Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

WYNIKI PONOWNYCH WYBORÓW SOŁECKICH DLA SOŁECTWA SIERAKÓW

W dniu 6 października 2019 roku, odbyły się ponowne wybory sołeckie dla sołectwa Sieraków.

Mieszkańcy Sierakowa wrzucili do urn aż 119 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła aż 43,59%.

Wyniki wyborów sołeckich 2019:

SIERAKÓW

Holcka Anna
liczba głosów: 25
Maliszewska Ewa Krystyna
liczba głosów: 94
Sołtysem została MALISZEWSKA EWA KRYSTYNA

drukuj (WYNIKI PONOWNYCH WYBORÓW SOŁECKICH DLA SOŁECTWA SIERAKÓW)

Zgłoszeni kandydaci na sołtysów na kadencję 2019-2024 dla sołectwa Sieraków

Sołectwo Sieraków

 1. Holcka Anna
 2. Maliszewska Ewa Krystyna

drukuj (Zgłoszeni kandydaci na sołtysów na kadencję 2019-2024 dla sołectwa Sieraków)

PONOWNE WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA SIERAKÓW

 • WYBORY_SOŁECKIE

drukuj (PONOWNE WYBORY SOŁTYSA SOŁECTWA SIERAKÓW)

WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH

W dniu 15 września 2019 roku, po raz pierwszy w gminie Izabelin, odbyły się powszechne wybory sołeckie.

Łącznie liczba wyborców 7 sołectw, którym wydano karty do głosowania wyniosła 1839.

Wyniki wyborów sołeckich 2019:

MOŚCISKA
Karczmarek Danuta
liczba głosów: tak: 97; nie 11
Sołtysem została KARCZMAREK DANUTA.

LASKI
Kopestyńska-Mandes Anna Magdalena
liczba głosów: 297
Roszczyk Ewa
liczba głosów: 164
Sołtysem została KOPESTYŃSKA-MANDES ANNA MAGDALENA.

IZABELIN B
Kowalczyk Elżbieta Genowefa
liczba głosów: 239
Wydżga-Rak Wanda Maria
liczba głosów: 82
Sołtysem została KOWALCZYK ELŻBIETA GENOWEFA.

HORNÓWEK
Kępkowicz Jarosław
liczba głosów: 201
Tomaszewski Łukasz
liczba głosów: 150
Sołtysem został KĘPKOWICZ JAROSŁAW.

IZABELIN C
Korczak Andrzej Antoni
liczba głosów: 183
Szarpak Jacek
liczba głosów: 205
Sołtysem został SZARPAK JACEK.

SIERAKÓW
Bieńkowski Rafał Oskar liczba głosów: tak 27; nie 37;
Sołtys nie został wybrany.

TRUSKAW
Bykowska Patrycja Katarzyna
liczba głosów: tak 109; nie 15;
Sołtysem została BYKOWSKA PATRYCJA KATARZYNA.

drukuj (WYNIKI WYBORÓW SOŁECKICH)

Twój głos jest WAŻNY

 • twojglos

drukuj (Twój głos jest WAŻNY)

Skład komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.

Zarządzenie nr 78/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 6 września 2019 r. oraz skład komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r. w załączonym pliku.

drukuj (Skład komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w 2019 r.)

Zgłoszeni kandydaci na sołtysów na kadencję 2019-2024

Z biernego prawa wyborczego skorzystało 11 osób. 

Poniżej lista kandydatów na sołtysów. 
(Kolejność sołectw jest zgodna z liczbą porządkową lokali wyborczych. Lista kandydatów w każdym sołectwie została ułożona alfabetycznie.)

 

 1. Sołectwo Mościska

  Karczmarek Danuta

   
 2. Sołectwo Laski

  Kopestyńska-Mandes Anna Magdalena
  Roszczyk Ewa

   
 3. Sołectwo Izabelin B

  Kowalczyk Elżbieta Genowefa
  Wydżga-Rak Wanda Maria

   
 4. Sołectwo Hornówek

  Kępkowicz Jarosław
  Tomaszewski Łukasz

   
 5. Sołectwo Izabelin C

  Korczak Andrzej Antoni
  Szarpak Jacek

   
 6. Sołectwo Sieraków

  Bieńkowski Rafał Oskar

   
 7. Sołectwo Truskaw

  Bykowska Patrycja Katarzyna

   

drukuj (Zgłoszeni kandydaci na sołtysów na kadencję 2019-2024)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.