Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego

27 sierpnia czterech nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkole podstawowej i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

W trakcie egzaminu każdy nauczyciel dokonał prezentacji swojego dorobku zawodowego z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.
W kolejnym etapie, nauczyciel proponował rozwiązanie wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa, a następnie odpowiadano na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Następstwem pomyślne zdanych egzaminów było wręczenie 28 sierpnia przez Zastępcę Wójta Gminy Izabelin aktów nadania stopnia awansu zawodowego. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli ślubowanie, według następującej roty: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. ”

Wszystkim nauczycielom gratulujemy!

drukuj (Egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.