Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konkurs na najpiękniejszy ogród w Truskawiu

Drodzy mieszkańcy Truskawia, możecie pochwalić się swoimi ogrodami oraz zdobyć atrakcyjne nagrody. Zapraszamy Was udziału w Konkursie na ,,Najpiękniejszy ogród w Truskawiu".

Akcja Rozdrabnianie 2019

Dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 sołectwo Hornówek zakupiło Rębak RED DRAGON RPS 120.

Rębak kupiony na rzecz sołectwa Hornówek, może służyć na zasadach dobrosąsiedzkich (w uzgodnieniu z sołtysem Hornówka), mieszkańcom wszystkich sołectw Gminy Izabelin. Szczegółowy regulamin korzystania z Rębaka znajduję się na stronie UGI w zakładce Sołectwa oraz w siedzibie Spółki „Mokre Łąki” (obsługującej to urządzenie).

W bieżącym roku kalendarzowym, w  soboty: 30 listopada oraz 21 grudnia Sołectwo Hornówek we współpracy ze Spółką „Mokre Łąki” planuje przeprowadzić dwie akcje rozdrabiania gałęzi bezpośrednio na terenie sołectw. Jeżeli będą duże opady to akcja będzie przełożona  na następny dzień pracujący.

W roku 2020 „Akcje Rozdrabniania” prowadzone będą w każdą ostatnią sobotę miesiąca w innej miejscowości. Jeżeli zgłoszeń w danej miejscowości nie będzie dużo, Spółka będzie realizować Akcję w więcej niż jednej miejscowości. W sytuacji większej liczby zgłoszeń niż możliwości wykonania w ciągu jednego dnia Akcja będzie kontynuowana w kolejną sobotę.

Aby wziąć udział w „Akcji Rozdrabniania”:

 - mieszkaniec danej wsi zgłasza do swojego sołtysa fakt posiadania gałęzi do rozdrobnienia.

- wraz ze zgłoszeniem podaje do siebie numer telefonu (pod wskazany numer telefonu pracownicy przedsiębiorstwa „Mokre Łąki” skontaktują się i ustalą szczegóły).

- Sołtys musi wskazać pracownikom „Mokrych Łąk” miejsce, w którym będą mogli w bezpieczny sposób przeprowadzić rozdrabnianie.

- Sołtysi przekazują zgłoszenia od mieszkańców do pracownika Spółki „Mokre Łąki”.

drukuj (Akcja Rozdrabnianie 2019)

Piknik sołecki w Sierakowie - 7 września 2019 roku

 • Piknik sołecki Sierakowa

drukuj (Piknik sołecki w Sierakowie - 7 września 2019 roku)

Piknik sołecki w Izabelinie B - 31 sierpnia 2019 roku

 • Piknik Sołecki Izabelina B kremowo niebieski

drukuj (Piknik sołecki w Izabelinie B - 31 sierpnia 2019 roku)

Piknik sołecki w Mościskach - 22 czerwca 2019 r.

 • piknik Mościska

drukuj (Piknik sołecki w Mościskach - 22 czerwca 2019 r.)

Piknik sołecki w Izabelinie C - 22 czerwca 2019 r.

 • piknik Izabelin C

drukuj (Piknik sołecki w Izabelinie C - 22 czerwca 2019 r.)

Piknik sołecki w Truskawiu - 15 czerwca 2019 r.

 • piknik

drukuj (Piknik sołecki w Truskawiu - 15 czerwca 2019 r.)

Piknik sołecki w Laskach - 25 maja 2019 r.

 • 60731585_2346634702247899_552633403321614336_n

drukuj (Piknik sołecki w Laskach - 25 maja 2019 r.)

KONSULTACJE SPOŁECZNE - projekt statutu sołectw gminy Izabelin

Plik z projektem dostępny jest poniżej do pobrania. 

Konsultacje rozpoczną się 6 czerwca br. i potrwają do 20 czerwca br.

drukuj (KONSULTACJE SPOŁECZNE - projekt statutu sołectw gminy Izabelin)

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.