelem przygotowania do wpisów hipotecznych;
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków przez sołtysów poszczególnych miejscowości.

 

Referat księgowości budżetowej:

 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za I kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy  (Organu);
 • czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za II kwartał 2016 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu): analiza należności i zobowiązań wynikających z ksiąg rachunkowych, wysyłka wezwań do zapłaty od należności cywilnoprawnych,  analiza kont syntetycznych i analitycznych;
 • obsługa księgowa projektów: „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitarnego” PROM oraz „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

 

Zespół Szkół w Izabelinie:

 • organizacja „Rodzinnego festynu integracyjnego”, którego celem było propagowanie czytelnictwa, zdrowego odżywiania i rekreacji fizycznej;
 • zorganizowanie „Rodzinnego spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka”;
 • organizacja „Dnia Sportu i Profilaktyki” -  imprezy sportowej propagującej m.in. bieganie;
 • realizacja warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach Małego grantu „Porozumienie bez Przemocy w rodzinie”;
 • wydrukowanie szkolnej książki kucharskiej;
 • udział w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursach: Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy EDI, Ogólnopolski Konkurs SYNAPSIK, Wojewódzki Konkurs MARATON MATEMATYCZNY, Powiatowy Konkurs MIĘDZYNARODOWE ZAGADKI MATEMATYCZNE;
 • ALIRUN 2016 – obchody Dnia Patrona Gimnazjum.

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • zakończenie okresu ubiegania się o Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie - złożenie sprawozdania do Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 • pielęgnowanie tradycji, integracja oraz propagowanie zdrowego stylu życia i odkrywanie talentów przedszkolaków i ich rodzin poprzez organizację: pikniku rodzinnego, olimpiady przedszkolaków „Mali i Waleczni”, konkursu recytatorskiego, a także udział najstarszych przedszkolaków w zajęciach integracyjno - adaptacyjnych w Szkole Podstawowej, występ rodziców z okazji Dnia Dziecka - przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”, organizację tygodnia zdrowia oraz udział w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ożarowie Mazowieckim (zajęcie III miejsca), udział w międzyprzedszkolnym konkursie „Z przyrodą za pan brat” organizowanym przez Gminne Przedszkole w Laskach, udział w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich oraz udział dzieci w projekcie prozdrowotnym pn. „Szkielecik”;
 • całkowita wymiana tarasu;
 • pozyskanie funduszy od sponsorów na zakup sztalug oraz profesjonalnych akcesoriów malarskich dla dzieci w celu rozwijania zdolności artystyczno - malarskich oraz usprawniania motoryki małej w zakresie rąk.

 

Gminne Przedszkole w Laskach:

 • przeprowadzenie rekrutacji do przedszkola na rok 2016/2017;
 • organizacja zebrań dla rodziców i zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych;
 • realizacja widowiska „4 żywioły” w wykonaniu wszystkich pracowników przedszkola dla dzieci i rodziców z okazji Światowego Dnia Ziemi;
 • Festyn Rodzinny „Wycieczka po wybranych krajach Unii Europejskiej”;
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego w trzech najstarszych grupach – występy dzieci dla rodziców połączone z finałem warsztatów bębniarskich „Łubu – Dubu”;
 • organizacja pożegnalnych ognisk integracyjnych w poszczególnych grupach;
 • organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci 4 i 5-letnich;
 • organizacja i realizacja pierwszej edycji konkursu plastycznego „Z przyrodą za pan brat” dla dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego – pozyskanie sponsorów nagród;
 • przeprowadzenie warsztatów dla rodziców przez specjalistów przedszkolnych (psycholog, pedagog-terapeuta, logopeda).

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • realizacja zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych przez Wojewodę wynikających z ustaw o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • realizacja programów rządowych - „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,  rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny;
 • realizacja zadań wynikających z programów przyjętych przez Radę Gminy Izabelin;
 • od 1 stycznia 2016r. realizacja świadczenia rodzicielskiego;
 • od 1 kwietnia 2016r. realizacja  ustawy o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Rodzina  500+).

