Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Od 1 lipca rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to nowy, ogólnopolski system informacji o źródłach ogrzewania budynków. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), to jedno z następstw nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Powiadomienia o ryzyku przekroczeń

W związku z możliwością wystąpienia powiadomień Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dla obszaru województwa mazowieckiego, w tym dla terenu gminy Izabelin, obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza.

Ograniczenia i zakazy w związku z ryzykiem wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu

W związku z wydaniem w dniu 26.04.2021 r. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3 ) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w części woj. mazowieckiego, w tym na terenie gminy Izabelin, obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty). Aby nie przyczyniać się do pogorszenia jakości powietrza w tym czasie obowiązują następujące ograniczenia i zakazy:

  • ograniczenie rozpalania grilli i ognisk,
  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
  • zakaz używania dmuchaw do liści.

Powyższe ograniczenia i zakazy obowiązują od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Działania i zalecenia różnią się w zależności od rodzaju substancji, której dotyczy dane przekroczenie oraz poziomów przekroczeń.

Z informacjami jakie działania należy podjąć i do jakich zaleceń się zastosować w przypadku ryzyka przekroczenia norm jakości powietrza (poziomów docelowych, dopuszczalnych, informowania i alarmowych) dla pyłów zawieszonych PM10, pyłów zawieszonych PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki zawarte w Programie Ochrony Powietrza można zapoznać się na stronie http://www.powietrze.mazovia.pl/pop-i-pdk-1/powiadomienia-o-ryzyku-przekroczen

Każdorazowo po otrzymaniu od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powiadomienia o ryzyku przekroczeń będziemy niezwłocznie informować Mieszkańców. Wraz z komunikatem będziemy przekazywać szczegółowe wytyczne dotyczące działań i zaleceń do jakich należy się zastosować.

Komunikat GIOŚ

https://www.gmina.izabelin.pl/plik,2366,powiadomienia-dotyczace-ryzyka-przekroczenia-poziomu-docelowego-bap-pdf.pdf

Szczegóły w Programie Ochrony Powietrza oraz na stronach:

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

W dniu 26.04.2021 r. określono, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w powietrzu.

Uwaga! SMOG w dniu 23 lutego 2021

W dniu 23.02.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100μg/m3).

Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Uwaga! SMOG w dniu 10 lutego 2021

W dniu 10.02.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100μg/m3).

Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Uwaga! SMOG w dniu 19 stycznia 2021

W dniu 19.01.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100μg/m3).

Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Uwaga! SMOG w dniu 18 stycznia 2021

W dniu 18.01.2021 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100μg/m3).

Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar całego województwa mazowieckiego. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, zakaz rozpalania grilli i ognisk oraz zakaz używania dmuchaw do liści.

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Komunikat dot. Programu Ochrony Powietrza

Drodzy Przedsiębiorcy, zachęcamy do przystąpienia do Programu "Karta Izabelińczyka"!

Poszukujemy przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie gminy Izabelin, którzy realizują prace z zakresu instalacji paneli fotowoltaicznych lub instalacji kotłów gazowych, pomp ciepła i innych ekologicznych systemów ogrzewania.

Zwróć uwagę na jakość paliw stałych i dokonaj właściwego wyboru!

Drodzy Mieszkańcy,

część z nas z pewnością korzysta w pełni z uroków letnich dni nie myśląc o tym, że całkiem niedługo nadejdzie jesień, zima… a wraz z nimi zdecydowanie chłodniejsze dni, może deszczowe, a może zupełnie białe od śniegu, ALE z całą pewnością część z Nas – Mieszkańców już teraz zastanawia się nad wyborem paliwa do kotła/pieca, kominka aby móc ogrzewać dom podczas jesiennych wieczorów i zimowych dni, brrr…, co dotyczy zapewne osób posiadających piece/kotły na paliwa stałe.

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.