Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin"

Konsultacje społeczne projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin” zostały przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXV/207/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Izabelin, zgodnie z Uchwałą Nr XXV/208/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz na podstawie Zarządzenia Nr 173/2019 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu regulaminu „Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Izabelin”.

Konsultacje społeczne trwały od 06.07.2020 r. do 22.07.2020 r.

Akcja informacyjna przeprowadzona została z wykorzystaniem wszystkich mediów, na których prowadzone są oficjalne strony internetowe lub podawane oficjalne informacje przez Urząd Gminy:

 • strona internetowa Urzędu Gminy,
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy,
 • gminny profil Fanpage na portalu społecznościowym FB,
 • newsletter Urzędu Gminy informacja wysłana do subskrybentów,
 • tablice ogłoszeniowe w Urzędzie Gminy i Centrum Kultury Izabelin,
 • 70 szt. plakatów i 500 szt. ulotek informacyjnych rozdystrybuowanych na terenie gminy w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców (tablice sołeckie, przystanki autobusowe, gminne placówki oświatowe, sklepy, pikniki sołeckie i wydarzenia na terenie gminy),
 • publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej (Listy do Sąsiada, Kurier Izabeliński.
   

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.