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • spotkanie autorskie ze  Sławomirem Koprem – autorem bestsellerów popularno- historycznych;  sfinansowane przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;
 • złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa;
 • zorganizowanie okolicznościowej wystawy pt. „Książki wydane w latach 1945-1970”;
 • przeprowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci z przedszkola w Izabelinie i Laskach;
 • zorganizowanie trzech spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki;
 • organizacja comiesięcznej akcji „Czytamy dzieciom”;
 • wystawa prac malarskich naszych mieszkańców: Pani Jolanty Jabłońskiej i Małgorzaty Hajduk oraz Pana Jerzego Bedyńskiego;obrazy można podziwiać do 27 lipca 2016 r.


OSP Laski:

 • udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 • malowanie podłogi w garażach strażnicy;
 • zakup drobnego sprzętu i umundurowania;
 • szkolenia z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych.

 

OSP Izabelin:

 • organizacja obchodów 90-lecia jednostki;
 • udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji:

 • wykonanie 16 przyłączy wodociągowych oraz 24 przyłączy kanalizacyjnych;
 • w związku z remontem nawierzchni ul. Brzozowej w Laskach wykonywanie remontów  przyłączy wodociągowych oraz wymiana zasuw liniowych na odcinku od ul. Południowej do ul. Partyzantów;  czyszczenie sieci kanalizacyjnej wraz z inspekcją wizualną; 
 • poddanie ostatecznej ocenie merytorycznej złożonego w styczniu br. wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020; decyzja o przyznaniu dofinansowania przewidywana jest w sierpniu 2016 r.

 

Centrum Kultury Izabelin:

 • organizowanie płatnych dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, m.in. studio piosenki, taneczne: Break Dance, Hip-hop, Jazz,  plastyczne: papieromania, kreatywna plastyka, malarstwo; warsztaty komputerowe, szachy oraz cykliczne warsztaty: bębniarskie, Lego, naukowo-techniczne Funiversity, umuzykalniania dzieci „Gordonki”;
 • zorganizowanie 30 projekcji w Kinie za Rogiem dla dzieci, młodzieży i dorosłych polskiej oraz światowej kinematografii;
 • organizacja Finału V Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Rozdźwięki Izabelin 2016;
 • zorganizowanie I Pikniku Folklorystycznego  „Cepeliada – Izabelin 2016”;
 • organizacja koncertów dla dzieci szkolnych w wykonaniu muzyków Filharmonii Narodowej;
 • organizacja Pikniku z okazji Dnia Dziecka na boisku Orlik w Laskach;
 • organizacja kilkunastu spotkań i wykładów  oraz 4-dniowej wycieczki na Białoruś dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • organizacja koncertów:  zespołu „Wokaliza”, uczniów izabelińskiego Studia Piosenki działającego w CKI,  zespołu Alpha Zero, Izabeli Trojanowskiej oraz występu zespołu ludowego Ożarowiacy i Kabaretu Moralnego Niepokoju;
 • organizacja spotkań autorskich m. in. z Marianem Opanią i z Agatą Passent;
 • wsparcie przy organizowaniu Pikniku historycznego w Lipkowie – Główne obchody roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu;
 • organizacja dwóch sąsiedzkich wyprzedaży garażowych w CKI;
 • spotkanie „Ufam. Śladami Siostry Faustyny” Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń:
 • zorganizowanie Wieczoru Hiszpańskiego wraz z koncertem zespołu Darate z Malagi;
 • współudział w zorganizowaniu uroczystości nadania tytułu Izabelińczyka Roku 2015;
 • organizacja recitalu fortepianowego /Bethoven, List, Chopin, Ravel/  Jagoda Stanicka;
 • zorganizowanie balu seniorów;
 • organizacja spotkania z podróżnikiem:  Nikaragua i Salwador, w krainie wulkanów i starożytnych Majów;
 • zorganizowanie wystaw: pokonkursowej - XXI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Klucz do ojczyzny” Polski Rok – Wielkanoc 2016, malarstwa Antka Filipowicza „Tylko pastel” i malarstwa Tadeusza Budzyńskiego;
 • organizacja  konkursu plastycznego „Konstytucja 3 Maja”.

