Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Komunikat w sprawie przetargu na odbiór odpadów ze wszystkich zamieszkałych posesji na terenie gminy Izabelin

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż w dniu 27 września 2018 r. został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów z wszystkich posesji zamieszkałych w gminie Izabelin, który będzie obowiązywał na okres 2 kolejnych lat. W naszej gminie mamy 3350 gospodarstw domowych z których odbieramy i wywozimy do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) ok. 5 000 ton odpadów rocznie, w tym ok. 1500 ton odpadów zielonych. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera 300 ton różnych odpadów rocznie. Każdy mieszkaniec gminy Izabelin wytwarza ok. 300 kg odpadów.

Informujemy, iż ze względu na zaistnienie istotnych zmian prawnych i ekonomicznych na rynku gospodarki odpadami Wykonawca realizujący aktualnie umowę odbioru odpadów z terenu gminy Izabelin złożył już w grudniu 2017 r. wypowiedzenie warunków tej umowy, które zostało przez gminę skutecznie odrzucone. W wyniku dalszych rozmów i negocjacji z Wykonawcą termin rozwiązania obecnie obowiązującej umowy uzgodniono ostatecznie na 31 stycznia 2019 r., co umożliwi przeprowadzenie i zakończenie procedury przetargowej na odbiór odpadów z naszej gminy na kolejne 2 lata.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od dnia I lutego 2019 r. będą obowiązywały nowe zasady segregacji. Wyodrębnione zostaną frakcje: metal, plastik — worek żółty, makulatura odzież — worek niebieski oraz dodatkowo nowy   zielony - worek na szkło. Odpady segregowane odbierane będą — wraz z odpadami pozostałymi - co dwa tygodnie.

Odpady zielone w ilości nielimitowanej odbierane będą od mieszkańców  w workach koloru brązowego zapewnianych przez mieszkańca.

Pozostałe zasady pozostają niezmienione. O dalszych postępach w sprawie uregulowania zasad odbioru odpadów z terenu naszej gminy będziemy informowali.

 

Wójt

Witold Malarowski
 

drukuj (Komunikat w sprawie przetargu na odbiór odpadów ze wszystkich zamieszkałych posesji na terenie gminy Izabelin)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.