Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Komunikat GOPS - Pomoc dla osób, które straciły pracę w wyniku stanu epidemicznego

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji wywołanej utratą pracy (dochodu) w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce, mogą ubiegać się o pomoc, która może obejmować: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, pomoc rzeczową. Rodziny mogą skorzystać z posiłków lub pomocy na zakup żywności z „Programu - Posiłek w szkole i w domu”.

Komunikat GOPS - Zmiana organizacji pracy

W związku z sytuacją epidemiczną, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, od 16 marca 2020 r. do odwołania, Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie wprowadza zmiany w organizacji pracy.

Komunikat GPWiK "Mokre Łąki" - Prośba o korzystanie z faktur elektronicznych

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej, na warunkach określonych w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Spółki www.mokrelaki.pl

Ruszył serwis Lekcje z Internetu – gov.pl/zdalnelekcje

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Każdego dnia i dla każdego przedmiotu proponowane są materiały, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje.  Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl

Komunikat GPWiK "Mokre Łąki" - Ograniczenie w poruszaniu się po budynku biurowym GPWiK ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o.

W związku ze wzrostem zachorowań i dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 , w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo od dnia 16.03.2020 r. wprowadzamy ograniczenie w poruszaniu się po budynku biurowym GPWiK ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że pozostajemy do Państwa dyspozycji:

drukuj (Komunikat GPWiK "Mokre Łąki" - Ograniczenie w poruszaniu się po budynku biurowym GPWiK ,,Mokre Łąki” Sp. z o.o.)

Komunikat GPWiK "Mokre Łąki" w sprawie odczytu wodomierzy w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników GPWiK „Mokre Łąki”, niniejszym informujemy, że od 12 do 25 marca 2020 r. w Państwa domach nie będą przeprowadzane odczyty stanów wodomierzy przez inkasenta. W związku z powyższym prosimy o korzystanie z innych dostępnych kanałów komunikacji z pracownikami Biura Obsługi Klienta w celu podawania stanów wodomierzy:

Prosimy również o ograniczenie wizyt w Spółce do niezbędnego minimum, pozostajemy do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach 8.00-16.00 pod telefonem i mailem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie - nieczynna w dniach 11-22 marca 2020 r.

W związku z realnym zagrożeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie podjęła decyzję o zamknięciu biblioteki dla Czytelników od 11 marca do 22 marca 2020 r.

Za ten okres NIE BĘDĄ POBIERANE KARY.

drukuj (Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie - nieczynna w dniach 11-22 marca 2020 r.)

 • data: 2020-03-11

Centrum Kultury Izabelin - nieczynne w dniach 11-22 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem koronawirusem, mając na względzie Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, dyrekcja Centrum Kultury Izabelin podjęła decyzję o odwołaniu od dnia 11 marca wszelkich zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanych zarówno w Centrum Kultury Izabelin oraz w obiektach sportowych na terenie gminy Izabelin. Odwołane zostają także wydarzenia kulturalne i sportowe do dnia 22 marca włącznie. Wspólnie z innymi jednostkami gminy chcemy minimalizować wszelkie dodatkowe ryzyko zachorowań i rozprzestrzeniania się wirusa. Zadbajmy o to, aby w najbliższych dniach zachować ostrożność i odpowiedzialność, dzięki czemu szybko zgasimy ogniska choroby.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich zmianach w naszym repertuarze. Tymczasem liczymy na Państwa zrozumienie i mamy nadzieję na szybkie spotkanie po przeminięciu wirusa!

Bieżące informacje dostępne na fanpage'u Centrum Kultury Izabelin: https://www.facebook.com/Centrum.Izabelin/

drukuj (Centrum Kultury Izabelin - nieczynne w dniach 11-22 marca 2020 r.)

 • data: 2020-03-11

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.