Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Uproszczona oferta, czyli tzw. mały grant - ognisko dziecięco-młodzieżowe

W dniu 30 stycznia 2019 r. do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – w formie ogniska wychowawczego pod nazwą: Placówka wsparcia dziennego w Izabelinie”.


Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)

Ofertę złożyło Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Warszawskie z siedzibą w Laskach przy ul. Brzozowej 37, 05-080 Izabelin, wnioskując o udzielenie dotacji na realizację ww. zadania w wysokości 8.700,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 1 do 8 lutego 2019 r. włącznie:
- drogą elektroniczną na adres  b.borys@izabelin.pl,
- lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00, 
- albo przesłać na adres Urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierem (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2019-02-01

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.