Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Protokół obrad komisji konkursowej „Mój sposób na zbieranie deszczówki”

Dnia 7 lipca Komisja w składzie: Małgorzata Piekarska – Przewodnicząca Komisji, Małgorzata Wiśniewska – członek Komisji, Patrycja Bykowska – członek Komisji, Bogdan Szczesiak – członek Komisji wyłoniła zwycięzców Konkursu „Mój sposób na zbieranie deszczówki”. 20 głównych nagród – zbiorników do zbierania wód deszczowych – zdobyli

Olga Łukasiewicz, Andrzej Kozłowski, Lech Celejewski, Magdalena Kowalczyk, Bożena Bykowska, Zenon Śmietanko, Elżbieta Sosińska, Andrzej Milej, Katarzyna Strzeszewska, Małgorzata Leszczyńska, Jan Putz, Bożena Torzewska, Małgorzata Wójcik, Tadeusz Sośnierz, Krzysztof Chruścielewski, Dorota Sikora, Marian Parczała, Jolanta Pacek, Beata Śledziak, Wanda Kosińska
Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Dobrowolski, Joanna Woźny, Anna Zaręba, Agnieszka Wącior

Nadesłano 36 prac. Podczas oceniania Komisja brała pod uwagę: spełnienie wymogów formalnych i technicznych określonych Regulaminem, kreatywność, oryginalność, pomysłowość, estetykę, walory użytkowe projektu.
Konkurs miał na celu promowanie efektywnego gospodarowania wodą opadową na własnej posesji w celu zwiększenia naturalnej retencji i poprawy lokalnego mikroklimatu, rozwijanie świadomości ekologicznej, pobudzanie zainteresowania gospodarowaniem wodami opadowymi.

Wszystkim zwycięzcom - gratulujemy
 

 • zwycięskie zdjęcie
 • zwycięskie zdjęcie
 • zwycięskie zdjęcie
 • zwycięskie zdjęcie
 • zwycięskie zdjęcie
 • zwycięskie zdjęcie
 • zwycięskie zdjęcie

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.