 

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski 

 • plakat konsultacje społeczne

Tablica z numerem domu może uratować życie

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy IZABELIN i gminne jednostki w IV kwartale 2015 roku

Wybory na Prezydenta RP

WYBORY PREZYDENCKIE
10 maja 2015 rok

I tura

 

Liczba uprawnionych do głosowania            8140
Liczba oddanych głosów                                  5181
Liczba ważnych głosów                                    5144

Frekwencja   63,6 %

 1. Grzegorz Michał BRAUN                            82                      1,59 %
 2. Andrzej Sebastian DUDA                       1731                33,65 %
 3. Adam Sebastian JARUBAS                        32                       0,62 %
 4. Bronisław Maria KOMOROWSKI           1991                38,70 %
 5. Janusz Ryszard KORWIN-MIKKE             194                     3,77 %
 6. Marian Janusz KOWALSKI                         24                       0,47 %
 7. Paweł Piotr KUKIZ                                       875                  17,01 %
 8. Magdalena Agnieszka OGÓREK                78                       1,52 %
 9. Janusz Marian PALIKOT                             84                       1,63 %
 10. Paweł Jan TANAJNO                                   19                       0,37 %
 11. Jacek WILK                                                    34                       0,66 %

 

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-05-11

Strategia Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030

Szanowni Mieszkańcy,

W bieżącym roku upływa termin obowiązywania dotychczasowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin, która jest podstawowym dokumentem określającym kierunki stałego i harmonijnego rozwoju gminy. Strategia bazuje na jej wewnętrznym potencjale przy jednoczesnym uwzględnieniu wewnętrznych słabości. Określa cele Gminy, ich hierarchię i kolejność realizacji. Zmierza do ciągłego rozwoju Gminy i poprawy życia jej mieszkańców.

Strategia stanowi podstawę działania gminy, tworzonych programów i przedsięwzięć. Gmina, chcąc skorzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania, musi dysponować takim dokumentem.  

Od stycznia bieżącego roku trwają prace nad opracowaniem nowej strategii, która będzie obowiązywać do 2030 roku. W styczniu Wójt powołał Zespół ds. Strategii, którego celem jest przeprowadzenie procedury opracowania i przedłożenia radzie gminy projektu nowej strategii.

Proces budowy strategii jest procesem wieloetapowym. Pierwszy etap to zebranie informacji o obecnym stanie gminy, analiza dostępnych danych statystycznych oraz obowiązujących dokumentów. Tym etapem zajmuje się wykonawca strategii. Drugim etapem są warsztaty.  Do tej chwili odbyły się dwa warsztaty robocze. Na pierwszym z nich, który odbył się w kwietniu br, przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarcza. Wszystkie wnioski stały się materiałem wyjściowym do analizy zasobów własnych i otoczenia (tzw.analiza SWOT). Drugie warsztaty odbyły się w maju tego roku. Zostały na nich określone cele strategiczne i operacyjne oraz zapoznano się z ankietami wypełnionymi przez mieszkańców.

W tym miejscu należą się słowa podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy poświęcili swój czas i wypełnili ankietę. Badania ankietowe stanowią cenne źródło informacji na temat Państwa oceny obecnego stanu Gminy, jej słabych i silnych stron oraz oczekiwań na przyszłość.

