Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Przekaż 1% lokalnym Organizacjom Pożytku Publicznego

Szanowny Mieszkańcu,

Razem z Organizacjami Pożytku Publicznego działającymi na terenie naszej gminy przygotowujemy mini przewodnik dotyczący Akcji 1%. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do przekazywania lokalnie 1% z Państwa podatku, tak aby te pieniądze mogły działać tu — w Gminie Izabelin, na rzecz nas wszystkich.

Wybór macie Państwo duży, bo wspomóc można między innymi: Strażaków z Lasek, Harcerzy, Szkołę w Izabelinie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach czy Fundację działającą przy KPN. Pełną listę organizacji, wraz ze szczegółowymi informacjami, w jaki sposób zostaną wykorzystane pozyskane przez nich środki, przedstawimy Państwu w najbliższych tygodniach za pośrednictwem gminnych mediów.

Zdajemy sobie sprawę również z tego, że na terenie naszej gminy mieszkają osoby, które przy współpracy Fundacji czy Stowarzyszeń zbierają indywidualnie 1%. Ponieważ pierwszy raz chcemy wspomóc te działania i dopiero tworzymy listę lokalnych inicjatyw, prosimy o informację, jeśli Państwo wiecie o takich działaniach.

Jeśli więc prowadzisz, pomagasz, zbierasz fundusze w ramach OPP lub słyszałeś o kimś takim, kto działa na terenie naszej gminy lub na rzecz naszych mieszkańców prosimy, skontaktuj się z nami.

Informację prosimy przesyłać na adres: w.szatanek@izabelin.pl

 

Lista Organizacji Pożytku Publicznego:

Nazwa OPP Numer KRS Cel szczegółowy
Szkoła Podstawowa w Izabelinie 0000239602 Szkoła w Izabelinie
Straż Pożarna Laski 0000072635  
Zakład dla Niewidomych 0000054086  
Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona Przyrody Kultury i Sztuka 0000191181  
Skauci Europy 0000089011
 • 1 Gromada Lasecka

lub

 • 2 Gromada Lasecka  
Związek Harcerstwa Polskiego - Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli
„AKTYWNA SZKOŁA”
0000239602 1 % dla 424
Straż Pożarna Izabelin 0000116212 OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin
Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego - Ochrona Przyrody, Kultura i Sztuka (budowa Wielkich Organów Laseckich) 0000191181 Wielkie Organy Laseckie
Ania Gajewska - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 0000037904 4832 Anna Gajewska
Lech Skotnicki - Fundacja AVALON –
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
0000270809 7108 Skotnicki
Zuzanna Patrycy - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 0000037904 32520 Patrycy Zuzanna
Leonard Ociepka -  Fundacja  "Kawałek nieba"  0000382243 2085 pomoc dla Leonarda Ociepki
Kamil Łuczak – Fundacja Avalon 0000270809 Łuczak, 6687
Pyrka-Majerkiewicz - Fundacja Avalon  0000270809 5197 Pyrka-Majerkiewicz, 5197

drukuj (Przekaż 1% lokalnym Organizacjom Pożytku Publicznego)

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.