Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Menu

Kalendarium

«wrzesień 2021»
PnWtŚrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Brak wydarzeń w wybranym okresie

Reklama

 • pakiet czterech uchwał
 • ochrona danych banner

Treść

Wyłączenie prądu 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) w Mościskach

w godz. 10.00 – 18.00

 • ulica: 3 Maja

drukuj (Wyłączenie prądu 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) w Mościskach)

Wyłączenie prądu 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) w Laskach

w godz. 10.00 – 18.00

 • ulica: Pomidorowa

drukuj (Wyłączenie prądu 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) w Laskach)

Mazowiecka Unia Światłowodowa - sprostowanie dotyczące składania ankiet

Gmina Izabelin informuje, że w dniu 22.06.2018 roku został podany błędny adres mailowy, na który można wysyłać ankiety dotyczące projektu ,,Mazowiecka Unia Światłowodowa”, realizowanego przez firmę Orange Polska S.A. 

Poprawny adres mailowy, na który należy przesłać skan lub zdjęcie ankiety, to: mazowiecka.unia@orange.com 

Ankieta dostępna jest do pobrania pod adresem: https://www.gmina.izabelin.pl/plik,1115,deklaracja-klientapdf.pdf  
Ankietę można też złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Izabelin, w pokoju 112.

Zebrane w tej formie informacje pomogą określić skalę zapotrzebowania na usługę szybkiego internetu w Gminie Izabelin oraz doprowadzić przyłącza do zainteresowanych mieszkańców i firm, bezpośrednio do budynku. Mieszkańcy otrzymają możliwość  dostępu do internetu o prędkości 100 Mb/s i więcej. 

Gmina Izabelin planuje zorganizować w drugiej połowie lipca spotkanie informacyjne z przedstawicielem firmy Orange, odpowiedzialnym za realizację projektu, który udzieli mieszkańcom niezbędnych informacji.

Wspólne działania Gminy Izabelin i Orange w ramach projektu, pozwolą na doprowadzenie inwestycji tam, gdzie istnieje potrzeba dostępu do internetu o wysokiej przepustowości.
 

drukuj (Mazowiecka Unia Światłowodowa - sprostowanie dotyczące składania ankiet)

Zapytanie ofertowe Centrum Usług Wspólnych Izabelin - dowóz uczniów na basen

Zamawiający Centrum Usług Wspólnych Izabelin, z siedzibą w 05-080 Izabelin, ul. Szkolna 2a, zaprasza do złożenia oferty na poniższą usługę.

Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów na basen w okresie wrzesień - grudzień 2018 . Usługa obejmuje 3 kursy w każdym tygodniu przez 4 miesiące (wrzesień – grudzień) z możliwością przedłużenia po 1 stycznia do końca czerwca po 3 h (od 12.00 do 15.30), przy czym 2 kursy z większą liczbą uczniów (40 i 46 uczniów plus opieka) oraz 1 kurs z 22 uczniami plus opieka.

drukuj (Zapytanie ofertowe Centrum Usług Wspólnych Izabelin - dowóz uczniów na basen)

Wyłączenia prądu 3 i 5 lipca 2018 r. (wtorek i czwartek) w Laskach

03.07.2018 r. (wtorek) w godz. 08.00 – 16.00

 • ulice: 3 Maja, Młodzieżowa, Antoniego Daszewskiego oraz Brzozowa

05.07.2018 r. (czwartek) w godz. 08.00 – 16.00

 • ulice: Podleśna, Młodzieżowa, Ogrodowa oraz Brzozowa

drukuj (Wyłączenia prądu 3 i 5 lipca 2018 r. (wtorek i czwartek) w Laskach)

Testy syren na terenie Gminy Izabelin

Informujemy mieszkańców, że w dniu 29 czerwca 2018 r. odbędzie się przegląd serwisowy oraz testy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania zlokalizowanego na terenie Gminy Izabelin. W związku z tym będą także uruchamiane syreny w punktach alarmowania. Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.

drukuj (Testy syren na terenie Gminy Izabelin)

Wyłączenie prądu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) w Hornówku

w godz. 07.30 – 09.00

 • ulice: Boiskowa, Leśna oraz Wesoła

drukuj (Wyłączenie prądu 28 czerwca 2018 r. (czwartek) w Hornówku)

Wyłączenie prądu 27 czerwca 2018 r. (środa) w Sierakowie

w godz. 15.00 – 17.00

 • ulice: Generała Romana Abrahama oraz Sierakowska

drukuj (Wyłączenie prądu 27 czerwca 2018 r. (środa) w Sierakowie)

Petycja do Prezydent m.st Warszawy i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy w sprawie 2 lewoskrętów na skrzyżowaniu w Mościskach

Petycja Danuty Karczmarek - Sołtysa wsi Mościska oraz Ryszarda Haczeka - Zastępcy Członka Rady WTP do Prezydent m.st Warszawy i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy w sprawie lewoskrętów na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 898 w Mościskach z drogą Estrady w Warszawie. 

drukuj (Petycja do Prezydent m.st Warszawy i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy w sprawie 2 lewoskrętów na skrzyżowaniu w Mościskach)

Mazowiecka Unia Światłowodowa

Gmina Izabelin w związku z przystąpieniem do projektu „Mazowiecka Unia Światłowodowa”  realizowanego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przez operatora telekomunikacyjnego firmę Orange przesyła w załączeniu ankietę umożliwiającą Mieszkańcom gminy Izabelin zgłoszenie chęci podłączenia się do światłowodu oraz zapoznanie się z propozycją operatora. 

Zwracamy się o przesłanie wypełnionych ankiet w postaci elektronicznej na adres mazowiecka.unia@orange.com lub papierowej do Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin do p.112 z dopiskiem na kopercie „Unia światłowodowa”. Otrzymane zgłoszenia zostaną przekazane bez otwierania kopert bezpośrednio do firmy ORANGE. 

Pozyskane z ankiet informacje posłużą do zaprojektowania oraz budowy nowoczesnej sieci szybkiego światłowodowego inter netu przez firmę Orange w naszej gminie.
 

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

drukuj (Mazowiecka Unia Światłowodowa)

Mamy pieniądze na kolejne inwestycje!

W dniu 11.06.2018 o godzinie 9.00 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”

Projekt inwestycyjny został zgłoszony, przez GPWiK „Mokre Łąki” SP. z o.o., jako wniosek kierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, NFOSiGW - pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs, w kwietniu ub. roku poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. 

Celem realizacji programu jest zwiększenie stopnia skanalizowania i zwodociągowania Aglomeracji Izabelin oraz ułatwienie prowadzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” wraz ze zwiększeniem efektywności zarządzania całego systemu.

Analiza sytuacji w obecnym systemie wodno - ściekowym aglomeracji prowadzi do wskazania następujących ważnych problemów społeczności lokalnej w zakresie:

Niedoborów systemu kanalizacyjnego:

 • w chwili obecnej dostęp do sieci kanalizacyjnej ma 64,08% mieszkańców. Dla wypełnienia wymogów dyrektywy rady europejskiej 271/91/EWG w celu osiągnięcia koniecznego poziomu wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy odprowadzenia ścieków tj. od ponad 90 % mieszkańców aglomeracji.   

Niedoborów sytemu wodociągowego: 

 • brak dostępu do wodociągu dla ok. 4% mieszkańców aglomeracji.

W zakresie oczyszczalnia ścieków:

 • usprawnienie procesu oczyszczania ścieków.

 W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań: 

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Laski (ul. Pocztowa);
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Izabelin B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby, Podbipięty);
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Laski (ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna);
 • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Truskaw  (ul. Ptasińskiego), sieci grawitacyjnej w miejscowości Hornówek (ul. Krótka) i  sieci grawitacyjnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w miejscowości Hornówek (ul. Wrzosowa);
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Mościska (ul. Łąkowa);
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska (ul. Kwitnąca) oraz w miejscowości Hornówek (ul. Polna, w tym spinka wodociągowa z ul. Rolną) i na terenie projektowanego osiedla w miejscowości Mościska przy ul. Sikorskiego;
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Izabelin i Sieraków  (ul. Sierakowska, Abrahama);
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanału tłocznego wraz z dwoma  przepompowniami ścieków w miejscowości Izabelin (ul. Abrahama i Sierakowska); 
 • Doposażenie węzła wstępnego oczyszczania w kratę koszową w Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wykonanie następującego zakresu:

 • Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki;
 • Wykonanie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym Spółki. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie łącznie około 4,78 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej a całkowity koszt projektu oszacowany został na 8.730.409,58 zł.

Natomiast wysokość dofinansowania wynosie 4.373.691,90 zł.

Dr Piotr Rudzki
Członek Zarządu GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Osoby na zdjęciu : Marcin Sobczak – Członek Zarządu GPWiK , Kazimierz Kujda - Prezes NFOŚ, dr Piotr Rudzki – Członek Zarządu GPWiK, Witold Malarowski – Wójt Gminy Izabelin
 

drukuj (Mamy pieniądze na kolejne inwestycje!)

Metropolia Warszawska 2.0 - nowe porozumienie o współpracy

Samorządy metropolii warszawskiej mówią jednym głosem w kontekście programowania środków UE dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+. Warszawa oraz sąsiadujące ze stolicą gminy i powiaty podpisały deklarację współpracy i intensywnie pracują nad wspólnym planem strategicznym.

Fundusze europejskie w perspektywie finansowej 2020+ będą uwzględniały nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne. M.st. Warszawa, 69 gmin oraz 9 powiatów (grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński) tworzących region „warszawski stołeczny” budują zaplecze oraz wypracowują priorytety rozwojowe, aby prezentować spójne stanowisko w negocjacjach budżetu unijnego 2020+.

W poniedziałek, 18 czerwca br. samorządowcy podpisali „Wielostronną deklarację współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w  zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, która poszerza terytorialnie oraz tematycznie współpracę między gminami i powiatami. Przypomnijmy: od 2014 r. metropolia działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmując swym zasięgiem 40 samorządów, na mocy którego realizowane m.in. inwestycje poszerzające metropolitalny system tras rowerowych oraz parkingów P+R, projekty edukacyjne, a także zwiększające dostępność e-usług publicznych.

Jesteśmy gotowi do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego poszerzonej terytorialnie metropolii warszawskiej. Ta jedność wyrażona na piśmie daje nam siłę do wspólnego stanowienia w kontekście programowania środków unijnych dla metropolii dostępnych w polityce spójności Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2020+ – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy i dodaje – Już teraz wiemy, że trwające negocjacje budżetowe będą szczególnie trudne dla krajów naszego regionu, dlatego jako metropolia, chcemy się do tego przygotować i mówić jednym głosem o naszych potrzebach.

Pierwsza połowa 2018 roku minęła samorządowcom na intensywnych pracach nad przygotowaniem „Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Dokument będzie określał wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych Głównym narzędziem do jego wypracowania była seria warsztatów strategicznych dla gmin i powiatów prowadzonych przez ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie trwają prace nad zebranym materiałem badawczym. 
 

drukuj (Metropolia Warszawska 2.0 - nowe porozumienie o współpracy)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ Izabelin

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, ul. K. Przerwy – Tetmajera 3a, 05-080 Izabelin C.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izabelinie, przy ul. Kazimierza Przerwy -Tetmajera 3A należy składać w Urzędzie Gminy w Izabelinie przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin C lub listownie na adres Urzędu w terminie do dnia 2 lipca 2018 roku do godz. 16:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Izabelin).

Więcej informacji dostępnych na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin w zakładce Praca.

drukuj (Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ Izabelin)

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 21 czerwca 2018 r.

Prognozuje się wystąpienie od godz. 18:00 dnia 21.06.2018 do godz. 24:00 dnia 21.06.2018 burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

drukuj (Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem w dniu 21 czerwca 2018 r.)

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

 • jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

 • szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi. Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

drukuj (KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!)

Piknik Sołecki w Truskawiu

Sołtys oraz Rada sołecka Truskawia serdecznie zapraszają na piknik sołecki, który odbędzie się 23.06.2018 (sobota) na boisku i placu zabaw przy zbiorniku Mokre Łąki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Truskawia oraz sympatyków naszego sołectwa.

Będą atrakcje i zajęcia dla dzieci, poczęstunek dla gości oraz  rozmowy sąsiedzkie.

Będziemy się integrować, poznawać oraz rozmawiać o najważniejszych sprawach dla naszego samorządu w przyjaznej atmosferze pikniku.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi specjałami w ramach "poczęstunku sąsiedzkiego"

Piknik realizowany jest przez mieszkańców sołectwa w ramach Funduszy sołeckich.

drukuj (Piknik Sołecki w Truskawiu)

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie? Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mazowsze – a czas płynie”. Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni jury.

Kto może wziąć udział w konkursie? Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Jak wziąć udział w konkursie? Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 30 czerwca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?] Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu - liczymy na Wasze pomysły i kreatywność!

Z ilu etapów składa się konkurs? Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z ASP w Warszawie.

W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace.

Jakie nagrody można wygrać? Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

 • I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,
 • II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,
 • III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,
 • Nagroda publiczności-internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł.

Co to jest nagroda publiczności? Zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski. Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje? Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 228 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl 

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca!
 

drukuj (XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XIII/104/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. oraz Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XXXII/286/17 z dnia 22 listopada 2017 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 • działki nr ew. 72/1 o pow. 0,1127 ha,
 • działki nr ew. 73 o pow. 0,1200 ha,
 • działki nr ew. 76 o pow. 0,1200 ha,
 • działki nr ew. 77 o pow. 0,1200 ha,
 • działki nr ew. 80 o pow. 0,1200 ha,

położonych we wsi Izabelin C gmina Izabelin.

Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

drukuj (Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek)

Powiatowy Dzień Strażaka

Dnia 9 czerwca 2018 roku odbędzie się Powiatowy Dzień Strażaka w Błoniu.

drukuj (Powiatowy Dzień Strażaka)

Wyłączenie prądu 15 czerwca 2018 r. (piątek) w Izabelinie B

w godz. 08:00 – 16.00

 • ulice: Rocha Kowalskiego, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, Wołodyjowskiego, Pawła J. Sapiehy, Jana III Sobieskiego oraz Jana Zamoyskiego

drukuj (Wyłączenie prądu 15 czerwca 2018 r. (piątek) w Izabelinie B)

Wyłączenia prądu 12 i 15 czerwca 2018 r. (wtorek oraz piątek) w Izabelinie C

12.06.2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 15.00

 • ulice: 3 Maja, Józefa Chłopickiego, Zakątna, Sierakowska oraz Jakuba Przyłuskiego

15.06.2018 r. (piątek) w godz. 09:00 – 11.00

 • ulice: 3 Maja, Projektowana, Jana Matejki oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego 

drukuj (Wyłączenia prądu 12 i 15 czerwca 2018 r. (wtorek oraz piątek) w Izabelinie C)

Wyłączenia prądu 12 i 15 czerwca 2018 r. (wtorek oraz piątek) w Hornówku

12.06.2018 r. (wtorek) w godz. 08.00 – 15.00

 • ulica: Sosnowa

15.06.2018 r. (piątek) w godz. 09.00 – 11.00

 • ulice: Zielona, Stanisława Pietkiewicza, Rolna oraz Sadowa

drukuj (Wyłączenia prądu 12 i 15 czerwca 2018 r. (wtorek oraz piątek) w Hornówku)

Stypendia są dla każdego!

Jesteś uczniem, studentem lub doktorantem? Pasjonujesz się sportem? Masz artystyczną duszę? Sprawdź możliwości finansowania swojego dalszego rozwoju! W bazie serwisu mojestypendium.pl czeka ponad 9000 informacji dotyczących stypendiów, grantów i konkursów! 

Fundacja Dobra Sieć od 9 lat stara się, aby informacja o dostępnych programach stypendialnych dotarła do jak najszerszego grona młodych ludzi. Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl informuje o wszystkich programach stypendialnych, w tym  oferowanych przez stowarzyszenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy. Strona jest bazą aktualnych ofert stypendialnych, staży oraz konkursów naukowych i artystycznych, skierowaną do uczniów, studentów, osób utalentowanych artystycznie lub sportowo.

Szczególnie w okresie wakacyjnym pojawia się wiele bardzo atrakcyjnych ofert stypendialnych dla studentów, uczniów oraz młodych naukowców. 

W serwisie www.mojestypendium.pl można znaleźć: 

 • Bazę aktualnych stypendiów, staży i konkursów 
 • Artykuły o stypendiach i grantach 
 • Regulacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów 
 • Wskazówki, jak starać się o stypendia
 • Listę organizatorów programów stypendialnych
 • Badania rynku stypendialnego 
 • Porady dla instytucji przyznających stypendia.

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.mojestypendium.pl

Serwis powstał w 2006 r. Prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 
 

drukuj (Stypendia są dla każdego!)

Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży na Mazowszu!

Dnia 22 czerwca 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

drukuj (Ruszają stypendia Marszałka dla zdolnej młodzieży na Mazowszu!)

Życzenia z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2018 r.

drukuj (Życzenia z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca 2018 r.)

XX Izabelińskie Spotkania z Książką 9-10 czerwca 2018 r.

 • 9 czerwca 2018 r. Debata nt. roli literatury ojczystej w kształtowaniu tożsamości narodowej
 • 10 czerwca 2018 r. XX Izabelińskie Spotkania z Książką

drukuj (XX Izabelińskie Spotkania z Książką 9-10 czerwca 2018 r.)

Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Izabelin w pytaniach i odpowiedziach

W związku z licznymi pytaniami oraz pojawiającymi się niewłaściwymi i nieuzasadnionymi teoriami dotyczącymi projektu budowy ścieżek rowerowych za zasadne uznaliśmy udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się z nich.

1. Jaki jest zakres przedmiotowy projektu budowy ścieżek rowerowych w gminie Izabelin i gdzie można go zobaczyć?

Trasa drogi rowerowej na ul. 3 Maja przebiegać będzie od skrzyżowania z ul. Estrady w Mościskach do starej pętli w Truskawiu. Na wysokości przejścia dla pieszych przy ul.  Partyzantów w Laskach dowiąże się ona do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego kończącego się przy ul. Tetmajera. Droga rowerowa wzdłuż ul. Sierakowskiej będzie przebiegać od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza. Projekt dostępny jest na stronie internetowej naszej gminy ( www.gmina.izabelin.pl) w zakładce „ Inwestycje” – rok 2017.

2. Dlaczego gmina buduje teraz ścieżki rowerowe?

Ze względu na rosnący ruch rowerowy w gminie i związane z tym zapotrzebowanie społeczne na ścieżki rowerowe, w 2015 roku zdecydowano o sporządzeniu projektu ich wykonania pozyskując na ten cel dofinansowanie w wysokości ok. 79% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, projekt „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”.

W 2016 r. został ogłoszony konkurs RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, „Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT- typ projektów - Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT- Ścieżki i infrastruktura rowerowa”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w którym gmina Izabelin wzięła udział. Projekt „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin” otrzymał  dofinansowanie w ramach ww.  konkursu w kwocie  4 199 999,32 zł w 2017 roku. 

Pierwotny przebieg trasy dla rowerów omijał centrum Izabelina C i biegł ulicami ul. Krasińskiego, ul. Rynkową i ul. Langiewicza. Dnia 06.05.2015r. wpłynęła petycja mieszkańców gminy Izabelin, aby ruch rowerowy poprowadzić ul. 3 Maja, gdyż jest to najbardziej wykorzystywana przez rowerzystów oś komunikacji. Mając na uwadze istniejące  natężenie ruchu na ul. Krasińskiego, które nie wymagało i nie uzasadniało budowy trasy rowerowej przyjęto wnioskowane rozwiązanie. Zmieniono także przebieg ścieżki w Laskach z południowej na północną stronę drogi 3 Maja oraz skrócono – ze względu na zbyt wąskie linie rozgraniczające ul. 3 Maja na tym odcinku, uniemożliwiające usytuowanie drogi rowerowej i chodnika, przy stosunkowo małym natężeniem ruchu– zasięg ścieżki w Truskawiu kończąc ją przy tzw. starej pętli. Pomimo starań nie udało się przekonać Warszawy – zbyt wąska ul. Arkuszowa -do połączenia ścieżek rowerowych Warszawy i Izabelina u zbiegu Estrady i 3 Maja w Mościskach.

3.  Dlaczego nie zrobiono ścieżki przy okazji przebudowy 3 Maja 3-4 lata temu?

Przy przebudowie ul. 3 Maja w 2014 gmina i Powiat Warszawski Zachodni nie posiadał wystarczająco dużo funduszy, by łącznie z wymianą nawierzchni jezdni, budową kanalizacji deszczowej i chodników dodatkowo wykonać ścieżki rowerowe. W tym okresie wiadomo już było o planowanym 80% dofinansowaniu budowy dróg rowerowych w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 i gmina Izabelin zdecydowała się – i skutecznie to zrealizowała – by skorzystać z tej możliwości.

4. Do kiedy będzie trwała budowa ścieżki rowerowej? Jaki jest harmonogram?

Termin zakończenia prac budowlanych związanych z budową dróg rowerowych na terenie naszej gminy upływa zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy w dniu 30 czerwca 2018 r.  Inwestycję realizuje konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o. (Lider), INVEST AG Sp. z o.o. oraz ZRD Sp. z o.o. Ze względu na konieczność wyłączenia z ruchu dla samochodów osobowych i ciężarowych przebudowywanego odcinka drogi 3 Maja ( pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Szymanowskiego w Laskach) na okres do 2 miesięcy, zdecydowano by tę cześć zadania zrealizować w wakacje, gdy ruch jest najmniejszy i w związku z tym zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte na dzień 31 sierpnia 2018 r.

5. Czy prawdą jest, że odcinek drogi 3 Maja w Laskach (Słoneczna – Szymanowskiego) podczas przebudowy będzie wyłączony całkowicie z ruchu? Jakie są planowane objazdy?

Czasowa organizacja ruchu dla odcinka drogi 3 Maja w Laskach (Słoneczna – Szymanowskiego) przewiduje na okres przebudowy jezdni ograniczenie ruchu wyłącznie do wahadłowego ruchu komunikacji miejskiej i docelowego dojazdu do posesji przy ul. 3 Maja. Objazd dla pozostałych pojazdów odbywać będzie się drogami powiatowymi i wojewódzkimi.

6. Osoby niewidome tracą orientację w rejonie  przebudowy. 

Każda inwestycja budowlana, która wiąże się z koniecznością zajęcia pasa drogowego i prowadzeniem robót budowlanych wpływających na ruch drogowy, wymaga wystąpienia do zarządcy drogi z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych.
Zarządcą odcinka ul. 3 Maja na terenie wsi Laski aż do ulicy W. Sikorskiego w Mościskach - na którym prowadzone są obecne prace budowlane - jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Projekt czasowej organizacji ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi został zatwierdzony przez ww. instytucję oraz otrzymał pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Policji w Starych Babicach.

Cała inwestycja prowadzona jest pod ścisłą kontrolą Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim oraz Gminy Izabelin będącej inwestorem. Przejściowe utrudnienia w korzystaniu z drogi, chodników, czy poboczy wynikające z prowadzonej budowy ścieżki rowerowej mogą się jednak zdarzać, ale powinny mieścić się w zakresie dozwolonym w tymczasowej organizacji ruchu i innych przepisach.

Wykonawca poinformował Zarząd TONO o planowanej inwestycji i przydzielił swym pracownikom obowiązek  pomocy niewidomym przy przechodzeniu przez teren budowy.

7.  Dlaczego na znacznej części ścieżki rowerowej jest układana kostka. Nawierzchnia asfaltowa jest uznawana za bardziej przyjazną przez większość rowerzystów.

Nawierzchnia asfaltowa ścieżek rowerowych zaprojektowana i realizowana jest na odcinkach pomiędzy Laskami i Izabelinem oraz Izabelinem i Truskawiem. W miejscach, gdzie trasa dla rowerów przebiega nad wbudowaną w podbudowę drogi infrastrukturą techniczną, przewiduje się wykonanie jej nawierzchni z kostki bezfazowej, by zapewnić niskokosztowy dostęp na wypadek awarii czy modernizacji, bez konieczności niszczenia nawierzchni.

8.  Dlaczego w projekcie budowy ścieżki rowerowej nie ma przystanku Sikorskiego w Mościskach? Mieszkańcy Mościsk tyle lat o niego walczyli.

Projektowany przystanek w Mościskach (Sikorskiego) usytuowany będzie w niewielkiej odległości od obecnego przystanku. Ze względu na brak w momencie składania wniosku o dofinansowanie wymaganych zgód na jego przesunięcie nie mógł zostać ujęty w projekcie.

9.  Dlaczego zebry przejść dla pieszych wiodą donikąd?

W związku z realizacją zadania, przeprojektowano na nowo zagospodarowanie pasa drogowego ul. 3 Maja i ul. Sierakowskiej, a co za tym idzie, wymagana była aktualizowana stałej organizacji ruchu.  W ramach prowadzonej inwestycji ulegają zmianie lokalizacje niektórych przejść dla pieszych, zmieniane i dostawiane są nowe znaki drogowe informujące o przebiegu i zasadach poruszania się samodzielnymi ciągami pieszymi i rowerowymi oraz współdzielonymi ciągami pieszo-rowerowymi, przebudowywane są zjazdy do nieruchomości położonych wzdłuż prowadzonej inwestycji, zjazdy i wjazdy na ścieżkę rowerową, modyfikowane są miejsca parkingowe, usuwane są kolizje z infrastrukturą energetyczną i teletechniczną. Z chwilą zakończenia realizacji projektu – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu – zebr wiodących przejściowo donikąd nie będzie.

10. Dlaczego słupki z rozkładami jazdy ZTM zostały wbudowane przy przystankach w środek nowo zbudowanej ścieżki rowerowej?Czy przy każdym przystanku trzeba będzie zsiadać z roweru (problem przystanku Wierzbowa w Mościskach). 

Za osadzanie słupków z rozkładami jazdy autobusów odpowiedzialny jest ZTM, do którego problem został zgłoszony z prośbą o przesunięcie słupków poza krawędź ścieżki rowerowej. W zakresie przystanku Wierzbowa trwa odrębne postępowanie celem poprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego przez peron przystanku.

11. Dlaczego występują zwężenia, łuki i łączenia ścieżki z chodnikiem dla pieszych (np. przy Sierakowskiej)?

Przewężenia i łączenia w ciąg pieszo-rowerowy ścieżki rowerowej i chodnika przy drodze powiatowej Sierakowska są wynikiem braku prawa do dysponowania częścią pasa drogowego przez Zarząd Dróg Powiatowych. Do chwili złożenia końcowego projektu budowy ścieżki nie zostały uregulowane sprawy własnościowe kilku fragmentów prywatnych działek, wskazanych w planie miejscowym pod drogę. 

12. Dlaczego występują nierówności na ścieżce – nierówno ułożona kostka i wysokie krawężniki przy przejazdach przez skrzyżowania ? Bardzo odczuwalne dla rowerzystów są przejazdy przez wjazdy do posesji?

Na obecnym etapie trwają jeszcze prace budowlane i żadna z wybudowanych dróg rowerowych nie przeszła odbioru technicznego. Wszystkie nierówności przy przejazdach przez skrzyżowania zostaną usunięte. Zarządcą dróg, na których zostały już wybudowane drogi rowerowe jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, który nie wyraził zgody na poprowadzenie wypoziomowanych ścieżek rowerowych bez obniżeń i przewyższeń przy wjazdach na posesje. Swoją decyzję tłumaczył względami bezpieczeństwa.

13. Dlaczego likwiduje się miejsca parkingowe naprzeciwko Przedszkola w Laskach? 

Ze względu na brak miejsca w liniach rozgraniczających drogi, na odcinku ul. 3 Maja w Laskach (w okolicach przedszkola), wystąpiła konieczność likwidacji miejsc postojowych na wspomnianym odcinku. Rozmowy z właścicielami działek, w celu wydzierżawienia przez gminę terenu pod parking, nie przyniosły efektu. W celu zapewnienia miejsca do parkowania gmina wydzierżawiła miejsce pod  parking przy ul. Wolffa na 21-26 miejsc postojowych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że po zakończeniu zadania połączenia ul. Klaudyńskiej i ul. Łąkowej teren za placykiem przedszkolnym zostanie uporządkowany i podjęte zostaną działania zmierzające do wygospodarowania dodatkowych miejsc parkingowych. Analizowana jest również możliwość powiększenia i trwałego zagospodarowania parkingu przy ul. ks. Wolffa oraz pozostałego terenu dz. nr ew.  1760/14 w Laskach, celem wykorzystania na cele publiczne. Trwają także negocjacje z właścicielami działek znajdujących się po północnej stronie ul. 3 Maja  w pobliżu przedszkola celem pozyskania dodatkowego terenu pod miejsca parkingowe.