W czerwcu br. planowane są kolejne, trzecie warsztaty, tym razem z udziałem organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy. Na tych warsztatach zostaną przedstawione dotychczasowe wyniki prac (analiza problemów, analiza społeczno-gospodarcza, wyniki ankiet, wstępny zarys celów i najważniejszych wyzwań dla gminy do 2030 roku). Planowana jest również dyskusja, składanie uwag i sugestii do przedstawionego materiału.

Kolejne dwa etapy tworzenia strategii tj. konsultacje społeczne oraz przedstawienie projektu strategii pod obrady rady gminy są jeszcze przed nami. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie konsultacji społecznych planowane jest na połowę lipca br., zaś przedłożenie projektu strategii radzie gminy na przełomie października i listopada 2015roku.

 

Przewodnicząca Zespołu ds. Strategii

Agnieszka Sobczak

 • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2015-05-26

Zaproszenie na warsztaty

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” Zespół ds.Strategii serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 1800 w sali widowiskowej Centrum Kultury Izabelin przy ul. J.Matejki 21 w Izabelinie C. Na spotkaniu zostaną przedstawione wyniki dotychczasowej pracy oraz przeprowadzona będzie dyskusja nad celami i wyzwaniami, jakie stoją przed Gminą w najbliższych 15 latach.   

 

Przewodnicząca Zespołu ds. Strategii

Agnieszka Sobczak        

 

 

drukuj (Zaproszenie na warsztaty)

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia
21 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. U. 2015. poz. 1585) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 1 lutego do dnia 29 kwietnia 2016 r.

Ankieta dot. Projektu Strategii Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030

Uwagi i opinie naszych Mieszkańców są dla nas bardzo istotne – zapraszamy do wypełnienia ankiety.

APEL do Mieszkańców Gminy Izabelin o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych

Przypominamy o dobrej praktyce (obowiązku) wykaszania chwastów i traw na gruntach własnych oraz utrzymania w prawidłowym stanie drzew i krzewów, szczególnie tych przerastających przez ogrodzenia na drogi i chodniki.

Inscenizacja Historyczna Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska 2015

Inscenizacja odbędzie się 19 września 2015 roku o godzinie 14.00 w miejscowości Lipków, na terenie parafii Św. Rocha, przy ul. Jakubowicza 120.

 • -
  Inscenizacja Historyczna Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska

drukuj ()

Festiwal Muzyczny „W Krainie Chopina”

NIEDZIELA 13 WRZEŚNIA GODZINA 20.00 LASKI
KOŚCIÓŁ P.W. MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ MEKSYKU
RECITAL ORGANOWY
wystąpi:
Józef Serafin

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w sierpniu!

więcej...

Obowiązkowe odblaski dla pieszych

Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat karny w wysokości 100 złotych.

Sztuczne lodowisko w Izabelinie

Korzystanie z lodowiska jest BEZPŁATNE.

 

Lodowisko znajduje się na boisku Zespołu Szkół w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek od godz. 15.45 do 20.00;

sesje: 15.45–17.00; 17.15–18.30; 18.45–20.00

 

sobota, niedziela od godz. 11.00 do 20.00;

sesje: 11.00–12.15; 12.30–13.45; 14.00–15.00

15.00–15.45 – przerwa techniczna

sesje: 15.45–17.00; 17.15–18.30; 18.45–20.0


6 stycznia 2016 r. godz. 11.00-20.00
 

Na lodowisku będzie możliwość wypożyczenia oraz naostrzenia łyżew.

 

Cennik:

• wypożyczenie łyżew: 6 zł • wypożyczenie kasku: 2 zł • ostrzenie łyżew: 10 zł

• wkładki jednorazowe: 1 zł • szatnia: 2 zł

 

Wypożyczalnia ma na stanie 144 pary łyżew.

Ponadto na lodowisku zainstalowany zostanie płatny automat z gorącą kawą i herbatą.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lodowisko będzie czasowo zamknięte.

Obsługą lodowiska zajmuje się Centrum Kultury Izabelin

 

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer