Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stypendium Wójta Gminy Izabelin

W ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin.

W dniu 10 września 2020 roku, na podstawie uchwały Nr XV/115/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Izabelin odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Izabelin.

W tym roku wpłynęło ogółem 8 wniosków.

Stypendia Wójta Gminy Izabelin dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych za osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne 
w roku szkolnym 2019/2020 otrzymali:

 1. Adam Urbanowicz
 2. Julia Alicja Piołun-Noyszewska
 3. Karolina Kurus

Stypendia Wójta Gminy Izabelin dla uczniów VII i VIII szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej osiągających wysokie wyniki w nauce otrzymali:

 1. Adam Urbanowicz  
 2. Julia Alicja Piołun-Noyszewska  
 3. Piotr Bartoszewicz  
 4. Krzysztof Kowalski  

Komisja Stypendialna z uwagi na błędy formalne, nie spełniając kryteriów zawartych w „Programie Stypendialnego Wójta Gminy Izabelin”, negatywnie rozpatrzyła 3 wnioski.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w następnych latach.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.