Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

SPOTKANIE W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASKI

Urząd Gminy zaprasza na spotkanie z udziałem wykonawcy MPZP – pani Izabeli Sobierajskiej, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach, ul. Partyzantów 30.

Spotkanie odbędzie się w 8 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 18:00.

Program spotkania:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

 • zasady tworzenia i funkcjonowania aktu planistycznego
 • udział mieszkańców w procedurze planistycznej
 • proces sporządzenia planu
 • skutki decyzji planistycznych

2. Dyskusja, pytania, wnioski.

 

Uchwała Nr VIII/51/19 z dnia 30 marca 2019 roku

Załącznik 1a do Uchwały Nr VIII/51/19 z dnia 30 marca 2019 roku

Załącznik 1b do Uchwały Nr VIII/51/19 z dnia 30 marca 2019 roku

Załącznik 2 do Uchwały Nr VIII/51/19

 

drukuj (SPOTKANIE W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI LASKI)

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego GOPS w Izabelinie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego pełen etat, umowa o pracę.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul. 3-go Maja 42 (na drugim piętrze budynku, pok.206) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „dotyczy naboru na pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Izabelinie”,  lub za pośrednictwem poczty na podany adres Ośrodka, w terminie do dnia 31.07.2019 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

drukuj (Nabór na stanowisko pracownika socjalnego GOPS w Izabelinie)

Widowisko historyczne "Historia na wyciągnięcie ręki z Misją Kampinos"

Zapraszamy do Centrum Kultury w Łomiankach na widowisko historyczne !

Scena plenerowa

25 sierpnia 2019 roku godz. 20:30

30 sierpnia 2019 roku godz. 19:00 - spotkanie autorskie

drukuj (Widowisko historyczne "Historia na wyciągnięcie ręki z Misją Kampinos")

XV Festiwal W Krainie Chopina

NIEDZIELA 7 LIPCA GODZINA 19.00 - ZIELONKI - PARCELA k. STARYCH BABIC
SALA KONCERTOWA DOMU KULTURY 
UL. POŁUDNIOWA 2A 

RECITAL CHOPINOWSKI 

wystąpi: 
Adam Mikołaj Goździewski - fortepian 

Koncert pod patronatem Wójta Gminy Stare Babice 
Sławomira Sumki 

organizatorzy: 
Gmina Stare Babice 
Dom Kultury Stare Babice 
Towarzystwo Muzyczne im. K.Wiłkomirskiego 

dofinansowanie: 
Władze Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

Wstęp wolny 
 


Aktualne Informacje znajdują się na oficjalnej stronie festiwalu: www.chopinfestiwal.wilkomirski.org.pl
W następną niedzielę tj. 14 lipca br. koncert odbędzie się w  kościele w Laskach. Informacja w kalendarium.

 

drukuj (XV Festiwal W Krainie Chopina)

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-BIELANY

Informacja dla osób mieszkających poza granicami Polski dotycząca podatku PIT

 • Osoby, które zmieniły rezydencję dla celów podatkowych powinny poinformować o tym urząd skarbowy.
 • Podatnicy, którzy mieszkają za granicą i są rezydentami innego państwa, a mimo to otrzymali informację o konieczności zapłaty podatku za 2018 r. powinni skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym.
 • Podatnik, który jest rezydentem w innym kraju nie musi płacić podatku w Polsce, a wystawione zeznanie podatkowe PIT-37 będzie unieważnione. Jeśli już podatek zapłacił, to wpłata zostanie zwrócona.

Podatnicy mogą korzystać z kontaktu telefonicznego oraz mailowego z urzędem skarbowym. W razie potrzeby mogą dostarczyć elektronicznie wszelkie dokumenty świadczące o rezydencji podatkowej w innym kraju niż Polska, takie jak np. certyfikat rezydencji wydawany przez państwo miejsca zamieszkania, dokumenty (zeznania podatkowe) złożone przez podatnika w państwie rezydencji, dokumenty poświadczające zameldowanie (zamieszkanie) w państwie rezydencji lub zgłoszenia aktualizacyjne adresu zamieszkania.
W przypadku potwierdzenia przez urząd skarbowy rezydencji podatnika w innym kraju, podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a zeznanie podatkowe PIT-37 zostanie unieważnione.


