Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Konsultacje społeczne w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin

Wójt Gminy Izabelin zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin

Konsultacje odbędą się w terminie od 27.05.2019 r. do 14.06.2019 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. pisemne, w tym elektroniczne zbieranie uwag (włącznie z formularzami konsultacji projektu dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): w godzinach pracy Urzędu Gminy Izabelin w Zespole ds. odpadów oraz elektronicznie na adres: odpady@izabelin.pl
 2. zbieranie uwag w punktach konsultacyjnych w następujących terminach:
  1. 1 czerwca (sobota)  w godz.: 10.00 – 14.00 - Piknik z okazji Dnia Dziecka w Kampinoskim Parku Narodowym – Polana Jakubów,
  2. 3 czerwca (poniedziałek) w godz.: 18:00 – 20:00 - Dyżur radnych - hol  Centrum Kultury Izabelin
  3. 8 czerwca (sobota) w godz.: 10.00 – 14.00 - „XXI Izabelińskie Spotkania z Książką”  Centrum Kultury Izabelin.
 3. spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
  1. 6 czerwca (czwartek) godz.: 18.30 - Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49.
 4. spotkanie konsultacyjne z Radą Sołtysów: 
  1. 4 czerwca (wtorek) godz.: 10.00 - Urząd Gminy Izabelinie, ul. 3 Maja 42.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w Zarządzeniu Nr 36/2019 z dnia 9 maja 2019 r. Wójta Gminy Izabelin oraz projekcie uchwały Rady Gminy Izabelin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin, które  zamieszone zostało poniżej.

 • autor: Monika Kacprowicz, data: 2018-09-05
 • konsultacje_odpady_a3

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.