Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert - letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2019 r.

W odpowiedzi na ogłoszony Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 3 kwietnia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. wpłynęło siedem ofert złożonych przez:

l. p.

nazwa organizacji i adres siedziby

wnioskowana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Zalążek Dobra”,
05-080 Izabelin, ul. 3 Maja, Laski

9 800,00 zł

2.

Parafia Rzym.-Kat. Św. Franciszka z Asyżu,
05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 83

23 000,00 zł

3.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  ul. Korpusu Kadetów 2

8 000,00 zł

4.

Fundacja Misji Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,
05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 43/13, Józefosław

5 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Szkoła Walk Kuma De,
96-500 Sochaczew, ul. Okrężna 59

6.000,00 zł

6.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Warszawskie, 05-080 Izabelin,  ul. Matejki 21

17 782,00 zł

7.

Uczniowski Klub Sportowy Izabelin,
05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 49

6 100,00 zł

RAZEM

69 682,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych przez sześciu oferentów przystępujących do konkursu, dotację na wsparcie realizacji zadania przyznano następującym organizacjom, w następującej wysokości:

L. P.

nazwa organizacji i adres siedziby

przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Zalążek Dobra”,
05-080 Izabelin, ul. 3 Maja, Laski

7 840,00 zł

2.

Parafia Rzym.-Kat. Św. Franciszka z Asyżu,
05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 83

18 400,00 zł

3.

Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,  ul. Korpusu Kadetów 2

6 400,00 zł

4.

Fundacja Misji Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,
05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 43/13, Józefosław

3 000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Szkoła Walk Kuma De,
96-500 Sochaczew, ul. Okrężna 59

--------

6.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Warszawskie, 05-080 Izabelin,  ul. Matejki 21

17 782,00 zł

7.

Uczniowski Klub Sportowy Izabelin,
05-080 Izabelin, ul. 3 Maja 49

4 578,00 zł

RAZEM

58 000,00 zł

 

 

drukuj (Wyniki otwartego konkursu ofert - letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2019 r.)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2019-05-15

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.