Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Historia Gminy Izabelin

Najstarszą miejscowością w gminie Izabelin jest Truskaw którego powstanie datowane jest na początek XV wieku . Również Mościska   mają średniowieczne korzenie. Powstanie Sierakowa jako wsi to końcówka XVIII wieku. Pozostałe z istniejących dzisiaj miejscowości (Laski, Hornówek, Izabelin C i Izabelin B) do XIX wieku nie istniały w ogóle albo były tylko folwarkami. Intensywny rozwój szczególnie w Izabelinach B i C przypadł na okres międzywojenny gdy wraz z parcelacją dawnych gruntów rolnych i uprawnych nastąpił podział na działki typowo budowlane oraz próby powstania osiedli podmiejskich. Pojawiła się wtedy komunikacja zbiorowa, szkoła oraz próby uregulowania dojazdu drogowego do Warszawy. 

W okresie I i II Rzeczpospolitej Gmina Izabelin nie istniała w sensie administracyjnym. W tamtym czasie każda z istniejących miejscowości należała do innej gminy i co ciekawe do innej parafii. W okresie PRL najpierw na krótko powstała  w latach 1952-54 Gmina Izabelin, następnie   istniały Gromadzkie Rady Narodowe w Laskach (1954 - 1960)  i Izabelinie (1954-1972)  a po reformie samorządowej z  lat 70-tych teren Izabelina został włączony do gminy Stare Babice. Najnowsza historia Gminy Izabelin rozpoczyna się w 1995 roku gdy z gminy Stare Babice rozporządzeniem Rady Ministrów podpisanym przez ówczesnego premiera Waldemara Pawlaka wyłączono 7 sołectw : Mościska, Laski, Izabelin B, Izabelin C, Hornówek, Sieraków i Truskaw. 

Od roku 1995 roku przez 5 kadencji funkcję Wójta pełnił Witold Malarowski a od jesieni 2018 roku stanowiska Wójta objęła Dorota Zmarzlak. 

Autor: Waldemar Szatanek

drukuj (Historia Gminy Izabelin)

Historia Mościsk

Mościska – miejscowość leżąca najbardziej na wschodzie gminy Izabelin. Graniczy z Warszawą (gmina Bielany i Wólka Węglowa), Klaudynem i Laskami. Liczy sobie 501 mieszkańców i jest drugą najmniejszą z izabelińskich wsi pod względem liczby mieszkańców (po Sierakowie) oraz najmniejszą pod względem powierzchni. Jej obszar bowiem to tylko 143 hektary.

Prawdopodobnie istnieje od XIV wieku. Powstała na skrzyżowaniu dróg łączących Łomianki z Babicami i Wawrzyszewem. Do połowy XIX wieku wchodziła w skład dóbr Babice, a od uwłaszczenia w 1864 roku, wieś włościańska (spis z roku 1880 wykazał 197 mieszkańców).

W okresie II RP wieś wchodziła w skład gminy Młociny. W roku 1936 mieszkańcy wybudowali szkołę powszechną, której pierwszym wychowawca i dyrektorem zostaje Zygmunt Sokołowski.

W czasie drugiej wojny światowej były miejscem walk wrześniowych, a potem konspiracji. W 1943 roku na terenie Mościsk grupa żołnierzy AK przeprowadziła udaną akcję zniszczenia mleczarni oraz znajdującej się w niej spisów kontyngentów.

W 1951 wraz z reformą Warszawy część gruntów Mościsk, położonych miedzy ul. Estrady a mniej więcej torami do huty, wraz z budynkiem szkolnym, została przyłączona do stolicy.

W okresie PRL Mościska należały do Gminy Stare Babice, a od 1995 do obecnej chwili są częścią Gminy Izabelin.

Obecnie znane ze strefy przemysłowej, w której znajdują się miedzy innymi takie firmy jak: Baza Paliwowa ORLEN, siedziba Kolportera, firma kosmetyczna „Joanna” oraz szereg innych firm takich jak Korporacja KGL, stacja benzynowa ORLEN i BP, zajezdnia autobusowa firmy Mobilis i inne. Również znajdujące się przy głównej ulicy usługi, handel, warsztaty samochodowe stopniowo wypychają nieruchomości stricte mieszkaniowe.

