Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Mazowiecka uchwała antysmogowa już obowiązuje!

Urząd Gminy Izabelin wraz z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim przypominają, że z dniem 1 lipca 2018 r.  na terenie całego województwa mazowieckiego wszedł w życie zakaz spalania paliw wskazanych w uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r.

Oprócz wymagań dotyczących użytkowanych i nowych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, na Mazowszu nie wolno stosować następujących paliw: 

- muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,
- węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
- węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokre drewno kominkowe).

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy Mazowsza powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów potwierdzających odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży: paragonem lub fakturą. Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Wprowadzone uchwałą ograniczenia i zakazy dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli właścicieli pieców, kominków, kotłów (także wchodzących w skład zestawów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne).

Zgodnie z prawem z dniem 1 stycznia 2023 roku nie będzie można wykorzystywać do ogrzewania budynków kotłów na paliwa stałe klasy niższej od 3 oraz kominków nie spełniających norm  Ekoprojektu (unijnego rozporządzenia zawierającego minimalne normy emisji zanieczyszczeń powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń) bądź nie posiadających elekrofiltru kominowego. 

Następnie - od 1 stycznia 2028 roku - pojawi się zakaz używania urządzeń grzewczych na paliwa stałe klasy 3 lub 4. Użytkownicy kotłów klasy 5 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności, co oznacza, że w perspektywie ok. 20 lat praktycznie nikt nie będzie już korzystał z kotłów na paliwa stałe. Posiadacze kominków na paliwa stałe będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi Ekoprojektu lub zaopatrzyć je w elektrofiltry. Osoby poszukujące dofinansowania do wymiany źródeł ciepła powinny udać się w pierwszej kolejności do urzędu gminy (pokój nr 112), gdzie nadal jeszcze przyjmujemy wnioski na wsparcie wymiany pieców i kotłów CO klas niższych od 3, opalanych paliwami stałymi (węgiel, drewno) lub skontaktować się z doradcą energetycznym przy NFOŚiGW.


Uchwała antysmogowa obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na terenie Mazowsza. Urząd marszałkowski wraz z gminami zadba o przestrzeganie przepisów poprzez wdrożenie systemu kontroli zarówno jeśli chodzi o posiadane urządzenia grzewcze, jak i rodzaj stosowanych paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu zgodnie z art. 225 kodeksu karnego.

STOP NADMIERNEMU ZADYMIENIU! DAJMY ODDYCHAĆ SOBIE I NASZYM SĄSIADOM!

drukuj (Mazowiecka uchwała antysmogowa już obowiązuje!)

 • data: 2018-07-12

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.