Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rozpoczęto konsultacje społeczne w zakresie zatrudnienia i mobilności, włączenia społecznego oraz kształcenia i szkoleń

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje społeczne w następujących obszarach tematycznych:

 1. Ocena wsparcia z EFS na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników - do 6 stycznia
 2. Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego - do 19 grudnia
 3. Ocena wsparcia z EFS na kształcenie i szkolenie (TO10) - do 24 lutego

Konsultacje są prowadzone przy pomocy ankiet internetowych, których wyniki zostaną wykorzystane do oceny wsparcia z EFS w okresie 2014–2018. Badanie pomoże także Komisji w wyciągnięciu wniosków na temat tego, jak wzmocnić to wsparcie w przyszłości. Badanie jest adresowane do szerokiego grona interesariuszy - osób fizycznych oraz różnorodnych podmiotów.

Pod poniższymi linkami znajdują się informacje o badaniach i odsyłacze do kwestionariuszy (Respond to the questionnaire) oraz instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób należy zarejestrować się i jak dalej postępować (ankietę można wypełnić również w języku polskim).

Ocena wsparcia z EFS na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników - do 6 stycznia:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876443/public-consultation_en

Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego - do 19 grudnia:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6547571/public-consultation_en

Ocena wsparcia z EFS na kształcenie i szkolenie (TO10) - do 24 lutego:


https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6620755/public-consultation_en

drukuj (Rozpoczęto konsultacje społeczne w zakresie zatrudnienia i mobilności, włączenia społecznego oraz kształcenia i szkoleń)

 • autor: RB

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.