Przez lata zabudowa wsi ograniczała się do ul. 3-go Maja i ul. Sikorskiego oraz kolonii:  strefy pod lasem od strony Wólki Węglowej (ul. Jałowcowa) oraz lewej strony ul. Łąkowej leżącej na granicy Lasek i Klaudyna.

W ostatnich latach rozpoczęła się intensywna zabudowa pól leżących po obu stronach wsi. Powstają nowe ulice (Chabrowa, Białych Bzów czy Kwitnąca), na których stopniowo pojawiają się kolejne budynki mieszkalne. Wyraźna kiedyś granica miedzy częścią centralną wsi, a wspomnianymi koloniami, dzięki tej zabudowie, obecnie przestaje być widoczna.

Na terenach tzw. sołtysówki (na zakręcie ul 3-go Maja w stronę Lasek, na wysokości numeru 88) istnieje ogólnodostępny gminny plac zabaw, boisko sportowe do siatkówki, piłki nożnej, stoły do ping-ponga oraz gier planszowych. Od roku 2020 tworzony jest również teren piknikowy z wytyczonymi miejscami ogniskowymi, stałym grillem oraz zadaszonymi wiatami.

Nazwa Mościska pochodzi od słowa „mościć” - określenia przejścia przez bagna. Jest to dość popularna nazwa na terenie Polski (w chwili obecnej istnieje ponad 20 miejscowości o nazwie Mościska) i sugeruje, że osadzona była na mocno podmokłym terenie (co mieszkańcy odczuwają do dziś).

Najsłynniejsi mieszkańcy :

 • Antoni Skała – żołnierz napoleoński, ur. 03.06.1778r. Rozpoczął służbę w 7 pułku szwoleżerów-lansjerów, potem 4 pułku piechoty Legii Nadwiślańskiej, a zakończył w czasie tzw. 100 dni w Gwardii Cesarskiej  gdzie był aż do października 1815 roku.
 • Marian Kajszczak PS. "Kuleczka” żołnierz września 1939 roku, jeden z najbardziej aktywnych konspiratorów w ramach Armii Krajowej Grupy Kampinos.

Ciekawostki :

 • w latach 80-tych XX wieku „Mościska” zagrały w filmie Janusza Zaorskiego „Piłkarski Poker”. Nakręcono tu scenę przekupienia piłkarza „Czarnych” Grundola granego przez Mariusza Benoit oraz jego żony kreowanej przez Adriannę Biedrzyńską. Pleneru udostępnił warsztat samochodowy (obecnie Toyota „Wiśniewski”).
 • od 1957 autobus miejski 110 zaczyna dojeżdżać przez Radiowo do Wólki Węglowej dając połączenie z Warszawą również mieszkańcom Mościsk.
 • w 1986 roku na polach miedzy Wólką Węglową a Mościskami zostaje odnaleziony „skarb”. Zbiór kilkudziesięciu monet oraz nietypowy srebrny pierścień pochodzących z XVII wieku.
 • na terenie Mościsk „przemysłowych” istnieje prywatne lądowisko dla helikopterów.
 • w połowie XIX wieku w Mościskach znajduje się kuźnia i karczma oraz 41 budynków mieszkalnych dla porównania Wólka Węglowa ma wtedy 26 budynków a Gać (obecnie Radiowo tylko 15 budynków).
 • pierwsza teoretyczna wzmianka o wsi w oficjalnych dokumentach pochodzi z roku 1367. Co dawałoby Mościskom palmę pierwszeństwa wśród starszeństwa miejscowości wchodzących w skład gminy Izabelin.  Ponieważ jednak zapis brzmi „Mostki” a i co do usytuowania wymienionej w dokumencie wsi są pewne wątpliwości (część badaczy uważa że chodzi o nieistniejące obecnie Mościska leżące bliżej Powązek) żeby jednoznacznie wyjaśnić sprawę należy przeprowadzić bardziej wnikliwe badania dokumentów. Data 1526 jako pierwsza oficjalna wzmianka w dokumentach wydaje się niedyskusyjna.

Autor: Waldemar Szatanek

drukuj (Historia Mościsk)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.