Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szkolenie e-learningowe "Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie na terenie Państwa działania informacji o organizowanym przez nas szkoleniu e-learningowym pn. „Fundusz sołecki jako narzędzia aktywizacji wsi”, kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich. 

Konkurs na najpiękniejszy ogród - wizytacja letnia

Reminiscencje z letniej wizytacji zgłoszonych do Konkursu ,,Na najpiękniejszy ogród przydomowy w Truskawiu”  ogrodów.

Konkurs na mural patriotyczno-historyczny w Truskawiu rozstrzygnięty!

9 osobowa komisja konkursowa po dyskusji zdecydowała w glosowaniu, że na murze na truskawskiej pętli zostanie umieszczony mural autorstwa Bartosza Leszczyny i Piotra Możdżenia z Grupy „Muralion” Zwycięski mural uzyskał łącznie 43 pkt; drugie miejsce zajęła również praca Grupy „Muralion” (34,5 pkt.), a trzecie Joanny Jarco (31 pkt.). Komisja oceniła łącznie dziewięć zgłoszonych w terminie prac.

Protokoły i uchwały z zebrań sołeckich

Na BIP w zakładce Sołectwa (http://bip.izabelin.pl/p,82,solectwa) na stronach poszczególnych sołectw zostały opublikowane protokoły i uchwały z zebrań sołeckich: Izabelin C, Laski, Truskaw, Hornówek, Izabelin B.

Konkurs - mural w Truskawiu

Zapraszamy do udziału w Konkursie na zaprojektowanie i wykonanie muralu we wsi Truskaw w Gminie Izabelin. 

Patrycja Bykowska zrezygnowała z funkcji sołtysa wsi Truskaw

Z dniem 9.07.2020 rezygnację z funkcji sołtysa wsi Truskaw złożyła z powodów osobistych Patrycja Bykowska. W związku z tym zgodnie ze statutem w terminie do 6.08.2020 Wójt Gminy ogłosi termin nowych wyborów na sołtysa Wsi Truskaw. Osoby zainteresowane tematem zachęcamy do obserwowania mediów gminnych oraz szukania odpowiednich kandydatów.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Hornówek, 09.07.2020 r.

Termin: czwartek, 9 lipca, godz. 19:00

Miejsce: polana Jakubów przy KPN

Zebranie Wiejskie Sołectwa Izabelin C, 08.07.2020 r.

Termin: środa, 8 lipca, godz. 18:00

Miejsce: boisko przy Szkole Podstawowej, ul. 3 Maja 49

Zebranie Wiejskie Sołectwa Laski, 26.06.2020 r.

Termin: piątek, 26 czerwca, godz. 19:00

Miejsce: boiska sportowe w Laskach, ul. Wieczorka 50

Zebranie Wiejskie Sołectwa Truskaw, 24.06.2020 r.

Termin: środa, 24 czerwca, godz. 19:00

Miejsce: nabrzeże zbiornika Mokre Łąki w Truskawiu

Zebranie Wiejskie Sołectwa Izabelin B, 25.06.2020 r.

Termin: czwartek, 25 czerwca, godz. 18:30

Miejsce: boisko przy placu zabaw, ul. Zagłoby

Historia wsi Laski - konkurs z nagrodą pieniężną

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat dziejów wsi Laski oraz jej rozpowszechnienie wśród mieszkańców i osób z zewnątrz. Do nagrody mogą być zgłaszane prace, których głównym tematem jest historia wsi Laski. To nie musi być tylko opowieść - tekstowi mogą towarzyszyć obrazy i dane, a formą zapisu może być również nagranie audio, video lub baza danych.

Konkurs na najpiękniejszy ogród w Truskawiu - pierwsze wizyty już za nami

Konkurs na najpiękniejszy ogród w Truskawiu

Drodzy mieszkańcy Truskawia, możecie pochwalić się swoimi ogrodami oraz zdobyć atrakcyjne nagrody. Zapraszamy Was udziału w Konkursie na ,,Najpiękniejszy ogród w Truskawiu".

Akcja Rozdrabnianie 2019

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 sołectwo Hornówek zakupiło Rębak RED DRAGON RPS 120.

Piknik sołecki w Sierakowie - 7 września 2019 roku

 • Piknik sołecki Sierakowa

Fundusz sołecki - nie tylko dla początkujących

Piknik sołecki w Izabelinie B - 31 sierpnia 2019 roku

 • Piknik Sołecki Izabelina B kremowo niebieski

Piknik sołecki w Mościskach - 22 czerwca 2019 r.

 • piknik Mościska

Piknik sołecki w Izabelinie C - 22 czerwca 2019 r.

 • piknik Izabelin C

Piknik sołecki w Truskawiu - 15 czerwca 2019 r.

 • piknik

Piknik sołecki w Laskach - 25 maja 2019 r.

 • 60731585_2346634702247899_552633403321614336_n

KONSULTACJE SPOŁECZNE - projekt statutu sołectw gminy Izabelin

Plik z projektem dostępny jest poniżej do pobrania. 

Konsultacje rozpoczną się 6 czerwca br. i potrwają do 20 czerwca br.

 • statuty społeczne_niebieski_poziom_15052019

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.