Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Spotkanie z Zastępcą Prezydenta M.St. Warszawy Renatą Kaznowską

W dniu 17 lutego 2016r w Urzędzie Miasta St. Warszawy doszło do spotkania przedstawicieli Gminy Izabelin z Renatą Kaznowską, Zastępcą Prezydenta M.St.  Warszawy i Arturem Rejznerem, Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich (ZDM). Spotkanie dotyczyło przebudowy układu drogowego w Mościskach, a w szczególności skrzyżowania ulic Estrady i Arkuszowej oraz 3 Maja w Mościskach.

Gminę Izabelin reprezentowali: Wójt Witold Malarowski, Zastępca Wójta Ryszard Haczek, Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Krzysztof Stańczyk i Kierownik Referatu Inwestycji Andrzej Godlewski.

Podczas spotkania Wójt Gminy Izabelin podniósł, że głównym problemem dla mieszkańców gminy od wielu lat są tworzące się w rejonie skrzyżowania w Mościskach zatory, występujące zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu. Wyrażono zarazem nadzieję, że sytuacja powstała w wyniku ostatniej propozycji regulacji prawnej obszaru metropolii warszawskiej przekonuje władze Warszawy do konieczności partnerskiej współpracy z podwarszawskimi gminami co w przeszłości różnie wyglądało.

Podczas spotkania ustalono, że ZDM przeprowadzi w terminie do końca mają br. obiecane jeszcze w ubiegłym roku przez Zastępcę Prezydenta M.St. Warszawy Jacka Wojciechowicza badanie ruchu w rejonie problematycznego skrzyżowania. Po otrzymaniu wyników pomiaru władze obu sąsiadujących gmin spotkają się w czerwcu b.r. celem wypracowania najlepszego rozwiązania, za który wstępnie uznaje się poszerzenie dróg dochodzących do skrzyżowania celem utworzenia lewoskrętów.

Skrzyżowanie w Mościskach jest własnością M.St. Warszawy i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW), co powoduje że Gmina Izabelin jest tu niestety jedynie petentem. Podczas spotkania Gmina Izabelin poinformowała Panią Prezydent  o zamiarze MZDW przekazania dróg Sikorskiego i 3 Maja w Mościskach na rzecz powiatu warszawskiego-zachodniego o czym Wójt W. Malarowski został poinformowany podczas spotkania z dyrektorem MZDW w dniu 14 lutego b.r. Dyrektor MZDW uważa przebudowę skrzyżowania w Mościskach za konieczną.

Wójt poinformował także o planie wybudowania w latach 2017-2018 drogi łączącej skrzyżowanie ul. 3 Maja/Żołędziowa z ul. Estrady w Mościskach zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, jako docelowej drogi łączącej naszą gminę z węzłem drogowym Nowojanickiego znajdującym się w trasie planowanej na 2025 rok drogi ekspresowej S7 (zwanej także trasą NS).Miasto Stołeczne Warszawa, jako zarządca i właściciel drogi Estrady udzieli Gminie Izabelin niezbędnej pomocy w zakresie procedur i uzgodnień budowy skrzyżowania nowej drogi z ulicą Estrady.

Prezydent R. Kaznowska po przejściu na temat transportu zbiorowego poinformowała, że do września b.r. zakończy się proces analizy skutków przyłączenia Marek do I strefy biletowej komunikacji autobusowej i Miasto St. Warszawa będzie dopiero wtedy w stanie ocenić swoje możliwości w zakresie przyłączania kolejnych miejscowości do I strefy. Kolejka jest długa. Gmina Izabelin - zgodnie z wcześniejszymi rozmowami z ZTM – potwierdziła zainteresowanie  wejściem do I strefy biletowej nie później niż w 2020 roku, przy założeniu, że koszt dodatkowy z tym związany nie przekroczy możliwości finansowych naszej gminy. 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta Gminy Izabelin

 • Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Renata Kaznowska...
  Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Renata Kaznowska
  źródło: http://bip.warszawa.pl/

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.