Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Ile zebrały Izabelińskie Organizacje z 1% podatku dochodowego?

Według danych na wrzesień 2019 roku Izabelińskim Organizacją Pożytku Publicznego udało się zgromadzić następujące kwoty z 1% podatku za 2018 rok. 

Lp.

Nazwa OPP

Numer KRS

Kwota

1.

 STOWARZYSZENIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI "AKTYWNA SZKOŁA"             

0000239602

 23 172,40 zł 

1a.

 SZKOŁA PODSTAWOWA W IZABELINIE

 Brak danych   szczegółowych

1b.

 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 424 SZCZEP DRUŻYN HARCERSKICH I ZUCHOWYCH

 6000 zł

2.

 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASKACH                                    

000072635

 5 225,10 zł 

3.

 TOWARZYSTWO OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE

0000054086

 1 382 784,92 zł   

4.

 FUNDACJA KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO OCHRONA PRZYRODY, KULTURA I   SZTUKA

0000191181

 18 217,60 zł 

5.

 STOWARZYSZENIE HARCERSTWA KATOLICKIEGO "ZAWISZA" FEDERACJA SKAUTINGU   EUROPEJSKIEGO

0000089011

 109 573,30 zł 

Powyższa kwota przedstawia środki zebrane dla całej organizacji, brak szczegółowych danych na temat kwoty zebranej dla 1 i 2 Gromady Laseckiej.
6.

 ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

0000116212

 5 739 126,12 zł 

Powyższa kwota przedstawia środki zebrane dla całej organizacji, brak szczegółowych danych na temat kwoty zebranej dla OSP w Izabelinie.

Szczep 424 Drużyn Harcerskich i Zuchowych "KAMPINOS" Związku Harcerstwa Polskiego podzielił się z nami informacją, że środki, które zebrali z 1% podatku mają zostać wykorzystane na dofinansowanie kosztów wyjazdu na tegoroczny obóz harcerski dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz zakup kurtek i koszulek szczepowych dla harcerzy.

Przekaż 1% lokalnym Organizacjom Pożytku Publicznego

Szanowni Mieszkańcy, 

Razem z Organizacjami Pożytku Publicznego działającymi na terenie naszej gminy przygotowaliśmy listę organizacji oraz mieszkańców gminy którzy zbierają środki w ramach Akcji 1%.  Chcielibyśmy zachęcić Państwa do przekazywania lokalnie 1% z Państwa podatku, tak aby te pieniądze mogły działać tu — w Gminie Izabelin, na rzecz nas wszystkich. 

Wybór macie Państwo duży, bo wspomóc można między innymi: Strażaków z Lasek, Harcerzy, Szkołę w Izabelinie, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach czy Fundację działającą przy KPN. 

Na terenie naszej gminy mieszkają osoby, które przy współpracy Fundacji czy Stowarzyszeń zbierają indywidualnie 1% , prosimy o informację, jeśli Państwo wiecie o takich działaniach. 

Jeśli więc prowadzisz, pomagasz, zbierasz fundusze w ramach OPP lub słyszałeś o kimś takim, kto działa na terenie naszej gminy lub na rzecz naszych mieszkańców prosimy, skontaktuj się z nami. 

A wszystkich którzy rozliczają PIT prosimy o przekazanie swojego 1% na nasze lokalne OPP. 

Pytanie i informację prosimy kierować na adres:  w.szatanek@izabelin.pl

Lista Organizacji Pożytku Publicznego:

Nazwa OPP

Numer KRS

Cel szczegółowy

Szkoła Podstawowa w Izabelinie

0000239602

Szkoła w Izabelinie

Straż Pożarna Laski

0000072635

 

Zakład dla Niewidomych

0000054086

 

Fundacja Kampinoskiego Parku Narodowego Ochrona Przyrody Kultury i Sztuka

0000191181

 

Skauci Europy

0000089011

 • 1 Gromada Lasecka

lub

 • 2 Gromada Lasecka  

Związek Harcerstwa Polskiego - Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli
„AKTYWNA SZKOŁA”

0000239602

1 % dla 424

Straż Pożarna Izabelin

0000116212

OSP Izabelin ul. Matejki 33, 05-080 Izabelin

Ania Gajewska - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

0000037904

4832 Anna Gajewska

Lech Skotnicki - Fundacja AVALON –
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

0000270809

7108 Skotnicki

Zuzanna Patrycy - Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

0000037904

32520 Patrycy Zuzanna

Leonard Ociepka -  Fundacja  "Kawałek nieba" 

0000382243

2085 pomoc dla Leonarda Ociepki

Kamil Łuczak – Fundacja Avalon

0000270809

Łuczak, 6687

Pyrka-Majerkiewicz - Fundacja Avalon 

0000270809

5197 Pyrka-Majerkiewicz, 5197

 

 • przekaż 10rganizacjom pożytku publicznego

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.