14. Dlaczego w ramach projektu budowy ścieżek buduje się chodnik w Laskach na odcinku od Słonecznej do Szymanowskiego?

Przy realizacji zadania budowy ścieżek rowerowych na odcinku 3 Maja pomiędzy ul. Słoneczną a  ul. Szymanowskiego w Laskach niezbędna okazała się przebudowa jezdni i poszerzenia jej o 2 jednokierunkowe pasy drogi rowerowej. W związku z dużą ilością obiektów użyteczności publicznej i gęstą zabudową mieszkaniową oraz  znacznym natężeniem ruchu samochodowego gmina zdecydowała o wybudowaniu chodnika po południowej stronie ul. 3 Maja na wspomnianym odcinku celem podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja w połowie finansowana będzie przez Powiat Warszawski Zachodni.

15. Dlaczego ścieżka w Laskach po stronie południowej 3 Maja urywa się przy Szymanowskiego?

Na obecnym etapie realizacji projektu przewidziany jest przejazd dla rowerów przy ul. Szymanowskiego z południowej na północną stronę drogi - ul. 3 Maja, który będzie łączył projektowaną drogę rowerową z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym po jej stronie północnej. Planowana jest także budowa drogi rowerowej  po południowej stronie ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szymanowskiego do ul. Wojska Polskiego w Izabelinie C w ramach jej przebudowy. Zadanie miało zostać zrealizowane we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych, ale na  ogłoszony dla jego realizacji przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Decyzją starosty warszawskiego zachodniego odcinek ten zostanie wykonany w późniejszym terminie. W wyniku zawężenia projektu przez powiat ZDP ogłosiło przetarg wyłącznie na przebudowę ul. Sienkiewicza.

16. Dlaczego nie jest realizowany od razu II etap? Kiedy II etap budowy ścieżek będzie realizowany?

Drugi etap budowy ścieżek rowerowych po południowej stronie ul. 3 Maja w Hornówku będzie realizowany, gdy pozyskane zostaną odpowiednie fundusze na jego realizację. Wymogi konkursu, na podstawie, którego prowadzona jest obecnie budowa dróg rowerowych uniemożliwiły włączenie tego etapu do wniosku o dofinansowanie.  

17. Jak będzie wyglądał bezpieczny dojazd rowerem do szkoły w Izabelinie przy 3 Maja 49? 

Na obecnym etapie zaprojektowane zostały drogi rowerowe łączące starą pętlę w Truskawiu z  ul. Estrady w Mościskach oraz ul. Chodkiewicza z ul. 3 Maja w Izabelinie. Ułatwi to dojazd dzieci do szkół. Ze względów bezpieczeństwa nie zdecydowano się na przejazdy rowerowe dla dzieci w okolicach szkół.  Po konsultacjach ze specjalistami ruchu drogowego z ZDP ustalono, że przy obecnym zagospodarowaniu ul. 3 Maja bezpieczniej jest, gdy dzieci zobowiązane są do zejścia z roweru przy przekraczaniu ul. 3 Maja. ZDP przewiduje instalację wzbudzanych świateł na przejściach dla pieszych przy obu szkołach.

18.  Dlaczego ścieżka kończy się przy Starej Pętli w Truskawiu , a nie przy polanie u wrót  KPN?

Droga rowerowa na odcinku stara pętla – polana KPN w Truskawiu nie została włączona do projekty ze względu na zbyt wąskie linie rozgraniczające ul. 3 Maja na tym odcinku, uniemożliwiające usytuowanie drogi rowerowej i chodnika przy stosunkowo małym natężeniem ruchu i wymogu zachowania trwałości realizacji wcześniejszego projektu przebudowy drogi na części tego odcinka ze strony powiatu. Alternatywna ścieżka rowerowa po ul. Północnej nie spełniałaby natomiast warunków dofinansowania w ramach ZIT, na podstawie którego obecnie prowadzone są prace budowlane.

19.  Czy jak Powiat zacznie przebudowywać 3 Maja to będzie zrywał i przebudowywał ścieżkę? 

Projekt przebudowy ul. 3 Maja, który planuje Powiat jest spójną kontynuacją projektu obecnie budowanych dróg rowerowych.

20. Dlaczego słupy energetyczne w Laskach są ponownie przestawiane. Było to robione 3-4 lata temu przez PGE?

Słupy energetyczne w Laskach były przesuwane kilka lat temu  przez właściciela linii energetycznej, czyli PGE bez porozumienia z gminą. Należy jednak zaznaczyć, że w tym czasie gmina nie posiadała zarówno zatwierdzonego projektu budowy ścieżki rowerowej, ani tym bardziej projektu usunięcia kolizji słupów elektroenergetycznych z planowaną trasą przebiegu dróg rowerowych. Dodatkowo brana była pod uwagę opcja budowy ścieżki po stronie południowej drogi 3 Maja w Laskach.

21. Czy przy przystankach będą stojaki/wiaty dla rowerów?

Realizowany obecnie projekt budowy dróg rowerowych, przewiduje budowę jednego parkingu dla 20 rowerów ( z miejscem  obsługi rowerzystów- MOR i zadaszeniem dla 10 rowerów) przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Estrady w Mościskach oraz stojaki dla rowerów przy następujących przystankach autobusowych:

 • „Urząd Gminy”, stojak rowerowy 5szt. , MOR
 • „Sierakowska”, stojak rowerowy 5szt.
 • „Langiewicza” , stojak rowerowy 6szt.

22. Przy przecinaniu się dróg z drogami rowerowymi powstaje niebezpieczeństwo kolizji, w których poszkodowanymi będą gównie rowerzyści. Jak można tego uniknąć?

Uczestnicy ruchu drogowego powinni kierować się zasadą ograniczonego zaufania do zachowania się pozostałych uczestników ruchu, powinni bezwzględnie przestrzegać zasad ruchu wynikających z przepisów prawa drogowego oraz zastosowanych w gminie oznaczeń w ramach stałej organizacji ruchu opierającej się na znakach pionowych i poziomych. Apelujemy przede wszystkim do zdrowego rozsądku i unikania brawury. Dzieciom należy uświadamiać, że muszą zwalniać przy przejeżdżeniu przez poprzeczne drogi, a przy przejściach dla pieszych – nie będących elementami ścieżki rowerowej – zsiadać z roweru i przeprowadzać go po pasach na piechotę.

Autor: Dominika Glonek, Inspektor ds. Inwestycji

drukuj (Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Izabelin w pytaniach i odpowiedziach)

Urząd Gminy Izabelin chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Urząd Gminy Izabelin. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa. Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Tobie prawach z tym związanych. Czytaj więcej....

Jeśli chcesz otrzymać newslettera po wejściu RODO, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyłącznie w zakresie umożliwiającym wysyłanie newslettera gminnego. Czytaj więcej....

drukuj (Urząd Gminy Izabelin chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa)

Przyłącza do sieci mieszkańców ul. Północnej

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców ul. Północnej w Truskawiu do przyłączania się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. W celu uzyskania możliwości przyłączenia, prosimy o zwracanie się do Spółki z Wnioskiem o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej GPWiK "Mokre Łąki" lub w siedzibie spółki. Procedura postępowania dla Osób ubiegających się o wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dostępna jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Jak się przyłączyć?”.

W Hornówku w ul. Próżnej trwają prace związane z porządkowaniem terenu po budowie. W ul. Rolnej oraz ul. Szyszkowej w dalszym ciągu prowadzone są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej. Zadania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Piotr Olszewski, Mokre Łąki

drukuj (Przyłącza do sieci mieszkańców ul. Północnej)

Piknik Sąsiedzki w Hornówku

26.05.2018r. (sobota) godz. 16:00
teren Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 5

W programie:

 • animacje, zabawy sportowe, konkursy dla dzieci i dorosłych,
 • malowanie buziek, pokaz wielkich baniek mydlanych,
 • pogawędki przy kawie i ciasteczku,
 • wspólne grillowanie,
 • potańcówka przy muzyce DJ-a

drukuj (Piknik Sąsiedzki w Hornówku)

Zebranie sołeckie mieszkańców Izabelina C

Sołtys Ryszard Gawin i Rada sołecka zapraszają mieszkańców Izabelina C na zebranie sołeckie w dniu 29 maja o 18.00 do świetlicy wiejskiej w CKI.

Program spotkania:

 • stan realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego (ewentualne zmiany zadań)
 • przygotowania do sezonu grzewczego 2018/2019 a jakość powietrza  - inwentaryzacja palenisk i program wymiany pieców CO, inne działania
 • powołanie zespołu organizacyjnego pikniku sołeckiego i ustalenie terminu
 • sprawy różne.

Masz interesujący pomysł dla naszej miejscowości? 
Przyjdź, przedstaw go i przekonaj do niego! 

Poprzez aktywność społeczną poprawiamy jakość naszego otoczenia i standard życia.

W spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych.
 

drukuj (Zebranie sołeckie mieszkańców Izabelina C)

Historyczny pojedynek ponownie w Lipkowie…

Wszystkich, którzy długi, majowy weekend postanowili spędzić w domu, zapraszamy na piknik historyczny, który odbędzie się 26 maja 2018 r. na Polanie Rekreacyjnej w Lipkowie.

Serdecznie zapraszamy na piknik historyczny, który odtworzy klimat wydarzeń, zapisanych na kartach „Trylogii”. Głównym punktem imprezy będzie inscenizacja pojedynku podpułkownika kozackiego Jurko Bohuna z imć Panem Michałem Wołodyjowskim.  Na jeden dzień polana w Lipkowie zamieni się w wielkie widowisko historyczne. Dzięki grupie historycznej „Sarmackie Dziedzictwo” goście pikniku będą mogli poznać dawne zwyczaje szlacheckie, podziwiać stroje z epoki i posłuchać opowieści, jak to w owych czasach bywało. Oprócz tego czas umilą pokazy konne w wykonaniu Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko - Pomorskiego Zobaczą państwo prezentację w siodle, zmagania turniejowe, szarżę husarii i gonitwę do pierścienia. Oprawę muzyczną zapewni nam zespół muzyki renesansowej "Fleurdelis". 

Wszystkich zapraszamy do odwiedzenia warsztatów prezentujących dawne rzemiosła. Będzie możliwość spróbowania swoich sił w garncarstwie, tkactwie oraz wybijaniu monet i czytanie fragmentów „Trylogii” 

Zapraszamy na spotkanie z „żywą historią”.

Jak dojechać do Lipkowa ? Dojazd drogą powiatową nr 4126W (Izabelin-Lipków-Stare Babice) lub z Warszawy autobusem podmiejskim linii 714 – przystanek „Lipków-Muzeum” oraz komunikacją lokalną linii: L-6, L-7 i L-18. 

Do zobaczenia !
 

drukuj (Historyczny pojedynek ponownie w Lipkowie…)

Wyłączenie prądu 24.05.2018 r. (czwartek) w Laskach

w godz. 09.00 – 11.00 

 • ulice: 3 Maja, Poznańska, Zielona, Krótka, Jana Wieczorka, Południowa, Brzozowa, Klonowa, Akacjowa, Słoneczna oraz Piaskowa

drukuj (Wyłączenie prądu 24.05.2018 r. (czwartek) w Laskach)

Wyłączenie prądu 23.05.2018 r. (środa) w Truskawiu

w godz. 07.00 – 09.00 

 • ulice: Leśnej Polanki, Przecinka, Działkowa, Leona Ptasińskiego, 3 Maja oraz Północna

drukuj (Wyłączenie prądu 23.05.2018 r. (środa) w Truskawiu)

Wyłączenie prądu 22.05.2018 r. (wtorek) w Hornówku

w godz. 15.30 – 17.30 

 • ulica: Aneks

drukuj (Wyłączenie prądu 22.05.2018 r. (wtorek) w Hornówku)

Wyłączenie prądu 22.05.2018 r. (wtorek) w Izabelinie C

w godz. 10:00 – 12.00

 • ulice: Sierakowska, Mariana Langiewicza, Końcowa, Jana Zygmunta Skrzyneckiego, Orła Białego, Środkowa, Jana Karola Chodkiewicza oraz Ludwika Krzywickiego

w godz. 12:00 – 14.00 

 • ulice: 3 Maja, Mikołaja Kopernika oraz Józefa Chłopickiego

w godz. 15:30 – 17.30 

 • ulice: Mariana Langiewicza oraz 3 Maja

drukuj (Wyłączenie prądu 22.05.2018 r. (wtorek) w Izabelinie C)

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. informuje, że w ul. Próżnej w Hornówku rozpoczęto prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, kontynuowane są roboty w ul. Rolnej, a na ukończeniu są prace prowadzone w ul. Szyszkowej. Zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Wyłączenie prądu 17 maja 2018 r. (czwartek) w Izabelinie B

w godz. 08:00 – 15.00 

 • ulice: Rocha Kowalskiego, Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, Wołodyjowskiego, Pawła J. Sapiehy, Jana III Sobieskiego oraz Jana Zamoyskiego

drukuj (Wyłączenie prądu 17 maja 2018 r. (czwartek) w Izabelinie B)

Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Mieszkańcy gminy Izabelin, którzy chcieliby przyłączyć się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, nieposiadający wybudowanych przyłączy kanalizacyjnych, mają możliwość uzyskania dotacji na realizację tej inwestycji.


W tym celu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku oraz zawarcie umowy o udzielenie dotacji, jeszcze przed wybudowaniem przyłącza kanalizacyjnego.

Gmina Izabelin przyznaje dotację w wysokości 60% kosztów budowy przyłącza, jednak nie więcej niż 1200 zł.

Dotacja nie obejmuje tzw. instalacji wewnętrznej, czyli przewodu łączącego budynek mieszkalny ze studzienką rewizyjną na posesji.

 

Dostępne dokumenty do pobrania:

 1. Skrócony opis procedury przyznania dotacji
 2. Wniosek o udzielenie dotacji z załącznikami
 3. Treść Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr VIII/57/15 z dnia 3 lipca 2015 r.

drukuj (Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych)

Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Izabelin

Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Izabelin w Izabelinie, ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin.
 

drukuj (Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Izabelin)

Mieszkańcy ul. Północnej w Truskawiu mogą już składać wnioski o przyłączenia do sieci wod-kan!

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. informuje, że w ul. Północnej w Truskawiu istnieje już możliwość przyłączania się mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. W celu uzyskania możliwości przyłączenia, prosimy o zwracanie się do Spółki z Wnioskiem o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza.

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie spółki.

Procedura postępowania dla Osób ubiegających się o wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dostępna jest do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Jak się przyłączyć?”.

GPWiK „Mokre łąki” kontynuuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szyszkowej i ul. Rolnej  w Hornówku. 

drukuj (Mieszkańcy ul. Północnej w Truskawiu mogą już składać wnioski o przyłączenia do sieci wod-kan!)

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że w dniu 20.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłosiło przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”.

W dniu 24.04.2018 podpisano umowę z firmą MEVA-POL Sp. z o.o. w postępowaniu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”. 

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szyszkowej oraz zakończono prace budowlane w ul. Leśnej oraz ul. Wesołej w Hornówku.

Zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
 

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w I kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na II kwartał 2018 roku

Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane, bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (styczeń – marzec 2018) oraz o najważniejszych zadaniach, jakie zaplanowane zostały na II kwartał 2018 r.

 

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy:

 • rozbudowę Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera w Izabelinie C;
 • uruchomienie programu finansowego wsparcia wymiany pozaklasowych kotłów CO;
 • zakończenie przygotowań do uruchomienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 • przyznanie stypendiów sportowych 13 wyróżniającym się sportowcom mieszkającym w gminie Izabelin;
 • realizację Programu Karta Izabelińczyka;
 • rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. płk Stanisława Królickiego  w Izabelinie;
 • zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północnej w Truskawiu.

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 

 • uchwalenie planu miejscowego wsi Mościska, Etap IV, część A1 (działka gminna Nr 79/4 z przeznaczeniem pod budynek komunalny);
 • uchwalenie planu miejscowego wsi Hornówek, część E (główny cel: budowa boiska lekkoatletycznego);
 • przeprowadzenie procedury opinii i uzgodnień dla projektu planu miejscowego wsi Izabelin B;
 • zakończenie prac nad wnioskami leśnymi na potrzeby projektu planu miejscowego wsi Izabelin B i skierowanie ich do właściwych organów i instytucji;
 • rozpoczęcie prac nad jednostkową zmianą planu miejscowego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap I (w rejonie ul. Dzika oraz w rejonie ulic: Lipkowskiej, Południowej i Mokre Łąki);
 • przygotowanie 129 zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • archiwizacja dokumentacji planistycznej planów miejscowych – Kategoria archiwalna A.

 

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 • przekazanie terenów na powiększenie cmentarza (łączny obszar ok. 4000 m2) oraz działki  z kolumbarium Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie;
 • uzyskanie zgody od właścicielki gruntów pod ul. Szyszkową we wsi Hornówek na budowę kanalizacji w tej drodze;
 • złożenie pozwu o wydanie działki nr ew. 635/3 obr. Izabelin;
 • nabycie w drodze aktów notarialnych udziału 1/3 w działce nr ew. 272 obr. Hornówek – pod ul. Kampinoską, nabycie działki nr ew. 927/6, 928/7 obr. Truskaw – pod ul. Sory;
 • nabycie pod drogi gminne w drodze decyzji podziałowych i komunalizacji gruntów o łącznej powierzchni 373 m2;
 • podpisanie 7 umów dzierżawy długoterminowych (do 3 lat) z czynszem dzierżawnym  w wysokości ok. 8.000,- zł w skali roku.

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • kontynuowanie  prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera w Izabelinie C; aktualnie budynek jest w stanie zamkniętym z wykonanym ociepleniem,  trwają roboty instalacyjne wewnętrzne oraz roboty tynkarskie;
 • z uwagi na niskie temperatury, prace przy budowie dróg rowerowych w gminie zostały przerwane na okres od stycznia do połowy marca br.; obecnie wykonawca robót firma GRANAR Sp. z o.o. wznowił prace w Izabelinie C na odcinku od ul. Tetmajera w kierunku Truskawia; ponadto wykonywane są przebudowy kolidujących z budową, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i wodociągowych;
 • wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Izabelinie; Gmina stara się obecnie o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji, planowanej do realizacji w 2018 r.

 

Wydział Środowiska

Referat Ochrony Środowiska:

 • przygotowanie rocznego sprawozdania Wójta Gminy Izabelin z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017;
 • przygotowanie zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat;
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza, jego źródłach i skutkach zdrowotnych - debata z mieszkańcami;
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Izabelin;
 • przyjmowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew od mieszkańców gminy;
 • zlecanie prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie gminy Izabelin oraz na działkach gminnych;
 • koordynowanie działań zapewniających opiekę weterynaryjną zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
 • przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2018 rok;
 • przyjmowanie oświadczeń na dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Izabelin, pokrycie kosztów chipowania;
 • przygotowanie rocznych sprawozdań z realizacji programu ochrony powietrza  (dot. stref województwa mazowieckiego).

 

 Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

 • podpisanie  umowy z firmą ANAT Witold Pociejewski na realizację remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej; w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego zawarto umowę opiewającą na kwotę 217.341,00zł z przeznaczeniem na całoroczne utrzymanie i naprawy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej;
 • podpisanie umowy z firmą ANAT Witold Pociejewski na realizację robót budowlanych związanych z sukcesywną dostawą i wbudowaniem kruszywa betonowego oraz kruszywa dolomitowego w wyznaczone odcinki dróg gminnych; w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert zawarto umowę opiewającą na kwotę 158.485,50 zł.

 

Referat Gospodarki Odpadami:

 • przyjęcie i opracowanie 109 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wszczęcie 23 postępowań mających na celu ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • wystawienie 94 upomnień dla dłużników;
 • wystawienie 41 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego;
 • dokonanie kontroli poprawności segregacji odpadów w IV kwartale 2017 r.

 

Wydział Rozwoju:

 • rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ogniska dziecięco-młodzieżowego w 2018 r. - dotację otrzymało Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawskie w wysokości 83.820,00 zł;
 • przyznanie stypendium sportowego 13 wyróżniającym się sportowcom mieszkającym w gminie Izabelin;
 • udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym (czyli tzw. małe granty): Fundacji Instytut Redukcji Stresu na realizację zadania publicznego pt. „Empatyczna komunikacja dla dobrych relacji”,  Parafii Matki Boskiej Królowej Meksyku w Laskach na realizację zadania publicznego pt. Parafialny wyjazd na narty, Fundacji Zmysłosfera na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty sensoryczne dla dzieci 2,5 - 7 lat”, Fundacji „Ruszyć z Kopyta” na realizację zadania publicznego pt. „Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018”;  Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie na realizację zadania publicznego pt. ”Organizacja wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Izabelin”;
 • przygotowanie drugiej edycji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie osób w wieku powyżej 65 r.ż. - akcja potrwa do 15 grudnia 2018 r.; szczepić się będzie można w SPZOZ Izabelin, ul. Tetmajera 3A;
 • przeprowadzenie bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat;
 • wdrożenie Programu Karta Izabelińczyka (w I kwartale wydano ponad 500 Kart, a do Programu przystąpiło 27 Partnerów oraz jednostki gminne);
 • wykonywanie projektów graficznych ulotek, plakatów, zaproszeń;
 • przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim 2 wniosków o dofinansowanie budowy boisk w Mościskach i Sierakowie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw;
 • złożenie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dla aglomeracji Izabelin oraz dla aglomeracji Warszawa (w zakresie Mościsk);
 • przygotowanie i złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zakupu lokali mieszkaniowych w ramach programu „Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat”;
 • przygotowanie i złożenie wniosku do Fundacji Orły Sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu 2017 – dofinansowanie wynagrodzenia 2 animatorów na Orliku w Laskach;
 • przygotowanie i złożenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki 3 wniosków o dofinansowanie budowy Otwartych Stref Aktywności – w Izabelinie B, Izabelinie C i w Laskach;
 • przygotowanie i złożenie w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, w ramach programu Sportowa Polska;
 • prowadzenie i rozliczanie projektu „Akademia pod Dębowym Liściem – jest nas więcej”, prowadzonego w przedszkolu w Laskach, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

Wydział Finansowy

Referat Księgowości Budżetowej:

 • zamknięcie ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu) za 2017 rok;
 • sporządzenie sprawozdań finansowych za 2017 rok: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki;
 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za styczeń 2018 i luty 2018;
 • czynności przygotowawcze dotyczące sporządzenia sprawozdań budżetowych za I kwartał 2018 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu);
 • obsługa księgowa projektu: „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT.

 

Referat Księgowości Podatkowej:

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości                                                         (2 300 szt.), podatku rolnego (60 szt.), podatku leśnego (17 szt.), łącznego zobowiązania pieniężnego (729 szt.), decyzje zmieniające wymiar (85 szt.);
 • wydanie 17 postanowień w sprawie podatku od spadków i darowizn;
 • wystawianie upomnień dla osób fizycznych za zaległości w  podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych;      
 • rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wykonawczych za  poszczególne miesiące I kwartału 2018 r.;
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości;
 • w zakresie podatku VAT:
 • wystawienie  190  faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7 (jednostki i zbiorcze jednostek Gminy Izabelin);
 • przygotowanie dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT od inwestycji rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie  i rozbudowy Szkoły Podstawowej i sali sportowej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Hornówku.   

                                            

Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:

 • kwalifikacja wojskowa dla 66 mężczyzn z rocznika 1999.

 

Szkoła Podstawowa w Izabelinie:

 • kontynuacja programów i projektów:
  • pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej koordynowanego przez MEN;
  • Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;
  • "Ogarnij inżynierię" (we współpracy z Fundacją Katalyst Engineering) – prowadzenie zajęć w klasach 4 i 5;
  • "Lekcje żywej historii" we współpracy z Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii w klasach 1-5;
 • przeprowadzenie I etapu konkursu „Międzynarodowe zagadki matematyczne” oraz ogólnopolskich olimpiad „Olimpus” i „Olimpusek”, „Konkurs Logicznego Myślenia”, „Świetlik”;
 • przeprowadzenie międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny”;
 • przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat komunikacji interpersonalnej, przeciwdziałania agresji i przemocy oraz na temat kształtowania norm i wartości, rozwijania odpowiedzialności i komunikacji rówieśniczej w klasach, przeciwdziałania cyberprzemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom;
 • organizacja egzaminu gimnazjalnego;
 • przygotowanie prezentacji projektów gimnazjalnych w klasach drugich;
 • realizacja zadań w ramach programu naprawczego w gimnazjum;
 • remont szatni w części gimnazjalnej o powierzchni 88 m2:
  • wymiana oświetlenia;
  • wykonanie obudowy rur c.o.  na długości  10.5 mb;
  • wykonanie gładzi na ścianach oraz malowanie.

 

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • realizacja tygodnia kreatywnego oraz tygodnia o zmysłach we współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach;
 • realizacja warsztatów sensorycznych  we współpracy  z Fundacją  Zmysłosfera;
 • realizacja programu edukacyjnego dla dzieci i personelu  z zakresu wspierania  kompetencji empatycznej komunikacji „Porozumienie bez Przemocy”- projekt współfinansowany przez Gminę Izabelin;
 • rekrutacja do Przedszkola.

 

Gminne Przedszkole w Laskach:

 • przygotowanie balu karnawałowego – imprezy integracyjnej;
 • promowanie talentów dzieci  poprzez udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych : konkurs piosenki „Muzyka kocha dzieci”- dla przedszkolaków z gminy Izabelin, udział w konkursie recytatorskim organizowanym przez Szkołę Podstawową, udział w Lidze Przedszkolaka w Łomiankach - zdobycie w edycji wiosennej I miejsca;
 • kontynuacja projektu unijnego „ Akademia pod dębowym liściem - jest nas więcej”; realizacja dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich grup wiekowych, kontynuacja zajęć ze specjalistami, doposażenie przedszkola – sali do terapii SI;
 • przygotowanie warsztatów wielkanocnych we wszystkich grupach;
 • udział w warsztatach ŁUBU-DUBU dla wszystkich przedszkolaków;
 • rekrutacja do Przedszkola.

