Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Program „Europa dla obywateli”

Program „Europa dla obywateli” przyjęty na lata 2014–2020 ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców Unii Europejskiej w jej rozwój, a także otrzymanie dofinansowania na realizację zadań związanych z tematyką Programu. Program promuje wspólną historię i wspólne wartości Europy oraz wzmacnia poczucie odpowiedzialności za rozwój Unii.

Komponenty i działania:

 • Pamięć europejska - warsztaty, seminaria, działania artystyczne i edukacyjne związane z najnowszą historią Europy;
 • Partnerstwo miast - kilku- lub kilkunastodniowe spotkania przedstawicieli władz lokalnych i obywateli;
 • Sieci miast - długofalowe projekty współpracy samorządów i organizacji wokół wspólnego tematu;
 • Projekty społeczeństwa obywatelskiego - kilkunastomiesięczne projekty NGO i innych organizacji i instytucji;
 • Granty operacyjne - wsparcie działalności organizacji aktywnych w obszarze zaangażowania obywatelskiego.

Wnioskodawcami wszystkich komponentów programu mogą być organy publiczne lub organizacje nienastawione na zysk posiadające osobowość prawną.

Na Program na lata 2014–2020 przeznaczono budżet w wysokości 187 718 000 EUR.

Więcej o Programie "Europa dla obywateli" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: https://europadlaobywateli.pl/ 

17 stycznia 2019 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dot. Programu.

Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przedstawione zostaną cele, założenia i priorytety programu, rodzaje działań, które mogą zostać zrealizowane oraz podane zostaną terminy konkursu wniosków w 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organizacje/instytucje nienastawione na zysk.

Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje na temat spotkania dostępne są pod linkiem: https://europadlaobywateli.pl/szkolenie/spotkanie-informacyjne-programu-europa-dla-obywateli-17-stycznia-warszawa/ 
 

drukuj (Program „Europa dla obywateli”)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.