Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

eSesja - Oprogramowanie dla nowoczesnej Rady Gminy, Miasta i Powiatu.

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Izabelin obsługiwane programem eSesja odbyło się 29 maja br.

Portal dla Mieszkańca http://izabelin.esesja.pl

Najważniejsze korzyści z eSesji:

 1. Oszczędność czasu - eSesja skraca czas niezbędny do przygotowania posiedzeń Rady, dystrybucji dokumentów wśród Radnych oraz systematyzuje posiedzenia. W przypadku Rad, gdzie Radni posiadają laptopy lub tablety, dodatkowo likwiduje koszty druku materiałów sesyjnych, gdyż pozwala na w pełni elektroniczną dystrybucję dokumentów.
 2. Obsługuje zarówno tablety, komputery stacjonarne oraz laptopy - System przygotowany w taki sposób, aby dostęp do niego możliwy był przez klasyczną przeglądarkę internetową. Dzięki temu eSesja jest niezależna od systemu operacyjnego i może działać na każdym komputerze i tablecie.
 3. Automatyzuje komunikację w Biurze Rady Gminy -  Biuro Rady zyskuje doskonałe narzędzie do przygotowywania porządków obrad, drukowania dokumentów sesyjnych, elektronicznego powiadamiania Radnych (za pośrednictwem maila i SMS).
 4. eSesja to innowacyjny i bardzo prosty w użytkowaniu system do głosowania - eSesja to również najbardziej korzystny na rynku system do obsługi głosowań. W niskiej cenie, Rada zyskuje kompleksowy system do zarządzania pracami, obiegu dokumentów, a także głosowania.
 5. Umożliwia błyskawiczny dostęp do informacji - Dostęp do danych zgromadzonych w systemie możliwy jest przez Internet. Dzięki temu Radni, urzędnicy czy mieszkańcy, mogą zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez Biuro Rady, przebywając nawet na wakacjach!
 6. Regularne aktualizacje w oparciu o potrzeby Rady - Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, dzięki czemu mamy pełną wiedzę na temat aktualnych potrzeb samorządów w zakresie informatyzacji. eSesja to program budowany dla samorządów przy udziale samorządów.

drukuj (eSesja - Oprogramowanie dla nowoczesnej Rady Gminy, Miasta i Powiatu.)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.