Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Zalecenia i informacje dot. funkcjonowania gminy

Przed nami kolejny dzień z #covid19. Co robimy? Siedzimy w domu, przestrzegamy zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. Nieustannie ograniczamy bezpośrednie kontakty z innymi ludźmi.

Drodzy Mieszkańcy - to w dużej mierze od naszej odpowiedzialności za nas samych, nasze rodziny i sąsiadów, zależy powstrzymanie koronawirusa w naszej gminie. Wierzę, że wspólnie poradzimy sobie z tym wyzwaniem.

Jeśli potrzebujecie pomocy, napiszcie do nas: pomoc@izabelin.pl lub dzwońcie 504 819 007. Telefon czynny całą dobę.

Poniżej zebraliśmy dla Państwa najistotniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej gminy oraz powiatu.

Więcej informacji na temat koronawirusa oraz funkcjonowania naszego kraju w obecnej sytuacji, znajdą Państwo na:

Jeśli odczuwasz objawy koronawirusa, zostań w domu i telefonicznie skontaktuj się z lekarzem POZ.

Badania w kierunku COVID-19

Lista mobilnych punktów pobrań

Realizowane są również odpłatne badania bez zlecenia lekarza w następujących placówkach (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu):

 • ALAB – Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 31 tel. 22 349 11 97
 • ALAB – Warszawa, ul. Kaczmarskiego 37 tel. 22 349 11 97
 • CDL – Warszawa, ul. Kasprzaka 24 A (bez zapisu) od 8.00 do 15.00

Sanepid Ożarów Mazowiecki:

 • 22 733 73 36 w godzinach 8:00-16:00
 • 602 472 821 całodobowo

Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 • 502 171 171 całodobowo

Całodobowa infolinia NFZ

 • 800 190 590

Informacje gminne

Dzieci i młodzież

Szkoła Podstawowa w Izabelinie [aktualizacja 5 listopada 17:36]

Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 9 listopada 2020 r.
Zgodnie z decyzją MEN od 9 do 29 listopada 2020 r. wprowadzone zostają zmiany w organizacji pracy szkół. Zawieszone są zajęcia stacjonarne, wszyscy uczniowie będą się uczyli zdalnie.

 • W okresie nauczania zdalnego uczniów będzie obowiązywał dotychczasowy plan zajęć. Zajęcia lekcyjne będą miały w dużej mierze charakter lekcji online i będą prowadzone w aplikacji Teams (godzina rozpoczęcia każdej lekcji jest określona w tygodniowym rozkładzie zajęć). Każde zajęcia online trwają 30 minut, pozostałe 15 minut lekcji uczeń wykorzystuje na wykonanie prac zadanych przez nauczyciela, utrwalenie materiału czy inną pracę według wskazówek nauczyciela. 
 • Na razie nie będą się odbywały szkolne zajęcia dodatkowe. Realizowane będą natomiast zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 
 • Uczniom, którzy mają trudności sprzętowe, szkoła może użyczyć sprzęt. Wydane zostały komputery i tablety dla uczniów i nauczycieli klas 4 – 8, trwają prace nad przygotowaniem sprzętu dla uczniów i nauczycieli klas 1-3. 
 • Dla dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, istnieje możliwość zorganizowania opieki świetlicowej. W tej sprawie należy kontaktować się z sekretariatem szkoły (22 722 89 81).
 • Dla uczniów klas VIII, którzy mają taką potrzebę, istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych. Konsultacje mogą się odbywać stacjonarnie lub online, w zależności od ustaleń z nauczycielem prowadzącym. Zapisy na konsultacje prowadzi szkolny sekretariat – telefonicznie lub mailowo.
 • Wszyscy pracownicy szkoły pozostają do dyspozycji. Preferowaną formą kontaktu jest dziennik elektroniczny – w razie wątpliwości czy pytań w pierwszej kolejności należy kontaktować się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu. Uwagi można także przekazywać telefonicznie do sekretariatu (22 752 68 60 lub 22 722 89 81). Na stronie szkoły opublikowany zostanie harmonogram dyżurów specjalistów (pedagog, psycholog, terapeuci), którzy będą dostępni dla uczniów i rodziców. Pomoc online uczniom w nauce oferować będą nauczyciele świetlicy i bibliotekarze.

Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły w przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych opisane są w punkcie VI procedur bezpieczeństwa i organizacji pracy szkoły, które dostępne są na szkolnej stronie internetowej.

Informacja o funkcjonowaniu szkoły od 9 listopada 2020 r.

Gminne Przedszkole im. ks. Aleksandra Fedorowicza w Izabelinie [aktualizacja 6 listopada 11.15]

funkcjonuje na zasadach opisanych w

Od 9 do 13 listopada 2020 r. ze względu na obniżoną frekwencję nauczycieli oraz personelu niepedagogicznego przedszkole będzie czynne od 8.00-16.00

Na terenie przedszkola:

 • Drzwi wejściowe zamykane są na klucz w godzinach 9.00-12.00 i 13.00-15.00. Prosimy dzwonić do sekretariatu.
 • W oddziałach sześciolatków dzieci wprowadza na teren przedszkola/odprowadza z grupy dyżurująca osoba z personelu.
 • Codziennie o godzinie 11:30 wychowawcy z grup mierzą dzieciom temperaturę.
 • Kontakt rodzica z nauczycielem w celu omówienia spraw dotyczących dziecka możliwy jest po uprzednim umówieniu spotkania. W przypadku wymiany pilnych informacji nauczyciel zachowuje wytyczne dotyczące zasad zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola. Poinformuj o tym przedszkole!
 • W celu bezpośredniego załatwienia spraw z dyrektorem przedszkola lub w sekretariacie należy umówić się telefonicznie lub mailowo. W sekretariacie przedszkola może przebywać tylko jedna obsługiwana osoba.

Kontakt :
dyrektor - 500 227 208
sekretariat - 22 722 60 31
oddziały sześciolatków - 505 501 826, 
b.podgajna@izabelin.pl
przedszkole@izabelin.pl

Wszystkich rodziców prosimy o śledzenie informacji z przedszkola przesyłanych drogą mailową, oraz na stronach przedszkole.izabelin.pl oraz Facebook.

Drogi rodzicu:

 • Do przedszkola przyprowadzaj wyłącznie zdrowe dziecko.
 • Po wejściu zmierz dziecku temperaturę poprzez zbliżenie rączki dziecka do termometru,  
  w przypadku temperatury + 37,5 stopni nie pozostawiaj dziecka w przedszkolu.
 • Pamiętaj o założeniu maseczki zasłaniającej usta i nos.
 • Dezynfekuj ręce.
 • Wchodząc do części wspólnej – szatnia – zachowaj zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 • W szatni może się znajdować 6 dzieci z opiekunami (razem 12 osób).
 • Zachowuj dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem minimum 2 m.
 • Zachowuj dystans od pracowników przedszkola 2 m.
 • Po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka, nie zwlekaj, bezzwłocznie opuścić teren przedszkola.
 • Odbierając dziecko z grupy nie przeciągaj kontaktu z nauczycielem.
 • Nie wchodź na salę.
 • Nie obrażaj się, jeśli personel przedszkola poprosi Cię o dostosowanie się do zasad.
 • Ogranicz do minimum przebywanie na terenie placówki, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Gminne Przedszkole w Laskach "Akademia Pod Dębowym Liściem" [aktualizacja 6 listopada 11.09]

Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19

Rodzicu!

 • zdezynfekuj ręce przed wejściem do przedszkola,
 • pamiętaj o założeniu maseczki zasłaniającej usta i nos,
 • wchodząc do części wspólnej – szatnia – zachowaj zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • zachowuj dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem (innej osoby) minimum 1,5 m,
 • ogranicz swój pobyt na terenie przedszkola do niezbędnego minimum,
 • przemieszczaj się tylko w wyznaczonej „strefie rodzica”

Przedszkole ogranicza do minimum przebywanie na terenie placówki osób z zewnątrz, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa – maseczka, dezynfekcja rąk.

