Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W GMINIE IZABELIN

W dniach od 22 lipca 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. Gmina Izabelin przy współpracy z firmą Eko-Precyzja będzie prowadziła inwentaryzację źródeł ogrzewania. 


Inwentaryzacja odbędzie się metodą spisu z natury – ankieterzy odwiedzą Państwa osobiście i przeprowadzą ankietę. Dla bezpieczeństwa mieszkańców każdy ankieter będzie posiadał identyfikator oraz specjalne upoważnienie wydane przez Panią Wójt -Dorotę Zmarzlak. W przypadku nieobecności ankietę znajdą Państwo w skrzynce pocztowej wraz z odpowiednią informacją. 


Ankieterzy odwiedzą wszystkie budynki w naszej gminie i poproszą o informacje dotyczące nieruchomości oraz sposobu ich ogrzewania (rodzaju paliwa i stosowanych urządzeń). Zapytają również o Państwa plany oraz potrzeby związane z przeprowadzeniem modernizacji źródeł ogrzewania.


Zebrane podczas inwentaryzacji dane zostaną użyte wyłącznie do zadań związanych z ochroną środowiska realizowanych przez Urząd Gminy Izabelin. Informacje te w szczególności posłużą do oszacowania, ile przestarzałych, ale wciąż funkcjonujących pieców wymaga wymiany oraz dofinansowania.


Pozyskane dane posłużą do przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne. 


Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w Urzędzie Gminy Izabelin. 
Zapraszamy do pokoju nr 112 do Pani Jagody Lasockiej.


Poniżej przedstawiamy harmonogram prac ankieterów w terenie:
Harmonogram prac inwentaryzacyjnych ankieterów :

LP Miejscowość Termin inwentaryzacji
1 Mościska, Laski  lipiec- sierpień
2 Izabelin B, Izabelin C sierpień - wrzesień
3 Hornówek wrzesień
4 Truskaw, Sieraków wrzesień - październik
5 Inwentaryzacja uzupełniająca *   wrzesień - październik


*dla mieszkańców, którzy zostali pominięci lub byli nieobecni podczas ankietyzacji 


W razie pytań prosimy o kontakt: 
Urząd Gminy Izabelin, Wydział Inwestycji i Rozwoju tel. (22) 722 89 51
 lub firma Eko-precyzja tel. 512 110 314. 
 

drukuj (INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W GMINIE IZABELIN)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.