W przypadku gdyby jednak podatnik dokonał zapłaty podatku, a wynik czynności sprawdzających wskazywałby na obowiązek zapłaty podatku w państwie rezydencji (a nie w Rzeczypospolitej Polskiej), dokonana przez podatnika wpłata podlega zwrotowi.
Urzędy skarbowe są zobligowane do weryfikacji obowiązków podatkowych podatników (w tym emerytów) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w treści zawieranych z innymi krajami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.


W związku z tym urzędy skarbowe sprawdzają m.in. czy nie uległ zmianie status prawny podatników, potwierdzają czy podmiot był w ostatnim roku nierezydentem w rozumieniu przepisów prawa (a więc miał ograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku rozliczeń za 2018 rok, gdy do 30 maja 2019 r. nie została wyjaśniona kwestia rezydencji podatkowej podmiotu, w sposób pozwalający na jednoznaczne stwierdzenie, czy podmiot jest nierezydentem, wówczas do podatnika była wysyłana informacja w zakresie zapłaty podatku.


Źródło: Ministerstwo Finansów
 
 

drukuj (KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO WARSZAWA-BIELANY)

Spotkanie Rodziców i Mieszkańców ulic: Przedszkolna, Cichowszczyzna, Klaudyńska, 3 Maja i Łąkowa.

Spotkanie z Rodzicami i Mieszkańcami ulic: Przedszkolna, Cichowszczyzna, Klaudyńska, 3 Maja i Łąkowa z Wójtem Gminy Izabelin, w dniu 11 lipca 2019 r., godz. 18:00 w auli Przedszkola w Laskach.

Program spotkania:
- poszerzenie parkingu przy ul. Wolffa,
- propozycja zmiany ul. Przedszkolnej w jednokierunkową (wjazd od 3 Maja w kierunku ul. Cichowszczyzna),
- stworzenie miejsc parkingowych na łączniku miedzy ul. Cichowszczyna a Klaudyńską,
- utworzenie nowego wejścia do Przedszkola od ul. Przedszkolnej,
- przebudowa nawierzchni na placu zabaw w Przedszkolu,
- dostawienie nowych zabawek na placu zabaw,
- zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych dla przedszkolaków i rodziców w nowym roku szkolnym.

drukuj (Spotkanie Rodziców i Mieszkańców ulic: Przedszkolna, Cichowszczyzna, Klaudyńska, 3 Maja i Łąkowa.)

Program „Dobry Start”

 • dobry start 300

drukuj (Program „Dobry Start”)

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.


Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.


Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.


O przyznaniu świadczenia „Dobry Start” osoba zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
Więcej informacji na temat programów Rodzina 500+ oraz „Dobry Start” można znaleźć pod adresem strony internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Obsługą wniosków Rodzina 500+ oraz „Dobry Start” w Gminie Izabelin, zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. 3 Maja 42, II piętro w budynku Urzędu Gminy.


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek od 9.00 do 18.00
wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00
środa – dzień wewnętrzny 
tel. 22 722 89 40

drukuj ()

Program Rodzina 500 +

 • rodzina 500+

drukuj (Program Rodzina 500 +)

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).


Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.


Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.


Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.


Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?


Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. 
Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. 
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

O przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+ strona zostanie poinformowana w sposób elektroniczny, zniesiony został obowiązek wydania decyzji administracyjnej.  Osoba, której zostanie przyznane świadczenie otrzyma automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

O przyznaniu świadczenia 500+ osoba zostanie poinformowana drogą elektroniczną.
Więcej informacji na temat programów Rodzina 500+ oraz „Dobry Start” można znaleźć pod adresem strony internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina

Obsługą wniosków Rodzina 500+ oraz „Dobry Start” w Gminie Izabelin, zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  ul. 3 Maja 42, II piętro w budynku Urzędu Gminy


Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek od 9.00 do 18.00
wtorek, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00
środa – dzień wewnętrzny 
tel. 22 722 89 40

drukuj ()

Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym dot. działek nrnr ew. 740/4, 74 1/3 obręb Truskaw

Wójt Gminy Izabelin działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Izabelin Nr XX/166/16 z dnia 30 listopada 2016 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- działek nr nr ew. 740/4, 741/3 o łącznej pow. 0,1554 ha,

położonych we wsi Truskaw gmina Izabelin.

 

drukuj (Ogłoszenie o Przetargu Ustnym Nieograniczonym dot. działek nrnr ew. 740/4, 74 1/3 obręb Truskaw)

 • autor: Maciej Patrycy

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.