Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zmiana organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza od dnia 12.11.2018 r.

W dniu 12.11.2018 r. firma Benavento Sp. z o.o. z siedzibą ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117, 00-514 Warszawa wprowadza czasową organizację ruchu na drodze powiatowej nr 4128W ul. Sienkiewicza w Izabelinie B w związku z przystąpieniem do prac drogowych związanych z wykonaniem nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i wymianą części chodnika na długości ok. 1300mb.

Wprowadzone zmiany polegają na zamknięciu ruchu na ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Jana Kazimierza i prowadzone będą w dwóch etapach:

 • Etap nr I: Zamknięcie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sapiehy,
 • Etap nr II: Zamknięcie ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Sapiehy do ul. Jana Kazimierza,

W związku zamknięciem ruchu na ul. Sienkiewicza, wprowadzony zostaje objazd wyznaczony ciągiem dróg powiatowych: na terenie Gminy Izabelin - ul. 3 Maja, ul. ks. Aleksandra Fedorowicza, ul. Lipkowską na terenie Gminy Stare Babice: ul. Józefa Paschalisa Jakubowicza, ul. Ignacego Mościckiego, ul. Henryka Sienkiewicza. Zmiany obejmą również trasę linii autobusowej L-18.

Inwestorem zadana jest Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 22 722 13 80.
 

drukuj (Zmiana organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza od dnia 12.11.2018 r.)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.