Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Załatw sprawę urzędową elektronicznie

Drodzy Mieszkańcy,

Przypominamy o możliwości załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Dzięki profilowi zaufanemu lub kwalifikowanemu podpisowi elektronicznemu możecie Państwo korzystać z wielu usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:

Profil zaufany jest bezpłatny i można go założyć bez wychodzenia z domu, jeśli jest się posiadaczem konta bankowego z dostępem do bankowości elektronicznej lub za pośrednictwem innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego. Obecnie jest to możliwe w poniższych bankach/przedsiębiorstwach:

 • Na grafice przedstawiono 10 logotypów w 2 rzędach banków...
  Na grafice przedstawiono 10 logotypów w 2 rzędach banków oraz firm, które umożliwiają potwierdzenie profilu zaufanego. Pierwszy rząd od lewej: T-Mobile, PKO Bank Polski, inteligo, Santander Consumer Bank, Bank Pekao. Drugi rząd od lewej: mBank, ING Bank Śląski, envelo, Millenium Bank, Alior Bank.

Więcej informacji: Jak w szybki i prosty sposób założyć profil zaufany: https://pz.gov.pl

Podpis elektroniczny jest płatny (w odróżnieniu od profilu zaufanego) i można go zakupić u jednego z dostawców. Listę dostawców można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Więcej informacji: Dostawcy kwalifikowanych podpisów elektronicznych: https://www.nccert.pl/uslugi.htm

 

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.