Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Mały grant - co to takiego?

Tzw. małe granty (czasami określane jako małe dotacje) są uproszczoną formą udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych. To dotacja bez konkursu. Ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa – jest to jej pomysł i jej inicjatywa.
O udzielenie dotacji w trybie tzw. małego grantu mogą wnioskować  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady udzielenia dotacji w trybie małego grantu:
1.    organizacja pozarządowa jednorazowo może wnioskować o maksymalnie 10.000,00 zł (lub mniej),
2.    zadanie (projekt) może być realizowany maksymalnie przez 90 dni (uwaga! 90 dni to krócej niż 3 miesiące kalendarzowe), 
3.    projekt musi być zrealizowany w ciągu jednego roku kalendarzowego (nie może być to przełom roku)
4.    łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20.000 zł,
5.    w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Wójt, na okres 7 dni kalendarzowych, zamieszcza ofertę:
a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin,
b)    na stronie internetowej Gminy,
c)    na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, 
6.    każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić do niej uwagi,
7.    zadanie może być w 100% sfinansowane ze środków dotacyjnych (tzw. powierzenie realizacji zadania) lub koszty realizacji zadania mogą być podzielone pomiędzy organizację a samorząd (wówczas mówimy o wsparciu realizacji zadania),
8.    oferta realizacji zadania musi zostać przygotowana wyłącznie na formularzu zgodnym ze wzorem, określonym w aktualnym rozporządzeniu do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
9.    po upływie terminu wywieszenia oferty i zgłaszania uwag oraz po ich rozpatrzeniu, Wójt niezwłocznie zawiera umowę na realizację zadania.

Aktualne wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są pod linkiem:
mały grant - wzory dokumentów

Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

drukuj (Mały grant - co to takiego?)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2020-07-01

 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2020 ROKU

 


drukuj ()

Oferta małego grantu - Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2021

W dniu 22 grudnia 2020 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Hipoterapia dla dzieci i młodzieży z Gminy Izabelin 2021”.

Oferta małego grantu - Torby na pieczywo z ekologicznym i afirmacyjnym przesłaniem od mieszkańców dla mieszkańców

Oferta małego grantu – Warsztaty rozwojowe dla kobiet

W dniu 7 października 2020 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty rozwojowe dla kobiet”.

Oferta małego grantu - Sportowa integracja mieszkańców Gminy Izabelin


 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

 


drukuj ()

VII Konkurs Międzynarodowe Zagadki Matematyczne – oferta tzw. małego grantu

W dniu 15 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „VII Konkurs Międzynarodowe Zagadki Matematyczne 2019”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Ofertę złożyło Izabelińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast i Gmin z siedzibą przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, wnioskując o dotację na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 7.818,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat. Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 21 do 28 lutego 2019 r. włącznie:

 • drogą elektroniczną na adres b.borys@izabelin.pll
 • lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 0-080 Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00.
 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2019-02-21

 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2018 ROKU

 


drukuj ()

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu: Warsztaty muzyczno – liturgiczne

W dniu 23 maja 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty muzyczno-liturgiczne”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.)

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu “Parafialny wyjazd na majówkę”

W dniu 20 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Parafialny wyjazd na majówkę”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu: Warsztaty muzyczno – liturgiczne

W dniu 16 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty muzyczno-liturgiczne”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu Jak bezpiecznie dojrzewać – o zmianach w okresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży

W dniu 4 kwietnia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Jak bezpiecznie dojrzewać – o zmianach w okresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018r. poz. 450).

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Organizacja wypoczynku dla młodzieży z terenu gminy Izabelin

W dniu 16 lutego 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja wypoczynku dla młodzieży  z terenu gminy Izabelin”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.).

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018

W dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Hipoterapia dla dzieci z Gminy Izabelin 2018”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie tzw. małego grantu – Warsztaty Sensoryczne dla dzieci 2,5-7 lat

W dniu 15 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty Sensoryczne dla Dzieci 2,5-7 lat”, w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.)

Parafialny wyjazd na narty - oferta tzw. małego grantu


 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

 


drukuj ()

Oferta realizacji zadania publicznego - tzw. mały grant

Oferta małego grantu - Porozumienie bez przemocy w przedszkolu i w rodzinie

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant pt. Porozumienie bez przemocy w szkole i w rodzinie


 

INICJATYWY ZREALIZOWANE W 2016 ROKU

 


drukuj ()

Mały grant – oferta realizacji zadania publicznego

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.