Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego dla seniorów

Drodzy Seniorzy!

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego. Będą się one odbywały w sali konferencyjnej Dziennego Domu Senior +. Chętnych prosimy o kontakt z panią Ewą Przybysz pod numerem telefonu: 22 5064758 w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapisy przyjmujemy do 10.07.2020 r. Zapisanych zaprosimy na spotkanie organizacyjne, na którym omówimy podział na grupy oraz godziny zajęć.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się w odpowiednich warunkach sanitarnych zgodnymi z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czekamy na Państwa,
Zespół Dziennego Domu Senior +
 

drukuj (Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego dla seniorów)

Dzienny Dom Senior + od dnia 01.06.2020 r. wznawia działalność

Drodzy Seniorzy!
Z ogromna radością informujemy, że już 1 czerwca 2020 r. będziemy mogli powitać Państwa w naszych progach i wspólnie zacząć tworzyć miłe wspomnienia w ciepłej oraz bezpiecznej atmosferze. Zapewniamy Państwa, że nasz Dom jest placówką, która zapewnia wszelkie wymagane środki bezpieczeństwa sanitarnego - stosujemy się do rekomendacji dotyczących działalności placówek pobytu dziennego Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia. 

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa od godziny 8.00

Pracownicy Dziennego Domu Senior +

drukuj (Dzienny Dom Senior + od dnia 01.06.2020 r. wznawia działalność)

RUSZA NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR +

 • nabor

drukuj (RUSZA NABÓR DO DZIENNEGO DOMU SENIOR +)

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu "Senior+"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie informuje, iż w grudniu 2019 roku zostanie otwarta nowa placówka dziennego wsparcia dla Seniorów (dawny budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Tetmajera 2 w Izabelinie).

 

Nabór Uczestników do Dziennego Domu "Senior +" w Izabelinie ruszy od 01.10.2019.

 

Warto pomyśleć o swoich najbliższych: rodzicach lub dziadkach.

 

Kto może zostać podopiecznym placówki?

 

Uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy gminy Izabelin, nieaktywni zawodowo w wieku od 60 lat i więcej. Placówka obejmie wsparciem do 20 osób. Pierszeństwo korzystania ze świadczeń mają osoby samotne, ze zmiejszoną sprawnością psychofizyczną lub niepełnosprawnością. Podopiecznymi placówki mogą zostać osoby, które w wyniku zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać  zadaniom stawianym przez codzienne życie lub wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb.

 

Podczas pobytu  podopieczni będą mieć zagwarantowaną nie tylko opiekę, ale również posiłek i różnego rodzaju zajęcia, np: edukacyjne, kulturalne, terapię zajęciową, zajęcia sportowe, rekreacyjne. Głównym celem pobytu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji i zapobieganiu samotności. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku.

 

Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest częściowo odpłatny. Opłata będzie zależała od wysokości dochodu uczestnika.

 

Osoby zainteresowane udziałem  w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izabelinie, ul 3 Maja 42  lub pod nr: tel.  22/ 722 79 95 lub 22/ 722 89 44

 

Szczegóły naboru zostały opisane w regulaminie. Komplet dokumentów jest do pobrania na stronie internetowej gops.izabelin.pl

 

drukuj (Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu "Senior+")

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.