Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stanowisko Gminy Izabelin w sprawie projektu ustawy metropolitalnej

Szanowni Państwo,

W lutym br. informowaliśmy o inicjatywie grupy posłów PiS, która złożyła do Sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, funkcjonujący w powszechnym odbiorze jako projekt ustawy metropolitalnej.

Wobec poważnego sprzeciwu zainteresowanych samorządów gminnych, a także wielu mieszkańców gmin, procedowanie tego projektu zawieszono, ale nie wycofano z Sejmu. Poseł Jacek Sasin, który jest głównym promotorem projektu tej ustawy zapowiedział przeprowadzenie konsultacji społecznych, zanim rozpocznie się jej procedowanie, które partia rządząca przewiduje na drugą połowę maja lub raczej w miesiącu czerwcu 2017 r. W tzw. teren mają wyruszyć ankieterzy, którzy mają wysondować poparcie lub jego brak dla zapisów tej ustawy i ewentualne jej modyfikacje.

Strona samorządowa, czyli zainteresowane gminy, zawiązały „grupę inicjatywną” (jestem jej uczestnikiem), która spotyka się co tydzień omawiając ważne fakty i zdarzenia związane z pracami nad tym projektem ustawy.

Na jednym z pierwszych spotkań zaproponowałem wszystkim samorządom przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, które działa od 2000 r. i którego jestem wiceprezesem (prezesem jest pan Marcin Święcicki) po to, byśmy mogli w sposób zorganizowany i sformalizowany monitorować wszystkie aspekty związane z tym projektem i wyrażać swoje stanowiska na każdym etapie prac.

Na początku marca br. do stowarzyszenia należało 10 gmin, natomiast w ciągu około 3 ostatnich tygodni do stowarzyszenia dołączyło 6 gmin, w tym Warszawa. Kolejne samorządy deklarują swój akces do stowarzyszenia. Stowarzyszenie Metropolia Warszawa zamówiło opinię prawną projektu ustawy, którą wykonał prof. Igor Zachariasz (opinia dostępna jest pod adresem: http://www.metropolia.warszawa.pl/files/Zachariasz.pdf). Wspólnie zamierzamy opracować własny projekt ustawy metropolitalnej, która wg nas byłaby najwłaściwszym narzędziem pomocnym w organizowaniu współpracy w ramach obszaru metropolitalnego.

Szanowni Państwo, wracając do konsultacji społecznych, uważamy że najważniejszą i najpełniejszą formą konsultacji społecznych jest referendum, które preferuje Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, dlatego proponujemy by w każdej gminie takie referendum się odbyło. Najbardziej preferowana data to 4 czerwca 2017 r. lub pobliskie terminy. Wypowiedzmy się w referendum, tak jak to zrobiło Legionowo. Tam mieszkańcy stwierdzili, że jest to dla nich bardzo ważna, wręcz egzystencjalna kwestia i udział wzięło w tym referendum blisko 47% uprawnionych do głosowania (30% referendum ma moc stanowiącą), a blisko 95% głosujących wypowiedziało się przeciw takiej formie integracji obszaru metropolitalnego.

Uważamy, że instytucjonalna forma współpracy w naszej metropolii jest bardzo potrzebna, dlatego będziemy opracowywali własny projekt ustawy. Chcemy, wręcz żądamy, podmiotowego traktowania nas, tak jak uczyniono to na Śląsku. Tam, zanim projekt ustawy o metropolii śląskiej skierowano do Sejmu, Rząd przygotowywał ten projekt przez blisko rok. Przeprowadzono konsultacje społeczne, zaopiniowało go Rządowe Centrum Legislacyjne i wykonano dla niego gruntowne analizy finansowe. Projekt śląski Sejm uchwalił (9 marca 2017 r.), a Prezydent już go podpisał i obowiązuje.

Żądamy takiego samego podmiotowego traktowania naszej metropolii, jak metropolii śląskiej.

Dlaczego protestujemy?

Czujemy się przedmiotem, a nie podmiotem w zapisach poselskiego projektu ustawy Sasina. Nie chcemy wybierać prezydenta Warszawy, nie chcemy by metropolia tak bardzo ograniczała suwerenność i autonomię gmin.

Prawie każdy obszar stołeczny w UE ma status regionu (w Polsce województwa). Od 1-go stycznia 2018 r. także Warszawa i otaczające ją 9 powiatów statystycznie będzie regionem UE tzw. NUTS2 - pracujmy nad takim rozwiązaniem w wewnętrznej strukturze administracyjnej państwa, pozostawiając obecną strukturę samorządową.

Chcemy rozmawiać i chcemy prawdziwego udziału w pracach nad metropolią warszawską.

Nic o nas bez nas

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski

 • projekt ustawy metropolitalnej - mapa
  Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Druk nr 1259) w wersji z 30 stycznia 2017 r.

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.