Seniorzy

Proszę i apeluję o pozostanie w domu. To Wy należycie do grupy wysokiego ryzyka. Potrzebujesz wsparcia, zakupów, leków? Zadzwoń: 504 819 007 (przez całą dobę). Więcej informacji na stronie senior.izabelin.pl oraz na stronie gops.izabelin.pl

Praca Urzędu Gminy

Od 12 marca funkcjonowanie Urzędu zostaje ograniczone do zachowania ciągłości pracy wszystkich wydziałów. Wprowadzone zostało ograniczenie w poruszaniu się po budynku Urzędu Gminy. Bardzo prosimy o ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych do niezbędnego minimum. Jeśli chcą państwo dostarczyć dokumenty do urzędu, proszę umieścić je w stojącej urnie przy wejściu głównym do urzędu. Wiele spraw można załatwić telefonicznie (22 722 89 32 lub 22 722 89 30) lub e-mailowo. Zachęcamy do tych form kontaktu, w przypadku konieczności spotkania zaprosimy Państwa do Urzędu.

Szczegółowe dane kontaktowe dostępne na stronie: gmina.izabelin.pl/kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Jeżeli masz katar, gorączkę, ból mięśni i stawów skonsultuj swój problem zdrowotny z naszym lekarzem bez wychodzenia z domu. W ten sposób minimalizujesz ryzyko kontaktu z innymi chorymi. Pacjent z przewlekłymi chorobami (leki zażywane stale) i w podeszłym wieku może zgłosić zapotrzebowanie na e-receptę oraz niezbędną poradę.

Telefoniczną poradę medyczną uzyskasz pod nr tel. 22 722 63 21 lub 22 722 61 14 e-mail przychodnia@spzozizabelin.pl

Bezpłatna pomoc psychologiczna online

Uruchomiliśmy bezpłatną psychologiczną pomoc online dla mieszkańców gminy Izabelin. Porady odbywają się za pomocą wiadomości e-mail i teleporady. Odpowiedzi na maile są już następnego dnia rano!

Dyżur pełni pani psycholog Maryla Łukasińska oraz Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz. Korespondencję prosimy przesyłać na m.lukasinska@izabelin.pl, gops@izabelin.pl lub tel. 502 131 900

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej [aktualizacja 6 listopada 10.30]

Zmiany organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie

Centrum Kultury Izabelin [aktualizacja 6 listopada 11.30]

Wydarzenia kulturalne
W związku z kolejnymi obostrzeniami dotyczącymi COVID-19, wszystkie listopadowe wydarzenia: koncert „Skaldowie na jazzowo” (6.11), pokazy filmów w sali widowiskowej  „Parasite” (13.11) i „Święci z Doliny Niniwy” (27.11) zostały odwołane.
Wydarzenia te odbędą się w innych terminach - wkrótce informacja na ten temat.
Odwołane są również listopadowe seanse w Kinie za Rogiem.

Sekretariat
Osoby, które kupiły bilety, prosimy o kontakt sekretariat@centrum.izabelin.pl lub 22 752 68 00, 512 239 634
Kontakt z sekretariatem wyłącznie telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00.

Zajęcia kulturalne i sportowe

 • W budynku Centrum Kultury Izabelin od soboty 7 listopada br. do 29 listopada br. nie będą odbywały się żadne zajęcia stacjonarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy mogą uczęszczać na wybrane zajęcia w trybie online. Zapisy przez strefazajec.pl. Z chwilą dokonania wpłat za listopad, uczestnik otrzyma link na zajęcia na wskazany przez siebie adres mailowy. 
 • W obiektach sportowych od soboty (7.11) do poniedziałku włącznie (9.11) zajęcia nie będą się odbywać. Dalsze działania będą uzależnione od treści opublikowanego kolejnego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz rozwoju sytuacji epidemicznej. 

Zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Izabelin w ramach karnetu sportowego od dnia 9 listopada (poniedziałek) są zawieszone.

Gminna Biblioteka Publiczna [aktualizacja 30 listopada]

Można samodzielnie wybierać książki, obowiązują jednak pewne ograniczenia:

 • W pomieszczeniu może przebywać maksymalnie 10 osób
 • Książki prosimy oddawać przy stanowisku ZWROTY a wypożyczać przy stanowisku WYPOŻYCZANIE
 • Książki oddane przechodzą kilkudniową kwarantannę
 • Prosimy pamiętać o zachowaniu zasad reżimu sanitarnego (dystans, zasłanianie nosa i ust, dezynfekcja rąk)
 • Nadal zachęcamy do telefonicznego 22 752 68 21; 508 442 313 lub mailowego biblioteka@bibliotekaizabelin.pl zamawiania książek

GPWiK „Mokre Łąki”

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanów (lub precyzyjnych fotografii) podpisanych dokumentów.

 • w przypadku warunków technicznych należy:
 1. podpisać wniosek o wydanie warunków technicznych i wysłać skan podpisanego wniosku na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej;
 2. w ten sam sposób Spółka prześle ustalenie warunków technicznych, tj. poprzez przesłanie na e-mail, podpisanego pisma określającego warunki techniczne w formie skanu,
 • w przypadku Umowy należy:
 1. Spółka podpisuje Umowę i wysyła jej skan na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej;
 2. po otrzymaniu Umowy w formie, o której mowa w pkt.1), należy podpisać Umowę, a następnie skan podpisanej już przez obie Strony Umowy należy przesłać na wskazany adres poczty elektronicznej Spółki;

W przypadku braku możliwości wykonania skanu wniosku, prosimy o złożenie podpisu na przesłanym skanie, a następnie sporządzenie fotografii dokumentu, zaś w przypadku braku możliwości wykonania skanu Umowy, prosimy o złożenie podpisu na Umowie przesłanej przez Spółkę w formie skanu i przesłanie fotografii dokumentu, z podpisami obu Stron.

Jednocześnie, mając na uwadze, że obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a ponadto, że art.6 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje zawarcie umowy w formie pisemnej, w celu dochowania tego wymogu, a jednocześnie dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, po ustaniu stanu związanego z epidemią koronawirusa, zostanie Państwu przesłane oświadczenie, w którym Państwo i Spółka potwierdzą na piśmie zawarcie Umowy, zgodnej z treścią podpisanego skanu.

Informacji w powyższej sprawie (i innych związanych ze świadczeniem usług na Państwa rzecz przez GPWiK „Mokre Łąki”) mogą Państwo zasięgać pod tel. 22 721 80 72 lub wysyłając maila na adres: bokgpwik@mokrelaki.pl

W sprawach pilnych dopuszczamy możliwość wizyty osobistej, jednak jedynie po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, korzystaniem z płynu do dezynfekcji oraz bezwzględnym obowiązkiem noszenia maseczki ochronnej na terenie GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”.

Pracownicy Spółki pozostają do Państwa dyspozycji pod wskazanymi niżej numerami telefonów:

 • 22 721 80 72
 • 508 280 852 (Biuro Obsługi Klienta)
 • 501 656 121 (Pogotowie wod.-kan.)