 

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:

 • sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za IV Kwartał  2017 r. RB 27s, RB 28s, RbN, RBZ, RB 34S, RB 50 oraz  sprawozdań za miesiąc styczeń i  luty 2018 r.;
 • sporządzenie sprawozdań finansowych za 2017 rok  jednostek obsługiwanych tj. Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Laskach;
 • bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek;
 • przygotowanie projektów uchwał:
  • w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Gmina Izabelin;
  • w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, dla których Gmina Izabelin jest organem rejestrującym;
 • złożenie wniosku do udziału w projekcie Unijnym „ Ku nowoczesnej szkole! Wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Izabelinie” – przeszedł pozytywnie ocenę formalną;
 • przygotowanie oraz przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej      im. płk Stanisława Królickiego  w Izabelinie;
 • rekrutacja do Szkoły Podstawowej i publicznych Przedszkoli.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny;
 • przeprowadzenie nowych wywiadów i przygotowanie decyzji z pomocy społecznej;
 • rozpoczęcie od marca 2018 r. realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej;  nadal prowadzona jest rekrutacja dla osób chętnych do udziału w tym programie, zajęcia prowadzone są w Domu Rekolekcyjnym w Laskach;
 • prowadzenie dla mieszkańców gminy poradnictwa prawnego i psychologicznego oraz grupy wsparcia dla osób współuzależnionych;
 • przygotowanie spotkania wielkanocnego dla Kombatantów, Seniorów i osób samotnych z terenu gminy Izabelin.  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • organizacja 3 spotkań w ramach  Izabelińskiego Dyskusyjnego Klubu Książki;  dyskusja na temat książek: „Księga zachwytów” – Filip Springer, „Dziecko Noego” – E.E. Schmitt, „Transsyberyjska. Drogą żelazną przez Rosję i dalej” – Piotr Milewski; spotkania odbywają się raz w miesiącu w piątek o godzinie 17.30;
 • przygotowanie wystaw malarskich Andrzeja Miesztalskiego i Marii Woithofer;  oglądanie prac w godzinach pracy biblioteki;
 • prezentacja książek:  „O srebrnej łyżeczce” Justyny Bednarek, „Kubusiowe opowieści” Sebastiana Sarny, „Ciocia Jadzia. Szkoła”  Elizy Piotrowskiej,  podczas akcji promującej czytelnictwo  Czytamy Dzieciom;
 • spotkanie  autorskie z okazji wydania albumu „90 – lecie domu w Izabelinie” Grażyna Cholewińska, Zbigniew Makowski; album jest dostępny w czytelni biblioteki;  
 • KLUB PUZZLI zaprasza wszystkich fanów układania puzzli do ich wymiany; w czwartki od 16.00 do 18.00  należy przynieść puzzle, które już były układane kilka razy i można zabrać inne pudełko puzzli;
 • zakupienie do biblioteki  około  300 nowych książek, które są opracowywane i systematycznie wystawiane na półki; informacje o nowościach umieszczane są na stronie internetowej biblioteki (www.bibliotekaizabelin.pl).

 

GPWiK „Mokre Łąki”:

 • zakończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północnej w Truskawiu;
 • wybudowanie sieci wodociągowej w części ul. Borzęcińskiej i Bobrowej w Truskawiu;
 • podpisanie umowy z firmą Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczącego) typu kombi wraz z zabudową;
 • bieżące prace przy odśnieżaniu dróg, chodników,  parkingów i wiat przystankowych na terenie gminy;
 • bieżące prace przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej;
 • usunięcie napisów i graffiti z szyb przystankowych.

 

Centrum Kultury Izabelin:

 • organizacja imprez: Koncertu Noworocznego „W krainie czardasza”,  Balu Karnawałowego „Gorączka sobotniej nocy”, Potańcówki z DJ’em, Kabaretu Ani Mru Mru, Wieczoru Kolędowego z zespołem Wokaliza, Wieczoru Peruwiańskiego, Koncertu Artura Gotza Przeboje wszech czasów z Kabaretu Starszych Panów, Koncert Uśmiechnij się z Kiepurą, Śpiewajmy i grajmy Małemu – doroczny rodzinny przegląd kolęd;
 • przygotowanie  wystaw artystycznych: Ogólnopolska Wystawa Karykatury i Rysunku Satyrycznego TEATR – Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury i spotkanie z Jackiem Frankowskim – rysownikiem, satyrykiem, karykaturzystą, wystawa prac malarskich Andrzeja Miesztalskiego, wernisaż wystawy prac Ewy Urniaż - Szymańskiej, wystawa Katyń Miednoje – pamiętamy, Wystawa prac malarskich Marii Woithofer;
 • zajęcia dla dzieci: wspólne śpiewanie – zajęcia wokalne dla początkujących, Gordonki, Funiversity, warsztaty bębniarskie;
 • Filharmonia Narodowa – koncert dla uczniów Szkoły Podstawowej w Izabelinie „Wielki teatr świata”, Ludwig van Beethoven – portret kompozytora”, Szalone lata dwudzieste, Przedstawienie teatralne dla dzieci „Wielkanoc w mazowieckiej chacie;
 • zorganizowanie 3 wykładów dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • wyświetlenie w Kinie za Rogiem 28 filmów dla dzieci oraz 39 dla młodzieży i dorosłych,   specjalny Pokaz filmu „Biegacze”;
 • obsługa lodowiska  przy Szkole Podstawowej w Izabelinie;
 • przygotowanie ferii zimowe: warsztaty komputerowe, taniec nowoczesny, szachy, gimnastyka artystyczna, Funiversity (Reakcje chemiczne), Teatrzyku  „O rycerzu co księżniczkę ratował” oraz „Wojtek strażak”, ceramika, plastyka, malarstwo, wspólne śpiewanie, taniec, karate, bal karnawałowy, 20 filmów w Kinie za Rogiem;
 • organizacja  spektaklu teatralnego „Belfer” w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka;
 • współorganizacja balu  przedszkolaków w Laskach oraz balu seniorów;
 • pokazy sekcji tanecznych CKI;
 • przygotowanie  Rodzinnego Dnia Sportu oraz Rodzinnych Wielkanocnych Warsztatów Plastycznych;
 • przygotowanie  Biegu Zmarźlaka;
 • wyprzedaż garażowa;
 • przeprowadzenie  eliminacji do VII Mazowieckiego Festiwalu Piosenki Izabelin 2018.

       

Najważniejsze zadania planowane do wykonania w II kwartale 2018 roku:

 • zakończenie rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego  i UM Warszawa w sprawie wyboru najlepszej opcji biletowej z nowej koncepcji programu Warszawa+ lub wejścia do I strefy;
 • uruchomienie działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 • uzgodnienie z UM Warszawa, Zarządem Dróg Miejskich i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich  optymalnej koncepcji przebudowy skrzyżowania w Mościskach i rozpoczęcie przygotowań do jej realizacji;
 • zawarcie umowy przez Spółkę Mokre Łąki z NFOŚiGW na kolejny etap budowy sieci wod-kan. obejmującej Laski i Sieraków  – projekt o wartości 8,7 mln zł na lata 2018-2021 /dofinansowanie 63%/;
 • dokończenie budowy dróg rowerowych w gminie; planowane roboty w Laskach na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej oraz w Mościskach na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Estrady; planowany termin zakończenia robót – 30 czerwiec 2018 r.;
 • kontynuacja prac budowlanych przy rozbudowie Ośrodka Zdrowia przy ul Tetmajera w Izabelinie C; planowany termin zakończenia robót - lipiec 2018 r.;
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej;
 • identyfikacja zapotrzebowania na wymianę palenisk i termomodernizację budynków w gminie Izabelin (ankieta plus inwentaryzacja);
 • rozpoczęcie prac nad wdrożeniem pilotażowego systemu komunikacji z mieszkańcami we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego;
 • prace związane z wprowadzeniem projektów stałej organizacji ruchu na ul. Cichowszczyzna w Laskach w zakresie wprowadzenia progów zwalniających na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Przedszkolnej oraz zmiana organizacji ruchu na ul. Chodkiewicza w Izabelinie C, poprzez wprowadzenie i oznakowanie skrzyżowań równorzędnych na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Sierakowskiej;
 • zakończenie robót drogowych na połączeniu ul. Klaudyńskiej i Łąkowej w Mościskach; wykonanie warstwy ścieralnej jezdni oraz zagospodarowanie pasa drogowego;
 • wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Sielanki w Izabelinie C - 12 latarni z oprawami LED, linia kablowa długości 296 m, w ul. Daszewskiego w Laskach  - 12 latarni z oprawami LED, linia kablowa długości 288 m;
 • przebudowa ul. Langiewicza na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Chłopickiego oraz ul. Chłopickiego na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Sierakowskiej w Izabelinie C;
 • projekt przebudowy ul.Matejki na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Poniatowskiego w Izabelinie;
 • budowa zestawu do ćwiczeń kalistenicznych (street workout) oraz siłowni plenerowej na terenie Parku rekreacji i sportu w Izabelinie;
 • uzyskanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północnej w Truskawiu i rozpoczęcie przyłączania do sieci mieszkańców;
 • zakończenie prac budowlanych sieci kanalizacyjnej w ul. Próżnej, Szyszkowej, Leśnej, Fedorowicza, Wesołej, Rolnej, Polnej, Piaskowej i Kampinoskiej w Hornówku;
 • zamiana działek ze Skarbem Państwa celem przekazania działki pod budowę Posterunku Policji w Izabelinie przy ul. Zielonej.

 

 

Wójt Gminy Izabelin

 Witold Malarowski

drukuj (Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w I kwartale 2018 roku oraz planowanych do realizacji na II kwartał 2018 roku)

XI edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł"

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji uczestniczy w organizacji XI edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Istotą konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

Konkurs trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już  dziecięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną.

XI edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, zaś sama uroczystość wręczenia wyróżnień zostanie wpisana w centralne obchody Święta Policji.

Procedura zgłaszania policjantów do obecnej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” trwa do 31 maja 2018 r.  Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl  lub pocztą na adres: „Niebieska  Linia”,  02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl, gdzie również widnieje regulamin konkursu.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

info: kgp, /ego/

drukuj (XI edycja ogólnopolskiego konkursu "Policjant, który mi pomógł")

Ścieżki rowerowe w Gminie Izabelin, a dojazd do przedszkola i placówek handlowych w Laskach

Gmina Izabelin po kilku latach starań uzyskała dofinansowanie w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie  4 199 99,32 zł do zadania „Budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin” i w końcówce 2017r przystąpiła do jego realizacji. W ramach tego zadania w bieżącym roku powstanie ponad 5,65 km dróg rowerowych w naszej gminie zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej i powiatowej 3 Maja oraz powiatowej Sierakowskiej. 

Projekt zadania był poddany konsultacjom społecznym w 2015 roku. W wyniku tych konsultacji do projektu wdrożono wnioski w zakresie: 

 • nawierzchni ścieżek rowerowych z masy bitumicznej. Jedynie w miejscach, gdzie trasa przebiega w miejscu infrastruktury technicznej, przewiduje się kostkę bezfazową, by zapewnić niskokosztowy dostęp do niej, bez konieczności niszczenia nawierzchni;
 • umożliwienie wjazdu na trasę rowerową z ulic dochodzących do ul. 3 Maja od strony południowej: Łąkowej i Sarenki;
 • zaprojektowania przejazdu na ulicy Sierakowskiej;
 • korekty przebiegu przejazdu rowerowego przez ul. Pomidorową;
 • rezygnacji z ciągu pieszo-rowerowego na rzecz jednokierunkowych pasów dla rowerów w pasie jezdni (w Laskach na fragmencie od ul. Partyzantów do ronda projektuje się 2 pasy jednokierunkowe wydzielone z jezdni);
 • zapewnienia oznakowanego i oświetlonego przejazdu dla rowerów przez ul. 3 Maja na wysokości ul. Wojska Polskiego i Tetmajera.

Jednocześnie należy nadmienić, że pierwotnie był planowany przebieg trasy dla rowerów omijający centrum Izabelina i biegnący ulicami ul. Krasińskiego, ul. Rynkową i ul. Langiewicza. Dnia 06.05.2015r. wpłynęła petycja podpisana przez 512 osób, mieszkańców gminy Izabelin, aby ruch rowerowy poprowadzić ul. 3 Maja, gdyż jest to najbardziej wykorzystywana oś komunikacji. Gmina zgodziła się na taka zmianę przebiegu trasy rowerowej, gdyż natężenie ruchu na ul. Krasińskiego nie wymaga i nie uzasadnia budowy trasy rowerowej.

W związku z realizacją powyższego zadania, przeprojektowano na nowo zagospodarowanie pasa drogowego ul. 3 Maja i ul. Sierakowskiej, a co za tym idzie, wymagana była aktualizowana stałej organizacji ruchu.  W ramach prowadzonej inwestycji ulegają zmianie lokalizacje niektórych przejść dla pieszych, zmieniane i dostawiane są nowe znaki drogowe informujące o przebiegu i zasadach poruszania się samodzielnymi ciągami pieszymi i rowerowymi oraz współdzielonymi ciągami pieszo-rowerowymi, przebudowywane są zjazdy do nieruchomości położonych wzdłuż prowadzonej inwestycji, zjazdy i wjazdy na ścieżkę rowerową, modyfikowane są miejsca parkingowe, usuwane są kolizje z infrastrukturą energetyczną i teletechniczną. 

Projektant opracowując projekt budowlany dla ścieżek rowerowych dołożył starań by nie ingerować w działki prywatne i zmieścić całą inwestycję w terenie użytkowanym jako pas drogowy, gdyż nie chciał pozbawiać żadnego z naszych Mieszkańców części jego działki (pomimo, że były środki na wywłaszczanie w ramach pozyskanych na realizację zadania).  Mając na uwadze ochronę konstytucyjnego prawa własności rozwiązanie takie zostało przyjęte. Z tym podejściem wiązały się pewne ograniczenia projektowe, które musiały bezwzględnie uzyskać akceptację zarządców poszczególnych kategorii dróg (ZDP w Ożarowie Mazowieckim, MZDW w Warszawie), organów zarządzających ruchem drogowym (ZDP w Ożarowie Mazowieckim i Urząd Marszałkowski w Warszawie) oraz opinię Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. 

Na części swej trasy ścieżka rowerowa została połączona w ciąg pieszo-rowerowy, konieczne jest przesunięcie przystanku „Sikorskiego” w Mościskach, czy ograniczenie liczby miejsc parkingowych przy sklepach „Łoś” w Izabelinie C, a także „Topaz” oraz restauracji „Kabak” w Laskach. Wbrew pogłoskom likwidacja zatoczki autobusowej przy ul. Pocztowej w Laskach nie była i nie jest przewidywana. 

Mając powyższe założenia projektowe na uwadze podjęliśmy odpowiednie działania celem zapewnienia bezpiecznego dowozu dzieci do szkoły czy przedszkola w Laskach. Po długich negocjacjach z właścicielami dz. nr ew. 1760/14 w Laskach powstał parking na 16-18 miejsc parkingowych przy ul. ks. Wolffa oraz utwardziliśmy pobocze ul. Przedszkolnej tworząc dodatkowe 5-8 miejsc postojowych. Wspólnie z Gminą Stare Babice wykonaliśmy nowe połączenie drogowe ul. Łąkowej z ul. Klaudyńską, co w sposób istotny usprawniło komunikację w części wsi Laski położonej na południe od ul. 3 Maja. Rozważamy przekształcenie ul. Przedszkolnej w drogę jednokierunkową celem umożliwienia odbioru dzieci przez obsługę przedszkola wejściem bocznym od strony tej ulicy. Dodatkowo z Zarządem Dróg Powiatowych uzgodnione zostało wprowadzenie przy ulicy 3 Maja na terenie naszej gminy wzbudzanej sygnalizacji świetlnej i doświetlanie przejść dla pieszych w newralgicznych miejscach, co będzie systematycznie realizowane.

Podsumowując powyższe należy zauważyć, że w wyniku dotychczas podjętych działań stworzyliśmy w rejonie przedszkola w Laskach 21-26 miejsc postojowych przy likwidacji 8-10 miejsc w zatoczce przed lokalem „Kabak”. Jednocześnie pragniemy poinformować, że prowadzimy rozmowy z współwłaścicielami działek w Laskach po stronie północnej ul. 3 Maja celem utworzenia parkingu na dodatkowe kilkanaście samochodów. Mając na uwadze poranne i popołudniowe natężenie ruchu  na ul. 3 Maja, zachęcamy wszystkich rodziców dzieci przedszkolnych do korzystania z parkingu przy ul. ks. Wolffa oraz dojazd do przedszkola alternatywnymi drogami. Zachęcamy do korzystania z ul. Słonecznej oraz ul. Cichowszczyzna, gdyż po połączeniu ul. Kaudyńskiej i ul. Łąkowej, osoby jadące w stronę Warszawy uzyskały bezpośredni wyjazd ul. Łąkową do ul. 3 Maja.  

Po zakończeniu zadania połączenia ul. Klaudyńskiej i ul. Łąkowej teren za placykiem przedszkolnym zostanie uporządkowany i podjęte zostaną działania zmierzające do wygospodarowania dodatkowych miejsc parkingowych. Analizujemy również możliwości powiększenia i trwałego zagospodarowania parkingu przy ul. ks. Wolffa oraz pozostałego terenu dz. nr ew.  1760/14 w Laskach, celem wykorzystania na cele publiczne. 

Apelujemy do rodziców dowożących dzieci do przedszkola w Laskach o nie parkowanie na podjazdach budynków prywatnych czy sklepów przy ul. 3 Maja, gdyż nie tylko utrudniają ich mieszkańcom czy klientom wjazd i wyjazd z posesji, ale także zmniejszają bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie.

Informujemy także, iż zgodnie z prawem właściciel sklepu czy przedsiębiorstwa nie może oczekiwać i domagać się by Powiat lub województwo (czy gmina w przypadku dróg gminnych) zapewniały miejsca parkingowe dla jego klientów w pasie drogowym. Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w rejonie budynku Przedszkola w Laskach, zabezpieczenie potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji powinno być zapewnione na własnych działkach w ilości co najmniej  2-3 stanowisk postojowych na budynek mieszkalny lub obiekt usługowy. Odmienne stanowisko zarządcy dróg byłoby aprobatą zasady „prywatyzacji zysków i uspołecznienia kosztów prowadzenia biznesu”, która od czasu kryzysu niezbyt dobrze się wszystkim kojarzy. Niestety podjęte ostatnio działania przez właścicieli sklepu w Laskach pod pozorem działania w interesie mieszkańców mogą wpisywać się w realizację tej zasady. 

O dalszych postępach w zakresie zwiększenia miejsc parkingowych dla rodziców dowożących dzieci do naszego gminnego przedszkola w Laskach i przyjętych rozwiązaniach poinformujemy w najbliższym czasie, jak tylko pojawią się konkretne ustalenia z toczących się negocjacji.

Witold Malarowski
Wójt gminy Izabelin
 

drukuj (Ścieżki rowerowe w Gminie Izabelin, a dojazd do przedszkola i placówek handlowych w Laskach)

Wyłączenie prądu 25 kwietnia 3018 r. (środa) w Truskawiu

w godz. 08.00 – 16.00

 • ulica: 3 Maja

drukuj (Wyłączenie prądu 25 kwietnia 3018 r. (środa) w Truskawiu)

Wyłączenie prądu 25 kwietnia 3018 r. (środa) w Izabelinie B

w godz. 08:00 – 16.00

 • ulica: 3 Maja

drukuj (Wyłączenie prądu 25 kwietnia 3018 r. (środa) w Izabelinie B)

Wyłączenia prądu 24 kwietnia 3018 r. (wtorek) w Hornówku

w godz. 08.00 – 15.00

 • ulice: Boiskowa oraz Wesoła

w godz. 08.00 – 16.00

 • ulice: Aneks oraz Jeżynowa

drukuj (Wyłączenia prądu 24 kwietnia 3018 r. (wtorek) w Hornówku)

Wyłączenia prądu 23 i 24 kwietnia 3018 r. (poniedziałek i wtorek) w Izabelinie C

23.04.2018 r. (poniedziałek) w godz. 08:00 – 14.00

 • ulica: Sierakowska

24.04.2018 r. (wtorek) w godz. 08:00 – 16.00

 • ulice: 3 Maja i Mariana Langiewicza

drukuj (Wyłączenia prądu 23 i 24 kwietnia 3018 r. (poniedziałek i wtorek) w Izabelinie C)

Odbiór techniczny w ulicy Północnej zakończony

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że w ul. Północnej w Truskawiu zakończono proces związany z odbiorem technicznym wybudowanej sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej. W dniu 13.04.2018 otrzymano pozwolenie na użytkowanie i spółka oczekuje na uprawomocnienie się decyzji. Po tym fakcie, mieszkańcy zostaną poinformowani o możliwości występowania do spółki o przyłączenie się do nowo wybudowanej sieci. 

Rozpoczęte zostały prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szyszkowej oraz ul. Rolnej w Hornówku. Odtworzono także nawierzchnię na ul. Leśnej. 

Spółka realizuje zadania w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Piotr Olszewski, Mokre Łąki
 

drukuj (Odbiór techniczny w ulicy Północnej zakończony)

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego. Jest to pierwszy w Polsce e-dokument, umożliwiający członkom rodzin wielodzietnych korzystanie z przysługujących im uprawnień, w tym zniżek ustawowych.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej ma wiele zalet — przede wszystkim członkowie rodzin wielodzietnych nie muszą czekać kilku tygodni na wyprodukowanie Kart, jak to ma miejsce w przypadku Kart w formie tradycyjnej (plastikowych). Karty w formie elektronicznej udostępniane są swoim posiadaczom w przeciągu kilku minut od momentu, w którym użytkownik SI KDR pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyśle zamówienie na Karty. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny, co jest bardzo przydatne w przypadku, gdy cała rodzina korzysta z oferty Partnera Karty Dużej Rodziny jednocześnie — nie ma już konieczności szukania przez wszystkich członków rodziny plastikowych Karț wystarczy, że jedna osoba na swoim telefonie pokaże Karty wszystkich osób. Ponadto aplikacja umożliwiająca korzystanie z Karty w formie elektronicznej (mKDR) umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji. Aplikacja mKDR jest cały czas udoskonalana, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie w niej nowej funkcjonalności — powiadomień dla posiadaczy Kart, dzięki którym dowiedzą się o nowych Partnerach Karty, czy ciekawych ofertach.

 • wzór karty dużej rodziny

Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. 

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy: 

 1. Złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.gops.izabelin.pl
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),
 3. Po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-mailem numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, 
 4. Spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

W gminie Izabelin obsługą Karty Dużej Rodziny zajmuje się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
pok. 207,  II piętro, tel. 722-89-49

Rusza internetowe głosowanie na Wydarzenie Historyczne Roku 2017!

Zakończył się pierwszy etap 11. plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2017”, organizowanego przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano ponad 200 zgłoszeń z całej Polski i zagranicy – m.in. z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Kanady, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Spośród wszystkich inicjatyw jurorzy wybrali 15 najważniejszych – ich zdaniem – projektów w trzech kategoriach: „Wydarzenie”, „Wystawa” oraz „Edukacja i multimedia”. W drugim etapie głosować mogą wszyscy – i to internauci zadecydują o ostatecznych wynikach. Na Państwa głosy czekamy do 17 maja.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy wejść na stronę www.whr.muzhp.pl, zapoznać się z poszczególnymi wydarzeniami i zaakceptować regulamin Plebiscytu. Można oddać łącznie trzy głosy, jeden głos na jedno wydarzenie w każdej kategorii. 

Komisja konkursowa, w składzie: Lena Dąbkowska-Cichocka (Muzeum Historii Polski), Wojciech Duch (historia.org.pl), Alicja Knast (Muzeum Śląskie), Piotr Legutko (TVP Historia), prof. Wojciech Roszkowski (Polska Akademia Nauk), Mariusz Staniszewski (Polskie Radio), zadecydowała, że w tym roku do II etapu zakwalifikowanych zostanie 15 wydarzeń, wśród których znalazły się:

KATEGORIA "WYDARZENIE"
•    BohaterON – włącz historię! (Organizator: Fundacja Rosa, Fundacja Sensoria)
•    Find Your Kościuszko – Rok Tadeusza Kościuszki w Stanach Zjednoczonych (Organizator: Ambasada RP w Waszyngtonie) 
•    Projekt WYSPIAŃSKI (Organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie)
•    Polska Niepodległa - Historia w ożywionych obrazach: Wydawnictwo DVD oraz Wystawa o kulisach powstawania niezwykłego cyklu filmów edukacyjnych (Organizator: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)
•    100 lat awangardy w Polsce - Rok Awangardy w Muzeum Sztuki w Łodzi (Organizator: Muzeum Sztuki w Łodzi)
            
KATEGORIA „WYSTAWA”
•    #DZIEDZICTWO (Organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie)
•    Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Droga do Niepodległości - nowa wystawa stała (Organizator: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości)
•    POGROMCY ENIGMY (Organizator: Urząd Miasta Poznania)
•    Otwarcie Thesaurus Cracoviensis (Organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)
•    Opera Chopina - Fryderyk w Teatrze Narodowym (Organizator: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina)
            
KATEGORIA „EDUKACJA I MULTIMEDIA”
•    Baza świadectw ZapisyTerroru.pl/ChroniclesofTerror.pl (Organizator: Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego)
•    „LITWA I POLSKA – Na wspólnej drodze. Miejsce i Ludzie, którzy nas łączą“ (Organizator: Instytut Polski w Wilnie)
•    EDUKACJA NA PLANIE FILMOWYM. Historyczno-filmowa przestrzeń multimedialna i pakiety edukacyjne dla szkół (Organizator: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych)
•    NUTY DLA OJCZYZNY - projekt edukacyjno-artystyczny (Organizator: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu)
•    Akcja edukacyjna „Światełko dla Czerwca'56” (Organizator: Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 oddział Wielkopolskie Muzeum Niepodległości)

Kolejność wydarzeń na powyższej liście jest przypadkowa. 

„W tym roku nadesłano bardzo różnorodne projekty, co świadczy o dużej aktywności środowisk i osób zaangażowanych w odkrywanie i poznawanie historii także lokalnej. Swoje wydarzenia zgłaszały zarówno muzea o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym, wydawnictwa, stowarzyszenia, fundacje, instytucje samorządu terytorialnego, ambasady i instytuty polskie, szkoły oraz organizacje polonijne za granicą. Wśród zgłoszonych inicjatyw były m.in. wystawy, akcje edukacyjne, spektakle teatralne, festiwale, rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, odsłonięcia pomników, konferencje naukowe, strony internetowe, aplikacje mobilne, książki, projekty dotyczące historii mówionej oraz filmy dokumentalne. Gro zgłoszonych projektów związanych było z Rokiem Tadeusza Kościuszki i Rokiem Józefa Piłsudskiego oraz obchodami rocznicowymi danych miast związanych z jubileuszami przyznania praw miejskich” – mówi członek komisji konkursowej Lena Dąbkowska-Cichocka z Muzeum Historii Polski.

Internetowe głosowanie potrwa od 16 kwietnia do 17 maja 2018 r. Ostateczne wyniki głosowania poznamy pod koniec maja. Podczas uroczystego zakończenia w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie nastąpi wręczenie nagród głównych – cennych statuetek, wykonanych przez wybitnego rzeźbiarza Macieja Zychowicza oraz wyróżnień dla pozostałych finalistów. 

Plebiscyt angażuje wiele środowisk lokalnych, które chcą wypromować organizowane przez siebie przedsięwzięcia. Jak podkreślają uczestnicy – „plebiscyt jest dla nich idealną formą promocji i popularyzacji historii oraz ogromnym wyróżnieniem, jeśli projekt zostaje zgłoszony przez osoby, które nie są jego autorami tylko po prostu w nim uczestniczyły”. Z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych projektów, które rywalizują o miano tego najważniejszego. Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono blisko 1000 przedsięwzięć, a w II etapie głosowało już łącznie ponad 50 tys. internautów. 

Laureaci poprzednich edycji:
2016 – wystawa czasowa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” (kategoria „Wystawa”), obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 (kategoria „Wydarzenie”), Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich (kategoria „Edukacja i multimedia”) 
2015 – wystawa stała Muzeum Katyńskiego (kategoria „Wystawa”), rekonstrukcja historyczna „Obława Augustowska. Lipiec 1945” (kategoria „Wydarzenie”), społeczna akcja „Chwalimy się Powstaniem” (kategoria „Edukacja i multimedia”)
2014 – wystawa czasowa „Krakowscy Wyklęci” (kategoria „Wystawa”), otwarcie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (kategoria „Wydarzenie”), „Projekt: Pilecki” (kategoria „Edukacja i multimedia”)
2013 – projekt edukacyjny dla dzieci i dorosłych „Magia ogrodów” 
2012 – projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „Korczak” 
2011 – uroczysty pochówek kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego 
2010 – otwarcie podziemi Rynku Głównego w Krakowie 
2009 – V rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie 
2008 – ekshumacja zwłok gen. Władysława Sikorskiego 
2007 – uruchomienie TVP Historia 

Harmonogram:
1-31 marca 2018 – zgłaszanie projektów (I etap)
do 6 kwietnia 2018 – Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii
16 kwietnia – 17 maja 2018 – głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap)
maj 2018 – oficjalne ogłoszenie wyników 

Plebiscyt został objęty Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Partner: historia.org.pl
Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, dzieje.pl, Telewizja Polska, Sieci, wSieci Historii.
Termin: marzec-czerwiec 2018
 

drukuj (Rusza internetowe głosowanie na Wydarzenie Historyczne Roku 2017!)

