Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Oferta małego grantu - Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji

W dniu 10 października 2019 r., w trybie tzw. małego grantu, czyli z pominięciem otwartego konkursu ofert, do Urzędu Gminy Izabelin wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Warsztaty technik zapamiętywania i koncentracji”. 
Oferta została złożona zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

Ofertę złożyło Stowarzyszenie „Mieszkańcy Razem” z siedzibą w Laskach, ul. Trzech Sosen 8, 05-080 Izabelin, wnioskując o dotację na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 5.400,00 zł.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą i do wypowiedzenia się na jej temat.

Opinie i uwagi można zgłaszać w terminie od 11 października 2019 r. do 18 października 2019 r. włącznie:

  • drogą elektroniczną na adres  b.borys@izabelin.pl  
  • lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 9.00-18.00, wtorek - piątek 8.00-16.00.

Oferta dostępna jest:

  • poniżej,
  • na stronie BIP Urzędu Gminy Izabelin (w zakładce: ogłoszenia -> inne)
  • oraz została wywieszona na tablicy ogłoszeń.
  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2019-10-11

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.