Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego

27 sierpnia czterech nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

Program „zdalna szkoła +

Gmina Izabelin w ramach projektu „zdalna szkoła +” pozyskała grant w wysokości 44 999,00 zł  na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom.

Rusza VI edycja Mazowieckiego programu stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok szkolny 2020/2021

Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących na Mazowszu. Jeśli osiągasz wysokie wyniki w nauce przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości, złóż wniosek i zostań Stypendystą w projekcie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. 

Zdalna nauka dla uczniów izabelińskiej Szkoły Podstawowej będzie łatwiejsza

62 szkoły z Warszawy i gmin podwarszawskich otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Umowy w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc podpisali beneficjenci z Warszawy i gmin podwarszawskich - w tym Gmina Izabelin. Sprzęt do szkół trafi na przełomie września i października.

Przypominamy o kończącej się 6 kwietnia rekrutacji do 1 klasy szkoły podstawowej oraz do przedszkoli gminnych!

Przedszkole w Laskach

Dokumenty można dostarczyć do placówki przedszkola w godz. 8:00 – 16:00 lub przesyłać na adres mailowy: przedszkolelaski@izabelin.pl załączając skan.
Dokumenty i informacje - http://gplaski.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=26

Przedszkole w Izabelinie

Informujemy, że dokumenty można przesłać na adres mailowy: gpizabelin@wp.pl
Dokumenty i informacje - http://www.przedszkole.izabelin.pl/przedszkole/rekrutacja/

Szkoła Podstawowa

Dokumenty można przesyłać na adres mailowy: b.wawrzyniecka@izabelin.edu.pl załączając ich skan. W wyjątkowej sytuacji dokumenty można włożyć, w zaklejonej kopercie, do skrzynki znajdującej się przy dyżurce w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 5.
Dokumenty i informacje - http://www.izabelin.edu.pl/aktualnosci.php?news=2068&wid=93&wai=&year=&back=%2Faktualnosci.php%3Fwid%3D93%26strona%3D2

drukuj (Przypominamy o kończącej się 6 kwietnia rekrutacji do 1 klasy szkoły podstawowej oraz do przedszkoli gminnych!)

Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że jako Gmina Izabelin, uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna.

Partnerem Projektu jest Grupa Szkoleniowo Doradcza „Europlus” Sp. z o.o.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 82 dzieci (40DZ/42CH), w tym 3 dzieci z niepełnosprawnościami (3CH) z Gminnego Przedszkola w Laskach „Akademia Pod Dębowym Liściem”.

 

W ramach projektu realizowane będą:

 • Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów
 •  kursy i szkolenia nauczycieli

 

 

Realizowane zajęcia mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

W ramach Projektu zostanie dostosowane przedszkole do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, zakupione zostaną także pomoce do zajęć z dziećmi ze stwierdzonymi deficytami rozwojowymi.

 


Wartość projektu: 369 015,00 zł
Wysokość dofinansowania: 295 015,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.03.2021

 

 

2Q==

drukuj (Różne możliwości – jeden cel = edukacja przedszkolna w Laskach bez barier – dostosowanie przedszkoli w Gminie Izabelin)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.