Wyłączenie oświetlenia przy ul. 3 Maja do Truskawia

Uprzejmie informujemy, że od najbliższego tygodnia wyłączone zostanie oświetlenie uliczne wzdłuż ul. 3 Maja na odcinku od  ul. Langiewicza w Izabelinie C do starej pętli w Truskawiu. Powodem jest konieczność  przesunięcia słupów oświetleniowych w związku z budową drogi rowerowej. Zakończenie prac związanych z oświetleniem ulicznym przewidywane jest na tym odcinku na drugi tydzień maja.  Prace przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż 3 Maja postępują zgodnie z planem. Przepraszamy za utrudnienia jakie jej budowa może powodować dla ruchu pieszego i  pojazdów.

Dominika Glonek, Inspektor ds. Inwestycji

drukuj (Wyłączenie oświetlenia przy ul. 3 Maja do Truskawia)

[KOPIA] Wyłączenie prądu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) w Izabelinie C i Hornówku

w godz. 08.00 – 10.00 oraz 13:00 - 15:00

 • ulica: 3 Maja, Tadeusza Kościuszki, Jakuba Przyłuskiego, Józefa Chłopickiego, Zakątna, Sierakowska, Projektowana, Zygmunta Krasińskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Kazimierza Tetmajera, Henryka Siemiradzkiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego

w godz. 08.00 – 10.00 oraz 13:00 - 15:00

 • ulica: Sosnowa

drukuj ([KOPIA] Wyłączenie prądu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) w Izabelinie C i Hornówku)

Ostrzeżenie METEO!

13.04.2018 - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h

drukuj (Ostrzeżenie METEO!)

Kampania społeczna pn. „Bezpieczny Senior w Powiecie Warszawskim Zachodnim”

Kampania społeczna pn. „Bezpieczny Senior w Powiecie Warszawskim Zachodnim” jest wspólną inicjatywą Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach oraz Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W kampanii bierze udział również Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Inauguracja kampanii nastąpiła podczas spotkania z seniorami z Uniwersytetu III Wieku działającego przy Centrum Kultury w Izabelinie.

Kampania skierowana jest głównie do zorganizowanych grup seniorów, w tym m.in. do uczestników Uniwersytetów III Wieku, Klubów Seniora, czy Kół Emerytów i Rencistów. 

Więcej informacji: http://kppbabice.policja.waw.pl/pwz/aktualnosci/78163,Kampania-spoleczna-Bezpieczny-Senior-w-Powiecie-Warszawskim-Zachodnim-Zapraszamy.html

drukuj (Kampania społeczna pn. „Bezpieczny Senior w Powiecie Warszawskim Zachodnim”)

Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Izabelin nabiera rozpędu

Z początkiem marca zostały wznowione prace w ramach inwestycji pn. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin, której wykonawcą jest konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o. (Lider), INVEST AG Sp. z o.o. oraz  ZRD Sp. z o.o. W dniu 9 kwietnia zakończona została budowa centralnego odcinka drogi na terenie Izabelina C. Przewidywany termin zakończenia prac i odbioru technicznego całości zadania to 30 czerwca 2018 r. Projekt obejmuje swoim zakresem:

 • budowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 5 653 m,
 • przebudowę istniejących chodników na ciągi pieszo-rowerowe,
 • budowę parkingu dla rowerów w miejscu przesiadkowym do komunikacji miejskiej, w Mościskach, przy skrzyżowaniu ul. Estrady i ul. 3 Maja,
 • montaż elementów infrastruktury rowerowej, takich jak: stojaki, podpórki rowerowe, miejsca obsługi rowerzystów, różnica poziomów,
 • budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego.

Trasa drogi rowerowej na ul. 3 Maja przebiegać będzie od skrzyżowania z ul. Estrady w Mościskach do starej pętli w Truskawiu. Na wysokości przejścia dla pieszych przy ul.  Partyzantów w Laskach dowiąże się ona do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego kończącego się przy ul. Tetmajera. Droga rowerowa wzdłuż ul. Sierakowskiej będzie przebiegać od ul. 3 Maja do ul. Chodkiewicza. 

Równocześnie z inwestycją przeprowadzona zostanie przebudowa ul. 3 Maja na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Laskach, która w połowie finansowana będzie przez Powiat Warszawski Zachodni. Ze względu na rosnące w iście szalonym tempie ceny kruszyw, wykonawca zabezpieczył się kupując materiał na wspomnianą przebudowę drogi i składuje go – w postaci dość wysokich hałd - na prywatnej działce w Laskach.

Projekt pn. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin uzyskał dofinansowanie w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 4 199 999,32 zł.

Autor: Dominika Glonek, Inspektor ds. inwestycji
 

drukuj (Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Izabelin nabiera rozpędu)

Samorządowo-parkowe spotkanie koordynacyjne w Starych Babicach

W dniu 6 kwietnia w Urzędzie Gminy St. Babice odbyło się spotkanie starosty powiatu warszawskiego-zachodniego Jana Żychlińskiego z wójtami i zastępcami wójtów gmin Stare Babice i Izabelin oraz dyrektorem KPN Mirosławem Markowskim. Przedmiotem spotkania były sprawy bieżące wymagające koordynacji współdziałania. 

Starosta warszawski-zachodni poinformował, iż przetarg organizowany przez ZDP na przebudowę ciągu drogowego 3 Maja – Sienkiewicza - Izabelińska nie został w dniu 4 kwietnia rozstrzygnięty z powodu braku ofert.  Przetarg zostanie powtórzony z modyfikacją polegającą na rozdzieleniu zadania na 2 części: izabelińską i starobabicką, celem umożliwienia przystąpienia doń mniejszym firmom budowlanym. Gminy i starostwo zobowiązały się aktywnie promować przetarg wśród potencjalnych wykonawców. Wobec szybko rosnących od stycznia b.r. kosztów robocizny, cen materiałów budowlanych i asfaltobetonu koszt realizacji zadania raczej wzrośnie względem poziomu z roku ubiegłego. W przypadku przekroczenia przyjętego dla tego zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych i współfinansujące je gminy pułapu cenowego gminy i starostwo przyjmą alternatywne rozwiązanie w zakresie remontu dróg nim objętych. 

Dyrektor KPN poinformował podczas spotkania, iż planuje w najbliższym czasie naprawić drogę z Izabelina B do Lipkowa, która znacznie ucierpiała podczas zimy i prac polegających na przycince sanitarnej drzewostanu w ub. roku. Systematycznie przekazuje także do Ministra Środowiska kolejne wnioski gmin w sprawie wymiany z KPN gruntów potrzebnych pod drogi czy inne obiekty. 

Wójt gminy St. Babice poinformował, iż niepokojąco wzrosły koszty odbioru odpadów w jego gminie do czego przyczyniły się regulacje ustawowe normujące zasady odbioru odpadów i funkcjonowania RIPOK-ów. Podobnie jak Gmina Izabelin analizuje przedstawioną w ubiegłym tygodniu przez ZTM i wiceprezydent Warszawy R. Kaznowską propozycję zmodyfikowanego programu Warszawa+ w zakresie dopłat do biletów okresowych komunikacji miejskiej i najprawdopodobniej skorzysta z przedstawionej przez ZTM propozycji. Poinformował także, iż ruszyły prace nad projektem przebudowy ul. Szymanowskiego i uzyskał zapewnienie ze strony gminy Izabelin o wykonaniu przezeń uzgodnionych i niezbędnych dla realizacji projektu działań w 2018r. Gmina St. Babice uzyskała dofinansowanie projektu budowy ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT i zakończy go w przyszłym roku. Gmina Izabelin planowano zakończy projekt budowy ścieżek rowerowych w końcu czerwca bieżącego roku, najprawdopodobniej jako pierwsza gmina, która przystąpiła do tego projektu.  Odpowiadając na pytanie przedstawicieli Gminy Izabelin w kwestii legalności i celu prac ziemnych w rejonie ul. Izabelińskiej  poinformował, iż inwestor posiada wszystkie niezbędne pozwolenia do prowadzenia tychże prac, których celem jest budowa stawu. Poruszono także problem podnoszenia poziomu działek w Klaudynie i Mościskach co jest przedmiotem prac właściwych służb gmin St.Babice i Izabelin. Wójt gminy St. Babice został poinformowany o spotkaniu organizowanym przez gminę Izabelin z właścicielami gruntów w Mościskach zachodnich w dniu 26 kwietnia o godz. 18.00 w CKI w kwestii poinformowania ich o zasadach prawnych regulujących możliwość podnoszenia poziomu działek i zaproponowania rozwiązania problemu w postaci ugody sąsiedzkiej. Wójt Gminy Izabelin uzyskał zapewnienie starosty warszawskiego-zachodniego o pomocy w przyspieszeniu procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego dla odwodnienia Izabelina B. Na tym spotkanie się zakończyło.

Ryszard  Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

drukuj (Samorządowo-parkowe spotkanie koordynacyjne w Starych Babicach)

Jakie jest najlepsze rozwiązanie w zakresie biletów autobusowych dla Mieszkańców i Gminy Izabelin? - zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Izabelin

Szanowni Mieszkańcy! 

W dniu 28 marca 2018r. dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek wespół z wiceprezydent m. st. Warszawy Renatą Kaznowską przedstawili zmodyfikowany program dopłat gmin do biletów w strefie 1+2  aglomeracji warszawskiej pod nazwą „Warszawa+”. W myśl założeń tego programu gminy podwarszawskie mogłyby przyjąć jeden z 3 progów dopłat do biletów. W przypadku biletu normalnego 30-dniowego na strefy 1+2 - kosztującego obecnie 180zł - dopłaty gmin w zależności od wybranego progu – mogłyby wynieść 14zł (Próg 1), 30zł (Próg 2) lub 60 zł (Próg 3), a koszt pasażera odpowiednio: 166 zł, 150 zł i 120 zł. Mając na uwadze, że bilet 30-dniowy w 1 strefie kosztuje 110 zł, różnica kosztu dla pasażera spada z obecnych 63,6% do jedynie …9%. Dopłaty przewidziane są także do biletów ulgowych w proporcjonalnej wysokości.

Aktualnie prowadzona jest przez UGI w kooperacji z ZTM analiza przedstawionej zmodyfikowanej formuły dopłat w ramach programu „Warszawa +” . W dniu 24 kwietnia o godz. 19.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Izabelin przedmiotem którego będzie prezentacja zidentyfikowanych aspektów i kosztów poszczególnych rozwiązań w zakresie biletów oraz kwestia zajęcia przez Radę Gminy Izabelin stanowiska wobec przedłożonej przez ZTM zmodyfikowanej wersji programu Warszawa+ bądź decyzja o kontynuowaniu starań wejścia do I strefy biletowej. Naszym celem jest wybór najlepszego rozwiązania w zakresie biletów dla Mieszkańców i Gminy Izabelin. W spotkaniu oprócz radnych i władz gminy weźmie udział przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego z Warszawy. 

Wraz z Przewodniczącym Komisji Gospodarczo-Finansowej Tomaszem Urbańskim serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców zainteresowanych tematem transportu zbiorowego i biletów do wzięcia udziału w tym otwartym posiedzeniu.

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

drukuj (Jakie jest najlepsze rozwiązanie w zakresie biletów autobusowych dla Mieszkańców i Gminy Izabelin? - zaproszenie na posiedzenie Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Izabelin)

Problematyka transportu publicznego i cen biletów autobusowych w Gminie Izabelin

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej, określonych w ramach ustawy z dnia 8 maca 1990r. o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy. Jednym z tych zadań jest realizacja lokalnego transportu publicznego. W przypadku Gminy Izabelin, usługi te realizowane są w oparciu o porozumienie międzygminne, zawarte pomiędzy Gminą Izabelin i Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Transportu Miejskiego – jako organizator usługi zbiorowego transportu publicznego. Gmina ponosi z tego tytułu opłaty na rzecz ZTM w wysokości rzędu 1,6 mln zł rocznie.

Zasadniczy problem przy organizacji zbiorowego transportu  publicznego sprowadza się zasadniczo do zbilansowania z jednej strony zapotrzebowania ludności na usługi przewozowe, a z drugiej na możliwości ich sfinansowania przez poszczególne samorządy, przy jednoczesnym uwzględnieniu efektywnego wykorzystania taboru i dostępności usług przewozowych świadczonych przez poszczególnych przewoźników.

Współpraca Gminy Izabelin z Miastem Stołecznym Warszawa, trwa nieprzerwanie od 1995r. kiedy to doszło do wyodrębnienia się Gminy Izabelin z Gminy Stare Babice. W tym czasie dochodziło do szeregu zmian w komunikacji miejskiej, dotyczących w sposób pośredni i bezpośredni naszej gminy. Kolejne lata współpracy stawiały przed naszymi samorządami szereg wyzwań i dostosowania się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej i społecznej, w tym  do zmieniających się potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców obu samorządów.

Mając na uwadze cele przyjęte w „Strategii rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” (Strategia), „Programie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izabelin” (PGN), Strategii OMW oraz uwzględnienie w tych dokumentach szeregu elementów ekologicznych, w tym stopniowego wdrażania przedsięwzięć z szeroko rozumianej sfery gospodarki niskoemisyjnej, zwróciliśmy się do m. st. Warszawa z wnioskiem o stopniową wymianę i wprowadzenie na teren Gminy Izabelin taboru autobusowego wykorzystującego do napędu silniki elektryczne i hybrydowe lub też korzystających z innych przyjaznych środowisku źródeł energii. Gmina Izabelin przystąpiła także w 2017r. do ogólnokrajowego programu elektromobilności, co powinno umożliwić nam pozyskanie środków na budowę infrastruktury niezbędnej dla pojazdów elektrycznych, jak i nabycie takich pojazdów w niedalekiej przyszłości. Działania te mają także na celu wykorzystanie, ochronę i zachowanie dla przyszłych pokoleń, unikalnego w skali województwa potencjału środowiskowego naszej gminy, wynikającego z bezpośredniego otoczenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
Kolejnym niezwykle ważnym elementem rozwoju transportu publicznego realizowanego przez ZTM pomiędzy Gminą Izabelin i Miastem Stołecznym Warszawa jest  perspektywa włączenia całego obszaru Gminy Izabelin w I strefę biletową lub też modyfikacja i rozwój oferty „Warszawa +” w takim kierunku, aby zniwelować rażąco wysokie ceny biletów długookresowych obowiązujących na Strefę I + II oraz na samą Strefę II względem poziomu cen biletów dla Strefy I.  

Zdaniem władz Gminy Izabelin nie było ekonomicznie i społecznie uzasadnione prawie 2-krotne zwiększanie opłaty za bilet miesięczny, gdy dojeżdża się o 1 czy kilka przystanków poza I strefę, co dotyczy mieszkańców sołectw tak na terenie naszej gminy, jak i innych gmin sąsiadujących bezpośrednio z Warszawą (np. Stare Babice czy Marki). Uważaliśmy, że jeżeli Strefa I obejmuje mniej więcej obszar o promieniu 10 km od Dworca Centralnego, to dla obszaru kolejnych 5 km cena biletu miesięcznego na strefy I + II nie powinna przekraczać ceny biletu w I strefie o więcej niż 50%, a cena biletu na jazdę wyłącznie w Strefie II nie powinna przekraczać ceny za jazdę autobusem w Strefie I. W wyniku wymiany pism i spotkań z władzami Warszawy przeprowadzonych w tej sprawie w latach 2016-2017 - przy poparciu kilku gmin podwarszawskich - Rada Miasta Warszawy wyraziła w czerwcu ub. roku zgodę na redukcję ceny biletów okresowych na strefy I+II do poziomu rzędu 160% ceny biletów w I strefie oraz – celem usprawnienia współpracy pomiędzy Warszawą i gminami podwarszawskimi w zakresie transportu publicznego - powołana została także Rada Warszawskiego Transportu Publicznego (Rada WTP), w składzie której mamy także naszego przedstawiciela w osobie Zastępcy Wójta Ryszarda Haczeka. 

Dalsze działania w tym zakresie poza wymiernymi, finansowymi skutkami dla użytkowników transportu publicznego, będą miały również niemały wpływ na samo Miasto Stołeczne Warszawa. Sprowadzenie cen biletów długookresowych obowiązujących w Strefie I + II do poziomu równego lub bliskiego cenie biletów dla Strefy I wpłynie w sposób wymierny na:

 • zwiększenie liczby pasażerów komunikacji zbiorowej i wpływów ZTM,
 • rezygnację części Mieszkańców z indywidualnego transportu samochodowego
 • zmniejszenie presji  ruchu samochodowego na miejską infrastrukturę drogową (szersze drogi, dodatkowe miejsca parkingowe na Młocinach i w centrum miasta)
 • skrócenie czasu podróży środkami komunikacji miejskiej czy indywidualnej
 • zmniejszenie kosztów obsługi linii 708 (więcej pasażerów, krótszy czas przejazdu, większa prędkość przeciętna, lepsze wykorzystanie taboru autobusowego, gdyż więcej wozokilometrów będzie realizowanych przez poszczególne pojazdy)
 • zmniejszenie wielkości emisji spalin samochodowych (mniej czasu spędzonego w korkach).

Wracając do podnoszonej wcześniej kwestii różnicy w cenach biletów długookresowych, nie można pominąć w tym miejscu obecnego poziomu cen wozokilometrów obowiązujących w aglomeracji warszawskiej oraz ogólnych kosztów usług transportu zbiorowego realizowanego przez ZTM w ujęciu „per capita”. Oba wymienione elementy odbiegają istotnie od średnich krajowych dla dużych aglomeracji miejskich na terenie kraju i nie zawsze dadzą się wytłumaczyć wyłącznie efektem skali, a tym samym powinny być ważną przesłanką do analizy i oceny gospodarki finansowej miasta w sferze realizacji usług transportu zbiorowego.

W odniesieniu do bieżących spraw związanych z rozwojem i usprawnieniem zbiorowego transportu publicznego i indywidulanego pomiędzy obszarem Gminy Izabelin i Miastem Stołecznym Warszawa, pragniemy poinformować, że jako Gmina staliśmy się posiadaczami działki znajdującej się po zachodniej stronie skrzyżowania ul. 3 Maja - stanowiącej główną arterię komunikacyjną gminy z ul. Estrady i ul. Arkuszową, położonymi na terenie dzielnicy Bielany, które to skrzyżowanie – w aktualnym układzie rozwiązań drogowych  - stanowi znaczną barierę dla sprawnego przejazdu Mieszkańców naszej i sąsiednich gmin oraz Warszawiaków we wszystkich kierunkach (Izabelin, Łomianki, Warszawa, Stare Babice).

Priorytetowym zadaniem na najbliższe 2 lata jest dla nas modernizacja w/w skrzyżowania i usprawnienie ruchu w jego obrębie dla transportu indywidualnego, samochodów dostawczych i ciężarowych, ale przede wszystkim dla transportu autobusowego. Aktualnie jesteśmy w trakcie uzgadniania z Miastem Stołecznym optymalnego rozwiązania dla tego skrzyżowania. Pod uwagę brane są 3 rozwiązania: rondo turbinowe, poczwórny lewoskręt bądź podwójny lewoskręt. Warszawa obawia się jednak przesunięcia korka w rejon skrzyżowań Arkuszowej z Wólczyńską i Nocznickiego co wydłuża znacznie realizację tego zadania. Upłynnienie ruchu na skrzyżowaniu w ciągu ul. Arkuszowa i ul. 3 Maja oraz związane z tym skrócenie czasu dojazdu do węzła autobusowego przy stacji Metro Młociny wpłynie na zwiększenie liczby pasażerów z terenu Gminy Izabelin korzystających z komunikacji autobusowej, a tym samym na odciążenie parkingu „P&R Metro Młociny”. 

Mam przyjemność poinformować, iż w dniu 28 marca 2018r. dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego i wiceprezydent m. st. Warszawy Pani Renata Kaznowska, przedstawili nową propozycję programu dopłat gmin do biletów w aglomeracji w strefie 1+2  w ramach już istniejącego programu Warszawa+, wyróżniając 3 progi dopłat do biletów. W zakresie biletu 30-dniowego na strefy 1+2 kosztującego normalnie 180zł dopłaty gminne – w zależności od progu – wynoszą 14zł, 30zł lub 60 zł, a koszt pasażera odpowiednio: 166 zł, 150 zł i 120 zł. Mając na uwadze, że bilet 30-dniowy w 1 strefie kosztuje 110 zł, różnica kosztu dla pasażera spada z obecnych 63,6% do jedynie …9%. Dopłaty przewidziane są także do biletów ulgowych w proporcjonalnej wysokości.

Aktualnie prowadzona jest analiza przedstawionej zmodyfikowanej formuły dopłat w programie „Warszawa +” . W dniu 24 kwietnia o godz. 19.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Izabelin odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji gospodarczo-finansowej Rady Gminy Izabelin przedmiotem którego będzie kwestia zajęcia przez Gminę Izabelin stanowiska wobec przedłożonej przez ZTM zmodyfikowanej wersji programu Warszawa+ z 3 progami dopłat do biletów okresowych bądź o kontynuowaniu starań wejścia do I strefy.  W spotkaniu oprócz radnych i władz gminy weźmie udział przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego z Warszawy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem transportu zbiorowego i biletów Mieszkańców do wzięcia udziału w tym posiedzeniu.

Autor: Mateusz Milej, Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska
 

drukuj (Problematyka transportu publicznego i cen biletów autobusowych w Gminie Izabelin)

Rozlicz PIT-a w centrum handlowym

 • W piątek i sobotę (6 i 7 kwietnia) w galeriach handlowych w całym kraju pracownicy urzędów skarbowych pomogą wypełnić PIT-a i wysłać go elektronicznie.
 • Akcja odbędzie się w 92 centrach w Polsce w godzinach od 12 do 20.
 • Deklaracje PIT w formie papierowej nie będą przyjmowane.

szpilki kawa i pit

Już w najbliższy piątek i sobotę możesz wysłać swój PIT podczas zakupów. 6 i 7 kwietnia w godz. 12.00-20.00 na wyznaczonych stanowiskach informacyjnych w 92 galeriach w całej Polsce pracownicy urzędów skarbowych będą czekać na osoby składające roczną deklarację podatkową. Wyjaśnią wątpliwości związane z wypełnieniem PIT czy korzystaniem z ulg podatkowych i odliczeń, a co najważniejsze – pomogą wypełnić PIT i wysłać go elektronicznie bezpośrednio do urzędu skarbowego. Podatnicy otrzymają także urzędowe potwierdzenie odbioru zeznania (UPO).

 

Galeria Handlowa Adres galerii
Galeria Północna Warszawa, ul. Światowida 17
Atrium Reduta Warszawa, Al. Jerozolimskie 148
Wola Park Warszawa, ul. Górczewska 124

 

Co będzie potrzebne do rozliczenia PIT

Z bezpłatnej pomocy urzędników może skorzystać każdy podatnik. Wystarczy mieć ze sobą rozliczenie PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców lub inne dokumenty, które świadczą o uzyskanych dochodach w 2017 r. Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych, to należy również pamiętać o dokumentach, które potwierdzają wydatki do odliczenia. Bardzo ważne jest też, aby mieć ze sobą zeszłoroczne rozliczenie PIT (za 2016 r.) lub dokładną kwotę przychodu uzyskanego w 2016 r. Będzie to potrzebne do identyfikacji danych w systemie e-Deklaracje.

Uwaga! Na stanowiskach w galeriach handlowych urzędnicy nie będą przyjmować zeznań podatkowych PIT w formie papierowej.

Twój PIT może rozliczyć urząd skarbowy

Od ubiegłego roku podatnicy mogą korzystać z nowej formy rozliczenia z urzędem skarbowym. Wystarczy złożyć online wniosek PIT-WZ, a urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe na podstawie danych, które posiada. To najprostszy, najszybszy i najpewniejszy sposób rozliczenia dochodów. W PIT-WZ podatnik przekazuje urzędowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Również ten wniosek będzie można złożyć w centrach handlowych.

Więcej o PIT-WZ na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów.

drukuj (Rozlicz PIT-a w centrum handlowym)

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że trwają wznowione prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej oraz Wesołej w Hornówku. Planowo do końca bieżącego tygodnia będą zakończone prace w ul. Wesołej. Zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

W ramach realizowania swoich obowiązków, służby komunalne Spółki w ubiegłym tygodniu zajmowały się czyszczeniem zatok autobusowych, korygowaniem i myciem znaków drogowych, sprzątaniem poboczy oraz porządkowaniem terenu na terenie Gminy.

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Informacje przygotowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na temat korzystania z ulg podatkowych w zeznaniach podatkowych w roku 2017

Warto wiedzieć, zanim złożymy zeznanie podatkowe za 2017 rok:

PIT-WZ to wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego. Wystarczy do 16 kwietnia! wypełnić elektronicznie wniosek o sporządzenie takiego rozliczenia przez urząd skarbowy.

PIT WZ pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować ryzyko błędów.  

Za pomocą PIT-WZ można również przesłać do urzędu skarbowego informacje o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci lub wydatków, które poniesiono na cele rehabilitacyjne. Urząd skarbowy na podstawie posiadanych informacji od pracodawców lub organów rentowych i danych z wniosku PIT-WZ, przygotuje zeznanie podatkowe

PIT-WZ pozwala także, na przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Pamiętajmy, że dzięki rozliczeniu się drogą elektroniczną, ta ważna i potrzebna inicjatywa, zajmie nie więcej niż kilka minut.

Co rocznie rośnie liczba podatników na Mazowszu, którzy przekazują 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. W zeznaniach podatkowych za 2016 rok, już ponad 81% podatników obsługiwanych przez Izbę Administracji Skarbowej w Warszawie, zdecydowało się przekazać 1% podatku na rzecz OPP, a przeciętna kwota przekazanego podatku wyniosła prawie 74,5 zł. -  podkreśla Robert Antoszkiewicz  - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

Szczegółowe informacje dotyczące na finanse.mf.gov.pl. oraz na kanale YouTube.

 

Zasady odliczania  darowizny

O zasadach odliczania darowizny na działalność pożytku publicznego informuje  informuje Robert Antoszkiewicz Dyrektor IAS w Warszawie

Odliczeniu od dochodów lub przychodu podlegają darowizny przekazane na:

 • krwiodawstwo
 • działalność pożytku publicznego
 • działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych
 • kult religijny

Odlicza się kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu darczyńcy.

Limit  jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz z tytułu honorowego krwiodawstwa. 

Wyjątkiem od powyższej reguły jest darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą, która może być odliczona w pełnej wysokości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.

Odliczeń dokonuje się:

 •  w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez podatników ,osiągających dochody 
  1. z działalności gospodarczej
  2. z najmu, dzierżawy
  • podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej
 • po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 oraz w załączniku PIT/O.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikacyjne darczyńcy oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny pieniężnej

WAŻNE!

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest zobowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.

UWAGA! 

Z uwagi na różne warunku korzystania z ulg należy zapoznać się z treścią art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych przez nianię na podstawie umowy uaktywniającej

Umowa uaktywniająca z nianią – o zasadach opodatkowania przychodów uzyskanych przez nianię informuje  informuje Robert Antoszkiewicz Dyrektor IAS w Warszawie

Na podstawie umowy uaktywniającej zawartej pomiędzy nianią a  rodzicem / rodzicami dziecka o świadczenie usług, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia,  w związku z czym przychód z tej umowy zaliczany jest do przychodów z innych źródeł i wykazywany w zeznaniu rocznym PIT-36. 

Rodzic nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek, a tym samym sporządzania i nie przekazywania niani ani organowi podatkowemu informacji podatkowych PIT-11. 

Podstawą opodatkowania jest dochód, tj. różnica między kwotą osiągniętego przychodu a kosztami jego uzyskania. 
Do wynagrodzenia niani stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym, że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o ewentualne potrącone przez rodzica składki na ubezpieczenie społeczne w części ustalonej od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę finansowaną przez  rodzica   lub opłacone przez nianię z własnych środków dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe  w danym miesiącu, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. 

Co do zasady, do wynagrodzenia niani stosuje się koszty w wysokości 20% uzyskanego przychodu  (oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez rodzica ze środków niani składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe) zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 6 updof.  Ponieważ wynagrodzenie niani nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę - składki na ubezpieczenia społeczne (za wyjątkiem chorobowej) opłacane są przez ZUS i niania obliczając zobowiązanie podatkowe uzyskany przychód pomniejsza tylko o składki na ubezpieczenie chorobowe, o ile je opłaciła i następnie o koszty. Niania może dokonać pomniejszenia przychodu o koszty faktycznie poniesione na podstawie art. 22 ust. 10 updof, o ile jest w stanie przedstawić dowody potwierdzające ich poniesienie.
 

ULGA PRORODZINNA

Dzięki uldze podatkowej na dziecko, można płacić mniejsze podatki informuje – Robert Antoszkiewicz Dyrektor IAS w Warszawie

Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym i  rodzicom zastępczym, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 lub PIT 37.

Należy pamiętać, że górna granica dochodów dla samotnych rodziców oraz wspólnie wychowujących jedno dziecko wynosi 112 000 zł.

Nie ma limitu dochodów dla osób wychowujących dwoje i więcej dzieci. Warunkiem zastosowania ulgi, jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.

Wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko to 92,67 zł miesięcznie, natomiast na trzecie to już 166,67 zł,  a na czwarte 225 zł.

Ulga przysługuje na każde dziecko, które: 

 • nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek lub rentę oraz 
 • na dziecko do 25 roku z życia, które nadal się uczy. 

Szczegółowe informacje dotyczące ulgi prorodzinnej znajdują się na stronie www.finanse.mf.gov.pl

 

drukuj (Informacje przygotowane przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na temat korzystania z ulg podatkowych w zeznaniach podatkowych w roku 2017)

Wyłączenie prądu 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w Izabelinie C

w godz. 08:00 – 10.00 

 • ulice: Józefa Chełmońskiego, Zygmunta Krasińskiego oraz Henryka Siemiradzkiego

drukuj (Wyłączenie prądu 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w Izabelinie C)

Wkrótce tańsze bilety ZTM w 2 strefie, ale tylko dla pasażerów zameldowanych i rozliczających podatki PIT jako mieszkańcy poszczególnych gmin podwarszawskich

Gmina Izabelin prowadzi z Zarządem Transportu Miejskiego i Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy od lat rozmowy w sprawie włączenia całego jej obszaru do 1 strefy biletowej. Dyrektor ZTM Wiesław Witek zadeklarował w sierpniu ub. roku, że nie ma odwrotu od włączenia gmin podwarszawskich do systemu wspólnego biletu metropolitalnego. Już jesienią 2016 roku do 1 strefy biletowej weszły Marki, a od 1 stycznia 2018r. dołączyły do niej Łomianki wraz ze wschodnią częścią naszych Lasek. Dzięki współdziałaniu z kilkoma podwarszawskimi gminami i pozytywnemu podejściu Dyrektora ZTM, Zastępcy Prezydent Warszawy Renaty Kaznowskiej oraz radnych Miasta Stołecznego od czerwca 2017r. ceny na bilety podmiejskie ZTM zostały zredukowane o 15%, co zostało pozytywnie przyjęte tak przez samorządy podwarszawskie, które nie poniosły z tego tytułu żadnych opłat, jak i przez pasażerów. Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych dojeżdżający z gmin podwarszawskich do Warszawy zyskali od września 2017r. bezpłatne przejazdy komunikacją stołeczną. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami jako Gmina Izabelin chcielibyśmy znaleźć się w 1 strefie biletowej z dniem 1 stycznia 2019r. Do 28 marca był to najwcześniejszy możliwy termin o jakim ZTM nas poinformował we wrześniu ubiegłego roku.

Był takim terminem, gdyż sytuacja może się istotnie – i miejmy nadzieję korzystnie dla wszystkich gmin podwarszawskich i zameldowanych oraz rozliczających podatki PIT jako ich mieszkańcy pasażerów – zmienić w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A wszystko to za sprawą nowych koncepcji rozwoju biletu metropolitalnego przedstawionych przez ZTM i UM Warszawa oraz dzięki działalności Rady Warszawskiego Transportu Publicznego (Rada WTP). Rada WTP jest ciałem skupiającym przedstawicieli operatorów, organizacji społecznych i ekologicznych, naukowców oraz przedstawicieli samorządów, która zajmuje się zbieraniem sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania komunikacji w stolicy i metropolii, rekomendując, doradzając i opiniując decyzje o kierunkach rozwoju WTP.  Kluczowymi obszarami działań Rady WTP są: system biletowy i taryfy komunikacyjne, integracja i komunikacja w aglomeracji, węzły przesiadkowe, marszrutyzacja i rozkłady jazdy oraz priorytety w transporcie publicznym.  Samorządy podwarszawskie reprezentują w Radzie WTP przedstawiciele Piastowa i Wołomina (gminy kolejowo-autobusowe) oraz Marek i Izabelina (gminy autobusowe).

W dniu 28 marca Zastępca Prezydenta Warszawy Renata Kaznowska i Dyrektor ZTM Wiesław Witek poinformowali o nowej koncepcji Programu Warszawa+, która zmienia postawę wielu gmin podwarszawskich opowiadających się dotychczas wyłącznie za włączeniem ich gmin do 1 strefy biletowej. W nowej odsłonie ten dotychczas niezbyt atrakcyjny dla samorządów i pasażerów program zyskuje radykalnie na znaczeniu. ZTM i UM Warszawa zamierzają wprowadzić do Programu Warszawa+ aż 3 progi dopłat ze strony samorządów podwarszawskich do cen biletów dwustrefowych i na 2-gą strefę. Dopłaty ze strony samorządów mogą wynieść nawet 60 zł w przypadku biletu 30-dniowego normalnego co oznacza, że zamiast 180 zł pasażer zapłaciłby jedynie 120 zł, a gmina dopłacałaby 60 zł pod warunkiem spełnienia obowiązków prawnych i podatkowych mieszkańca wobec gminy (zameldowanie, rozliczanie podatku PIT jako mieszkaniec gminy). Mając na uwadze, że cena takiego biletu w 1 strefie wynosi 110 zł różnica w cenie dla pasażera komunikacji publicznej w strefach 1+2 wynosiłaby jedynie 9%. Koncepcja nowej odsłony Programu Warszawa + - uznana nawet przez Prezydenta Legionowa za „dobrą zmianę” w polityce taryfowej UM Warszawy i ZTM -  będzie dopracowywana w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy przez ZTM, UM Warszawy, Radę WTP, samorządy i właściwą komisję Rady Miasta St. Warszawy. Dyrektor ZTM poinformował także, że zwiększenie częstotliwości kursów autobusowych – w niektórych gminach podwarszawskich nie wszyscy pasażerowie są w stanie wsiąść do autobusu na kolejnych przystankach – będzie możliwe po uruchomieniu kolejnego odcinka metra, co uwolni kilkadziesiąt autobusów dotychczas obsługujących ten obszar, czyli w drugiej połowie 2019r. O szczegółach będziemy informować w miarę pojawiających się bliższych ustaleń, a zwłaszcza w momencie pojawienia się kluczowej w tej sprawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy umożliwiającej gminom podwarszawskim podjęcie stosownych uchwał o przystąpieniu do zmodyfikowanego Programu Warszawa+. Zachęcam zarazem osoby zamieszkujące na terenie naszej gminy do uregulowania obowiązku meldunkowego oraz rozliczenia podatku PIT za 2017r z podaniem adresu zamieszkania w naszej gminie. Pozwoli to z jednej strony na zwiększenie budżetu naszej gminy (zameldowanie się 2000 osób, które wg Policji nie dopełniły na razie obowiązku meldunkowego przyniosłoby gminie oszczędność rzędu 1 340 000 zł rocznie z tytułu zmniejszenia opłaty wyrównawczej, czyli tzw. „Janosikowego” oraz dodatkowo budżet Państwa przekazuje nam prawie 38% kwoty zebranych podatków PIT od osób, które podają w formularzu rozliczenia podatkowego adres zamieszkania w naszej gminie), a z drugiej strony daje możliwość skorzystania lojalnym wobec całej wspólnoty Mieszkańcom ze specjalnych programów gminnych dla nich adresowanych (tańszy bilet ZTM, wsparcie finansowe wymiany kotłów, Karta Izabelińczyka, bon żłobkowy, dopłaty do przyłączy  wod-kan, gwarantowane miejsce w przedszkolu). Warto być Izabelińczykiem.

Załączając życzenia radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy,

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

drukuj (Wkrótce tańsze bilety ZTM w 2 strefie, ale tylko dla pasażerów zameldowanych i rozliczających podatki PIT jako mieszkańcy poszczególnych gmin podwarszawskich)

Izabelińczyk Roku 2017

Serdecznie zapraszamy na uroczystość nadania tytułu honorowego "Izabelińczyk Roku 2017", która odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 17.00 w sali koncertowej Centrum Kultury Izabelin.

drukuj (Izabelińczyk Roku 2017)

Wydarzenie Historyczne Roku 2017: ostatnie dni na zgłaszanie projektów!

Tylko do 31 marca na stronie internetowej www.whr.muzhp.pl można zgłosić projekty do plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2017” organizowanego przez Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl. Celem konkursu jest uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych zrealizowanych w minionym roku. 

„Jest to plebiscyt, w którym do wzięcia udziału zachęcamy wszystkich – osoby prywatne, instytucje, organizacje, biblioteki. Ktokolwiek wie o tym, że miało miejsce ciekawe wydarzenie, ukazała się interesująca publikacja, uruchomiono nową stronę internetową lub zorganizowano wartą zobaczenia wystawę, może je zgłosić. Kładziemy nacisk na to, by szukać historii lokalnych. Historia lokalna wraca do głosu i w wielu miejscach odbywają się fantastyczne rzeczy związane z konkretnym regionem i daną społecznością” – mówi kierownik działu edukacyjnego Muzeum Historii Polski Gabriela Sierocińska-Dec.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach: WYDARZENIE – tj. festiwal, impreza plenerowa, konferencje i sympozja, komplet wydarzeń (książka, wystawa, strona www, tablice), rekonstrukcje historyczne, wykopaliska archeologiczne, spektakle, akcje społeczne etc., WYSTAWA – tj. nowa wystawa stała lub czasowa, e-wystawa, otwarcie muzeum etc. oraz EDUKACJA I MULTIMEDIA – tj. projekty edukacyjne (np. warsztaty, lekcje, gry edukacyjne etc.), publikacje, komiks, e-wydarzenia/multimedia (np. film, audiobook), strona www, aplikacje mobilne etc.
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca poprzez formularz dostępny na stronie projektu: www.whr.muzhp.pl, gdzie również znajduje się regulamin plebiscytu.
Następnie jury, w składzie: Lena Dąbkowska-Cichocka (Muzeum Historii Polski), Wojciech Duch (historia.org.pl), Alicja Knast (Muzeum Śląskie), Piotr Legutko (TVP Historia), prof. Wojciech Roszkowski (Polska Akademia Nauk), Mariusz Staniszewski (Polskie Radio), wybierze po pięć projektów z każdej kategorii. 
Już od 16 kwietnia, w II etapie plebiscytu, projekty te zostaną poddane głosowaniu internautów, którzy wybiorą trzy zwycięskie przedsięwzięcia. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2018 roku.

Plebiscyt angażuje wiele środowisk lokalnych, które chcą wypromować organizowane przez siebie przedsięwzięcia. Jak podkreślają uczestnicy – „plebiscyt jest dla nich idealną formą promocji i popularyzacji historii oraz ogromnym wyróżnieniem, jeśli projekt zostaje zgłoszony przez osoby, które nie są jego autorami tylko po prostu w nim uczestniczyły”. Z roku na rok wzrasta liczba zgłaszanych projektów, które rywalizują o miano tego najważniejszego. Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono blisko 1000 przedsięwzięć, a w II etapie głosowało już łącznie ponad 50 tys. internautów. W konkursie biorą udział zarówno znane instytucje ogólnopolskie, jak i lokalne stowarzyszenia działające wyłącznie w danym regionie. 

„Wydarzenie Historyczne Roku> to wyjątkowy konkurs, który swoim zasięgiem wykracza poza granice kraju. W minionej edycji mieliśmy projekty m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Belgii, Ukrainy, Rosji, Gruzji czy Irlandii. Przez 11 lat trwania plebiscytu nagrodzonych i wyróżnionych zostało wiele osób, które mają ciekawe i dobre pomysły. Dzięki udziałowi w konkursie i szerokiej promocji, wiele projektów dociera do nowego grona, do którego nigdy nie dotarliby organizatorzy” – mówi dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

Laureaci poprzednich edycji:
2016 – wystawa czasowa „Szkło, metal, detal. Architektura Gdyni w szczegółach” (kategoria „Wystawa”), obchody 40. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec '76 (kategoria „Wydarzenie”), Filmowa Encyklopedia Powstań Śląskich (kategoria „Edukacja i multimedia”) 
2015 – wystawa stała Muzeum Katyńskiego (kategoria „Wystawa”), rekonstrukcja historyczna „Obława Augustowska. Lipiec 1945” (kategoria „Wydarzenie”), społeczna akcja „Chwalimy się Powstaniem” (kategoria „Edukacja i multimedia”)
2014 – wystawa czasowa „Krakowscy Wyklęci” (kategoria „Wystawa”), otwarcie Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (kategoria „Wydarzenie”), „Projekt: Pilecki” (kategoria „Edukacja i multimedia”)
2013 – projekt edukacyjny dla dzieci i dorosłych „Magia ogrodów” 
2012 – projekt edukacyjny towarzyszący musicalowi „Korczak” 
2011 – uroczysty pochówek kpt. Władysława Raginisa i por. Stanisława Brykalskiego 
2010 – otwarcie podziemi Rynku Głównego w Krakowie 
2009 – V rekonstrukcja bitwy warszawskiej w Ossowie 
2008 – ekshumacja zwłok gen. Władysława Sikorskiego 
2007 – uruchomienie TVP Historia 

Harmonogram:
1-31 marca 2018 – zgłaszanie projektów (I etap)
do 6 kwietnia 2018 – Jury wybiera po pięć projektów w każdej z kategorii
16 kwietnia – 17 maja 2018 – głosowanie internetowe na wybrane projekty (II etap)
czerwiec 2018 – oficjalne ogłoszenie wyników 

Plebiscyt został objęty Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Partner: historia.org.pl
Patroni medialni: Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, dzieje.pl, Telewizja Polska, Sieci, wSieci Historii.
Termin: marzec-czerwiec 2018

Kontakt dla mediów:
Marek Stremecki                     
Rzecznik Prasowy                     
Muzeum Historii Polski                      
tel. 22 211 90 11, 601 177 901                 
marek.stremecki@muzhp.pl

Biuro Prasowe
Muzeum Historii Polski
tel. 22 211 90 12 (13, 14)
biuro.prasowe@muzhp.pl 

drukuj (Wydarzenie Historyczne Roku 2017: ostatnie dni na zgłaszanie projektów!)

Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego!

W związku z konsultacjami społecznymi  dotyczącymi aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Błonie, Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki zapraszamy Państwa na szkolenie, które odbędzie się 26 marca 2018 r. od godziny 10:00 do 16:00 w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na którym będzie możliwość dyskusji nad uwagami do Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Proponowane zmiany dostępne są na stronie www.lgdkampinos.pl .  Uwagi do propozycji zmian zapisów LSR prosimy przesyłać na adres biuro@lgdkampinos.pl do dnia 26 marca 2018 r. godz. 16:00, na formularzu zgłaszania uwag do LSR.
LSR konsultować można, również w drodze rozmowy telefonicznej lub poprzez spotkanie w biurze, gdzie zmieniane dokumenty przygotowano do wglądu w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku 8:00– 16:00).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!
 

drukuj (Konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego!)

Finansoaktywni ogarniają wydatki. Nowa misja dla uczniów

 • Startuje czwarta edycja „Finansoaktywnych" – programu edukacyjnego MF 
 • Misja: Budżet. Ogarniamy wydatki ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie ma budżet – od rodzinnego po budżet państwa – oraz w jaki sposób możemy decydować o wydatkach w naszej okolicy.
 • W tym roku program kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (7 klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

To już czwarta edycja programu Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni”. Trzy poprzednie odsłony projektu (2015 – Misja: Podatki, 2016 – Misja: Budżet, 2017 – Misja: Uczciwie płacę podatki) udowodniły, że uczniowie chętnie angażują się w tego typu projekty oraz są zainteresowani tematyką finansów. W ciągu 3 lat program dotarł do blisko 1,5 tys. szkół, czyli do co piątego gimnazjum w Polsce. Ponadto kilkuset nauczycieli pobrało materiały ze strony internetowej projektu. W tym roku do programu zapraszamy także podstawówki (7 klasy) oraz szkoły ponadgimnazjalne.

– Nastolatkowie często nie zdają sobie sprawy z tego, jaki wpływ na ich codziennie życie ma planowanie budżetu. Choć nie jest to zadanie łatwe i w dużym stopniu zależy od posiadanych środków, to jednak zarządzanie budżetem w sposób świadomy w efekcie się opłaca. Chcemy też pokazać, że młodzież może dysponować nie tylko swoim własnym budżetem, ale też brać czynny i bezpośredni udział w rozwoju swojej okolicy, poprzez zgłaszanie pomysłów na inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego – zachęca do udziału w programie dyrektor Biura Komunikacji i Promocji Łukasz Świerżewski. 

Jak dołączyć do programu

Program wystartował 26 lutego. Nauczyciele szkół z całej Polski mogą się już do niego zgłaszać. Wystarczy, że wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej programu. Na adres szkoły dotrze pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych opracowanych przez grono specjalistów Ministerstwa Finansów we współpracy z metodykiem. Dostępnych jest 510 zestawów, jednak w razie wyczerpania zapasów można pobierać materiały w wersji elektronicznej ze strony www.

Zestaw zawiera: scenariusz lekcji dla nauczyciela, teczkę na materiały, 1 plakat edukacyjny, 4 zestawy 20 kart do gry edukacyjnej, długopisy z logo programu oraz płytę CD z prezentacją PowerPoint i animowanym filmem edukacyjnym. 

Konkurs krok po kroku

W I etapie nauczyciel przeprowadza lekcję w oparciu o materiały z zestawu. Następnie uczniowie w maksymalnie trzyosobowych zespołach opracowują projekt inwestycji w ich otoczeniu o wartości do 100 tys. zł. i promują go w szkole. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza konkursowego na stronie programu: www.finansoaktywni.pl. 

W II etapie Komisja Konkursowa wybiera 10 najlepszych projektów zgłoszonych ze szkół z całej Polski. Zwycięzcy przyjeżdżają do Warszawy, gdzie 14 czerwca odbędzie się uroczysty finał, podczas którego zaprezentują swoje prace oraz otrzymają nagrody rzeczowe, a także spotkają się z Youtuberem Kamilem „Kaluchem” Kalińskim. W programie wycieczki jest też zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP.

Dołącz do Finansoaktywnych! Aby dowiedzieć się więcej o projekcie oraz zapoznać z materiałami edukacyjnymi wystarczy odwiedzić stronę www.finansoaktywni.pl.
 

drukuj (Finansoaktywni ogarniają wydatki. Nowa misja dla uczniów)

Gmina Izabelin w Mazowieckiej Unii Światłowodowej

W dniu 15 marca 2018 r. Gmina Izabelin reprezentowana przez Zastępcę Wójta Ryszarda Haczeka przystąpiła w charakterze sygnatariusza wraz z 15 innymi gminami do - realizowanego pod auspicjami Orange – porozumienia o utworzeniu  Mazowieckiej Unii Światłowodowej.

Celem porozumienia jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Mazowsza, likwidacja „białych plam” w województwie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Orange Polska przygotowuje się do realizacji inwestycji związanych z szerokopasmowym internetem współfinansowanych ze środków  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w 103 mazowieckich gminach. Dzięki temu światłowód dotrze do ponad 86 tys. gospodarstw domowych i 540 szkół do końca 2020 roku.

Celem Mazowieckiej Unii Światłowodowej jest utworzenie ram dla współpracy Orange z lokalnymi samorządami w ramach POPC i przyspieszenie procesu inwestycyjnego celem zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu o prędkości minimum 100 Mb/s na terenie białych plam województwa. Dzięki przystąpieniu do Mazowieckiej Unii Światłowodowej, gminy będą mogły uczestniczyć w ustalaniu  założeń projektu inwestycyjnego, aby wybudowana sieć najlepiej odpowiadała na potrzeby mieszkańców, firm i jednostek publicznych.

Przystąpienie do Unii daje również możliwość promocji gminy jako lokalizacji przyjaznej inwestorom, a zrealizowana inwestycja pozwoli na  wprowadzenie publicznych e-usług i oszczędnościowych rozwiązań typu Smart City.

Deklaracje o przystąpieniu do Unii Światłowodowej podpisały m.in. gminy: Nieporęt, Podkowa Leśna, Piastów, Brwinów, Leoncin, Tłuszcz, Puszcza Mariańska.
 

drukuj (Gmina Izabelin w Mazowieckiej Unii Światłowodowej)

Przyjazna przestrzeń publiczna w gminie Izabelin

Wszyscy wiemy, że człowiek jest istotą społeczną. Dla swego funkcjonowania – oprócz konieczności zaspokojenia potrzeb podstawowych - potrzebuje także miejsc w których może spędzać swój wolny czas, spotykać się, nawiązywać kontakty i budować relacje z innymi członkami lokalnej społeczności oraz odczuwać pozytywne doznania estetyczne. Rodzi to potrzebę kształtowania przyjaznej, zrównoważonej i użytecznej przestrzeni publicznej, która staje się w dzisiejszej rzeczywistości jeszcze istotniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Rosnące oczekiwania postindustrialnego społeczeństwa kształtują zupełnie odmienne podejście do uznawania przestrzeni publicznej jako przyjaznej mieszkańcom. Niegdyś, o tym czy dana przestrzeń publiczna jest przyjazna, czy nie, decydowały udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością. Dziś to stanowczo za mało, a sama definicja miejsca, które można uznać za zrównoważone, otwarte i funkcjonalne wciąż nie jest wyklarowana. Środkiem do osiągnięcia przyjaznych przestrzeni jest w chwili obecnej projektowanie przestrzeni publicznej przede wszystkim z myślą o mieszkańcach – pieszych jej użytkownikach -  którzy chcą samotnie lub wspólnie z innymi spędzić wolny czas. Stąd w najciekawszych zrealizowanych rozwiązaniach więcej jest udogodnień dla pieszych, rośnie rola małej architektury, pojawia się więcej zieleni i otwartych, funkcjonalnych powierzchni i przestrzeni cieszących oko. Ich najważniejszymi użytkownikami nie są jednak kierowcy, a przechodnie.

Dobrymi praktykami projektowania i kierunkami rozwoju przyjaznych przestrzeni publicznych są obecnie :

 • Partycypacja społeczna - zaangażowanie lokalnej społeczności i potencjalnych „użytkowników” danej przestrzeni jest ważnym elementem w procesie tworzenia miejsc przyjaznych. 
 • Otwartość i dostępność - przyjazne miejsce powinno być ogólnodostępne, dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta i bezpłatne. Dodatkowo, najlepiej, aby przestrzeń i okolica zawierały wiele udogodnień dla pieszych, a także osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi i osób starszych.
 • Użyteczność - przestrzeń publiczna musi odpowiadać na różne potrzeby lokalnej społeczności i oferować konkretne rozwiązania, które np. ożywią ją, lub zmienią jej funkcję bądź charakter. Stąd dane obszary podzielone są często na strefy funkcjonalne ubogacone rozwiązaniami o zróżnicowanym przeznaczeniu. W efekcie przyjazne miejsce zapewnia użytkownikom możliwość odpoczynku, rozrywki i np. aktywności fizycznej. Jeżeli dane udogodnienia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, przestrzeń dodatkowo oferuje edukację. Zdarza się, że całość jest wyposażona w rozwiązania służące występom artystycznym, kiermaszom, a nawet targom.
 • Bezpieczeństwo - cały obszar, jak i jego infrastruktura: siłownie plenerowe, boiska do różnych dyscyplin, a także strefy wypoczynku i inne miejsca mające służyć zbiorowym aktywnościom, muszą być maksymalnie wygodne i bezpieczne.
 • Estetyka - przyjazna przestrzeń publiczna powinna być także wyrazista i atrakcyjna estetycznie. Plac z kwietnikami połączonymi z miejscami do siedzenia i licznymi skwerami czy źródłami wody, jest przyjemny i zachęcający do skorzystania.

Projektowanie i myślenie o przestrzeni odbieranej z perspektywy pieszego mieszkańca jest w dzisiejszej rzeczywistości najważniejszym aspektem w aranżowaniu przyjaznych miejsc. Jeżeli uda się wspólnie z innymi zadbać o poprawę otoczenia, mieszkańcy będą postrzegać je jako „swoje” i staną się za nie współodpowiedzialni. A to oznacza przyspieszenie integracji lokalnej społeczności.

W ostatnich latach Gmina Izabelin – odczuwająca nadal bardzo silnie skutki wieloletniej peryferyzacji, która doprowadziła do powstania dużej luki infrastrukturalnej - zrealizowała wiele przedsięwzięć te lukę zmniejszającą, w tym tworzących przyjazną mieszkańcom przestrzeń publiczną.

Warto wymienić zwłaszcza te przedsięwzięcia służące powstaniu czy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, które w szczególnie istotny sposób przyczyniły się do zaspokojenia kluczowych potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia oraz sprzyjają nawiązywaniu i rozwijaniu relacji społecznych. Część z nich po prostu poprawiła estetykę niewielkich, dotychczas nieco zaniedbanych, skwerków w gminie, inne umożliwiły zaspokojenie potrzeb i oczekiwań dotyczących jakości życia i form spędzania wolnego czasu. Za najciekawsze obiekty czy rozwiązania przyjaznej przestrzeni publicznej w gminie Izabelin powszechnie uznawane są:

 • Centrum Kultury Izabelin – obchodzące w ubiegłym roku 10-lecie swego istnienia
 • cki z lotu ptaka
 • Boisko wielofunkcyjne z funkcją lodowiska przy Szkole Podstawowej w Hornówku -  w 2014 roku wybudowane zostało całoroczne boisko wielofunkcyjne o zdejmowanej nawierzchni polipropylenowej. Ten nowoczesny obiekt sportowy umożliwia uprawianie takich dyscyplin sportowych: jak: koszykówka, siatkówka, a zimą łyżwiarstwo. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  kwotą niemal 500 tys. zł.
 • ORLIK 2012 w Laskach - w maju 2010 r. otwarto w Laskach kompleks boisk sportowych, wybudowany w ramach rządowego programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Gmina Izabelin, jako druga w powiecie, wzięła udział tym programie. ORLIK powstał przy boisku klubowym Ryś Laski przy ulicy Wieczorka 50 w Laskach. Wybudowany obiekt sportowo-rekreacyjnego obejmuje: 
  • boisko piłkarskie o wymiarach 34,6 m x 65,5 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
  • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1 m, z nawierzchnią poliuretanową, wykonaną na podbudowie dynamicznej.

Inwestycja została dofinansowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 333 tys. zł. oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki - również kwotą 333 tys. zł.

