Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych na wózkach z terenu powiatu warszawskiego zachodniego na bezpłatne zajęcia taneczne

 

Zaproszenie

Zapraszamy serdecznie osoby niepełnosprawne na wózkach z terenu powiatu warszawskiego zachodniego na bezpłatne zajęcia taneczne w ramach projektu „Czas na taniec”, które będą odbywały się w poniedziałki o godz.18.00 w Centrum Kultury Izabelin przy ul. Matejki 21 w Izabelinie. Stałe zajęcia rozpoczynają się od 18 listopada 2019 i będą trwały do 15 maja 2020.

W poprzednich latach, w ramach projektu „Czas na taniec” taniec pokochały dzieci z Domu Dziecka Nasz Dom oraz niewidomi i słabowidzący uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Laskach. W tym roku pragniemy dotrzeć z tańcem do osób na wózkach.

Zajęcia prowadzić będą Paweł Karpiński, Monika Chojnacka, Joanna Reda- doświadczeni instruktorzy tańca na wózkach w Polsce, utytułowani tancerze na wózkach ( Mistrzowie Polski, Europy i Świata w tańcu na wózkach ).

Celem projektu jest pobudzenie osób niepełnosprawnych do aktywnego udziału w kulturze, wzrost aktywności społecznej osób niepełnosprawnych poprzez taniec, rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez taniec.

Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje: koordynator projektu Łukasz Prochacki- pedagog, animator kultury, choreograf, nauczyciel tańca. Kontakt: 691834514, costalatina@o2.pl.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 LISTOPADA 2019.

CZAS NA TANIEC.

ORGANIZATORZY:

Centrum Kultury Izabelin
Costa Latina Warszawa Bielany
Fundacja Czy To Konieczne

PATRONAT:

Dorota Zmarzlak - wójt gminy Izabelin

 

fot. Sławek Bandyra

 

drukuj (Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych na wózkach z terenu powiatu warszawskiego zachodniego na bezpłatne zajęcia taneczne)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.