Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2018-2023

Dokładnie rok temu miałam zaszczyt wypowiedzieć słowa „uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. To ważne dla mnie słowa, wielokrotnie wracałam do nich w ostatnich miesiącach.


W programie wyborczym obiecywaliśmy roczny raport realizacji założeń programowych. Chcąc się wywiązywać z każdej danej obietnicy, chciałabym Państwu przedstawić pierwsze podsumowanie. To był intensywny rok – nowych doświadczeń dla mnie osobiście oraz podejmowania łatwiejszych i trudniejszych decyzji mających konsekwencje dla naszej wspólnoty samorządowej.

Musiałam poznać Urząd i współpracowników, wejść w tryb funkcjonowania administracji publicznej, stać się alfą i omegą w topografii gminnej.  

To był też rok nauki cierpliwości – sektor publiczny ma swoją specyfikę, a ja, podobnie jak Państwo, wiele spraw chciałabym móc załatwić w jak najszybszym, możliwym trybie.  Bardzo dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Izabelin za ich cierpliwość, chęć nauki i przede wszystkim za chęć tworzenia wraz ze mną nowej jakości. 


Starałam się wypracować optymalny model współpracy z Radą Gminy. I choć oczywiście mam za sobą większość wywodzącą się z tego samego środowiska to jednak każda z tych osób to osobowość. To ludzie, którzy podjęli się reprezentowania Mieszkańców swoich okręgów i całej gminy a nie reprezentowania wójta. Dlatego cały czas musimy rozmawiać i wypracowywać kompromisy. Również dzięki ich aktywności, nieustannie muszę być gotowa na nowe inicjatywy społeczne i inwestycyjne. Zależało mi również by radni spoza Klubu Radnych „Mieszkańcy Razem” traktowali mnie jako partnera i abyśmy wspólnie umieli się porozumieć w sprawach istotnych dla rozwoju gminy. Mam wrażenie, że również z ich strony była i jest taka wola. Dzięki temu wszystko co zrobiliśmy to nasze wspólne sukcesy.


Odszedł od nas wiceprzewodniczący Rady – Staszek Macias. Nie tylko zabrakło nam jego wiedzy, energii i wsparcia, ale również musieliśmy znaleźć godnego następcę. Wierzę, że Bartek Połomski się nim okaże. 
Przede wszystkim, w ciągu tego roku starałam się poznać Szanowni Państwo Was: Mieszkańców. Przyzwyczaić do zupełnie nowego spojrzenia na ulicy, którym mnie obdarzacie. Że już nie jestem anonimową sąsiadką, dziś zawsze i wszędzie jestem wójtem albo ciocią wójt, jak nazywają mnie przedszkolaki.


W kampanii obiecaliśmy zawsze słuchać i zawsze rozmawiać. Obiecaliśmy też zarządzanie gminą oparte na wiedzy eksperckiej i sprawdzonych, dobrych praktykach. 
I chociaż dużo czasu w minionym roku spędziliśmy jako Urząd „na ulicach” i piknikach, konsultując istotne tematy, to tę komunikację i słuchanie Mieszkańców cały czas udoskonalamy. Mnóstwo udało się wspólnie wypracować, jestem dumna z każdej konstruktywnej dyskusji, debaty i spotkania. Wiele też przed nam - sprawa PSZOK to dla mnie ogromna lekcja pokory i nauczka, że sama wiedza ekspercka i merytoryczne argumenty to czasami za mało do sprawnego działania.  


W zarządzaniu gminą wprowadzamy planowanie i konstruktywne, całościowe spojrzenie na obszar całej gminy.  Rozpoczęcie kilku dużych procesów to miesiące szukania ekspertów, którzy mogą nas wesprzeć najlepszą dostępną na rynku wiedzą i podzielić się dobrymi praktykami. Teraz kończymy Plan Mobilności, w trakcie są dwa duże procesy konsultacyjne: przestrzeni publicznej w naszej gminie oraz zarządzanie gospodarką wodną. Urząd Gminy Izabelin przeszedł kompleksową ocenę efektywności procesów a przed nami wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej.  Najbliższy rok to również stworzenie nowej strategii gminy.


Siłę nieustannie daje mi świadomość, że nie myliłam się w najważniejszej kwestii. W sile naszej wspólnoty.  Wielokrotnie podkreślałam, że: „największą wartością naszej gminy są jej mieszkańcy” i to jest prawda. Energia mieszkańców, mnogość nowych inicjatyw, aktywni seniorzy, wszechobecni harcerze, liczne Rady Sołeckie utwierdzają mnie, że osiągnęłam najważniejszy ze stawianych sobie celów: obudzenie energii izabelińczyków.  Dziś nikt się nie boi, nie wstydzi przyjść do Urzędu czy bezpośrednio do mnie z najbardziej nawet „kosmicznym” pomysłem.


Wiele spraw już udało się nam poruszyć i zmienić. Jeszcze więcej rozpoczęliśmy. Ich efekty przyjdą w następnych latach. Oddaję dziś Państwu do lektury podsumowanie tego pierwszego roku z pięcioletniej kadencji.  Ogromnie dziękuję za Wasze zaufanie, wspólną pracę i okazywane wsparcie.
 

Dorota Zmarzlak -Wójt Gminy  Izabelin 

 

drukuj (Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2018-2023)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.