 • Hala sportowa przy dużej szkole w Izabelinie – wzniesiona w 1998 roku, dostępna dla mieszkańców naszej gminy codziennie w godzinach 18.00 – 22.00 oraz w weekendy od 8.00 do 22.00.
 • Budowa - wspólnie z Kampinoskim Parkiem Narodowym - zbiornika retencyjnego „Mokre łąki” w 2007 r. – raj dla ptactwa wodnego, ryb i wędkarzy.
 • Ciąg pieszy prowadzący do zalewu "Mokre Łąki" oraz zagospodarowanie  terenu wzdłuż Alei Dębów w Truskawiu - w ramach projektu wykonano dojście z przepuszczalną nawierzchnią z naturalnego kruszywa do zbiornika wodnego „Mokre Łąki”, siłowni plenerowej i boiska. Zamontowano ławki i kosz na śmieci. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  kwotą ponad 21 tys. zł.
 • Budowa placów zabaw i montaż urządzeń siłowni plenerowych w każdej miejscowości oraz przy szkole w Hornówku – realizowane i modernizowane głównie z funduszy sołeckich, służących aktywizacji i integracji mieszkańców.
 • Realizowany obecnie projekt budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - obejmuje ścieżki rowerowe i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu ulicy 3 Maja (od Mościsk do Truskawia) i Sierakowskiej, o łącznej długości 5,65 km wraz budową parkingu dla rowerów w punkcie przesiadkowym do komunikacji miejskiej w Mościskach. Inwestycja powinna zakończyć się w wakacje 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,2 mln zł, przy całkowitej wartości 5,25 mln zł. 
 • Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przy placu zabaw przy ul. Zagłoby w Izabelinie B - wybudowane w latach 2016/2017.
 • Boisko wielofunkcyjne w Mościskach – projekt realizowany od października 2017 r. – przewidywany koszt 27 tys. zł.
 • Szlaki rowerowe, konne i piesze oraz liczne polany udostępniane mieszkańcom przez KPN.
 • Ogrody i łąki - wspólnie z Fundacją Sendzimira, mieszkańcami i w partnerstwie z Kampinoskim Parkiem Narodowym realizujemy przedsięwzięcie „Moja Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020. W październiku 2017 r. powstał przy urzędzie gminy ogród deszczowy - na infiltrującym podłożu w niecce z geowłókniny posadzono nieinwazyjne rośliny rodzime. Całość jest zasilana deszczówką z rynien zamontowanych na budynku urzędu. W tworzeniu ogrody wzięli udział brali pracownicy gminy, KPN-u, Fundacji Sędzimira, a przede wszystkim liczni mieszkańcy gminy Izabelin. W ramach tego samego projektu, w kwietniu bieżącego roku przy Alei Pamięci, obok zbiornika Mokre Łąki, powstanie łąka kwietna, a miesiąc później ogród rodzimy przy ul. Rynkowej w Izabelinie C.
 • Przyjazną dla wszystkich przestrzeń publiczną tworzą również działania zagospodarowujące miejsca pamięci, pasy drogowe czy eksponujące dzieła artystyczne:
  • Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci narodowej (tzw. mogiły) w Hornówku - na terenie położonym przy skrzyżowaniu ulic ks. Kurowskiego i Lipkowskiej wykonano ozdobny murek w kształcie łuku, nasadzono drzewa, krzewy oraz byliny wraz z trawami ozdobnymi. W środkowej części skweru powstał trawnik. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  kwotą prawie 25 tys. zł.
  • Zagospodarowanie terenu wokół miejsca pamięci narodowej - pomnika w Truskawiu  -  wykonano nasadzenia roślinne wokół pomnika w postaci zorganizowanych rabat bylinowych, przeprowadzono rewitalizację istniejących trawników, remont ławek, pielęgnację istniejących drzew oraz zabiegi oczyszczające istniejącą nawierzchnię wokół podstawy pomnika. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  kwotą ponad 11,5 tys. zł.
  • Zagospodarowanie w 2016 r. skwerku przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i 3 Maja w Izabelinie C 
  • Powstające każdego roku nowe chodniki, ustawiane ławki i tablice informacyjne oraz ogłoszeniowe.

 

Bardzo obiecująco zapowiadają się najbliższe plany w zakresie rozwoju przestrzeni wspólnej dla mieszkańców Gminy Izabelin, które obejmują :

 • Park sportowo-rekreacyjny - w tym roku, dzięki wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, powstanie pierwszy etap dużego parku rekreacyjno-sportowego, w pobliżu Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku. Wykonane zostaną: zestaw do ćwiczeń kalistenicznych i siłownia plenerowa. Uzyskane już dofinansowanie wyniesie ponad 76 tys. zł, a całkowity koszt wykonania to prawie 120 tys. zł.
 • Budowa boiska sportowego wraz z 200 metrową bieżnią przy dużej szkole w Izabelinie – wniosek o dofinansowanie  zostanie złożony jeszcze przed końcem marca 2018r. w Ministerstwie sportu. Ubiegamy się o dofinansowanie kosztów budowy obiektu na poziomie 35%. Planowany całkowity koszt wykonania boiska i bieżni – 800 000 zł.
 • Zagospodarowanie polany w Truskawiu, u wrót KPN – przedsięwzięcie uzyskało już dofinansowanie i będzie realizowane przez KPN.
 • Otwarte Strefy Aktywności (OSA):
 1. w styczniu 2018 r. złożone zostały 2 wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”:
  • modernizacja nawierzchni boiska sportowego i siłowni zewnętrznej w Sierakowie - obecnie istniejące boisko do koszykówki i siatkówki ma ok. 30-letnią nawierzchnię z płyt chodnikowych. Istniejąca przy boisku siłownia zewnętrzna ma nawierzchnie gruntową. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu 2S na podbudowie mineralnej na boisku sportowym i siłowni zewnętrznej. Całość o powierzchni 187 m² znajdzie się na podbudowie z kruszywa, a obrzeża zostaną obsadzone. Koszt 51 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie - 10 tys.
  • budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w Mościskach - teren realizacji jest położony w Mościskach, przy placu zabaw. Zadanie przewiduje budowę boiska do piłki nożnej o powierzchni ok. 2000 m², nawierzchni trawiastej, wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami oraz bramkami i malowaniem linii. Koszt 35 tys. zł, wnioskowane dofinansowanie - 10 tys.
 2. W lutym 2018 r. złożony został w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie 3 Otwartych Stref Aktywności w gminie, w ramach PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ, z dofinansowaniem na poziomie 50%. Z uwagi na preferencyjny dla gmin uboższych system oceny wniosków, nie możemy być pewni uzyskania dofinansowania o które się ubiegamy. Niemal wszystkie projekty zostaną jednak zrealizowane w ograniczonym zakresie, nawet przy braku dofinansowania zewnętrznego.
  • Otwarte Strefy Aktywności Przy ul. Księcia Jeremiego w Izabelinie B oraz przy ul. ks. Wolffa w zaplanowane są w wariancie podstawowym, w skład którego wchodzą: 
   • siłownia plenerowa, 6 urządzeń: prasa nożna, orbitrek, wyciąg górny + wyciskanie siedząc, motyl integracyjny, twister-steper, podciąg nóg;
   • strefa relaksu (4 ławki, 2 kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, stojak na rowery, 2 plenerowe urządzenia do gier - stół do chińczyka, stół do szachów, zagospodarowanie zieleni). Koszt wariantu podstawowego : 56 000 zł.
  • Otwarta Strefa Aktywności w Izabelinie C przy ul. Rynkowej zaplanowana jest w wariancie rozszerzonym i wzbogacona o ogrodzony plac zabaw o charakterze sprawnościowym: huśtawka bocianie gniazdo, linarium oraz zestaw sprawnościowy. Koszt – 108 000 zł.

Jak wynika z przedstawionych powyżej informacji już na dzień dzisiejszy jako mieszkańcy możemy się cieszyć  rozmaitymi obiektami i powierzchniami wspólnej i przyjaznej przestrzeni publicznej, gdzie wielu z naszych mieszkańców może spędzać mniej lub bardziej aktywnie swój wolny czas czy integrować się z innymi mieszkańcami. W kolejnych latach pojawią się dalsze rozwiązania w naszej gminnej przestrzeni publicznej służące mieszkańcom, w tym  przewidziana w „Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030” modernizacja centrum naszej gminy – na odcinku ulicy 3 Maja pomiędzy ul. Kościuszki i Tetmajera -  ujęta pod koncepcyjną nazwą „Centrum 7 Sołectw”.  Z pewnością rosnące potrzeby i aspiracje mieszkańców oraz dalsze zmiany form spędzania wolnego czasu czy budowania relacji z innymi będą impulsem do dalszych wspólnych działań jednostek gminnych, radnych, mieszkańców, KPN oraz organizacji pożytku publicznego w tym zakresie. Kluczowe będzie przestrzeganie dobrych praktyk i zasad tworzenia takich przestrzeni, aby zaspokajały one faktyczne, istotne i trwałe zapotrzebowanie społeczne naszych mieszkańców.

Autorzy : Ryszard Haczek
                 Marcin Olejnicki
 

drukuj ()

Sołectwo Laski w finale konkursu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

W piątek 9 marca br. we wsi Rusiec, gmina Nadarzyn odbył się finał konkursu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pt. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Z kilkuset zgłoszonych pomysłów z sołectw całej Polski (wszystkie województwa, oprócz pomorskiego) do finału dostało się 15 wsi, w tym jedna z województwa mazowieckiego tj. wieś Laski.

Ideą mieszkańców Lasek był pomysł opracowania i stworzenia logo miejscowości. W projekt zaangażowało się wiele osób, które na warsztatach prowadzonych przez profesjonalistów wykonało kilka projektów.

Na zebraniu wiejskim grafik przedstawił najlepsze propozycje, a mieszkańcy wybrali najlepszy projekt, który w styczniu br. został skierowany jako konkursowa propozycja Lasek do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jury konkursu doceniło profesjonalność projektu i zaangażowanie mieszkańców wsi. Efektem tego było przyznanie I miejsca w województwie mazowieckim. Nagrodą za zdobycie tego miejsca był dedykowany dyplom oraz czek na tysiąc złotych na potrzeby wsi.

Podczas finału konkursu odbyła się również Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Niepodległa i inspirująca wieś polska”, w trakcie której jednym z prelegentów był sołtys Lasek, Stanisław Macias. Tematem jego wystąpienia było przedstawienie zebranym idei i sposobu realizacji nagrodzonego projektu.

Mieszkańcom, Radzie Sołeckiej i Panu Sołtysowi serdecznie gratulujemy pomysłu, zaangażowania i stawiamy za przykład innym mieszkańcom i sołtysom naszej gminy.

drukuj (Sołectwo Laski w finale konkursu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów)

Wyłączenia prądu 23 marca 2018 r. (piątek) w Laskach

w godz. 11.00 – 13.00

 • ulice: Brzozowa, Partyzantów, Zygmunta Sokołowskiego, Zielona, Poznańska, Akacjowa oraz Cicha

drukuj (Wyłączenia prądu 23 marca 2018 r. (piątek) w Laskach)

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że w ul. Leśnej w Hornówku wznowiono prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

W dniu 12.03 w ul. Lipkowskiej  usuwano istotną awarię sieci wodociągowej, która zakłóciła dostawy wody do miejscowości Truskaw.

W ramach realizowania swoich obowiązków, służby komunalne w ubiegłym tygodniu poza odbiorem odpadów komunalnych, zajmowały się usuwaniem powłoki lodowej z przystanków, chodników, parkingów, stromych zboczy i podjazdów ulicznych. Sprawdzono znaki drogowe i poprawiono mocowania oraz skorygowano ustawienia znaków oraz słupków drogowych. Wykonano prace porządkowe przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej na ul. Skrajnej w Hornówku.

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin

Wójt Gminy Izabelin ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania  Terenów Zielonych Izabelin. 
 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania Terenów Zielonych Izabelin)

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

W dniu 08.03.2018 przedstawiciele Spółki podpisali umowę z Prezesem firmy Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową. Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne, prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy zostały wstrzymane do czasu poprawy pogody i rozmarznięcia ziemi.

W ramach realizowania swoich obowiązków, służby komunalne w ubiegłym tygodniu zajmowały się odśnieżaniem dróg, przystanków i chodników. Posprzątane zostały ulice Partyzantów, Wieczorka, Podleśna, Brzozowa, Zielona, Poznańska, Krótka, Sokołowskiego, Południowa, Cyklistów, Pomidorowa, Klaudyńska, Cichowszczyzna, Przedszkolna, Słoneczna, Klonowa, Wolfa i Łąkowa w Laskach. Kontrolowane i sprzątane były także przystanki, parkingi i ciągi pieszych na terenie Gminy, odebrano odpady komunalne, a w dniu 05.03.2018 uprzątnięto miejsce po kolizji w Mościskach.

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Planowanie przestrzenne w Gminie Izabelin

Wzmiankowane w dokumentach z początków XV wieku, informacje o osadnictwie, zlokalizowanym na terenie dzisiejszej wsi Truskaw, stanowią dowód o rozpoczętym naturalnym rozwoju gospodarczym i przestrzennym rejonu. W wyniku zapoczątkowanego procesu już w XIX wieku w śródpuszczańskiej wsi Truskaw można było naliczyć 30 chałup. Sąsiednie wsie Laski i Sieraków - nie pozostawały w tyle. Świadczy o tym fakt, że na początku XX wieku w samym Sierakowie można było naliczyć ok. 140 chałup. Postępujący ruch osiedleńczy powodował gwałtowny rozwój przestrzenny okolicznych wsi w okresie międzywojennym. Wówczas to nastąpiła parcelacja folwarku Izabelin, który został zarejestrowany jako pierwsze osiedle mieszkaniowe w rejonie Puszczy Kampinoskiej. Dzieląc teren przewidziano ulice o szerokości od 10,0m do 25,0m oraz duże działki o powierzchni od 900m2 do ponad 4000m2, przeznaczając je głównie pod zabudowę mieszkaniową. Ten układ ewidencyjny działek, z niewielkimi zmianami funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Wykształcony przez lata układ przestrzenny został w 1978 roku objęty Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Babice, który tereny siedmiu sołectw obecnej gminy Izabelin wskazywał jako przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i częściowo pod usługi towarzyszące. 

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 roku, (Dz.U. poz. 671) w sprawie utworzenia i znoszenia gmin, ustalenia ich granic (…) została utworzona gmina Izabelin, w skład której weszły obszary wsi Izabelin C i Izabelin B, Hornówek, Laski, Mościska, Sieraków i Truskaw z gminy Stare Babice. Łącznie Gmina Izabelin zajmuje powierzchnię blisko 6500 ha, z czego 77% stanowi teren znajdujący się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego. Porządek przestrzenny w dacie powstania nowej gminy był wówczas regulowany Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice, przyjętym Uchwałą Nr XVII/115/92 Rady Gminy Stare Babice, z dnia 20 maja 1992 roku. 

Dzisiaj po ponad dwóch dekadach od powstania naszej gminy, uchwalone w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (obecna nazwa ustawy regulującej przepisy „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”) dokumenty planistyczne, zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi i ich fragmentów, objęły wszystkie miejscowości w granicach zainwestowanych terenów wiejskich (z wyjątkiem niewielkiej części wsi Laski i terenu parku). 

Obecnie zostało już uchwalonych 36 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które objęły 931,4 ha, co stanowi ok. 94 % powierzchni gminy z wyłączeniem obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego. Brakujące 6% to teren znajdujący się w granicach Ośrodka Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Problemem do rozwiązania nadal pozostaje wieś Sieraków, która w całości znajduje się w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W planowaniu przestrzennym dla terenu całej gminy jako podstawowa została  określona funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miejscowo wprowadzona została towarzysząca jej nieuciążliwa zabudowa usługowa, głównie związana z potrzebami bytowymi mieszkańców. 

Wyjątek stanowi wieś Mościska. Na gruntach, które Gmina uzbroiła w pełną infrastrukturę techniczną, została utworzona strefa usługowo-przemysłowa. Na terenie tym działa obecnie szereg dużych i znanych firm takich jak: Kolporter, Joanna, KGL, Mawi, Tynkbud, jak zarówno szereg mniejszych takich jak: Auto Wróbel, Sevilla, Tobłysk i inne.

Gmina nie tylko zbywała grunty, ale również pozyskiwała je dla potrzeb związanych z funkcjonowaniem gminy. W dniu powstania Gmina Izabelin stała się właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 31ha, z czego przeważającą część stanowiły grunty oddane w użytkowanie wieczyste. W okresie dwudziestu lat zasób mienia gminnego wzrósł do ok. 65 ha. Znaczną cześć tej powierzchni stanowią drogi gminne, ale również inne grunty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty mieszkańców. 

W dniu 28 czerwca 2017 roku Rada Gminy Izabelin podjęła Uchwałę Nr XXVIII/231/17 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin. Na podstawie przeprowadzonej przez Wójta Gminy Izabelin oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin, Rada Gminy stwierdziła aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Izabelin przyjętego uchwałą nr XXIX/240/13 Rady Gminy Izabelin z dnia 3 lipca 2013 r. zgodnie z wynikami opracowania oraz aktualność miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Izabelin, zgodnie z wynikami opracowania. Całość obszernego opracowania p.t. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Izabelin, kadencja 2014-2018”, będącego załącznikiem nr 1 do wspomnianej Uchwały, dostępna jest na stronie internetowej Gminy Izabelin pod adresem: http://www.bip.izabelin.pl/art,472,analiza-zmian-w-zagospodarowaniu-przestrzennym-gminy-izabelin-kadencja-2014-2018

Z przyjętego dokumentu wynika, że obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izabelin oraz miejscowe plany uznane są za spójne i zgodne z przyjętą obecnie Strategią zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030. Wynika z niego również zgodność Studium z ustawą z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. z 2004 r. nr118, poz. 1233 ze zm.). Utrzymanie aktualności Studium przyjętego w 2013 roku wymagało jednak wprowadzenia zmian, w związku z ciągle zmieniającym się prawodawstwem. W dniu 22 listopada 2017 roku uchwałą nr XXXII/275/17 Rada Gminy Izabelin przyjęła zmianę Studium stanowiącą jednocześnie ujednolicony i zaktualizowany dokument.

Analizując obowiązujące w gminie miejscowe plany, w prezentowanym dokumencie pozytywnie oceniono sytuacją planistyczną w gminie Izabelin. Mimo iż wykazano stosunkowo niski, bo 15% stosunek pokrycia planami terenu gminy, faktycznie poza obszarami Kampinoskiego Parku Narodowego miejscowymi planami pokryte jest ok. 94% zamieszkałego terenu gminy, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle pozostałych regionów Polski. Jednakże w związku z ciągle się zmieniającym prawodawstwem oraz potrzebami mieszkańców, obowiązujące miejscowe plany nadal muszą być aktualizowane i dostosowywane do nowych przepisów i wprowadzanych funkcji, a wszelkie nieścisłości i niezgodności w trakcie procedury uchwalania eliminowane.

Przepisy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy regulujące działalność samorządu nie nakładają na gminy obowiązku sporządzania planów miejscowych, wskazują tylko, że dbałość o ład przestrzenny jest zadaniem własnym gminy. 

W przypadku braku planu miejscowego przepisy dopuszczają inwestowanie w oparciu o  indywidualne decyzje o warunkach zabudowy. Taka sytuacja stała się wygodna dla wielu gmin i inwestorów, ponieważ decyzje te ustalane są na podstawie istniejącego w sąsiedztwie zagospodarowania terenu. W efekcie powoduje to często chaos przestrzenny i wiele konfliktów społecznych oraz brak możliwości określenia perspektywicznego przeznaczenia terenu. 

Gmina Izabelin, mimo braku ustawowego obowiązku, przyjęła politykę sporządzania planów miejscowych, stanowiących prawo miejscowe i będących gwarantem spójnej polityki przestrzennej. Posiadanie planów miejscowych, tworzonych przy udziale społeczeństwa, daje inwestorom konkretną informację w zakresie przeznaczenia terenu w bliższym i dalszym sąsiedztwie a docelowo przyczynia się do zachowania ładu przestrzennego ułatwiając proces decyzyjny przy realizacji planowanych inwestycji.
 

drukuj (Planowanie przestrzenne w Gminie Izabelin)

Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Gminą Izabelin i Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem” o wzajemnej współpracy

W dniu 9 marca 2018 r. został podpisany List intencyjny pomiędzy Gminą Izabelin i Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem” o wzajemnej współpracy w celu utworzenia Marki Lokalnej na obszarze Lokalnej Grupy Działania. 

Współpraca ma na celu m.in. dążenie do rozwoju i promocji przedsiębiorczości na terenie naszej gminy, promocję sektora turystycznego, zwiększanie potencjału przedsiębiorczego, zwiększenie rozwoju ekonomicznego, którego efektem będzie zysk dla naszych mieszkańców oraz przedsiębiorców. 

drukuj (Podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Gminą Izabelin i Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem” o wzajemnej współpracy)

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 • życzenia dzień kobiet

drukuj (Życzenia z okazji Dnia Kobiet)

Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły na temat konkursu dostępne są na stronie:  http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 • Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.
 

drukuj (Konkurs "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość")

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Trwające prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej oraz niedawno rozpoczęte prace w ul. Wesołej w Hornówku, ze względu na panujące warunki atmosferyczne zostały obecnie zawieszone.

W ramach realizowania swoich obowiązków, służby komunalne Spółki w ubiegłym tygodniu zajmowały się głównie odbiorem odpadów komunalnych, odśnieżaniem dróg, przystanków i chodników oraz sprzątaniem odpadów i porządkowaniem poboczy na terenie Gminy.
 

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Prestiżowa statuetka i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

Przed nami ostatnie dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2018. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.

Zgłoszenie należy przesłać do północy 28 lutego 2018 r.
(decyduje data stempla pocztowego)

Jeśli Twoja OSP ma na swoim koncie społecznie pożyteczne projekty i inicjatywy, które zrealizowaliście dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa i jakości życia w Waszych małych Ojczyznach, zgłoście najciekawsze z nich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY. Wśród zgłoszeń nie może zabraknąć właśnie Twojej OSP!

Projekty nagradzane są w dwóch grupach:
I.    Realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie 
II. Realizowane przez OSP wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Spośród nadesłanych inicjatyw Kapituła Konkursowa wskaże nominowanych do nagrody, a podczas Gali wręczenia FLORIANÓW ogłosi zwycięzców, którzy otrzymają prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.
W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, w kapitule zasiadają: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Grzegorz Molewski, prof. Artur Krajewski, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, Andrzej Malinowski, Władysław Tabasz oraz Dorota Pardecka.

Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do II edycji Konkursu FLORIANY to:
I.    Infrastruktura
II.    Bezpieczeństwo
III.    Ochrona środowiska i ekologia
IV.    Estetyka przestrzeni publicznej
V.    Edukacja
VI.    Sport, rekreacja i turystyka
VII.    Kultura i tradycja
VIII.    Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
IX.    Innowacje oraz integracja cyfrowa
X.    Współpraca zagraniczna
XI.    Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
XII.    Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"
 
Jednostki najaktywniej działające w ramach Programu "RUR" zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW. 


Konkurs zorganizowany jest przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

W pierwszej edycji FLORIANÓW spośród 375 projektów, które napłynęły ze wszystkich województw, Kapituła Konkursu nominowała do nagrody aż 57 inicjatyw i wyłoniła spośród nich 21 zdobywców FLORIANÓW 2017. 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl oraz przesłanie wraz z dokumentacją do końca lutego 2018 r. na adres: 
Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Wszelkie szczegóły, regulamin Konkursu oraz stosowne formularze do pobrania znajdują się na stronie www.floriany.pl w zakładce KONKURS.

Kontakt: 
tel. +48 22 509-50-76
info@floriany.pl
www.facebook.com/KonkursFloriany/


Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 

drukuj (Prestiżowa statuetka i atrakcyjne nagrody dla strażaków-ochotników w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018)

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XI edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017. 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne. Oczekujemy także na produkty zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego, wszelkie organizacje i stowarzyszenia zainteresowane żywnością, w tym żywnością lokalną  i tradycyjną.  Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach. 

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym Formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 28 lutego 2018 roku na podany poniżej adres korespondencyjny. Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59-79-116 lub (022) 59-79-146, bądź drogą elektroniczną na adres  krzysztof.zaniewski@mazovia.pl. lub anna.gawlicka@mazovia.pl.
 

drukuj (Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2017)

Startują prace nad przewodnikiem strategicznym dla metropolii warszawskiej 2.0

W czwartek 22 lutego br., odbyła się konferencja prasowa pod hasłem: Startują prace nad przewodnikiem strategicznym dla metropolii warszawskiej 2.0. W konferencji udział wzięli: Pan Michał Olszewski, Wiceprezydent m.st. Warszawy, Pan Artur Tusiński – Burmistrz Podkowy Leśnej, Pan Krzysztof Kalinowski – Wójt Gminy Dębe Wielkie, Pani dr hab. Marta Lackowska – Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem spotkania było rozszerzenie współpracy z gminami obszaru metropolitalnego i rozpoczęcie prac nad specjalnym planem rozwoju metropolii.

drukuj (Startują prace nad przewodnikiem strategicznym dla metropolii warszawskiej 2.0)

Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza PM 2,5

drukuj (Ostrzeżenie 1 stopnia o złej jakości powietrza PM 2,5)

Informacja o przyjęciu przez radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXIV/299/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 07.02.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1

drukuj (Informacja o przyjęciu przez radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXIV/299/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 07.02.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mościska, Etap IV, część A1)

Informacja o przyjęciu przez radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 07.02.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E

drukuj (Informacja o przyjęciu przez radę Gminy Izabelin uchwały Nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Izabelin z dnia 07.02.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część E)

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie)

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że w ul. Północnej w Truskawiu kontynuowany jest proces, związany z odbiorem technicznym wybudowanej sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej. W Hornówku trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boiskowej i ul. Leśnej. Zadania realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Trwają prace związane z odbiorami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego sieci wodociągowej, wykonanej środkami własnymi Spółki, w części ul. Borzęcińskiej i Bobrowej.

W ubiegłym tygodniu służby komunalne Spółki wypompowywały i wywoziły wodę deszczową w ulicach Polnej, Zielonej, Bohaterów Kampinosu, Klonowej i Podleśnej. W związku z opadami śniegu, pracownicy zajmowali się odśnieżaniem dróg, przystanków i chodników na terenie Gminy. Usunięto także napisy i graffiti z szyb przystankowych. 

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

UWAGA! Urząd Gminy Izabelin informuje, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, iż od stycznia 2018 r. wpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne numery kont bankowych. Informacja o numerze rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić zobowiązanie podatkowe zawarta jest w decyzjach podatkowych, które w najbliższym czasie będą Państwu przekazywane.

Od tego roku każda decyzja podatkowa otrzymała niepowtarzalny numer rachunku bankowego. Prosimy zwrócić uwagę, że decyzja podatkowa dotycząca gruntów stanowiących wyłączną własność podatnika ma inny numer rachunku bankowego, niż decyzja podatkowa dotycząca gruntów będących we współwłasności.

Informacji w sprawie nowych numerów rachunków bankowych udziela Referat Podatków i Opłat Lokalnych pod numerami telefonu: (22) 722-89-75, (22) 722-89-61 i (22) 722-89-78.

Przypominamy, że wpłat na indywidualne konto podatnika można dokonywać przelewem lub w oddziale banku PKO BP w Izabelinie, a także za pośrednictwem sołtysów oraz przy pomocy karty płatniczej lub telefonu w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin (pok. 101).
 

drukuj (UWAGA! Urząd Gminy Izabelin informuje, że nastąpiła zmiana rachunku bankowego dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych)

Konkurs Fundacji Ekologicznej Arka "Kawałek Czystego Nieba"

Miło nam poinformować, iż Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia pod Dębowym Liściem" została zakwalifikowana do naszego konkursu.

Od 1 lutego rusza na Facebook-u Fundacji ARKA konkurs „Kawałek błękitnego nieba”. Na najlepsze działania edukacyjne związane z niską emisją można głosować do 15 lutego do godz. 12.00

Dla zwycięzców mamy 12 statuetek oraz certyfikaty udziału w akcji.

Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Czystego Powietrza wymyślonego i realizowanego od 13 lat przez Fundację Ekologiczną Arka. Celem akcji jest walka o czyste powietrze i uświadamianie społeczeństwu, jak poważne konsekwencje dla zdrowia i środowiska niesie palenie śmieci, mułów i innych trujących opałów w piecach domowych. 

Cała akcja odbywa się w ponad 120 miejscowościach w całym kraju, a jeszcze można się do nas zgłosić po bezpłatne pakiety edukacyjne. 

