Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Mieszk@niec – nowa platforma komunikacyjna już w listopadzie!

Od 2011 roku gmina Izabelin współpracuje w zakresie rozwoju projektu e-Administracja i budowy systemów dziedzinowych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.  W 2017 r. został zgłoszony do realizacji projekt  stworzenia systemu do komunikacji z Mieszkańcami, a w marcu 2018 r. Gmina Izabelin rozpoczęła współpracę z Urzędem Marszałkowskim jako jedna z 7 jednostek pilotażowych przy tworzeniu Systemu Dziedzinowego do komunikacji z mieszkańcami w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).

W kwietniu 2018 r. miały miejsce pierwsze spotkania przeprowadzone w ramach analizy wymagań oraz potrzeb Partnerów Pilotażowych Projektu ASI tj. Starosty Garwolińskiego, Starosty Płońskiego, Wójta Gminy Izabelin, Wójta Gminy Repki, Burmistrza Miasta Mława, Burmistrza Nasielska oraz Burmistrza Miasta Ząbki.

Od 23 kwietnia do 31 sierpnia pracownicy jednostek pilotażowych zgłaszali uwagi do Projektu Techniczno – Implementacyjnego oraz Opisu Procesów Biznesowych. Urząd Gminy Izabelin zgłaszając uwagi, dążył do tego, aby system powiadamiał mieszkańców przy pomocy różnych kanałów komunikacyjnych, był dostępny, intuicyjny, prosty oraz nowoczesny.

W efekcie dotychczasowych prac system będzie umożliwiał wymianę informacji pomiędzy urzędami a mieszkańcami poszczególnych gmin i powiatów. Serwis będzie nosił nazwę Mieszk@niec oraz będzie dostępny przez portal internetowy i aplikację mobilną. Wykorzystywana będzie także komunikacja za pomocą SMS-ów.

Ostateczny termin wdrożenia systemu to 30 listopada 2018 r. Przed nami są jeszcze testy dopuszczeniowe oraz akceptacyjne. Po pozytywnym zakończeniu testów poznamy finalny kształt systemu. 

Graficzna prezentacja niektórych stron serwisu spersonalizowanego dla gminy Izabelin załączona jest poniżej. 

Anna Sikorska, Młodszy referent ds. wspierania procesów IT
 

drukuj (Mieszk@niec – nowa platforma komunikacyjna już w listopadzie!)

 • Ekran logowania – Interesant.
  Ekrany aplikacji mobilnej.
 • Ekran rejestracji Interesanta.
  Ekran rejestracji Interesanta.
 • Ekran startowy – Interesant.
  Ekran startowy – Interesant.
 • Ekrany aplikacji mobilnej.
  Ekrany aplikacji mobilnej.

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.