Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konkurs artystyczny "Moje miejsce na Ziemi"

Szanowni Mieszkańcy,

Fundacja "Instytut Redukcji Stresu" z siedzibą w Izabelinie, przy współudziale grupy rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Izabelinie, bardzo serdecznie zaprasza do udziału w konkursie artystycznym "Moje miejsce na Ziemi". Konkurs współfinansowany jest przez Gminę Izabelin a partnerami konkursu są:  Zespół Szkół w Izabelinie i Centrum Kultury Izabelin

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców naszej Gminy – dorosłych i dzieci. Podzielony został na dwie grupy tematyczne:

 1. przygotowanie projektu graficznego muralu pod tytułem „Jarzyna Power” – prace można wykonać indywidualnie lub w grypach do 4 osób
 2. wykonanie fotografii pod tytułem „Piękno nieoczywiste”, przedstawiających w oryginalny sposób miejsce zamieszkania, nauki, pracy lub wypoczynku na terenie Gminy Izabelin – prace indywidualne.

Konkurs rozpoczął się 12 września br.

Dnia 1 października nastąpi OTWARCIE PLATFORMY  do głosowania, na którą będzie można wgrywać swoje prace do dnia 7 października 2016 r. Następnego dnia, 8 października rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 30 października. W tym czasie będzie można codziennie oddać dwa głosy (na mural i zdjęcie). Zwycięzców poznamy 31 października 2016r. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone 5 listopada 2016 r. podczas spotkania w Centrum Kultury Izabelin, a zwycięskie prace będą tam wyeksponowane przez kilka dni.  Wybrany mural zostanie namalowany w szkole przez artystę plastyka, a najciekawsze zdjęcia ozdobią szkolne korytarze Zespołu Szkół w Izabelinie przy ul. 3 Maja 49.

Po raz pierwszy, wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, niezależnie od wieku, mają  możliwość przystąpienia do rywalizacji i/lub dokonania wyboru najlepszych prac zgłoszonych do konkursu. Głosowanie odbywać się będzie poprzez platformę internetową pod adresem http://www.konkurs.stres-irs.org

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są na stronie http://www.izabelin.edu.pl oraz http://www.konkurs.stres-irs.org A w razie pytań można pisać na adres: fundacja@stres-irs.org

W imieniu Organizatorów serdecznie  zapraszamy do udziału w konkursie i wspólnej zabawy. Zachęcamy do startowania i głosowania.

W załącznikach dostępne są:  regulamin konkursu, jego zasady oraz wzór oświadczenia dotyczącego zgody rodzica na udział dziecka w konkursie.

drukuj (Konkurs artystyczny "Moje miejsce na Ziemi")

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.