W tym roku Partnerem Strategicznym akcji jest grupa PGNiG, realizująca kampanię „Powietrze bez śmieci”.

 „Dzień Czystego Powietrza” i nasza kampania „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” w tym roku odbędzie się w ponad 120 miejscowościach. To cieszy, iż niewielkie działanie zainaugurowane przez nas w 2005 roku przekształciło się w duży, ogólnopolski projekt, który cały czas się rozwija. W tym roku w akcji współpracujemy z PGNiG, co pozwoli na włączenie w akcję kolejnych miast” – wyjaśnia Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej ARKA

„Nadrzędnym celem kampanii, takich jak ta fundacji Arka, jest edukacja na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem tych przyczyn, na które mamy największy wpływ – czyli tak zwanej niskiej emisji (piece, kominki, spaliny samochodowe, ścierające się opony). To przecież niska emisja jest jednym z głównych źródeł smogu w Polsce, a jednocześnie to z nią najłatwiej jest walczyć. Przeprowadziliśmy badanie, z którego wynika, że Polakom nadal potrzebna jest większa świadomość, wiedza i odpowiednia motywacja – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG S.A.

Brudne powietrze powoduje raka

W sezonie grzewczym zanieczyszczenie powietrza trującymi pyłami wyraźnie wzrasta. Niestety, bardzo często jest to wina ludzkiej bezmyślności i niedoinformowania. Wciąż nie brak osób, które do pieców oprócz opału wrzucają odpady, takie jak odzież, butelki czy kawałki pomalowanego drewna. Dlaczego? Bo chcą zaoszczędzić lub zmniejszyć ilość produkowanych śmieci. W efekcie do atmosfery trafiają toksyczne substancje: metale ciężkie, dioksyny, furany, pyły. To one są przyczyną wielu niebezpiecznych chorób, takich jak nowotwory, astma, nadciśnienie tętnicze, a także powodują obniżenie odporności, zaburzenia hormonalne i osłabienie zdolności rozrodczych. 

Powietrze w Polsce zabija

Nagłaśnianie problemu palenia śmieci i niskiej emisji jest niezwykle ważne. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Komisję Europejską każdego roku z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera blisko 50 tys. Polaków. 

Edukowanie ma sens

Dzień Czystego Powietrza to akcja, która ma edukować społeczeństwo. Z jednej strony mówi o konsekwencjach palenia odpadów w kotłowniach, z drugiej pokazuje, w jaki sposób można poprawić jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy. Na przestrzeni trzynastu lat w ramach projektu odbyły się setki happeningów, warsztatów, przemarszów w całej Polsce. Organizowali je nie tylko członkowie Fundacji, ale też nauczyciele i uczniowie placówek, które przyłączyły się do działań. 


Więcej informacji:

drukuj (Konkurs Fundacji Ekologicznej Arka "Kawałek Czystego Nieba")

 • Smoguś
  Smoguś

drukuj ()

Apel Marszałka w sprawie funduszy europejskich dla województwa mazowieckiego

Region Mazowsza pozostaje jednym województwem, ale na potrzeby unijnych statystyk jest traktowany jako dwa obszary – obszar metropolitalny Warszawy i pozostała część regionu. To pozwoli lepiej zaplanować środki unijne w przyszłej perspektywie. Zbliżają się właśnie negocjacje dotyczące budżetu UE na lata 2021-2027. Od każdego z nas zależy, jakie wsparcie z funduszy europejskich otrzyma Polska i Mazowsze. Aby nasz głos - głos Mazowsza - był słyszalny w Brukseli, warto wziąć udział w trwających właśnie konsultacjach. 

Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety przed 8 marca 2018 r.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=464d47a0-1647-425f-9616-cdd1cb8ef69e&surveylanguage=PL
 

drukuj (Apel Marszałka w sprawie funduszy europejskich dla województwa mazowieckiego)

Informacja o stanie zaawansowania prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B

Uprzejmie informujemy, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B został w dniu 26 stycznia 2018 r. skierowany do opinii i uzgodnień przez organy i instytucje wskazane w ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W miesiącu lutym b.r. planowane jest wystąpienie do Marszałka woj. mazowieckiego w sprawie uzyskania decyzji (zgód) na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne (tj. głównie pod zabudowę jednorodzinną).

O dalszych postępach prac nad projektem planu będziemy sukcesywnie informowali.

Wójt Gminy Izabelin
/-/ Witold Malarowski

 

drukuj (Informacja o stanie zaawansowania prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izabelin B)

Sieć parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej rozkwita

Startują kolejne projekty wpływające na zmniejszanie poziomu emisji zanieczyszczeń i usprawnienie transportu w metropolii warszawskiej. Samorządy pozyskają dodatkowe 23 mln złotych dofinansowania z funduszy europejskich w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Powstanie 8 obiektów zapewniających 961 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 335 miejsc dla rowerów. 30 stycznia br. Gmina Michałowice podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Do zawarcia umów przygotowują się również miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka oraz gmina Jaktorów.

Samorządy zaangażowane w rozwój metropolii warszawskiej prowadzą działania służące poprawie warunków i jakości życia jej mieszkańców poprzez realizację projektów mających na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i uciążliwości transportu. Ważnym elementem realizacji tych założeń jest budowa systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Sieć parkingów posłuży, w szczególności mieszkańcom przedmieść, w codziennych dojazdach do centrum, a także zachęci do podróżowania komunikacją zbiorową, gdyż głównym argumentem „za” wyborem konkretnych inwestycji było skoordynowanie ich z transportem miejskim. 

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin w ramach drugiego konkursu wybrano do realizacji 5 projektów, dzięki którym zostanie poszerzona metropolitalna sieć parkingów „Parkuj i Jedź”. Planowane inwestycje będą obejmować wybudowanie nowych parkingów w podwarszawskich miastach Nowy Dwór Mazowiecki, Żyrardów, Zielonka oraz w gminach Michałowice i Jaktorów. Dostępność nowoczesnych parkingów „Parkuj i Jedź” w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą to bezpośrednia korzyść również dla miasta stołecznego – przekonuje Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Stworzenie mieszkańcom podwarszawskich gmin możliwości bezpiecznego pozostawienia samochodów na obiektach „Parkuj i Jedź” zlokalizowanych przy węzłach przesiadkowych transportu publicznego ograniczy liczbę aut wjeżdżających do Warszawy - dodaje. Z bezpłatnego parkowania będą mogli korzystać podróżujący posiadający bilet komunikacji miejskiej lub bilet lokalnego przewoźnika. Zakłada się, ze parkingi „Parkuj i Jedź” zlokalizowane w podwarszawskich gminach będą jednolicie oznakowane. Wszystko po to, aby mieszkańcy w łatwy sposób odróżnili parkingi działające w systemie od innych: „dzikich” lub działających na zasadzie komercyjnej. 

Jest to już kolejny krok w budowaniu sieci parkingów ‘Parkuj i Jedź” w ramach metropolii warszawskiej. W grudniu 2016 r. rozstrzygnięto pierwszy konkurs, w ramach którego wyłoniono projekty, które przewidywały budowę/ przebudowę 27 obiektów zapewniających 2 697 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 1133 dla miejsc dla rowerów. Kilka obiektów, m.in. w Jaktorowie, Radzyminie i Wołominie już zostało oddanych mieszkańcom do użytkowania. 


Więcej informacji:

drukuj (Sieć parkingów „Parkuj i Jedź” w metropolii warszawskiej rozkwita)

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że w ul. Północnej w Truskawiu trwają prace związane z odbiorem technicznym wybudowanej sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej. Natomiast w Hornówku kontynuowane są prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boiskowej i ul. Leśnej. Zadania realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

W ubiegłym tygodniu służby komunalne Spółki zajmowały się odbiorem odpadów komunalnych oraz odśnieżaniem dróg, przystanków i chodników na terenie Gminy.
 

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że na ukończeniu są prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północnej w Truskawiu. Jednocześnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boiskowej i ul. Leśnej w miejscowości Hornówek. Zadanie realizowane są w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ze względu na panującą pogodę w ubiegłym tygodniu pracownicy służb komunalnych Spółki zajmowali się głównie odśnieżaniem dróg, przystanków i chodników na terenie Gminy.

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Jak zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i wydatki na energię

Jak zapewne wszyscy zauważyliśmy w miesiącach zimowych, w związku z sezonem grzewczym, pojawia się w naszej zielonej gminie problem z nadmiernym zadymieniem ulatniającym się kominami. Od 7 lat gmina Izabelin – jako pierwsza gmina w Polsce -  wprowadziła na mocy znowelizowanej wtedy ustawy o odpadach -   zbiorowy gminny system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, co radykalnie ograniczyło występujący wcześniej nagminnie zwyczaj spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych – piecach, kotłach CO czy kominkach. Od 1 stycznia 2012 roku mamy dzięki temu istotnie czystsze powietrze co potwierdzają raporty GIOŚ i WIOŚ. Każdy mieszkaniec naszej Gminy – i to nie tylko ten który nadmiernie zadymia sąsiednie budynki, co się jednak nadal zdarza – może przyczyniać się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez podjęcie często prostych i bezkosztowych działań mających na celu ograniczenie wielkości zużywanej przez niego energii (ciepło, światło czy energii dla przemieszczanie się), co przyniesie ulgę dla całej naszej społeczności, a zarazem korzyści dla jego domowego budżetu. Rekomendujemy zapoznać się z wydanym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy poradnikiem wskazującym jak postępować, by zmniejszać wielkość zużywanej energii, redukując przy okazji zanieczyszczenia powietrza i własne wydatki na energię. Dziękujemy zarazem mieszkańcowi naszej gminy za podanie linku do tego poradnika, który pomimo upływu kilku lat nadal jest jak najbardziej aktualny.

Zastępca Wójta, Ryszard Haczek


Załączniki:

drukuj (Jak zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i wydatki na energię)

Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w IV kwartale 2017 roku

Tradycyjnie już przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Urzędu Gminy i jednostek gminnych. Pragnę poinformować wszystkich Mieszkańców o istotnych zadaniach i działaniach, jakie  zostały zrealizowane, bądź nad którymi pracowano w minionym kwartale  (październik – grudzień 2017).

Za najbardziej istotne zadania i działania realizowane przez Gminę i jej jednostki w minionym  kwartale uznajemy: 

 • rozbudowę Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera w Izabelinie C; 
 • wykonanie adaptacji dwóch pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Chabrowej w Mościskach na cele mieszkaniowe; 
 • wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na łącznej powierzchni 984 m2; 
 • uzyskanie przez Gminę tytułu Samorządowy Lider Edukacji 2017; 
 • przygotowania do wprowadzenia Programu „Karta Izabelińczyka”; 
 • realizację gminnego programu zdrowotnego „STOP GRYPIE 65+. Program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób w wieku od 65. roku życia, na lata 2017-2019”; zaszczepionych zostało 193 mieszkańców;
 • wykonanie przez Zarząd Dróg Powiatowych nakładki na ulicy Sierakowskiej, na odcinku od ul. Końcowej do ul. gen. R. Abrahama.

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Referat Architektury i Planowania Przestrzennego: 

 • uchwalenie  aktualizacji  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Izabelin”;
 • uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do działki Nr 79/2 we wsi Mościska; 
 • podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp wsi Laski, część E;
 • podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany granic opracowania projektu mpzp wsi Mościska, Etap IV, część A  - podział na Etap A1 i A2;
 • opracowanie, uzgodnienie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu mpzp wsi Mościska, Etap IV, część A1;
 • zakończenie prac planistycznych nad mpzp wsi Hornówek, część E (projekt oczekuje na uchwalenie);
 • opracowanie projektu mpzp wsi Izabelin B w wersji do opinii i uzgodnień;
 • korekty wniosków leśnych na potrzeby projektu mpzp wsi Izabelin B w celu skierowania do Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego;
 • archiwizacja dokumentacji planistycznej planów miejscowych – kategoria archiwalna A.

Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami:

 • nabycie przez Gminę Izabelin działki nr ew. 968 o pow. 2089 m2 wieś Izabelin C – nieruchomość przy Urzędzie Gminy Izabelin;
 • nabycie przez Gminę Izabelin działek nrnr ew. 821/3 i 822/5 o łącznej pow. 2266 m2 wieś Truskaw przeznaczonych do wymiany z Kampinoskim Parkiem Narodowym;
 • wszczęcie prac udrożnienia ul. Szymanowskiego – odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Izabelin, Gminy Stare Babice i Kampinoskiego Parku Narodowego. Strony ustaliły zakres i przebieg drogi w granicach gminy Izabelin i Stare Babice;
 • w drodze decyzji podziałowych i komunalizacji nabycie pod drogi gminne gruntów o łącznej powierzchni 863 m2;
 • podpisanie 10 umów dzierżawy gruntów będących w posiadaniu Gminy Izabelin.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

 • rozpoczęcie prac budowlanych rozbudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera w Izabelinie C, aktualnie zakończono roboty konstrukcyjne w zakresie stropów i robót murowych; 
 • wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej w Laskach - 8 latarni z oprawami LED, linia kablowa długości 245 m, w ul. Oleńki w Izabelinie B - 7 latarni z oprawami LED, linia kablowa długości 228 m, w ul. Bocianiej i Południowej w Truskawiu – 9 opraw oświetleniowych; 
 • wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku gminnym przy ul. Chabrowej 4 w Mościskach na 2 lokale mieszkalne; 
 • wykonanie renowacji dwóch odcinków Rowu Północnego:
 • od ul. Sierakowskiej do ul. Langiewicza w Izabelinie C;
 • od ul. Popiełuszki do ul. Północnej w Truskawiu;
 • rozpoczęcie prac przy budowie dróg rowerowych w gminie - wykonawcą robót jest firma GRANAR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • roboty drogowe na połączeniu ul. Klaudyńskiej i Łąkowej w Mościskach - aktualnie wykonana została podbudowa drogi i dolna warstwa z asfaltobetonu. 


Wydział Środowiska 
Referat Ochrony Środowiska:

 • prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza, jego źródłach i skutkach zdrowotnych – przygotowywanie artykułu, ulotek oraz debaty z mieszkańcami;
 • prowadzenie akcji usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Izabelin;
 • przygotowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin;
 • przygotowanie uchwały w sprawie Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izabelin na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018" za lata 2015-2016;
 • współpraca z innymi organami w zakresie sprawozdań statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami w gminie; 
 • wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów decyzji o sprzeciwie co do zamiaru usunięcia drzew wskazanych w zgłoszeniu;
 • prace zlecone  związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Izabelin;
 • zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i przeciwdziałanie bezdomności zwierząt; 
 • wsparcie przy zbiórce karmy dla zwierząt bezdomnych zorganizowanej w Gminnych Przedszkolach w Izabelinie i Laskach;
 • realizacja zadania wynikającego z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izabelin – przyjmowanie oświadczeń na dofinansowanie do zabiegów kastracji/sterylizacji psów i kotów posiadających właściciela z terenu gminy Izabelin, pokrycie kosztów chipowania;
 • wspieranie Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie likwidacji ognisk ASF;
 • przeprowadzenie zapytań cenowych na usługi w 2018 r. w zakresie opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi oraz wyłapywania i transportu zwierząt bezdomnych do schroniska, przyjmowania i utrzymywania zwierząt odłowionych z terenu gminy Izabelin w schroniskach oraz wycinki i pielęgnacji drzew, frezowania karp, usuwania zakrzaczeń, zrębkowania gałęzi i sadzenia  krzewów w pasach drogowych dróg gminnych i na działkach gminnych.

 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa:

 • wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na łącznej powierzchni 984,00m2;
 • realizacja zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem pasem drogowym dróg gminnych poprzez wydanie 44 decyzji zezwalających na lokalizacje i umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlanych.

Referat Gospodarki Odpadami:

 • opracowanie i dystrybucja harmonogramów i informacji o płatności na 2018 rok;
 • wystawienie 69 upomnień dla dłużników;
 • wysłanie 952 wykazów zaległości; 
 • wszczęcie 38 postępowań egzekucyjnych;
 • przyjęcie 5 zobowiązań mieszkańców dotyczących spłaty zaległości; 
 • archiwizacja dokumentów z roczników 2012-2015.

Wydział Rozwoju:

 • przygotowania do wprowadzenia Programu „Karta Izabelińczyka” – przygotowanie projektu graficznego, zakup sprzętu, spotkanie z przedsiębiorcami, opracowanie dokumentacji; 
 • współorganizacja warsztatów z budowy ogrodu deszczowego w ramach projektu „Moja Puszcza”;
 • udział w akcji społecznej #WarszawaOddycha oraz wyposażenie Gminnego Przedszkola w Laskach w czujnik smogu;
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych programu współpracy gminy  Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.;
 • organizacja spotkania z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
 • współpraca przy organizacji II Festiwalu „Natura-Kultura-Media” im. Ryszarda Kapuścińskiego;
 • współorganizacja Aukcji Charytatywnej – Budowa Wielkich Organów Laseckich;
 • przygotowanie kampanii informacyjnej na temat podatków od środków transportowych we współpracy z Wydziałem Finansowym;
 • kampania informacyjna „Meldując się i rozliczając PIT w Gminie Izabelin zyskamy więcej”;
 • przygotowania do wprowadzenia Izabelińskiego bonu żłobkowego; 
 • przystąpienie do projektu „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 • podpisanie umowy o dofinansowanie i realizacja projektu pn. „Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem"- jest nas więcej”; 
 • przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna; 
 • sporządzenie rozliczenia rocznego animatorów ORLIKA;
 • przeprowadzenie naboru wniosków o stypendia sportowe; 
 • przygotowanie programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy w wieku  65+; 
 • bezpłatna mammografia w ramach profilaktyki raka piersi – zorganizowana dwukrotnie (16.10.17 Luxmed oraz 29.10.17 Wirtus Plus);
 • wykonanie, wspólnie w Referatem Inwestycji i Zamówień Pulicznych, obudowy wiaty garażowej w OSP Laski.

Wydział Finansowy
Referat Księgowości Budżetowej:

 • sporządzenie sprawozdań budżetowych za III kwartał 2017 r. Urzędu Gminy oraz Gminy (Organu); 
 • bieżąca ewidencja dochodów, wydatków, kosztów, środków trwałych oraz zaangażowania wydatków;
 • wprowadzanie zmian w planie budżetu Gminy; 
 • egzekucja należności cywilnoprawnych: wysyłanie wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych, przygotowywanie dokumentacji do pozwów sądowych;
 • czynności przygotowawcze dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych:
  • analiza kont syntetycznych i analitycznych pod kątem przygotowania jej do sporządzenia bilansu i jego załączników oraz dokonanie ewentualnych korekt w  celu doprowadzenia ksiąg rachunkowych do wartości rzeczywistych;
  • przeprowadzenie inwentaryzacji i porównanie jej wyniku z saldami kont;
  • przeprowadzenie weryfikacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
  • potwierdzanie sald kontrahentów w celu zgodności stanów księgowych obustronnych rozrachunków;
 • obsługa księgowa projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla  Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” ZIT ( ścieżki rowerowe).


Referat Księgowości Podatkowej:

 • wystawienie decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, decyzji zmieniających wymiar;
 • wszczęcie postępowań w sprawie ulg i zwolnień podatku od nieruchomości rolnego i leśnego;                 
 • wydanie decyzji o umorzeniu podatku oraz  o rozłożeniu na raty podatku – wydano decyzje odmowne; 
 • wszczęcie postępowania w sprawie określenia wymiaru podatku od środków transportowych;
 • wydanie decyzji w sprawie określenia wymiaru podatku od środków transportowych;
 • wysłanie informacji w sprawach podatkowych do Sądu i informacji w sprawie zaległości do Komorników Sądowych;
 • wysłanie wniosków o uzyskanie nr PESEL;
 • systematyczne wprowadzanie zmian zgodnie z przesłaną przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacją w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, oraz aktualizacja zebranych informacji dotyczących użytków gruntów położonych na terenie gminy Izabelin;    
 • przyjmowanie interesantów oraz wszczynanie postępowań administracyjnych zgodnie z ustawą  z  dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w sprawie określenia zmiany wymiaru podatku; 
 • sprawdzenie deklaracji podatku od nieruchomości os. prawnych i  deklaracji podatku od środków transportowych;
 • wystawienie upomnień dla osób fizycznych  (906 szt. na kwotę  686 547,00 zł) za zaległości w  podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;     
 • wprowadzenie do systemu potwierdzeń odbioru upomnień (690 szt.)                      
 • wystawienie upomnień dla osób fizycznych za zaległości z tytułu podatku od środków transportowych (15 szt. na kwotę 59 405,00 zł);   
 • rozliczenie kosztów egzekucyjnych dotyczących wystawionych tytułów wykonawczych za  poszczególne miesiące IV kwartału 2017 r.;
 • udzielenie pisemnych informacji dla Urzędów Skarbowych;
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru podatków pobieranych przez sołtysów poszczególnych miejscowości - za IV kwartał 2017 r.;
 • rozliczenie oraz kontrola prawidłowego poboru opłaty skarbowej pobieranej przez wyznaczonych inkasentów – za IV kwartał 2017 r.;
 • wystawienie zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach podatkowych;
 • uzupełnienia szczegółowe dokumentów do wszczętych 23 postępowań administracyjnych, celem ujawnienia w sądzie spadkobierców po zmarłych podatnikach gminy Izabelin; pozyskiwanie dokładnych danych oraz nr PESEL dla poszczególnych spadkobierców z Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy z Wydziału Administracji;
 • w zakresie podatku VAT:
  • wystawienie faktur sprzedaży, sporządzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, wystawienie deklaracji podatku VAT-7 (jednostki i zbiorcze jednostek Gminy Izabelin);
  • wystawienie dwóch interpretacji dotyczących stosowania przepisów dzierżawy nieruchomości, sprzedaży nieruchomości;
  • przygotowywanie dokumentów dotyczących wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnych;
  • przygotowanie dokumentów dotyczących zwrotu podatku VAT od inwestycji rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Izabelinie.

                                                
Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Obrona Cywilna:

 • podejmowanie działań  mających na celu ograniczenie skutków epizootii ASF - udział w posiedzeniach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, współpraca z Powiatowym i Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym;
 • szkolenia struktur Obrony Cywilnej;
 • rozpoczęcie przygotowań do kwalifikacji wojskowej 2018 roku.

Szkoła Podstawowa w Izabelinie:

 • kontynuacja programów i projektów: 
  • pilotażowy Program Programowania w Szkole dla uczniów klas pierwszych i drugich koordynowany przez MEN;
  • Koduj z Klasą, Mistrzowie Kodowania i SCRATCH;
  • "Ogarnij inżynierię" (we współpracy z Fundacją Katalyst Engineering) - przeszkolenie nauczycieli i rozpoczęcie zajęć w części klas 4;
 • szeroko zakrojone działania profilaktyczne: 
  • klasy 1 i 2 – „Cukierki” warsztaty dotyczące zachowań w sytuacji, gdy zaczepia nas ktoś obcy; „Czy dokuczanie jest przemocą?”;
  • klasy 3 – „Nie daj się złapać w sieć” warsztaty dotyczące cyberprzemocy;
  • klasy 2 i 3 – „Komunikacja interpersonalna w zespole klasowym” i „Czy łatwo być tolerancyjnym?”;
  • klasy 4 – warsztaty z zakresu technik efektywnego uczenia się;
  • klasy 5 – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień „Tajemnice zaginionej skarbonki”;
  • klasy 6 – warsztaty dotyczące cyberprzemocy;
  • klasy 7 – zajęcia „Przeciwko narkotykom – ku afirmacji życia”;
  • klasy 7 i 3 gimnazjalne – spotkania z przedstawicielami policji „Edukacja w zakresie uzależnień. Odpowiedzialność prawna osób nieletnich”;
  • wykład dla Rodziców – „Ustrzec dziecko przed narkotykami i alkoholem”.
 • zorganizowanie przez nauczycieli wychowania fizycznego turniejów tenisa stołowego i udział wyłonionych reprezentacji, z sukcesami, w Finałach Powiatowych; 
 • organizacja szkolnego wolontariatu - udział uczniów jako wolontariuszy Fundacji Serce Dziecka w akcji IKEA „Let’s Play” i w akcji „Szlachetna Paczka”;
 • organizacja wielu akcji charytatywnych wspierających potrzebujące dzieci z naszej okolicy, dzieci z domów dziecka i wiosek dziecięcych oraz dzieci z Afryki;
 • przygotowanie ogólnopolskiego próbnego egzaminu gimnazjalnego;
 • udział uczniów Gimnazjum w II Festiwalu Natura Kultura Media im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Gminne Przedszkole w Izabelinie:

 • uroczyste nadanie imienia ks. Aleksandra Fedorowicza Gminnemu Przedszkolu  w Izabelinie; Gościem honorowym na uroczystości nadania imienia był ks. Biskup Michał Janocha;
 • obchody dnia 11 Listopada uwieńczone uroczystym apelem przygotowanym przez grupę Wiewiórek i Tygrysków; 
 • udział przedszkola w Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, „Szlachetna paczka” oraz „Góra Grosza”;
 • współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Laskach podczas tygodnia empatii, uwieńczona występem niewidomych dzieci w przedszkolu, podczas którego śpiewały piosenki, czytały wiersze, prezentowały litery brajlowskich.

Gminne Przedszkole w Laskach: 

 • uroczyste obchody Święta Niepodległości w nowej auli – występy dwóch  najstarszych grup Zajączków i Wiewiórek;
 • organizacja i realizacja akcji charytatywnej „Dzień Kundelka” – zbiórka karmy i innych artykułów dla schroniska;
 • tradycyjnie, jak co roku, uroczyste spotkania przy choince, wystawienie jasełek, wspólne kolędowanie;
 • zorganizowanie świątecznego kiermaszu, dzięki któremu zapoczątkowana została zbiórka funduszy na zakup sceny do auli;
 • kontynuacja akcji „Moja Gmina bez elektrośmieci”, wymienienie elektrośmieci na punkty, które umożliwią wyposażenie przedszkola w sprzęt multimedialny;
 • udział przedszkolaków w lidze przedszkolaka w Łomiankach, zdobycie w edycji jesiennej I miejsca i w edycji zimowej II miejsca;
 • rozpoczęcie realizacji projektu unijnego „ Akademia Pod Dębowym Liściem – jest nas więcej”;
 • zapewnienie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla wszystkich grup wiekowych, zwiększenie liczby zajęć ze specjalistami, doposażanie przedszkola;
 • doposażenie kącika książki w głównym holu przedszkola promującego czytelnictwo.

Centrum Usług Wspólnych Izabelin:

 • sporządzenie i analiza sprawozdań budżetowych za III Kwartał  2017 r. RB 27s, RB 28s, RbN, RBZ, RB 34S oraz  sprawozdań za miesiąc październik, listopad 2017 r. jednostek obsługiwanych tj. Centrum Usług Wspólnych Izabelin, Szkoły Podstawowej w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Izabelinie, Gminnego Przedszkola w Laskach; 
 • bieżąca obsługa finansowo – księgowa oraz płacowa ww. jednostek;
 • przygotowanie do zamknięcia roku 2017;
 • podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „ Gminne Przedszkole w Laskach – „ Akademia Pod Dębowym Liściem”- jest nas więcej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 499 340,24 zł; 
 • przygotowanie projektów Uchwał:
  • w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izabelin za rok szkolny 2016/2017;
  • w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Izabelinie;  
 • przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego;
 • przygotowanie i złożenie ankiety do VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i programu certyfikacyjnego Samorządowy Lider Edukacji 2017, dzięki któremu Gmina uzyskała tytuł Samorządowego Lidera Edukacji oraz Nagrodę nadzwyczajną PRIMUS za największą liczbę punktów zdobytą w rankingu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie:

 • wykonywanie ustawowych zadań związanych z pomocą społeczną, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, świadczeniem wychowawczym (500+), wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Kartą Dużej Rodziny; 
 • w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, zaopatrzenie potrzebujących w opał,  gorące posiłki dla tych, którzy nie są w stanie przygotowywać ich we własnym zakresie, zabezpieczenie po przerwie świątecznej obiadów w szkołach – wydanie nowych decyzji;
 • przygotowanie paczek świątecznych z żywnością i słodyczami dla dzieci, osób samotnych, niepełnosprawnych; 
 • organizacja spotkania wigilijnego dla Seniorów, Kombatantów i osób samotnych – w tym roku frekwencja była wyjątkowo wysoka, goszczonych było ponad 200 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie:

 • w roku 2017 biblioteka powiększyła swój księgozbiór o 1070 woluminów, w tym w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupionych zostało 356 książek;
 • organizacja raz w miesiącu spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki;  w październiku omawiana była książka „Hygge. Duńska sztuka szczęścia”,  w listopadzie  książka Zośki Papużanki  „On”, a rok 2017 zamknięty został dyskusją o Szymborskiej  „Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej” – Michała Rusinka; 
 • przygotowanie akcji „Czytamy Dzieciom” – w ostatnią środę miesiąca o godzinie 16.00 czytane są dzieciom książki: baśnie, bajki, opowiadania; 
 • w czwartym kwartale 2017 roku można było podziwiać w bibliotece malarstwo pań: Haliny Kozak i Teodozji Gołaszewskiej, Anny Wachaczyk oraz Małgorzaty Oborskiej.

