Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Młodzi, zdolni, aktywni!

Przypominamy, że do końca lipca można składać wnioski do nowego programu wspierającego finansowo uzdolnionych uczniów oraz aktywnych młodych ludzi zaangażowanych społecznie, szczególnie w wolontariat.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i pierwszych klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, szczegółowe harmonogramy stanowią załączniki do Zarządzenia nr 268/2021 Wójta Gminy Izabelin z dnia 27 stycznia 2021 roku.

8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT – konkurs zamknięty nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20

Uprzejmie informujemy, że w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020, został ogłoszony konkurs o nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Izabelin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w Izabelinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów,  tabletów,  drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne,  projektor multimedialny,  monitor multimedialny oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym
w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Stypendium Wójta Gminy Izabelin

W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin.

Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego

27 sierpnia czterech nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Program „zdalna szkoła +

Gmina Izabelin w ramach projektu „zdalna szkoła +” pozyskała grant w wysokości 44 999,00 zł  na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom.

Rusza VI edycja Mazowieckiego programu stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2020/2021

Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących na Mazowszu. Jeśli osiągasz wysokie wyniki w nauce przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, złóż wniosek i zostań Stypendystą w projekcie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. 

Zdalna nauka dla uczniów izabelińskiej Szkoły Podstawowej będzie łatwiejsza

62 szkoły z Warszawy i gmin podwarszawskich otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Umowy w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc podpisali beneficjenci z Warszawy i gmin podwarszawskich - w tym Gmina Izabelin. Sprzęt do szkół trafi na przełomie września i października.

Przypominamy o kończącej się 6 kwietnia rekrutacji do 1 klasy szkoły podstawowej oraz do przedszkoli gminnych!

Przedszkole w Laskach

Dokumenty można dostarczyć do placówki przedszkola w godz. 8:00 – 16:00 lub przesyłać na adres mailowy: przedszkolelaski@izabelin.pl załączając skan.
Dokumenty i informacje - http://gplaski.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=26

Przedszkole w Izabelinie

Informujemy, że dokumenty można przesłać na adres mailowy: gpizabelin@wp.pl
Dokumenty i informacje - http://www.przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/rekrutacja/

Szkoła Podstawowa

Dokumenty można przesyłać na adres mailowy: b.wawrzyniecka@izabelin.edu.pl załączając ich skan. W wyjątkowej sytuacji dokumenty można włożyć, w zaklejonej kopercie, do skrzynki znajdującej się przy dyżurce w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.
Dokumenty i informacje - http://www.izabelin.edu.pl/aktualnosci.php?news=2068&wid=93&wai=&year=&back=%2Faktualnosci.php%3Fwid%3D93%26strona%3D2

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że jako Gmina Izabelin, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 82 dzieci (40DZ/42CH), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (3CH) z Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”.

 

W ramach projektu realizowane będą:

  • Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
  •  kursy i szkolenia nauczycieli

 

 

Realizowane zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

W ramach Projektu zostanie dostosowane przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, zakupione zostaną także pomoce do zajęć z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi.

 


Wartość projektu: 369 015,00 zł
Wysokość dofinansowania: 295 015,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.03.2021

 

 

2Q==

  • 856

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer