Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zmiany w pracy urzędu

Od 10 sierpnia wznawiamy podział pracowników na dwa zespoły pracujące w systemie rotacyjnym.

Większość spraw można załatwić elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

W sprawach wymagających obecności w urzędzie należy wcześniej skontaktować się telefonicznie i umówić z pracownikiem.

W celu dostarczenia dokumentów do urzędu, należy umieścić je w urnie stojącej przy wejściu głównym do urzędu.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 22 722 89 32 lub 22 72 89 30.

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Zmiana zasad przyjmowania interesantów

W Urzędzie Gminy Izabelin od poniedziałku, 25 maja zmieniają się zasady przyjmowania interesantów. 
Wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują w poniedziałki od godz. 9.00 do 18.00 oraz od wtorku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00. 

Zmiany w pracy Urzędu Gminy Izabelin

Od 30 marca pracownicy zostali podzieleni na dwa zespoły pracujące w budynku zmianowo, w tygodniowych odstępach.
Większość spraw można załatwić elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem 22 722 89 32 lub 22 72 89 30.

Wyłudzenia i oszustwa z wykorzystaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Prosimy o zachowanie uwagi oraz ostrożności. Wszelkiej maści naciągacze czyhają na Państwa błąd. Wysyłają wiadomości sms, maile, piszą wiadomości prywatne na FB podszywając się pod Agencje Rządowe. Treść przekazu często dotyczy przekazania środków pieniężnych do rezerw krajowych lub opłacenia szczepień.

Komunikat Wójt Gminy Izabelin - Ograniczenie w poruszaniu się po budynku Urzędu Gminy Izabelin

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, wprowadziliśmy ograniczenie w w poruszaniu się po budynku Urzędu Gminy.

Jeśli chcesz dostarczyć dokumenty do urzędu, proszę umieścić je w stojącej urnie przy wejściu głównym do urzędu.

W pozostałych przypadkach zadzwoń pod numer 22 722 89 32 lub 22 722 89 30.

Dorota Zmarzlak
Wójt Gminy Izabelin

drukuj (Komunikat Wójt Gminy Izabelin - Ograniczenie w poruszaniu się po budynku Urzędu Gminy Izabelin)

Komunikat Wójt Gminy Izabelin w sprawie ograniczenia kontaktów międzyludzkich

Szanowni Państwo,

dla Państwa bezpieczeństwa proszę o OGRANICZENIE BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW MIĘDZYLUDZKICH. W szczególności udziału w zgromadzeniach większych niż kilkuosobowe. W najbliższych dniach sugeruję skupienie się na swojej najbliższej rodzinie i sąsiadach.

Komunikat dla pracowników placówek oświatowych z dnia 10 marca 2020 r.

W związku z realnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 proszę Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności mając na względzie bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz wszystkich Mieszkańców naszej gminy. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób, a do zgonów dochodzi u 2 - 3% osób chorych.

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.