GPWiK „Mokre Łąki”:

 • wybudowanie sieci kanalizacyjnej w ul. Poziomkowej, ul. Bocznej, ul. Sosnowej i ul. Janiny i Anieli Miazgowskich (Hornówek);
 • rozpoczęcie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji w ul. Boiskowej (Hornówek);
 • wykonanie prac budowlanych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Północnej (Truskaw), których zakończenie planowane jest na początku 2018 r.;
 • bieżące prace przy odśnieżaniu dróg, chodników,  parkingów i wiat przystankowych na terenie gminy;
 • wykonanie uzupełnień ubytków i nierówności w drogach gminnych, przycinka gałęzi i krzewów zagrażających bezpieczeństwu na chodnikach;
 • z powodu pojawienia się ASF (afrykański pomór świń) w obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pracownicy służb komunalnych zajmowali się także zabezpieczeniem padłych dzików.

Centrum Kultury Izabelin:

 • zorganizowanie koncertów:  „Dylan i ja” Bogusława Nowickiego, koncertu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zespołu Plateau – piosenki Cohena, Grechuty i  Jackowskiego, jubileuszowego z okazji 10 – lecia CKI,  „Piosenka jest dobra na wszystko”, dla dzieci „Tajemnice akordeonu”, jazzowego zespołu „Old Timers”, świątecznego koncertu Studia Piosenki, spektaklu „Czy pamiętasz…? Powróćmy jak za dawnych lat – Teatru Muzycznego z Lublina, Wielkiej Musicalowej Gali Sylwestrowej;
 • przeprowadzenie zajęć  edukacyjnych dla dzieci: kreatywnych warsztatów plastycznych, trzech muzycznych spotkań Gordonki  (gitara, perkusja, klarnet), warsztatów „Twój robot”, warsztatów bębniarskich, dwóch spotkań Funiversity - „W krainie kraterów”, „Kwasy i zasady”;
 • zorganizowanie wystaw: prac malarskich Izabeli Skowrońskiej, zdjęć podróżnika Ryszarda Sobolewskiego „Magia Wenezueli”, Ogólnopolskiej Wystawy Karykatury i Rysunku Satyrycznego Teatr;
 • zorganizowanie i współorganizowanie imprez sportowych: Mikołajkowego turnieju tenisa stołowego, warsztatów joga twarzy, Mikołajkowego turnieju karate oraz przygotowanie, otwarcie i prowadzenie lodowiska;
 • wyświetlenie w Kinie za Rogiem 13 filmów dla dzieci oraz 39 dla młodzieży i dorosłych;
 • zorganizowanie 16 spotkań w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 • współorganizowanie (21-22.10.2017) Warszawskich Dni Suzuki – warsztatów dla dzieci uczących się grać tą metodą;
 • organizacja imprez tematycznych: II Festiwalu im. R. Kapuścińskiego „Natura Kultura Media” (25-28.10.2017), dwóch wyprzedaży garażowych i kiermaszu świątecznego, spotkania  z podróżnikiem „Meksyk. Poza utartym szlakiem” M. Łasicz, balu seniorów i potańcówki urodzinowej z okazji 10 urodzin CKI;
 • zorganizowanie i uruchomienie nowej grupy mieszkańców, których łączy wspólna pasja – śpiewanie;
 • zorganizowanie warsztatów  wokalnych dla młodzieży z Anną Ozner;
 • zorganizowanie Wieczoru Wenezuelskiego we współpracy z Ambasadą Wenezueli i podróżnikiem Ryszardem Sobolewskim;
 • zorganizowanie mikołajkowego spektaklu  teatralnego  dla dzieci „Duch Świąt”.

Wójt Gminy Izabelin 
Witold Malarowski 
 

drukuj (Informacja o istotnych zadaniach i działaniach realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin i gminne jednostki w IV kwartale 2017 roku)

Pożegnanie 2017 roku

W sylwestrową niedzielę 31 grudnia rozstaliśmy się z rokiem 2017. Odcisnął się on w naszej pamięci szeregiem istotnych wydarzeń jakie miały miejsce w szerokim świecie, w kraju, czy w życiu naszej gminnej wspólnoty. Z pewnością, każdy z nas dostrzegł, odczuł czy zapamiętał różne wydarzenia. Pozwolę sobie odnieść się poniżej do tych wydarzeń, które nie tylko w mym przekonaniu powinny być kojarzone jako najważniejsze dla 2017 roku.

Świat się szybko zmienia i globalizuje. Ludzie w związku z tym modyfikują swoje systemy wartości i tradycyjne źródła tożsamości. Klasyczne dychotomiczne podziały społeczne na  populistów i elity, na liberałow i konserwatystów, na nacjonalistów i internacjonalistów  zacierają i przeplatają  się.  Zmieniają sie także system sprawowania władzy, zasady gospodarcze  czy koncepcje dobrobytu. Wielowiekowy westfalski model suwerenności państw przestaje być wystarczający. Według Richarda Haass (US Council on Foreign Relations)  nowy porządek międzynarodowy powinien nadal chronić prawa państw do samostanowienia, ale także czynić poszczególne państwa odpowiedzialnymi za ekonomiczne, polityczne, środowiskowe i humanitarne obowiązki, jakie na tych krajach ciążą z racji pozostawania członkani społeczności międzynarodowej. W 2017 roku za główne wydarzenia na świecie uznawano problemy związane z kryzysem migracyjnym w Europie, walkę z Państwem islamskim i przeciwdziałanie kolejnym aktom terroru jego zwolenników, wybory liderów politycznych we Francji, Holandii i Niemczech, rosnącą potęgę Chin, co wkrótce może doprowadzić do zdetronizowania hegemonistycznej pozycji USA, buńczuczne oświadczenia przywódcy Korei Północnej o zdolności do przeprowadzenia ataku z użyciem broni jądrowej na USA, kryzys katarski i narastający konflikt Arabii Saudyjskiej z Iranem  oraz aferę “Paradise papers”, która po raz kolejny pokazała, że niektórzy członkowie światowych elit nadal uważają, że prawo podatkowe jest “dla czerni, a nie dla elit”. Posiadaczy samochodów z pewnością zbulwersowała informacja o fałszowaniu danych emisji spalin przez Volkswagen AG, a zwłaszcza o przyznanych odszkodowaniach z tego tytułu dla klientów amerykańskich i odmowie ich przyznania klientom europejskim.  Jak się wkrótce okazało, nie była to praktyka odosobniona w przemyśle samochodowym, którą by stosował wyłącznie VW. Nauka i technika w 2017 roku rozwijała się dynamicznie. W Polsce firma Elona Muska prowadzi prace nad prototypem pojazdu przyszłości – Hyperloop. Trwają prace nad nowymi źródłami energii (ogniwa wodorowe, fuzja termojądrowa, tokamaki, OZE) i bateriami do jej przechowywania. Chińczycy, w ramach prac nad komunikacją kwantową, oświadczyli iż skutecznie teleportowali foton ze stacji nadawczej Ngari do znajdującego się 500 km nad ziemią satelity Micius. Na razie chińscy naukowcy nie stwierdzili wpływu liczby barionów powabnych znajdujących się w atomach ludzkich komórek na trwałość związków małzeńskich, ale z pewnością byłoby to istotne dla znalezienia przyczyn rosnącego odsetka rozwodów, które to zjawisko jest coraz bardziej zauważalne w Europie i w Polsce, skutkując problemami demograficznymi. O ile to inżynierowie chińscy zaprezentowali podczas sierpniowej World Robot Conference robota-pianistę (vide zdjęcie) to Arabia Saudyjska jako pierwszy kraj na świecie nadała obywatelstwo robotowi o imieniu Sophia. ONZ od kilku lat zajmuje się ustanowieniem  zasad i praw dla sztucznej inteligencji (SI) celem zabezpieczenia praw człowieka wobec SI. Zakaz wykorzystywania SI do agresji wobec człowieka jest kluczowy. 
 

 • robot pianista
  Chiński robot-pianista. Zdjęcie: VCG/ Getty Images

W 2017 roku rozpoczęła się walka ze zjawiskiem postprawdy, które zrelatywizowało informacje w sieciach społecznościowych i na portalach internetowych. Sztucznie tworzone i przeinaczane  wiadomości oraz fałszywe wiadomości  (fake-news) stały się immanentną i niepożądaną cechą świata mediów. Już w styczniu 2017 roku – przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa na prezydenta USA - wyszło na jaw, że  Władimir Putin nakazał odpowiednim służbom rosyjskim prowadzenie kampanii wspierającej Trumpa podczas wyborów prezydenckich. Rewelacje te zostały potwierdzone przez służby amerykańskie, które stwierdziły, że stosowano zarówno fakenews, jak i postprawdę.  Właściciele portali (m.in. Facebook’a) i niektóre państwa rozpoczęły działania celem ograniczenia zasięgu tego negatywnego zjawiska. Jakie będą ich rezultaty będziemy obserwować w najbliższych miesiącach.

Rok 2017 przyniósł także szereg wydarzeń podważających podstawy popularnej od wielu lat na zachodzie Europy polityki multikulturowości, czego wyrazem są negatywne konsekwencje problemu migracyjnego oraz narastający opór społeczeństw państw starej Unii wobec zbyt liberalnej polityki migracyjnej, której skutki -  w tym problem “rozpłynięcia się” ponad 500 000 migrantów przybyłych do Europy -  kraje te będą długo odczuwać. Agresja i przejawy terroryzmu radykalnej części migrantów spod znaku półksiężyca wstrząsały co kilka miesięcy krajami europejskimi. Mieszkańcy  Berlina, Londynu i Barcelony padli ofiarami terrorystycznych działań dżihadystów lub zwolenników państwa islamskiego, które przed końcem 2017 roku zostało zlikwidowane przez siły państw sprzymierzonych. Co prawda poprawność polityczna – pełniąca specyficzną funkcję cenzury w krajach zachodnich - nie pozwala na razie elitom tych krajów otwarcie przyznać się do błędów w zakresie polityki migracyjnej, to działania zaostrzające kryteria pomocy socjalnej dla imigrantów oraz ich przyjmowania są już podejmowane przez kolejne rządy.

Problem migracyjny był także jednym z głównych powodów decyzji referendalnej o Brexicie Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Formalne zawiadomienie w sprawie rozpoczęcia procedury Brexitu zostało złożone przez ambasadora Tima Barrow Przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi w dniu 28 marca. Pomimo, że nadal jestem zdania, iż Unia ma szanse na tyle się zreformować, by przesłanki dla Brexitu stały się bezprzedmiotowe, to jednak bez przeprowadzenia ponownego referendum przez Wielką Brytanię wstrzymanie tej procedury raczej nie nastąpi, Wypada życzyć Brytyjczykom zachowania zdrowego rozsądku w tej trudnej dla nich obecnie sytuacji.

Zdrowy rozsądek i wzajemne zrozumienie potrzebne są także nam - Polakom. Patrząc na miniony rok wyraźnie można zaobserwować wiele wydarzeń będących skutkiem nie zachowania zdrowego rozsądku przez jedną czy drugą stronę politycznego i medialnego konfliktu pomiędzy ugrupowaniem rządzącym, a opozycją. I tak byliśmy świadkami walki samorządów z projektem warszawskiej ustawy metropolitalnej, protestów  wobec projektów ustaw dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości czy ustawy dezubekizacyjnej w zakresie emerytur. W efekcie medialnych potyczek pomiędzy stacjami telewizyjnymi TVP1, TVN i Polsat najbardziej obiektywnym głównym telewizyjnym programem informacyjnym stały się -  wg oficjalnych badań mediów - Wiadomości TV Trwam.  Wizyta Donalda Trumpa w Polsce została powszechnie uznana za istotne krajowe wydarzenie roku 2017. Należy jednak wyrazić ubolewanie, że obiecane rakiety Patriot zaoferowano Polsce w cenach niezbyt “patriotycznych”. Biznes militarny ma jednak swoje zasady – im bardziej któryś kraj potrzebuje konkretnej broni, tym staje się ona dla tego kraju odpowiednio “cenniejsza”. 

W polskiej gospodarce obserwowaliśmy w 2017 roku najszybszy wzrost gospodarczy od pięciu lat - rzędu 4,9% w kwartale 4-tym, pierwszą nadwyżkę w budżecie państwa od dekady, najniższe bezrobocie od dwudziestu sześciu lat i płace, jakich nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Odwzorowaniem poprawiającej się sytuacji gospodarczej naszego kraju jest także rosnąca giełda i umacniająca się złotówka. 

W naszej izabelińskiej gminie również rok 2017 przyniósł szereg istotnych wydarzeń i nowych inwestycji, które zmniejszają istniejącą lukę infrastrukturalną. Do najważniejszych zaliczam:

 • podpisanie przez gminę Izabelin z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Izabelin” w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, przeprowadzenie przetargu na wykonanie tego projektu  i rozpoczęcie prac drogowych; planowany termin zakończenia 30 czerwca 2018r.; dzięki wybudowaniu ścieżki rowerowej mieszkańcy Truskawia  uzyskają możliwość bezpiecznego przejazdu na rowerze lub przejścia pieszo do Izabelina C;
 • złożenie przez spółkę Mokre Łąki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Truskawiu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko opiewającego na kwotę rzędu 8 mln zł;
 • budowę  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej, Żurawiej i Bocianiej w Truskawiu oraz sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Hornówku i części ul. Południowej w Truskawiu (realizacja projektu rzędu 12 mln zł);
 • budowę sali wielofunkcyjnej w Gminnym Przedszkolu w Laskach;
 • nabycie budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Chabrowej w Mościskach i wykonanie prac adaptacyjnych 7 lokali komunalnych;
 • rozpoczęcie rozbudowy gminnego ośrodka zdrowia; koszt 3,6 mln zł; termin zakończenia budowy wrzesień 2018 r.;
 • budowę gminnego systemu alarmowego i komunikacji głosowej;
 • budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Wolffa w Laskach; 
 • wykonanie ponad 3 kilometrów nakładek bitumicznych na drogach gminnych;
 • realizację przez Miasto Stołeczne Warszawa modernizacji ul. Estrady na odcinku izabelińskim tj. od ul. Arkuszowej do granicy ze Starymi Babicami wraz z wybudowaniem chodnika po zachodniej stronie;
 • realizację nakładki bitumicznej na ulicy Sierakowskiej od ul. Końcowej do gen. R. Abrahama przez Zarząd Dróg Powiatowych;
 • przygotowanie i podjęcie uchwał przez Radę Gminy o programie wsparcia wymiany kotłów CO starszych generacji celem walki ze smogiem oraz wprowadzenia Karty Izabelińczyka, dla osób rozliczających podatki jako mieszkańcy naszej gminy.

Na przełomie czerwca i lipca 207 roku wielu mieszkańców naszej gminy zostało zmuszonych do przeżycia nawet do 8 dni bez prądu wskutek uszkodzeń linii średniego i niskiego napięcia wywołanych przez potężną nawałnicę o chwilowym natężeniu opadów rzędu 160 mm słupa wody na godzinę. Wzajemna pomoc sąsiedzka okazała się w tych dniach szczególnie pomocna. Opady deszczu w bieżącym roku były wyjątkowo obfite – rzędu 900 mm słupa wody, czyli niewiele niższe niż w najbardziej mokrych latach 2010-2011. Wskutek dużych opadów szybciej  niszczyły się nam drogi tłuczniowe i gruntowe, pojawiały się kałuże, rozlewiska i występowało podsiąkanie wody do piwnic, jako następstwo podniesienia się lustra wód podziemnych. Zidentyfikowane zostały 24 problematyczne miejsca z długo utrzymującymi się dużymi kałużami lub rozlewiskami lokalnymi. Kilka problemów z wodami opadowymi zostało już w 2017 roku rozwiązanych. Projekt odwodnienia dróg w Izabelinie B nadal jednak czeka – wskutek protestu Starych Babic -  na powtórne wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Ze względu na odstąpienie Zarządu Dróg Powiatowych od umowy z nierzetelnym wykonawcą zadania przebudowy ulicy Sienkiewicza w Izabelinie B, prace planowane na 2017 rok opóźniają się. Wobec pojawienia się możliwości pozyskania przez Powiat dotacji na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 4,2 mln zł z konkursu organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego Starosta warszawski-zachodni uzgodnił z gminą Izabelin i zgłosił do konkursu projekt przebudowy całej ul. Sienkiewicza wraz z rondem przy ul. 3 Maja oraz odcinkiem drogi 3 Maja od tegoż ronda do  ul. Szymanowskiego w Laskach. Czekamy nadal na ogłoszenie wyników tego konkursu, a następnie przetargu.

Co czeka gminę Izabelin i polską gospodarkę w 2018 roku? 

Ekonomiści największych banków dobrze postrzegają perspektywy polskiej gospodarki w 2018 roku. Powinien nastąpić szybszy wzrost płac i dalszy spadek bezrobocia. Niestety będą tym zmianom także towarzyszyć rosnące – ale na szczęście nieco wolniej -  ceny towarów i usług. Bankowcy szacują, że za dwanaście miesięcy bez pracy będzie nie więcej niż 6% Polaków wobec 6,9% na koniec 2017 roku. Spodziewane są podwyżki płac od 7,6% do nawet 9,6% w 2018 roku. Ponieważ prognozy inflacji nie  przekraczają 2,4% wzrost płac realnych powinien osiągnąć poziom 5% - 7% w skali roku. Wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszył w trzecim kwartale 2017 roku z 4% do aż 4,9%. Na tym jednak kończy się zdaniem ekspertów ten rajd. Ekonomiści spodziewają się spowolnienia wzrostu w okolice 4 procent w roku 2018. Stopy procentowe powinny utrzymać się na poziomie 1,50% - 1,75%. Będziemy się przyglądać realizacji tych przewidywań, tym bardziej, że przyjęliśmy ambitny budżet i zadania do realizacji na 2018 rok. Szczegóły budżetu – czyli tego co nas czeka w 2018 roku zostały zawarte w uchwale budżetowej z 13 grudnia 2017 roku z którą – jak i prezentacją jej dotyczącą - można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin www.bip.izabelin.pl w zakładce Dokumenty/Budżet. Zachęcam do lektury zarówno samej uchwały budżetowej, jak i prezentacji jej dotyczącej.

Do Siego Roku!


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta Gminy Izabelin
 

drukuj ()

Kwalifikacja wojskowa 2018

Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Obrony Narodowej w Rozporządzeniu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. 2017. poz. 2254) ustalili czas trwania kwalifikacji wojskowej na okres od dnia 30 stycznia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

W  Powiecie Warszawskim Zachodnim kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się  28 lutego 2018 r. i potrwa do 05 kwietnia 2018 r.
 

Dla Gminy Izabelin wyznaczono termin kwalifikacji w dniach 26 – 27.03.2018 r.
 

Siedzibą Komisji Kwalifikacyjnej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIOVENA Sp. z o.o. Filia w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 127  05 - 850 Ożarów Mazowiecki.
Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej  -  tel. 22 – 733 72 75,

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 1998, którzy nie posiadają określonej   kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 3. osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 3. kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę
  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010.
  w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010 Nr 54, poz. 321);
 4. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

 

Wójtowi :

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, (jeśli stawia się do kwalifikacji w innym terminie niż określony w wezwaniu) .

Powiatowej komisji lekarskiej:

 • posiadaną dokumentację medyczną, (dotyczy wszelkiej dokumentacji medycznej, jaką osoba stawiająca się do kwalifikacji posiada;
 • wyniki badań specjalistycznych oraz laboratoryjnych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie
  o pobieraniu nauki.


Sankcje karne

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Przeniesienie do rezerwy:

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, - „A”, „B” lub „D” po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy. Osoby te będą posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), zostaną skreślone z ewidencji wojskowej. Osoby posiadające kategorie zdrowia „E” - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej. W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (oznaczającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od dnia otrzymania orzeczenia zgłosić się w siedzibie kwalifikacji wojskowej lub  do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień. Przeniesienie do rezerwy osób które spełniły obowiązek stawienia się do kwalifikacji następuje z mocy prawa, co oznacza że nie jest konieczne osobiste stawienie się w tym celu do WKU.

drukuj (Kwalifikacja wojskowa 2018)

 • data: 2018-01-15

Ogłoszenia Kierownika Centrum Usług Wspólnych Izabelin o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boiskowej i ul. Leśnej w Hornówku. Wzdłuż  ul. Północnej w Truskawiu trwają także prace związane z wykonywaniem kolejnych odrzutów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Prowadzone prace związane są z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

W ramach realizowania swoich obowiązków, służby komunalne Spółki w ubiegłym tygodniu zajmowały się głównie odbiorem odpadów komunalnych, porządkowaniem poboczy, cieków przykrawężnikowych oraz sprzątaniem odpadów na terenie Gminy.

drukuj (Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki")

Kochasz dzieci, nie pal śmieci!

kominiarz_850x535_v3.jpg

Powiat Warszawski Zachodni Stolicą Kultury Mazowsza 2018

Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2018” i 100 tysięcy złotych na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał Powiat Warszawski Zachodni w XVII edycji konkursu, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 

Konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” nie tylko promuje zwycięski powiat, ale przede wszystkim prezentuje jego kulturowe bogactwo. Poprzez koncerty, przeglądy, wystawy, konkursy, wieczory poetyckie, festyny rodzinne oraz rekonstrukcje bitew, mieszkańcy i goście, odwiedzający Powiat Warszawski Zachodni, będą mogli poznać specyfikę regionu, historię, dorobek artystyczny lokalnych twórców.

Warunkiem udziału w konkursie było przedłożenie propozycji rocznego kalendarium imprez, organizowanych na terenie powiatu. W przygotowanie ciekawej propozycji kalendarium włączyły się gminy: Błonie, Izabelin, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Leszno i Kampinos oraz organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Komisja konkursowa doceniła jej bogactwo i różnorodność oraz fakt, że planowane imprezy wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców, a ich organizacja uwzględnia uwarunkowania historyczne, geograficzne oraz lokalne tradycje.

Rok 2018, pod egidą Stolicy Kultury Mazowsza 2018, będzie obfitował w wydarzenia kulturalne,  organizowane we wszystkich gminach powiatu. Oferta kulturalna zachwyca bogactwem
i zróżnicowaniem. Zawiera  wydarzenia cykliczne, które zdążyły już zyskać popularność. Niektóre z nich na stałe wpisały się w kalendarz imprez, np.: letni festiwal „W krainie Chopina”, festiwal Natura-Kultura-Media im. Ryszarda Kapuścińskiego, Izabelińskie Spotkania z Książką, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Ożarowie Mazowieckim czy letnie festyny i pikniki.

Uroczysta inauguracja projektu miała miejsce 7 stycznia 2018 r., podczas koncertu noworocznego
w Ożarowie Mazowieckim. W przekazaniu symbolicznego klucza do stolicy wzięli udział przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego, na czele z Panem Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Obecna była także Pani Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki – Pan Paweł Cukrowski wraz ze swoją zastępczynią – Panią Agnieszką Kuźmińską. Powiat Warszawski Zachodni reprezentował Starosta – Pan Jan Żychliński, Wicestarosta – Pan Paweł Białecki wraz z pozostałymi członkami zarządu, a także radni powiatu, na czele z Panem Jerzym Wójcikiem – Przewodniczącym Rady Powiatu. Symboliczny klucz do „stolicy”, na ręce Starosty Pana Jana Żychlińskiego przekazał poprzedni laureat konkursu czyli Powiat Legionowski reprezentowany przez  Wicestarostę – Pana Jerzego Zaborowskiego.

Wieczór uświetnił znakomity koncert w gwiazdorskiej obsadzie. Licznie przybyli goście, w otoczeniu pięknych, stylowych wnętrz centrum konferencyjnego MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel mogli posłuchać autorskich kompozycji Maestro Adama Sztaby, w wykonaniu zaproszonych muzyków
i Orkiestry Kameralnej Filharmonii Chmielnickiej. W drugiej części koncertu wystąpili goście zagraniczni, m.in.: Jennifer Batten, Troy Anderson, Big Band oraz znakomici soliści i tancerze. Był to niezapomniany wieczór, który pod egidą Stolicy Kultury Mazowsza rozpoczął rok 2018. Będzie to rok obfitujący w liczne wydarzenia kulturalne, organizowane we wszystkich gminach powiatu.

Ten zaszczytny tytuł jest niewątpliwie ogromnym sukcesem nie tylko powiatu, ale także wszystkich tych, którzy się do niego przyczynili, a są nimi włodarze gmin: Błonie, Izabelin, Leszno, Kampinos, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice, jak również dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, firmy i lokalni artyści. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w życie kulturalne gmin i Powiatu Warszawskiego Zachodniego!

 

Starostwo PWZ

Płać bezgotówkowo w Urzędzie Gminy Izabelin - zdobądź nagrody dla szkoły

Urząd Gminy Izabelin bierze udział w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Rozliczeniową, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju, którego celem jest promocja nowoczesnych form płatności, w tym płatności bezgotówkowych dokonywanych kartą płatniczą i telefonem. Konkurs trwa w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2018 r., a zwycięskie urzędy (pięć najlepszych jednostek) zostaną wyłonione na podstawie porównania wskaźnika udziału płatności bezgotówkowych zrealizowanych kartą płatniczą i telefonem, w ogólnej liczbie transakcji na rzecz urzędu (gotówkowych i bezgotówkowych) w czasie trwania konkursu. Zwycięzcy będą mogli wybrać jeden z sześciu proponowanych zestawów nagród, które zostaną przekazane wskazanym instytucjom edukacyjnym na terenie gminy.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronie: www.kir.pl/program

Zachęcamy Państwa do korzystania z możliwości zapłaty podatków i opłat kartą płatniczą lub telefonem w Urzędzie Gminy.

Informacja o bieżących działaniach GPWiK "Mokre Łąki"

Spółka „Mokre Łąki” informuje, że trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Boiskowej w miejscowości Hornówek. Wykonywane są prowadzone od kolektora głównego kolejne odrzuty sieci kanalizacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie obchodów Roku Ireny Sendlerowej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Parlamentarzyści przychylili się do wniosku Rzecznika Praw Dziecka uznając, że niezwykła heroiczność i dokonania tej wspaniałej Polki na rzecz obrony praw dziecka zasługują na szczególne uhonorowanie.

Irena Sendlerowa dzień po dniu przez lata robiła to, co czuła, że robić powinna – zmieniała świat. Swoim życiem pokazała, że pojedynczy człowiek może się przeciwstawić morderczemu terrorowi. Kładąc na szali własne życie przyczyniła się do uratowania tysięcy żydowskich dzieci z warszawskiego getta.

STAWKI PODATKOWE OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE IZABELIN w 2018 r.

Zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku nie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości lub podatku od środków transportowych stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu “Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Izabelin na lata 2017-2020 z perspektywą do 2032 – aktualizacja”

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzenia i uwagi w trakcie wyłożenia dokumentu, tj. w dniach od 01.09.2017 r. do 22.09.2017 r. 

« poprzednia strona

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.