Centrum Usług Wspólnych [aktualizacja 6 listopada 11.45]

Od 9 listopada 2020 roku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego:

 • Dyrektor CUWI 661 505 505
 • Kierownik centralnego magazynu i żywienia w placówkach oświatowych 667 704 702

Pracownicy CUWI:

 • Oświata 22 111 00 73
 • Płace 22 111 00 76 
 • Księgowość 22 111 00 75 

cuwi@izabelin.pl

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie tylko w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Po wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk.
Obowiązuje również nakaz zasłaniania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt działa bez zmian, nie przewiduje się zamknięcia lub ograniczenia dostępu w najbliższym czasie. Na bieżąco monitorujemy ruch oraz możliwość odbioru przez firmę Byś. Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Czynny w godzinach: pon.-pt. 7.00-10.00 oraz 14.00-18.00 sob. 10.00-14.00

Przypominamy, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Apteki

 • DOZ Apteka dbam o zdrowie
  Izabelin C, ul. Tetmajera 14
  pon.-pt. 8.00-20.00
  sob. 8.30-15.00
  tel. 736 697 842
 • Apteka WAWA
  Izabelin C, ul. Tetmajera 2
  pon.-pt. 8.00-21.00
  sob. 8.00-16.00
  tel. 22 722 62 70
 • Apteka
  Laski, ul.3 Maja 61 A
  pon.-pt. 8.00-20.00
  sob. 9.00-15.00
  tel. 22 639 72 43
 • DOZ Apteka dbam o zdrowie Na Zdrówko
  Laski, ul.Trenów 51
  pon.-pt. 8.00-21.00
  sob. 9.00-19.00
  tel. 514 295 072

Urząd Pocztowy

UP Izabelin k. Warszawy, ul. Tetmajera 1
pon.-pt. 8.00-20.00
tel. 22 722 60 02

Oddział PKO BP w Izabelinie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział I w Izabelinie
Izabelin C, ul. 3 Maja 42
pon.-pt. 9.00-16.00
tel. 22 342 97 20, 22 342 97 21

Lista lokali gastronomicznych oferujących dostawę na terenie gminy Izabelin lub usługę na wynos na terenie gminy Izabelin i okolic

Lista sklepów z artykułami spożywczymi na terenie gminy Izabelin

Lista placówek weterynaryjnych na terenie gminy Izabelin i w okolicy

Informacje powiatowe

Ubezpieczenie zdrowotne i diagnoza w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym nie ma konieczności rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego.

Decyzja Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego o zamknięciu wszystkich Zamiejscowych Punktów Obsługi Klienta

Przed wizytą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, w trosce o wspólne dobro zachęcamy do kontaktu z Urzędem telefonicznie, faxem lub e-mailowo, wszelkie dane kontaktowe są dostępne pod adresem: www.gmina.izabelin.pl/310,komunikaty-jednostek-powiatu-warszawskiego-zachodniego?tresc=4836

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu warszawskiego zachodniego

Od 12.03.2020 każdego dnia na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ozarow.psse.waw.pl po godzinie 14.00 jest zamieszczony komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiat Warszawski Zachodni przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu warszawskiego zachodniego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Informacje wojewódzkie

Wykaz placówek udzielających świadczeń w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa

Udostępniamy wykazy podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-mazowieckiego-ow-nfz/podmioty-udzielajace-swiadczen-opieki-zdrowotnej-dotyczacej-przeciwdzialania-covid-19/

Zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 1. Często myj ręce
 2. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
 3. Zachowaj bezpieczną odległość od osób kichających i kaszlących
 4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 5. Unikaj uczestniczenia w imprezach masowych
 6. Zaniechaj podróży do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem
 7. Powstrzymaj się od wychodzenia z domu i spotkań z innymi osobami w przypadku gorszego samopoczucia, zwłaszcza gorączki i innych objawów grypopodobnych
 8. Otaczaj szczególną opieką osoby starsze i inne osoby o obniżonej odporności
 9. Korzystaj wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które publikowane są w serwisach instytucji publicznych, na stronie https://gis.gov.pl/
 10. Masz uzasadnione obawy, że jesteś zakażony koronawirusem? Nie zgłaszaj się osobiście do przychodni. Zadzwoń i stosuj się do zaleceń lekarza.
 11. Nie korzystaj z transportu publicznego!

 

drukuj (Zalecenia i informacje dot. funkcjonowania gminy)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.