Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Pakiet 4 uchwał (aktualizacja) – wsparcie dla przedsiębiorców w okresie epidemii

W związku z uchwaleniem ustawy w sprawie tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. Rada Gminy Izabelin w dniu 29 grudnia 2020 r. uchwaliła kolejne uchwały, których celem będzie wsparcie lokalnych przedsiębiorców w czasie epidemii, w wyniku której notują oni spadek płynności finansowej lub są objęci zakazem prowadzenia działalności, przy zastosowaniu uproszczonych procedur i minimum formalności. Nowe uchwały dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości uzupełniają dotychczasowe rozwiązania zawarte w tzw. „Pakiecie 4 uchwał” przyjętym wiosną br.

W ramach zaktualizowanego pakietu gmina wdraża następujące rozwiązania:

  1. zwolnienie z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli, znajdujących się na terenie gminy, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego termin płatności przypada w pierwszym półroczu 2021 r.;  zwolnienie obejmie przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności wprowadzony w związku z epidemią, i którzy w związku z tym zanotowali pogorszenie swojej płynności finansowej – dotyczy to m.in. działalności gastronomicznej, hotelarskiej i działalności rozrywkowej; [Uchwała nr XXXV/277/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości]
  2. przedłużenie do dnia 29 grudnia 2021 r. terminów płatności podatku od nieruchomości przypadających w pierwszej połowie 2021 r. (od stycznia do czerwca) przedsiębiorcom, których nie dotyczy zakaz prowadzenia działalności, o którym mowa w pkt 1, ale pogorszyła się ich płynność finansowa w związku z epidemią, [Uchwała nr XXXV/278/20 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości]
  3. nie pobieranie tzw. opłaty prolongacyjnej należnej gminie, naliczanej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie epidemii,
  4. uproszczenie procedury przyznawania ulg (umorzeń i odroczeń) w należnościach cywilnoprawnych (tj. czynsze, dzierżawy) przedsiębiorcom, u których nastąpiło pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemią, poprzez rezygnację z dostarczania sprawozdań i zestawień księgowych. 

Rozwiązania te zwiększają dotychczas dostępne możliwości ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenia, przedłużenie terminu płatności, rozłożenie zaległości na raty) i jednocześnie, w okresie obowiązywania stanu epidemii, upraszczają dotychczasowe procedury w tym zakresie. W celu uzyskania ulgi należy złożyć jedynie oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia epidemii, według wzoru określonego w zarządzeniu Wójta Gminy Izabelin (nowy wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie gminy na początku stycznia 2021).

Więcej informacji na temat nowych ulg mogą Państwo uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy (nr tel. 22 722 89 76, 22 722 89 75 oraz 22 722 89 60)

 

  • autor: Agnieszka Woźniak, data: 2020-12-29
  • treść komunikatu w wersji graficznej

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer