Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Menu

Kalendarium

Reklama

  • pakiet czterech uchwał
  • ochrona danych banner

Treść

Ścieżka rowerowa wbrew „ekspertowi” nie będzie zmarnowana - polemika

 

W lokalnym czasopiśmie „Mieszkańcy razem” nr 5  został zamieszczony artykuł dr Marka Słonia pod prowokującym i bezpodstawnym tytułem „"Zmarnowane Inwestycje Terytorialne, czyli rowerowy ZIT po naszemu” . Cenię pana Marka jako historyka i popularyzatora jazdy na rowerze w naszej gminie,  ale uważam, że sprawy budowlane i zasady ruchu drogowego powinien pozostawić jednak specjalistom branżowym. Artykuł ten – pisany najwyraźniej w ramach kampanii wyborczej Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem - zdecydowanie nie służy ani popularyzacji ruchu rowerowego, ani też obiektywnej ocenie sytuacji w zakresie ścieżek rowerowych. Jest po prostu wyborczym atakiem na Urząd Gminy Izabelin, jako inwestora, na projektanta oraz wykonawcę realizujących projekt. Dlaczego tak uważam? Przeanalizujmy główne zarzuty przedstawione w artykule dr Marka Słonia po kolei.

Zarzut nr 1 

„Wbrew pierwotnym zamierzeniom nie ma żadnej trasy przez Truskaw. Podano trzy powody. Po pierwsze nie ma rzekomo miejsca. To nieprawda, bo został opracowany projekt, który wraz jego autorem analizowałem metr po metrze. Drugą przyczyną miał być rzekomo niewielki ruch na ul. 3 Maja. Przeprowadzony przez ZDP pomiar ruchu udowodnił coś wręcz przeciwnego. Prawdziwy jest jedynie powód trzeci: niedawno zbudowano tam chodnik zamiast ciągu pieszo-rowerowego i poprawienie tego teraz pokazałoby ludziom, jaka to była głupota.” 


Niestety autor nagina fakty do swojej własnej ich interpretacji. Fakty są takie, że wystąpiły, aż 3 powody dla których ZDP odmówił Gminie Izabelin wyrażenia zgody na budowę odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 3 Maja, prowadzącego od starej pętli do końca miejscowości Truskaw. I każdy był wystarczającym, by nie wchodzić w realizacje projektu dla tego odcinka.  Zarządca drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim - swoją decyzję uzasadnił wcześniejszą przebudową tego fragmentu drogi wraz z chodnikami, stosunkowo niskimi wynikami pomiaru natężenia ruchu na tym odcinku drogi 3 Maja oraz brakiem miejsca na budowę ciągu pieszo – rowerowego w liniach ją rozgraniczających.

                                                                        
Zarzut nr 2 

„Na drogach rowerowych nie powinno być żadnych uskoków: zalecana wysokość krawężników to 0 cm, maksymalna dopuszczalna przepisami to 1 cm. U nas już w projekcie zapisano krawężniki wysokości 2 cm i tak zrobiono. Zdarzają się wprawdzie krawężniki niższe, ale większość ma właśnie około 2 cm, a nie brakuje dwukrotnie wyższych. Owe przypadki dobrego wykonania nie są więc efektem celowego działania, lecz niechlujstwa. Zły projekt zrealizowano byle jak, z dokładnością do 2 cm i czasem wyszło dobrze.”


Ze względów technologicznych układając chodnik z  kostki betonowej powinna ona wystawać  ponad krawężnik drogowy, gdyż ma to zapobiec jej obniżeniu się poniżej poziomu krawężnika po okresie zimowym lub w przypadku najechania na nią przez samochód. Powstałe zagłębienie powodowałoby gromadzenie się wody. Wybudowane drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe nie mają jeszcze odbioru końcowego.  Problem zbyt wysokich przejazdów na skrzyżowaniach z bocznymi ulicami został zgłoszony wykonawcy, który dostosuje je do obecnie obowiązujących norm i zaleceń.  

Zarzut nr 3

„przejechanie okolic ronda w Laskach. Przejazd tam zgodnie z obowiązującą już organizacją ruchu to śmiertelne zagrożenie. Można go uniknąć łamiąc przepisy lub po prostu nie jadąc tam wcale – omijając go z daleka lub przechodząc na piechotę. Dwukierunkowy ciąg pieszo rowerowy, biegnący do Mościsk w stronę Izabelina, kończy się kilkanaście metrów przed rondem. To rozwiązanie najgorsze i najbardziej niebezpieczne z możliwych. Przewidziano je w pierwotnym projekcie, ale w wyniku konsultacji społecznych zmieniono na najlepsze: w poprawionym trasa rowerowa została dociągnięta do samego ronda i stanowiła jego czwarty wlot. Ostatecznie powrócono do pierwszej wersji i dodano do niej skandaliczne wykonanie.”

Przy opracowywaniu sposobu przejazdu rowerzysty przez rondo rozważane były różne warianty. Ze względu na ograniczenia terenowe wydzielenie osobnego pasa dla rowerów przy przejeździe przez rondo było niemożliwe. Zarządca drogi zatwierdził jedynie obecne rozwiązanie. Zjazd z ciągu pieszo-rowerowego posiada oznakowanie pionowe i poziome „A-24 ", które ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów włączając się do ruchu. W związku z powyższym kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. 

Zarzut nr 4 

„Znacznie gorzej ma rowerzysta jadący w stronę Warszawy. Po wyjeździe z ronda, gdy kierowcy przyspieszają i starają się go wyprzedzić, ma przeciąć oba pasy ruchu wraz z dzielącą je podwójną linią ciągłą i wjechać na chodnik po przeciwnej stronie, gdzie czeka na niego wysoki na 5 cm krawężnik. To prawdziwa rosyjska ruletka. Jeśli to skandaliczne rozwiązanie nie zostanie szybko poprawione, to tragiczny wypadek jest kwestią czasu i to niezbyt długiego. Tu nie ma żartów – chodzi o ludzkie życie. Wyobraźmy sobie 12-latka lub 70-latkę w tej sytuacji. W czasie deszczu. Zgłaszam tę sprawę do prokuratury zarzucając zarządcy drogi przestępstwo z art. 160 KK – narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.”


Rowerzysta jadąc w stronę Warszawy, po przejechaniu ronda w Laskach, nie wjeżdża – jak sugeruje p. Marek - w wylot ścieżki rowerowej po drugiej stronie drogi i to przez podwójną linię ciągłą, lecz musi kontynuować jazdę rowerem na zasadach ogólnych do najbliższego skrzyżowania z ul. Pocztową, następnie po przepuszczeniu nadjeżdżających z naprzeciwka pojazdów skręca w lewo w tę ulicę i wjeżdża na ciąg pieszo - rowerowy w kierunku na Mościska. 


Zgadzam się z p. dr Markiem Słoniem, że budowa ścieżek rowerowych i stosowanie zasad ruchu drogowego „wymaga elementarnej kompetencji lub przynajmniej dobrej woli” Niestety w mojej ocenie w zarzutach przedstawionych przezeń w jego artykule – jak sam napisał

- „Zabrakło jednego i drugiego.” Własną ocenę artykułu pozostawiam czytelnikom. Zapewniam, że zgłaszane usterki co do jakości ścieżek i Stałej Organizacji Ruchu są systematycznie weryfikowane i usuwane przez Wykonawcę.   

Ryszard Haczek, Zastępca Wójta Gminy Izabelin

 

drukuj (Ścieżka rowerowa wbrew „ekspertowi” nie będzie zmarnowana - polemika)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.