Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Wyniki konkursu na logo i hasło promocyjne dla gminnego projektu zbierania wód opadowych

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ
Konkursu na logo i hasło dla gminnego projektu promującego zbieranie wód opadowych

Dnia 20.05.2020r. o godzinie 11:00 w budynku Urzędu Gminy w Izabelinie, zebrała się Komisja w składzie:

 • Małgorzata Piekarska – Przewodnicząca Komisji
 • Patrycja Bykowska – członek Komisji
 • Bogdan Szczesiak – członek Komisji

Zadaniem Komisji konkursowej było:

 • ocena nadesłanych prac w określonych kategoriach,
 • opracowanie werdyktu końcowego,

Podczas oceniania prac Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

 • pomysłowość, kreatywność,
 • tematyka logo i hasła związana z projektem,
 • oryginalność,
 • walory użytkowe pomysłu,
 • estetykę,

Celem konkursu było:

 • pogłębianie wiedzy na temat efektywnego gospodarowania wodą opadową,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • pobudzanie zainteresowania gospodarowaniem wodami opadowymi,
 • rozwijanie wyobraźni  zdolności graficznych,

Na konkurs nadesłano 57 prac konkursowych.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją Komisji w obu kategoriach przyznano I, II, III miejsce.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują nagrody pamiątkowe.

W kategorii logo:

I miejsce – ANNA SIELCZAK
II miejsce – MAREK SŁOŃ
III miejsce – ANNA SEKUŁA
Wyróżnienia: Natalia Malarowska, Justyna Pałczyńska – Janiak, Piotr Urbański, Hubert Borkowski

W kategorii hasło:

I miejsce – JAROSŁAW ZARĘBA
II miejsce – RYSZARD URBANOWICZ
III miejsce – ADAM URBANOWICZ
Wyróżnienia: Iwona Milej, Lilly Orly

Zwycięzcy o terminie odbioru nagrody zostaną powiadomieni telefonicznie/mailowo.

Wygrane hasło promujące Gminny Program zbierania wód deszczowych: „Krople zbieram – ziemię wspieram”
Logo w załączeniu.

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.